Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

PONTICA

Revista PONTICA, anuar al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, are o apariţie neîntreruptă din anul 1968. Tematica revistei este orientată spre studii de arheologie, istorie veche şi medie. Sumarul este structurat pe Studii şi comunicări, Cercetări arheologice, Note, Numismatică, Recenzii şi Note bibliografice.
În numerele revistei sunt analizate etape istorice importante în care zona pontică se defineşte ca zonă de contact între civilizaţiile egeo-mediteraneene şi transdanubiene. Aceste circuite privesc, pe rând, culturile neolitice şi eneolitice; elemente de impact cultural greco-autohton; includerea zonei pontice în lumea romană ca etapă ce precede extinderea autorităţii romane la nord de Dunăre şi în spaţiul intracarpatic; rolul creştinismului şi romanitatea târzie. Sunt prezentate materiale epigrafice şi numismatice; reliefuri laice şi piese votive; elemente de arhitectură şi inventar creştin; forme de organizare urbană etc.
Semnatarii articolelor sunt nume consacrate în domeniu. Revista apare într-un tiraj de 500 de exemplare anual, fiecare număr conţinând între 500 şi 700 de pagini. Are schimburi cu cca. 200 de instituţii de profil din străinătate şi este inclusă în baze de date internaţionale (FRANÇAIS; IndexCopernicus).
Din anul 2008 Revista PONTICA este clasificată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) în categoria B+. În anul 2011, odată cu reorganizarea CNCSIS şi constituirea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), revista a fost reevaluată rămânând în categoria B.

ISSN: 1013-4247
Website: http://revistapontica.wordpress.comNr.1 (1968) [descarcă numărul integral (103 MB)]

C.DAICOVICIU, Un cuvânt de salut (pag.5-6)

MUZEOGRAFIE
V.CANARACHE, Mărturisiri (pag.9-16)
V.CANARACHE, Extrase din cartea de onoare a muzeului (pag.17-28)
A.RĂDULESCU, Muzeul de arheologie din Constanţa după 10 ani de activitate (pag.29-42)

STUDII ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE
V. VOLSCHI, M. IRIMIA, Descoperiri arheologice la Mangalia şi Limanu aparţinând Culturii Hamangia (Découvertes archéologiques à Mangalia et Limanu appartenant à la civilisation Hamangia) (pag.45-87)
M. IRIMIA, Un depozit de bronzuri la Constanţa (Un depôt d’objets en bronze, a Constantza) (pag.89-105)
V. CANARACHE, Sistemul ponderal şi tipologia drahmelor istriene de argint (pag.107-192)
M. IRIMIA, Cimitirele de incineraţie geto-dacice de la Bugeac-Ostrov (Les cimetieres d’incineration geto-daces de Bugeac-Ostrov) (pag.193-234)
C. ICONOMU, Cercetări arheologice la Mangalia şi Neptun (Recherches archeologiques a Mangalia et a Neptun) (pag.235-268)
MIHAI BUCOVALĂ, Noi morminte de epocă romană timpurie la Tomis (Nouvelles tombes du début de l’epoque romaine a Tomis) (pag.269-306)
TH. SAUCIUC-SĂVEANU, Inscripţia lui Herenninos Apollinarios din Callatis (L’inscription de Herennios Apolinarios à Callatis) (pag.307-317)
A. RĂDULESCU, Note epigrafice I (Notes épigraphiques I) (pag.319-339)
C. SCORPAN, Contribuţii arheologice la problemele etnice ale Dobrogei antice (I. Carpi în Scythia Minor; II. O nouă problemă pentru sec. VI-VII; III. Vase pictate din sec. IX-X în Dobrogea) (Contributions archéologiques pour les problemes ethniques de l’antique Dobroudja.  I. Les Carpes dans la Scythia Minor.  II. Une nouveau problème pour le VIe - VIIe e. de n. è.  III. Vases complets, peints, du IXe - Xe s. en Dobroudja) (pag.341-378)
M. IRIMIA, Cuptoarele romano-bizantine de ars ceramică de la Oltina (Jud. Constanţa) (Les fours romano-byzantins d’Oltina (District de Constantza) pour la cuisson de la céramique) (pag.379-408)
C. CÎRJAN, Cimitirul feudal timpuriu de la Gîrliţa-Ostrov (Le cimetiere feodal-primitif de Gîrliţa-Ostrov) (pag.409-425)
Z. COVACEF, Bibliografia arheologică a Dobrogei (1948-1968) (pag.427-452)

STAMPE ŞI GRAVURI
M. BOCA, Dobrogea veche în stampe şi gravuri (1826-1882) (Dobroudja ancienne, en estamps et gravures (1826-1882)) (pag.455-507)


Nr.2 (1969) [descarcă numărul integral (171 MB)]

• D. FĂLTICEANU, Arheologia Dobrogei la un sfert de veac de la eliberare (pag.9-14)
• A. RĂDULESCU, Muzeul de arheologie Constanţa. Unele gânduri şi perspective pentru noul cincinal (pag.15-19)

RAPOARTE DE SĂPĂTURĂ
M. IRIMIA, Noi cercetări arheologice în cimitirul II geto-dacic de la Bugeac (Nouvelles fouilles archéologique dans le deuxième cimetière géto-dace de Bugeac) (Weitere archaologische Forschungen im getisch-dakischen Friedhof II von Bugeac) (pag.23-42)
C. SCORPAN, Săpăturile arheologice din aşezarea getică de la Bugeac - Valea lui Marinciu (Les fouilles archéologiques du site gète de Bugeac-La Vallée de Marinciu) (Die archäologischen Grabungen in der getischen Siedlung von Bugeac-Valea lui Marinciu (das Tal des Marinciu)) (pag.43-79)
C. ICONOMU, Noi morminte paleocreştine la Mangalia (Nouvelles tombes paléochrétiennes à Mangalia) (Neue altchristliche Gräber in Mangalia) (pag.81-110)
CORNELIU CÎRJAN, Necropola de epocă feudal-timpurie de la Gîrliţa-Ostrov. Săpăturile efectuate în anul 1969 (La nécropole de haute epoque féodale de Gîrliţa-Ostrov. Fouilles effectuées en 1969) (Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Gîrliţa-Ostrov. Die Grabungen des Jahres 1969) (pag.111-134)

STUDII ŞI NOTE
M. IRIMIA, D.DUMITRAŞCU, Sabia de bronz miceniană descoperită la Medgidia (L’épée mycenien en bronze, decouverte à Medgidia) (Das mykenische Bronzeschwert von Medgidia) (pag.137-147)
RADU VULPE, Note de istorie tomitană (Notes d’histoire tomitaine) (pag.149-167)
D. BERCIU, Mormântul „princiar” de la Agighiol şi unele probleme ale artei traco-getice (La sepulture „princière” d?Agighiol et quelques problèmes de l?art thraco-géte) (Das Fürstengrab von Agighiol und einige Fragen der thrakisch-getischen Kultur) (pag.169-187)
VLADIMIR ILIESCU, Contribuţii la problema raporturilor scito-trace în sec. IV î.e.n. (Contribution à l’histoire des relations scytho-thraces au IV-e s. av.n.è.) (Zur Frage der skythisch-thrakischen Beziehungen im 4 Jh.v.u.Z.) (pag.189-197)
CONST. IONESCU CÎRLIGEL, Cadrane solare greceşti şi romane în Dobrogea (Cadrans solaires grecs et romains) (Griechische und römische Sonnenuhren) (pag.199-208)
RADU OCHEŞEANU, Bolurile “megariene” din colecţiile Muzeului de Arheologie Constanţa (Les bols mégaréens du Musée d’archéologie de Constantza) (Der Megarischen Becher des Archäologisch Museums Konstanza) (pag.209-244)
TH. SAUCIUC-SĂVEANU, Un fragment de epigramă greacă pentru Nikasó din Callatis (Un fragment d’épigramme greque pour “Nikasó” de Callatis) (Das Fragment einer griechischen Epigramm für Nikasó in Callatis) (pag.245-252)
C. SCORPAN, Imitaţii getice după opaiţe greco-romane (pag.253-268)
AL. SUCEVEANU, Două note privind istoria Moesiei în sec. I î.e.n. (pag.269-284)
NICOLAE LASCU, “Villa lui Ovidiu” de la Sulmona (pag.285-296)
M. BUCOVALĂ, Tradiţii elenistice în materialele funerare de epocă romană timpurie la Tomis (pag.297-332)
A. RĂDULESCU, Ateliere meşteşugăreşti pentru ars materiale de construcţie din lut (pag.333-353)
V. CULICĂ, Obiecte de caracter creştin din epoca romano-bizantină găsite la Pîrjoaia - Dobrogea (pag.355-371)
CORNELIU CÎRJAN, Ceramica feudal-timpurie descoperită pe teritoriul oraşului Constanţa (pag.373-394)
PETRE DIACONU, Rolul cetăţii din insula Păcuiul lui Soare în cadrul situaţiei politice a Dobrogei la sfârşitul secolului X (pag.395-400)
RADU CIOBANU, Genovezii şi rolul lor în Dobrogea în sec. XIV (pag.401-412)
T. MATEESCU, Un oraş dobrogean dispărut - Ester (pag.413-426)
Sesiunea ştiinţifică de comunicări şi referate a Muzeului de Arheologie Constanţa (pag.427-434)

NECROLOG
A. RĂDULESCU, Vasile Canarache (pag.435-440)


Nr.3 (1970) [descarcă numărul integral (89 MB)]

D. FĂLTICEANU, În legătură cu conservarea şi valorificarea monumentelor arheologice din judeţul Constanţa (pag.9-15)
M. IRIMIA, Unele probleme ale cercetărilor subacvatice de pe litoralul dobrogean al Mării Negre (pag.17-21)

STUDII
ANDREI ARICESCU, Depozite de unelte, arme şi podoabe de bronz din Dobrogea (Dépôts d’outils, d’armes et d’objets de parure en bronze, de Dobroudja) (Bronzedepots mit Werkzeugen, Waffen und Schmickgegenstanden in der Dobrudscha) (pag.25-76)
PETRE ALEXANDRESCU, Peisajul histrian în antichitate (Le peysage Histrien dans l’Antiquité) (Die Landschaft um Histria im Altertum) (pag.77-86)
VL. ILIESCU, Cu privire la coloniile greceşti din Dobrogea şi la data constituirii teritoriului lor rural (Remarques au sujet des colonies grecques de la Dobroudja el de la formation de leurs territoires ruraux) (Bemerkungen zur griechischen Kolonisation in der Dobrudscha und zur Errichtung ihrer Territorien) (pag.87-98)
MARIA COJA, Ceramica autohtonă de la Histria. Secolele V - I î.e.n. (La céamique autochtone d’Histria aux V - I siècles avant notre ère) (Die einheimische Keramik von Histria 5. - 1. Jh. v.u.Z.) (pag.99-124)
RADU OCHEŞEANU, Monedele basileului Moskon aflate în colecţiile Muzeului de Arheologie Constanţa (Monnaies du basileus Moskon conservées dans les collections du Musée d’Archéologie de Constantza) (Die Münzen des Basileus Moskon aus dem Sammlungen des Archäologichen Museums Konstantza) (pag.125-129)
BUCUR MITREA, Contribuţii la studiul circulaţiei monetare în Dobrogea în secolul I î.e.n. Tezaurul de denari romani republicani de la Costineşti, jud. Constanţa (Contributions a l’etude de la circulation monetaire en Dobroudja au I siècle av. n. è. - Le trésor de deniers romains republicains de Costineşti) (Beiträge zum Studium des Münzumlaufs in der Dobrudscha im 1. Jh. v. u . Z. Der Hortfund römischer Denaren aus der Zeit der Republik in Costineşti. Kreis Konstantza) (pag.131-137)
C. SCORPAN, Aspecte ale continuităţii şi romanizării băştinaşilor din Dobrogea, în lumina rcentelor cercetări (Continuité e romanisation des autochtones de Dobroudja à la lumière des recherches récentes) (Kontinuität und Romanisierung der Einheimischen aus der Dobrudscha im Lichte der neuesten Forschungseregebnisse) (pag.139-187)
M. BUCOVALĂ, Descoperiri noi în zona suburbană a Tomisului (Nouvelles dècouvertes dans la banlieue de Tomis) (Neue Funde in der Vorstadt von Tomis) (pag.189-209)
MARIA MUNTEANU, Cu privire la organizarea administrativă a teritoriului capidavens (sec. I - III) (L’organisation administrative du territoire de Capidava selon les inscriptions (I - III siècles de n. è.)) (Die verwaltungsmässige Einteilung des Gebietes von Capidava nach Inschriften zu urteilen (1.-3. Jh. u. Z.)) (pag.211-222)
Z. COVACEF, Monumente sculpturale inedite din Muzeul de Arheologie Constanţa (Pièces sculpturales inédites du Musée d’archéologie de Constantza) (Unveröffentlichte Skulpturdenkmäler aus dem archäologischen Museum Konstanza) (pag.223-236)
C. ICONOMU, Un depozit de lucerne la Constanţa (Un dépôt de lampes à Constantza) (Ein Ôllämpchendepot in Konstantza) (pag.237-254)
A. RĂDULESCU, Un atestat străromânesc la Capidava (Un temoignage Proto-Rumain à Capidava) (Ein urrumänisches Zeugnis in Capidava) (pag.255-274)
PETRE DIACONU, Despre localizarea Vicinei (Autour de la localisation de Vicina) (Über die Ortschaft Vicina) (pag.275-295)
R. CIOBANU, Aspecte ale civilizaţiei portuare din Dobrogea la sfârşitul secolului al XIII-lea şi în secolul al XIV-lea (Les aspects de la civilisation portuaire de Dobroudja en XIII-XIV) (The Aspects of the Harbour Civilization in Dobroudja in the XIIIth and in - XIVth centuries) (pag.297-329)

OVIDIANA
N. GOSTAR, Despre mormântul lui Ovidiu la Tomis (A propos de la tombe d’Ovide à Tomis) (Über das Grab des Ovid in Tomis) (pag.333-337)
N. LASCU, Amintirea poetului Ovidiu la Constanţa (Le souvenir du poète Ovide à Constantza) (Die Erinnerung an Ovid in Konstantza) (pag.339-358)

NOTE ŞI DISCUŢII
N.C. IONESCU, Câteva toarte de amforă ştampilate descoperite în apropierea Troesmisului (Quelques anses d’amphores estampillées) (Einige gestempelte Amphorenhenkel) (pag.361-363)
V. CULICĂ, Cărămizi, ţigle şi olane cu ştampila legiunii a XI-a Claudia găsite în Canabae Aeliae (Briques, tuiles et tuyaux portant l’estampille de la légion XI Claudia trouvés dans la canabes Aeliae) (Ziegelsteine, Flach-und Hohlziegeln mit dem Stempel der XI Legio “Claudia” in canabae Aeliae) (pag.365-377)
M. ALEXANDRESCU-VIANU, Un portret roman în nordul Dobrogei (Un portrait romain au nord de la Dobroudja) (Ein römische Bildnis im Norden der Dobrudscha) (pag.379-382)
C. CÎRJAN, Un mormânt creştin descoperit la Tomis (Une tombe chrétienne découverte à Tomis) (Ein christliches Grabmal in Tomis) (pag.383-389)
GH. PAPUC, Câteva monede feudale din Ţara Românească şi Moldova descoperite în Dobrogea (Quelques monnaies féodales de Valachie et de Moldavie découvertes en Dobroudja) (Einige mittelalterliche Münzen aus der Walachei und der Moldau in der Dobrudscha gefunden) (pag.391-395)


Nr.4 (1971) [descarcă numărul integral (86 MB)]

ION MICU, Constantin Brătescu şi cercetarea trecutului Dobrogei (Constantin Brătescu et les recherches sur le passé de la Dobroudja) (Constantin Brătescu und die Erforschung der Vergangenheit Dobrudschas) (pag.9-20)

STUDII ŞI COMUNICĂRI
MARIN CÎRCIUMARU, Analiza polinică a stratului de locuire musteriană din peştera Cheia (L’analyse pollinique de la couche d’habitation moustérienne de la grotte Cheia) (Die polynologische Untersuchung der mousterienzeitlichen Besiedlungsschicht aus der Höhle von Cheia) (pag.23-29)
GH. LAZAROVICI, Difuziunea unor civilizaţii neolitice în regiunea Dunării de Jos (La propagation de quelques civilisalions néolithiques dans la région du Bas-Danube) (Die Verbreitung neolithischer Kulturen an der Unteren Donau) (pag.31-40)
M. BUCOVALĂ, M. IRIMIA, Cimitirul din sec. VI-V î.e.n. de la Corbu, jud. Constanţa (Le cimetière du VI - V s. av. notre ère de Corbu, district de Constantza) (Der Friedhof von Corbu aus dem 6-5 Jh. v. u. Z., Kreis Constanţa) (pag.41-56)
VL. ILIESCU, Campania strategului Zopyrion la Dunărea de Jos (La compagne du stratège macédonien Zopyrion sur la Bas Danube) (Der Felduzg des Makedonischen strategen Zopyrion an der Unteren Donau) (pag.57-73)
RADU OCHEŞEANU, Denari romani republicani descoperiţi în Dobrogea (Deniers romains républicains trouvés en Dobroudja) (Römisch-Republikanische Denare in der Dobrudscha) (pag.75-87)
H. DAICOVICIU, Burebista şi Dobrogea (Burebista et la Dobroudja) (Burebista und die Dobrudscha) (pag.89-96)
AURELIAN PETRE, Cucerirea oraşelor pontice de către Burebista (La conquête des villes pontiques par Burebista) (Die Eroberung der pontischen Städte durch Burebistes) (pag.97-104)
AL. SUCEVEANU, În legătură cu data de anexare a Dobrogei de către romani (Relativement à l’annexion de la Dobroudja par les Romains) (In Zusammenhang mit dem Datum der Annexion der Dobrudscha durch die Römer) (pag.105-123)
MARIA MUNTEANU, Despre magistraturile săteşti din Dobrogea romană (sec. I-III e.n.) (Les magistratures rurales dans la Dobroudja romaine (Ier- IIIer s. de notre ère) (Über die Dorfmagistraturen der Dobrudscha zur römischen Zeit. (1. - 3. Jh. u.Z.)) (pag.125-136)
C. SCORPAN, Noi descoperiri getice în Dobrogea romană - secolele II-VI e.n. (Nouvelles découvèrtes gètes dans la Dobroudja romaine - II - IV s. de noire ère) (Neue getische Funde in der römerzeitlichen Dobrudscha (2. - 6. Jh. u.Z.)) (pag.137-153)
AL. SUCEVEANU, C. SCORPAN, Stratigrafia Histriei romane tîrzii în lumina săpăturilor din 1969 şi 1970 în sectorul central (La stratigraphie de l’Histria romaine tardive, mise en lumière par les fouilles effectuées en 1969 et 1970, au secteur central) (Die Stratigraphie von Histria zur spätrömischen Zeit im Lichte der 1969 und 1970 vorgenommenen Ausgrabungen im mittleren Sektor) (pag.155-172)
EM. CONDURACHI, Problema unor basilici creştine de la Histria şi Callatis (Le problème de quelques basiliques chrétiennes d’Histria et de Callatis) (Die Frage einiger christlichen Basiliken in Histria und in Callatis) (pag.173-189)
EMANOIL ZAH, Exploatarea fierului în Dobrogea antică (L’Exploitation du fer dans la Dobroudja antique) (Der Abbau des Eisenerzes in der Dobroudscha) (pag.191-207)

OVIDIANA
N. LASCU, Hic ego qui iaceo… (pag.211-219)
GRIGORE SĂLCEANU, De la “Metamorfoze” la “Triste” şi “Pontice” (Des “Métamorphoses” aux “Tristes” et aux “Pontiques”) (Von den “Metamorphosae” zu den “Tristia” und “Epistulae ex Ponto”) (pag.221-233)

NOTE ŞI DISCUŢII
DOINA GALBENU, Aşezarea neolitică de la Costineşti (Le site néolithique de Costineşti) (Die neolithische Siedlung von Costineşti) (pag.237-246)
N. HARŢUCHE, Contribuţii la repertoriul arheologic al Dobrogei (Contributions au répertoire archéologique de Dobroudja) (Beiträge zum archäologischen Repertorium von Dobrudscha) (pag.247-261)
BUCUR MITREA, Două probleme de numismatică dobrogeană (Deux problèmes de numismatique en Dobroudja) (Zwei numismatische Fragen der Dobrudscha) (pag.263-268)
R. OCHEŞEANU, M. LICULESCU, Denari romani republicani dintr-o colecţie particulară, descoperiţi în Dobrogea (Deniers romains républicains d’une collection privée, trouvés en Dobroudja) (Römisch-Republikanische Denare aus der Dobrudscha in einer Privatsammlung) (pag.269-272)
A. RĂDULESCU, Podoabe de bronz ale unui car roman şi depozitul de ţigle de la Teliţa (jud. Tulcea) (Parures en bronze d’un char romain et le dépôt de tuiles de Teliţa (district de Tulcea)) (Bronzerne Verzierungen eines römischen Wagens und das Flachsiegeldepot in Teliţa - Kreis Tulcea) (pag.273-287)
N. ANGHELESCU, Figurine romane din lut ars de la Durostorum (Frigurines romaines en terre cuite de Durostorum) (Römische Statuetten aus gebranntem Ton in Durostorum) (pag.289-296)
ELENA ZAVATIN COMAN, Un nou relief votiv privind cultul cavalerului trac (Nouveau relief votif concernant le culte du Chevalier Thrace) (Ein neues Weiherelief in Verbindung mit dem Kult des thrakischen Reitergottes) (pag.297-301)
RADU OCHEŞEANU, O gemă gnostică descoperită la Constanţa (Gemme gnostique trouvée à Constantza) (Eine Gnostiker - Gemme aus Konstanza) (pag.303-309)
PETRE DIACONU, În căutarea Dafnei (À la recherche de Dafné) (Auf der Suche nach Daphne) (pag.311-318)
GH. POENARU-BORDEA, Monede recent descoperite la Histria şi unele probleme de circulaţie monetară în Dobrogea antică (Monnaies récemment découvertes à Histria et quelques problèmes concernant la circulation monétaire dans la Dobroudja antique) (Kürzlich in Histria entdeckte Münzen und einige Fragen das Münzumlaufs in der Dobrudscha im Altertum) (pag.319-337)
CORNELIU CÎRJAN, Ceramica băştinaşă din sec. VI-VII e.n. descoperită la Tomis (La céramique autochtone du VIe - VIIe s. de notre ère, trouvée à Tomi) (Keramik örtlicher Produktion aus dem 6.-7. Jh. in Tomis) (pag.339-350)
ANDREI ARICESCU, Noi date despre cetatea de la Hîrşova (Nouvelles données sur la cité de Hîrşova) (Neue Angaben über die Festung von Hîrşova) (pag.351-370)
OCTAVIAN ILIESCU, A stăpînit Dobrotici la Gurile Dunării? (Dobrotici a-t-il été maître des Bouches-du-Danube?) (Hat sich die politische Macht des Fürsten Dobrotisch bis zur Donaumündung erstreckt?) (pag.371-377)
PANAIT I. PANAIT, Vechimea aşezărilor săteşti de pe braţul Borcea (Quelques sites humains sur le bras de Borcea) (Das Alter der Dorfsiedlungen am Borcea-Arm) (pag.379-385)

LISTA PRESCURTĂRILOR FOLOSITE MAI DES ÎN REVISTĂ (LISTE DES ABRÉVIATIONS LES PLUS UTILISÉES DANS LA REVUE) (DIE LISTE DER ÔFTER GEBRAUCHTEN ABKURZUNGEN IN DER ZEITSCHRIFTEN) (pag.387-389)


Nr.5 (1972) [descarcă numărul integral (122 MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
M. CÎRCIUMARU, FL. MOGOŞANU, AL. PĂUNESCU, Unele consideraţii asupra paleoliticului mijlociu în Dobrogea (Quelques considérations sur le paléolithique moyen en Dobrondja) (Einige Betrachlungen über das mittlere Paläolithikum in cler Dobrudscha) (pag.11-28)
SILVIA MARINESCU BÎLCU, Asupra unor aspecte ale raporturilor dintre culturile Precucuteni şi Hamangia (Sur quelques aspects des rapports entre les cultures de Cucuteni et de Hamangia) (Über einige Aspekle der Beziehungen zwischen den Cucuteni und den Hamangia-Kulturen) (pag.29-38)
E. COMŞA, Date cu privire la răspîndirea comunităţilor fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa pe teritoriul Dobrogei (Dates concernant la diffusion sur le territoire de la Dobroudja des communautés de la phase de transition entre la culture Boian et la culture Gumelniţa) (Angaben über die Gemeinschaften der Übergangsstufe von der Boian-Kultur zur Gumelniţa-Kultur auf dem Gebiete der Dobrudscha) (pag.39-44)
VL. DUMITRESCU, Din nou despre sceptrele de piatră în formă de cap de cal (Encore une fois à propos des sceptres en pierre en forme de tête de cheval) (Noch einmal über die steinernen Pferdekopfzepter) (pag.45-52)
S. MORINTZ, Probleme ale epocii bronzului în Dobrogea (Quelques problèmes de l'époque du bronze en Dobroudja) (Fragen der Bronzezeit in der Dobrudscha) (pag.53-58)
N. HARŢUCHE, Un nou aspect cultural de la sfîrşitul epocii bronzului la Dunărea de Jos (Un nouvel aspect culturel à fin de l'époque de bronze dans le Bas-Danube) (Ein neuer Kulturaspekt vom Ausgang der Bronzezeit an der Niederdonau) (pag.59-75)
C. PREDA, Tariverde - aşezare băştinaşă sau factorie histriană? (Tariverde - site autochtone ou bien „factorerie” histrienne?) (Tariverde. Eine heimische Siedlung oder eine Faktorei von Histria?) (pag.77-88)
AL. SUCEVEANU, Unele probleme politico-economice din Dobrogea secolelor V-IV î.e.n. (Quelques problèmes politiques-économiques de la Dobroudja au Ve-IVe s.av.n.è.) (Einige wirtschaftspolitische Fragen in der Dobrudscha (5.-4. Jh. v.u.Z.)) (pag.89-101)
EL. COMAN, Un mormînt elenistic cu Kalpida de la Mangalia (Un tombeau elenistique à Kalpis de Mangalia) (Das hellenistische Kalpis-Grab in Mangalia) (pag.103-116)
M. BUCOVALĂ, Vase romane de bronz descoperite la Dervent, jud. Constanţa (Vases romains en bronze trouvés à Dervent, département de Constantza) (Römische Bronzegefäβe in Dervent. Kreis Constanţa) (pag.117-136)
GH. BICHIR, Sarmaţii la Dunărea de Jos în lumina ultimelor cercetări (Les Sarmates au Bas Danube dans la lumière des dernières recherches) (Die Sarmaten an der unteren Donau im Lichte der letzten Forschungen) (pag.137-176)
A. RĂDULESCU, Aspecte privind exploatarea pietrei în Dobrogea romană (Quelques aspectes concernant l'exploitation de la pierre dans la Dobroudja romaine) (Über den Abbau des Kalksteins in der Dobrudscha zur römischen Zeit) (pag.177-204)
R. VULPE, Limita meridională a provinciei Scythia (La limite méridionale de la province romaine de Scythie) (Die Südgrenze der römischen Provinz Skythien) (pag.205-221)
M. COMŞA, Elemente barbare în zona limesului Dunării inferioare în secolele III-IV e.n. (Eléments „barbares” dans la zone du „limes” du Bas-Danube, au IIIe et au IVe s.) (Barbarische Elemente im Gebiet des Limes an der Niederdonau im 3. und 4. Jh ,) (pag.223-234)
C. STAVRU, Morminte romane la Şipote, jud. Constanţa (Tombes romaines à Şipote, département de Constantza) (Römische Gräber in Şipote, Kreis Constanţa) (pag.235-250)
I. BARNEA, Relaţiile provinciei Scythia Minor cu Asia Mică, Siria şi Egiptul (Les rapports de la province Scythia Minor avec l'Asie Mineure, la Syrie et l'Egypte) (Die Beziehungen der Provinz Kleinskythien zu Klein asien, Syrien und Ägypten) (pag.251-265)
V. CULICĂ, Moneda măruntă romano-bizantină din sec. V şi unele replici de plumb de la Izvoarele, jud. Constanţa (La petite monnaie romano-byzantine du Ve s. de n.è. et quelques répliques en plomb de Izvoarele, département de Constantza) (Die römisch-byzantinischen Kleinmünzen des 5. Jh. und einige Bleirepliken von Izvoarele, Kreis Constanţa) (pag.267-300)
C. SCORPAN, Sacidava şi unele probleme stratigrafico-cronologice ale limesului (sec. V) în arheologia dobrogeană (Sacidava et quelques problèmes stratigraphiques et chronologiques du , „limes” (Ve s. de n.è.) dans l'archéologie de la Dobroudja) (Sacidava und einige stratigraphische und chronologische
• Fragen des Limes und der römischen Dobrudscha) (pag.301-327)
A. ARICESCU, Încercare nouă de înţelegere a ştirilor date de Procopius din Caesareea despre teritoriul Dobrogei în vremea împăratului Iustinian (Nouvelle tentative d’interpréter les informations données par Procopius de Césarée sur le territoire de la Dobroudja à l’époque de Justinien) (Ein erneuter Versuch die Nachrichten zu verstehen, die Prokop aus Cäsarea über das Gebiet der Dobrudscha zur Zeit Justinians übermittelte) (pag.329-347)
C. SCORPAN, Date arheologice referitoare la sec. VI-VII pe teritoriul Dobrogei (Dates archéologiques relatives au Ve et au VIe s. sur le territoire de la Dobroudja) (Archäologische Angaben über das 6. und 7. Jh. auf dem Gebiet der Dobrudscha) (pag.349-372)
P. DIACONU, Cîteva constatări în legătură cu valurile din Dobrogea (Quelques constatations sur le sujet des „vallums” de la Dobroudja) (Einige Fragen mit Bezug auf die Wälle in der Dobrudscha) (pag.373-380)
R. FLORESCU, R. CIOBANU, Problema stăpînirii bizantine în nordul Dobrogei în sec. IX-XI (La problème de la domination byzantine au nord de la Dobroudja aux IXe-XIe s.) (Die Fragen der byzantinischen Herrschaft im Norden der Dobrudscha, im 9.-11. Jh.) (pag.381-400)
D. VÎLCEANU, Situaţia meşteşugurilor în Dobrogea în sec. X-XII (La situation des metiérs en Dobroudja aux Xe-XIIe s.) (Über die Lage der Handwerke in der Dobrudscha im 10.-12. Jh.) (pag.401-416)

OVIDIANA
D. M. PIPPIDI, În jurul cronologiei scrisorilor lui Ovidiu din Pont (Sur la chronologie des lettres d’Ovide du Pont) (Über die Chronologie der Epistulae ex Ponto Ovids) (pag.419-428)
M. MUNTEANU, Informaţiile date de Ovidiu despre populaţia teritoriului rural al Dobrogei în comparaţie cu alte izvoare documentare (Les informations d'Ovide sur la population du territoire rural de la Dobroudja comparées à d'autres sources documentaires) (Die Nachrichten, die Ovid über die Landbevölkerung der Dobrudscha übermittelt, im Vergleich zu anderen urkundlichen Quellen) (pag.429-438)
A. ARICESCU, Despre zidul de apărare al Tomisului în vremea lui Ovidiu (A propos du mur de défense de Tomi à l'époque d'Ovide) (Über die Schutzmauer von Tomis zur Zeit Ovids) (pag.439-446)
N. LASCU, Călători italieni pe urmele lui Ovidiu la Tomis (Voyageurs italiens sur les traces d'Ovide à Tomi) (Italienische Reisende auf Ovids Spuren in Tomis) (pag.447-456)
I. MICU, Un interpret al poetului Ovidiu - N. Iorga (Un interprète du poète Ovide - N. Iorga) (Ein Interpret des Poeten Ovid: Nicolae Iorga) (pag.457-466)

NOTE ŞI RAPOARTE
R. OCHEŞEANU, GH. PAPUC, Monede greceşti, romane şi bizantine descoperite în Dobrogea (I) (Monnaies grecques, romaines et byzantines découvertes en Dobroudja (I)) (Griechische, römische und byzantinische Münzen aus der Dobrudscha (I)) (pag.467-483)
R. OCHEŞEANU, Monede rare şi inedite din colecţiile Muzeului de arheologie Constanţa (Monnaies rares et inédites dans les collections du Musée d’Archéologie de Constantza) (Seltene und unedierte Münzen in den Sammlungen des Archäologischen Museums Constanţa) (pag.485-495)
R. OCHEŞEANU, Doi denari republicani romani descoperiţi în Dobrogea (Deux deniers romains républicains trouvés en Dobroudja) (Zwei republikanische Denare aus der Dobrudscha) (pag.497-502)
D. TUDOR, Unele aspecte iconografice ale reliefurilor cavalerilor danubieni în Scythia Minor (Quelques aspects iconnographiques des reliefs représentant les Chevaliers danubiens de Scythia Minor) (Einige ikonographische Aspekte der Reliefbeschreibung Reitergötter aus Kleinskythien) (pag.503-511)
Z. COVACEF, Reliefuri inedite din Muzeul de arheologie Constanţa (Reliefs inédits dans le Musée d’Archéologie de Constantza) (Unedierte Reliefs im Archäologischen Museum Constanţa) (pag.513-524)
OCT. ILIESCU, Solidus emis de Theodosius I, găsit în nordul Dobrogei (Contribuţii la numismatica theodosiană) (Un solidus émis par Théodose I, trouvé dans le nord de la Dobroudja (Contributions à la numismatique théodosienne)) (Ein Solidus von Theodosius I. im Norden der Dobrudscha. Beiträge zur Theodosianischen Münzprägung) (pag.525-536)
R. OCHEŞEANU , A. DUMITRAŞCU, Un tezaur de la Theodosius I descoperit la Medgidia (Un trésor de Théodose I, trouvé à Medgidia) (Ein Münzschatz von Theodosius I. in Medgidia) (pag.537-546)
V. BAUMANN, Consideraţii preliminare asupra bazilicii creştine din satul Niculiţel (Considerations préliminaires sur la basilique chrétienne du village Niculiţel (département de Tulcea)) (Vorläufige Betrachtungen über die christliche Basilika aus dem Dorfe Niculiţel) (pag.547-564)
R. HARHOIU, Cîteva observaţii asupra necropolei birituale de la Canlia, jud. Constanţa (Notes sur la nécropole birituelle de Canlia, département de Constantza) (Einige Betrachtungen über das birituelle Gräberfeld von Canlia, Kreis Constanţa) (pag.565-576)

MUZEOGRAFIE
L. ŞTEFĂNESCU, Perspective ale muzeografiei dobrogene privind istoria medie (Les perspectives de la muséographie de Dobroudja concernant son histoire du Moyen-Âge) (Aussichten der Museographie des Mittelalters in der Dobrudscha) (pag.577-583)
P. DIACONU, Necrolog - N. Bănescu (Nécrologie - N. Bănescu) (Nachruf - N. Bănescu) (pag.585-587)

LISTA PRESCURTĂRILOR FOLOSITE MAI DES ÎN REVISTĂ (LISTE DES ABÉVIATIONS LES PLUS UTILISÉES DANS LA REVUE) (DIE LISTE DER ÔFTER GEBRAUCHTEN ABKURZUNGEN IN DER ZEITSCHRIFTEN) (pag.589-590)


Nr.6 (1973) [descarcă numărul integral (89 MB)]

STUDII, NOTE ŞI MATERIALE ARHEOLOGICE
M. IRIMIA, Descoperiri noi privind populaţia autohtonă a Dobrogei şi legăturile ei cu coloniile greceşti (sec. V-I î.e.n.) (Nouvelles découvertes concernant la population de la Dobroudja (V-ème - I-er s.a.v. J.C.)) (pag.7-71)
M. MUNTEANU, Les divinités du Panthéon gréco-romain dans les villages de la Dobroudja romaine (pag.73-86)
Z. COVACEF, AL. BARNEA, Contribution à l'étude du culte de Sol-Mithra en Scythie Mineure (pag.87-95)
M. BUCOVALĂ, Medalioane ceramice descoperite într-un mormînt de epocă romană la Tomis (Médaillons céramiques découverts dans un tombeau d’époque romaine à Tomi) (pag.97-103)
A. ARICESCU, Notă despre inscripţia lui Helius descoperită la Topologu. (Note sur l'inscription de Hélius découverte à Topologu) (pag.105-110)
Z. COVACEF, Le caractère chtonien du culte de Dionysos. Stèle funéraire dionysiaque. (pag.111-116)
GH. PAPUC, Nouvelles données sur l'édification de la cité de Tropaeum Trajani (pag.117-128)
A. V. RĂDULESCU, Ateliere ceramice militare de-a lungul Dunării de Jos (Ateliers militaires céramiques, le long du Bas-Danube) (pag.129-135)
C. SCORPAN, La continuité de la population et des traditions gètes dans les conditions de la romanisation de la Scythie Mineure (pag.137-151)
GH. PAPUC, Ceramica romană tîrzie cu decor ştampilat descoperită la Edificiul roman cu mozaic din Tomis (La céramique romaine tardive à décor estampillé découverte à l'Edifice romain à mosaique de Tomi) (pag.153-192)
A. V. RĂDULESCU, Amfore cu inscripţii de la Edificiul roman cu mozaic din Tomis (Amphores aux inscriptions de l'Edifice romain à mosaique de Tomi) (pag.193-207)
C. SCORPAN, Tipi sconosciuti di lumini a olio romani e il problema di certe transmissioni nel primo feudallesimo (pag.209-228)
VL. ROBU, De la „torna, torna, fratre”, la PETRE, numele unui român dobrogean din secolul al X-lea (De „torna, torna, fratre”, à PETRE, nom d'un roumain de la Dobroudja au Xe siécle) (pag.229-243)

RAPOARTE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE
A. V. RĂDULESCU, EL. COMAN, C. STAVRU, Un sarcofago di età romana scoperto nella necropoli tumulare di Callatis (pag.247-265)
C. SCORPAN, Săpăturile arheologice de la Sacidava.(1969 - 1972) (Die archäologischen Ausgrabungen von Sacidava. (1969 - 1972)) (The archeological excavations in Sacidava. (1969 - 1972)) (pag.267-331)
A. V. RĂDULESCU şi colaboratorii, Recente cercetări arheologice la Tomis (1971, 1972) (Recherches archéologiques récentes a Tomi (1971, 1972)) (pag.333-350)
R. OCHEŞEANU, GH. PAPUC, Monede greceşti, romane şi bizantine descoperite în Dobrogea (II) (pag.351-381)
R. FLORESCU, Al IX-lea Congres internaţional de studii cu privire la frontierele Imperiului roman (pag.383-385)
Z. COVACEF, Bibliografia arheologică a Dobrogei (1968 - 1971) (pag.387-406)
Sesiunile ştiinţifice ale Muzeului de arheologie Constanţa (1970, 1971) (pag.407-417)

LISTA PRESCURTĂRILOR FOLOSITE MAI DES ÎN REVISTĂ (LISTE DES ABÉVIATIONS LES PLUS UTILISÉES DANS LA REVUE) (DIE LISTE DER ÔFTER GEBRAUCHTEN ABKURZUNGEN IN DER ZEITSCHRIFTEN) (pag.419-421)


Nr.7 (1974) [descarcă numărul integral (101 MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
A. PETRE, Geţii şi dacii din Scythia Minor, documentaţi în izvoarele scrise, de la Sofocle la Solinus  (pag.9-26)
DARDU NICOLAESCU-PLOPŞOR, Studiul antropologic al osemintelor incinerate din necropolele geto-dacice de la Bugeac  (pag.27-38)
D. TUDOR, Noutăţi epigrafice despre C. Arrius Antonius, consularis Daciae et Dalmatiae şi despre P. Helvius Pertinax, consularis Daciae (pag.39-47)
BUCUR MITREA, Monedele şi prăbuşirea Dinogeţiei la sfârşitul secolului al VI-lea (pag.49-72)

NOTE ŞI RAPOARTE
M. IRIMIA, Cercetările arheologice de la Rasova - Malul Roşu. Raport preliminar. (Cu privire specială asupra Hallstatului în Dobrogea (pag.75-137)
C. PREDA, În legătură cu circulaţia starterilor din Cyzic la Dunărea de Jos (pag.139-146)
R. OCHEŞEANU, Le trésor de monnaies macédoniennes de bronze découvert à Pelin. Note préliminaire (pag.147-155)
MARIA MUNTEANU, Câteva inscripţii tomitane inedite (pag.157-168)
N. CHELUŢĂ-GEORGESCU, Morminte elenistice şi romane descoperite în zona de nord şi nord-vest a necropolei callatiene (pag.169-189)
C. SCORPAN, Note sur les fouilles de souvegarde de Callatis - 1971 (pag.191-197)
R. OCHEŞEANU, Câteva monede ptolemaice şi alexandrine descoperite în Dobrogea (pag.199-203)
OCTAVIAN ILIESCU, Cu privire la tezaurul de dinari romani din timpul Republicii găsit în 1909 la Murighiol (jud. Tulcea) (pag.205-211)
GH. PAPUC, Tezaurul de denari republicani şi imperiali de la Casicea (jud. Constanţa) (pag.213-217)
GH. POENARU-BORDEA, Câteva date noi privind circulaţia denarilor romani republicani în Dobrogea (pag.219-238)
C. SCORPAN, Mormânt getic de epocă romană la Aliman (pag.239-246)
AL. POPEEA, Trei ponduri tomitane (pag.247-249)
GH. ŞTEFAN, Stelă funerară inedită de la Tropaeum (pag.251-257)
A. ARICESCU, Două inscripţii din vecinătatea Sacidavei (pag.259-274)
M. BUCOVALĂ, Vase anthropomorphe de bronze découvert à Tomi (pag.275-279)
ALEXANDRA ŞTEFAN, Epigramă funerară din Callatis (pag.281-293)
Z. COVACEF, Quelques aspects de l’art funéraire romain à Tomi (pag.295-305)
GH. PAPUC, Un sarcofag de epocă romană din Tomis (pag.307-316)
A. RĂDULESCU, Importations de céramique au IIIème siècle de  n.e. au Bas-Danube (pag.317-323)
GH. PAPUC, Câteva consideraţii privind construirea zidului de incintă al cetăţii Tropaeum Traiani (pag.325-337)
C. SCORPAN, Fouilles archéologiques à Tropaeum Traiani. Zone C, 1971 (pag.339-362)
N. CHELUŢĂ-GEORGESCU, Complexe funerare din secolul VI e.n. la Tomis (pag.363-376)
I. BARNEA, Inscripţii paleocreştine inedite din Tomis (pag.377-385)
PETRE DIACONU, SILVIA BARASCHI, Tipuri de opaiţe de la Păcuiul lui Soare (pag.387-393)
R. OCHEŞEANU, GH. PAPUC, Monede greceşti, romane şi bizantine descoperite în Dobrogea (III) (pag.395-415)
R. FLORESCU, N. CHELUŢĂ-GEORGESCU, Săpăturile de la Capidava (pag.417-435)
Sesiunile ştiinţifice de comunicări ale Muzeului de arheologie Constanţa (1972, 1973) (pag.437-450)
A. RĂDULESCU, C. Daicoviciu (pag.451-453)

RECENZII
Nicolae Lascu, Ovidiu. Omul şi poetul. Editura Dacia, Cluj, 1971, p. 476 (GIOVANNI GARUTI) (pag.455-457)

LISTA PRESCURTĂRILOR FOLOSITE MAI DES ÎN REVISTĂ (LISTE DES ABÉVIATIONS LES PLUS UTILISÉES DANS LA REVUE) (DIE LISTE DER ÔFTER GEBRAUCHTEN ABKURZUNGEN IN DER ZEITSCHRIFTEN) (pag.459-462)


Nr.8 (1975) [descarcă numărul integral (99 MB)]

SĂPĂTURI ARHEOLOGICE
A. RĂDULESCU, C. SCORPAN, Rezultate preliminare ale săpăturilor arheologice din Tomis (Parcul catedralei, 1971-1974) (pag.9-54)
C. PREDA, N. GEORGESCU, Săpături de salvare de la Mangalia din 1972 - necropola callatiană din zona stadionului (pag.55-75)
R. FLORESCU, N. GEORGESCU, Săpăturile de la Capidava (pag.77-85)

STUDII ŞI COMUNICĂRI
M. IRIMIA, Observaţii privind arheologia secolelor VII-V î.e.n. în Dobrogea (pag.89-114)
AL. SUCEVEANU, În legătură cu statutul juridic al oraşului Tomis în epoca romană (pag.115-124)
B. MITREA, A. RĂDULESCU, Un tezaur monetar de la Filip Arabul în Dobrogea (pag.125-173)
M. MUNTEANU, R. OCHEŞEANU, Descoperiri monetare în satele Dobrogei romane (sec. I-III e.n.) (pag.175-213)
V. CULICĂ, Plumburi comerciale din cetatea romano-bizantină de la Izvoarele (pag.215-262)
C. SCORPAN, Cetatea romano-bizantină de la Sacidava (pag.263-313)
A. ARICESCU, Drumul militar de la Noviodunum la Callatis în lumina itinerariilor antice (pag.315-329)
A. RĂDULESCU, Contribuţii la cunoaşterea ceramicii de uz comun din Dobrogea (pag.331-360)
R. FLORESCU, Date noi cu privire la cronologia Capidavei romane târzii (pag.361-372)

NOTE
M. BUCOVALĂ, Un alt mormânt din epoca elenistică la Tomis (pag.375-388)
M. MUNTEANU, Inscripţii funerare inedite din Scythia Minor (pag.389-397)
Z. COVACEF, Contribuţii privind cultul lui Hercule în Scythia Minor (pag.399-428)

CRONICA
R. OCHEŞEANU, GH. PAPUC, Monede greceşti, romane şi bizantine descoperite în Dobrogea (IV) (pag.429-446)
Sesiunea ştiinţifică a Muzeului de arheologie Constanţa, 1974 (pag.447-450)
A. V. RĂDULESCU, A. ARICESCU, Al X-lea Congres internaţional al Limesului Germania inferior, Xanten-Nijmegen 10-23 sept. 1974 (pag.451-455)
GH. C. FILIP, Prof. I. BĂNESCU (pag.457-460)
A. RĂDULESCU, Necrolog - ION NESTOR (pag.461-464)

LISTA PRESCURTĂRILOR (pag.465)


Nr.9 (1976) [descarcă numărul integral (65 MB)]

A. RĂDULESCU, Vasile Pârvan: Getica, eine Protogeschichte Dakiens (pag.7-10)

STUDII ŞI COMUNICĂRI
N. HARŢUCHE, Unele probleme ale postpaleoliticului în peşterile Dobrogei (Quelques problèmes du postpaléolitique à la suite des fouilles des grottes de la Dobroudja) (pag.13-21)
E. COMŞA, Figurinele de marmură din epoca neolitică de pe teritoriul României (Figurines néolitiques en marbre du territoire de la Roumanie) (pag.23-28)
R. VASILESCU-URECHE, S. HAIMOVICI, Studiu preliminar al materialului faunistic din aşezarea hallstattiană de la Rasova - Malul Roşu (L’étude préliminaire du matériel faunique de la station hallstattienne de Rasova) (pag.29-36)
M. IRIMIA, Un mormînt tumular descoperit la Topraisar (Ein in Topraisar entdecktes hügelgrab) (pag.37-56)
H. DAICOVICIU, Din istoria Ulpiei Traiane (Histoire de Ulpia Traiane) (pag.57-64)
R. FLORESCU, Burii la Adamclisi? (Die Buren in Adamklissi?) (pag.65-78)
A. ARICESCU, Observaţii privind garnizoana de la Capidava în sec. I-III (Remarques concernant la ganison de Capidava pendant les I-er - III-e siècles) (pag.79-88)
D. TUDOR, În legătură cu războiul lui Filip Arabul împotriva carpilor (Im Zusammenhang dem Krieg Filip des Arabers gegen die Karpen) (pag.89-97)
A. RĂDULESCU, Amfore romane şi romano-bizantine din Scythia Minor (Römische und byzantinisch-römische Amphoren aus Scythia Minor) (pag.99-114)
V. CULICĂ, Plumburi comerciale din cetatea romano-bizantină de la Izvoarele (Plombes commerciaux de la cité romano-byzantine de Izvoarele) (pag.115-133)
C. ICONOMU, Descoperiri de tipare de opaiţe la Tomis (Découvertes des moules des lampes à Tomi) (pag.135-146)
M. MUNTEANU, GH. PAPUC, Le céramique romaine tardive à décor estampé découverte à Tomi (pag.147-154)
C. SCORPAN, Origini şi linii evolutive în ceremica romano-bizantină (sec. IV-VII) din ariile mediteraniană şi pontică (Origines et lignes évolutives de la céramique romano-byzantine (IV-e - VII-e siécles) de l’éspace meditérannéen et pontique) (pag.155-185)

NOTE
Z. COVACEF, Zwei neue bacchische Reliefs aus der Dobrudscha (pag.189-193)
C. SCORPAN, Noi reliefuri din Scythia Minor (Reliefs inedits de la Scythie Mineure) (pag.195-198)
CRIŞAN MUŞEŢEANU, DAN ELEFTERESCU, Notă asupra unor geme de la Durostorum (Sur quelques gemmes de Durostorum) (pag.199-200)
GH. PAPUC, Opaiţe de import la Tomis (Importöllämpchen in Tomis) (pag.201-205)
A. PANAITESCU, Morminte din necropolele cetăţii Tropaeum Traiani (Gräber aus der Nekropole der Festung Tropaeum Traiani) (pag.207-211)

CRONICA
R. OCHEŞEANU, GH. PAPUC, Monede greceşti, romane şi bizantine descoperite în Dobrogea (V) (pag.215-235)
ALAN K., BOWMAN, J. DAVID THOMAS - The Vindolanda Writing Tablets, Newcastle upon Tyne, 1974, 32 p., 17 fig. (C. CHERA) (pag.237-240)


Nr.10 (1977) [descarcă numărul integral (99 MB)]

A. RĂDULESCU , Un act de semnificaţie patriotică: reconstituirea monumentului triumfal de la Adamclisi (pag.9-14)
DAN RUSOVAN, Conservarea şi valorificarea muzeistică a monumentului Tropaeum Traiani (pag.15-20)
GH. DUMITRAŞCU, Complexul muzeistic Tropaeum Traiani şi influenţa lui asupra dezvoltării localităţii şi teritoriului înconjurător (pag.21-24)
RADU VULPE, Les Roumains et la Mer (pag.25-34)

STUDII ŞI COMUNICĂRI
S. MARINESCU-BÎLCU, Unele probleme ale plasticii antropomorfe neo-eneolitice din România şi relaţiile ei cu Mediterana orientală (pag.37-43)
EUG. COMŞA, Despre figurinele „en violon”din aria culturii Gumelniţa (pag.45-51)
A. RĂDULESCU, Ştiri despre începuturile oraşului Constanţa (pag.53-57)
P. DIACONU, Câteva consideraţii pe marginea unor toponimice din dreapta Dunării de Jos (zona Ostrov - Cochirleni) (pag.59-63)
A. RĂDULESCU, Dobrogea lui Burebista (pag.65-68)
C. DOMINTE, Antroponomastică geto-dacă în context indo-european (pag.69-77)
M. MUNTEANU, A. RĂDULESCU, Inscripţii inedite din Tomis şi Callatis (pag.79-89)
M. BUCOVALĂ, Atestări arheologice ale practicilor medicale în Dobrogea (pag.91-96)
AL. SUCEVEANU, Contribuţii la tipologia juridică a exploatărilor agricole din oraşele vest-pontice (pag.97-116)
D. TUDOR, Zeii Sabazios şi Zbelsurdos la Drobeta (pag.117-125)
E. BÂRLĂDEANU, În legătură cu o necropolă din epoca romană timpurie la Callatis (pag.127-152)
GH. DIACONU, Daco-romanii la curbura Carpaţilor (pag.153-157)
C. SCORPAN, Stele funerare inedite de la Sacidava (pag.159-178)
A. ARICESCU, În legătură cu zonele de acţiune ale legiunilor moesice pe teritoriul Dobrogei (pag.179-190)
Z. COVACEF, C. CHERA-MĂRGINEANU, Geme din Muzeul de istorie naţională şi arheologie Constanţa (pag.191-202)
V. BARBU, Necropole de epocă romană în oraşele Pontului Stîng; caracteristici tipologice (pag.203-214)
M. COMŞA, Dacia în epoca lui Constantin cel Mare şi a urmaşilor săi (pag.215-228)
C. SCORPAN, Rezultate ale săpăturilor arheologice de la Sacidava (1974, 1976) (pag.229-251)
N. CHELUŢĂ-GEORGESCU, Contribuţii la topografia Tomisului în sec. VI e.n. (pag.253-260)
I. BARNEA, Cetatea Tropaeum Traiani în lumina ultimelor săpături arheologice (pag.261-271)
I. BARNEA, Note de epigrafie romano-bizantină (pag.273-288)
K. HOREDT, Tezaurul de aur de la Moigrad (pag.289-293)

NOTE ŞI DISCUŢII
M. IRIMIA, Un topor de bronz descoperit la Grădina (pag.297-300)
E. LĂZURICĂ, Mărturii din epoca bronzului pe teritoriul din nordul Dobrogei (pag.301-305)
A. OPAIŢ, Aegyssus, 1976. Raport preliminar (pag.307-311)
N. LASCU, O biografie românească inedită a lui Ovidiu (pag.313-317)
V. BORONEANŢ, Cercetări perieghetice pe malul Mării Negre între Constanţa şi Vama Veche (pag.319-324)
V. H. BAUMANN, Despre un stâlp miliar descoperit la mănăstirea Saun (pag.325-331)
N. GUDEA, I. I. POP, Un castru nou descoperit în sistemul defensiv al Daciei romane: castrul roman de la Feldioara (pag.333-338)
A. PANAITESCU, Mormânt din epoca romană la Tomis (pag.339-343)
M. TZONY, Contribuţiila problema răspândirii carpilor la Dunărea de Jos (pag.345-348)
AL. BARNEA, Descoperiri epigrafice noi în cetatea Tropaeum Traiani (pag.349-355)
GH. PAPUC, Consideraţii asupra perioadei de sfârşit a cetăţii Tropaeum Traiani (pag.357-360)
S. IOSIPESCU, Informaţii engleze din 1839: „Valul lui Traian” din Dobrogea (pag.361-364)

RECENZII
JENÔ FLITZ şi COL. - Der römische Limes im Ungarn, Székesfehérvár, 1976 (C. CHERA-MĂRGINEANU) (pag.365-366)
LISTA PRESCURTĂRILOR (pag.367-368)


Nr.11 (1978) [descarcă numărul integral (82 MB)]

A. V. RĂDULESCU, Cronică muzeologică pe malul mării (Chronique museologique au bord de la mer) (pag.7-11)
A. V. RĂDULESCU, Necesitatea şi importanţa unui muzeu de istorie şi arheologie la Medgidia (La nécessite et l’importance d’un musée d’histoire et d’archéologie à Medgidia) (pag.13-17)

STUDII ŞI COMUNICĂRI
E. COMŞA, Consideraţii cu privire la mormintele cu ocru de pe teritoriul Dobrogei (Considérations concernant les tombeaux à ocre du territoire de la Dobroudja) (pag.19-26)
P. ALEXANDRESCU, Călătoria lui Herodot în Marea Neagră (Le voyage d’Hérodote sur la Mer Noire) (pag.27-34)
N. CONOVICI, Ceramică Latène timpurie din zona bălţii Ialomiţei (Céramique Latène-phase initiale, de la zone des étangs de l’Ialomitza) (pag.35-42)
N. CONOVICI, L. GEORGESCU, Date noi privind mormîntul getic de la Dorobanţu (Jud. Ialomiţa) (Nouvelles données concernant la tombe gétique de Dorobanţu (district d’Ialomitza)) (pag.43-50)
P. ALEXANDRESCU, Zalmoxis şi cercetările lui Mircea Eliade (Zalmoxis et les recherches de Mircea Eliade) (pag.51-57)
E. OBERLANDER-TÂRNOVEANU, Aspecte ale circulaţiei monedei greceşti în Dobrogea de nord (sec. VI î .e.n. - I e.n.) (Aspects de la circulation de la monnaie grecque dans la Dobroudja du nord (VI-e siècle av. n.è. - I-er siècle de n. è.)) (pag.59-87)
B. MITREA, Monede pontice la daco-geţii lui Burebista (Monnaies pontiques chez les Daco-Gètes de Burebista) (pag.89-96)
S. SCHULTZ, Streufunde aus Isaccea (Noviodunum) (pag.97-104)
C. MUŞEŢEANU, D. ELEFTERESCU, Oglinzi romane din plumb de la Durostorum (Miroirs romains de plomb de Durostorum) (pag.105-111)
V. CULICĂ, Cu privire la lagărul legiunii a XI-a Claudia la Dunărea de jos (Considérations concernant le camp de la légion XI Claudia au Bas Danube) (pag.113-118)
Z. COVACEF, Aspect inedit de manifestare a cultului Cavalerului Trac (Un aspect inédit de manifestation du culte du Cavalier Thrace) (pag.119-125)
M. BĂRBULESCU-MUNTEANU, Inscripţii recent descoperite în Scythia Minor (Quelques inscriptions récemment découvertes en Scythia Minor) (pag.127-136)
C. CHERA-MĂRGINEANU, Un mormînt de epocă romană descoperit pe raza comunei Ostrov (Un tombeau d’époque romaine découvert dans le rayon de la commune d’Ostrov) (pag.137-141)
V. BARBU, Dobrogea în vremea lui Gallienus (La Dobroudja à l’époque de Gallien) (pag.143-150)
A. V. RĂDULESCU, Dedicace en l’honneur de Valentinien (pag.151-154)
C. SCORPAN, Descoperiri arheologice diverse de la Sacidava (Découvertes archéologiques à Sacidava) (pag.155-180)
I. BARNEA, Bazilica „simplă” (A) de la Tropaeum Traiani (La basilique „simple” (A) de Tropaeum Traiani) (pag.181-187)
N. MIRIŢOIU, D. NICOLĂESCU-PLOPŞOR, Analiza antropologică a osemintelor descoperite în cripta basilicii „simple” (A) de la Tropaeum Traiani (L’analyse anthropologique des ossements découverts dans la crypte de la basilique „simple” (A) de Tropaeum Traiani) (pag.189-207)
C. RIŞCUŢIA, I. RIŞCUŢIA, Reconstruirea antropologică vitală a feţei craniului „A” din cripta bazilicii „simple” (A) de la Tropaeum Traiani (La reconstruction anthropologique vitale de la face du crâne „A” de la crypte de la basilique „simple” (A) de Tropaeum Traiani) (pag.209-210)
N. CHELUŢĂ-GEORGESCU, Consideraţii asupra tipului de locuinţe feudale de la Capidava şi elemente specifice amenajării interiorului lor (Considerations concernant le type d'habitations fèodales de Capidava et éléments spécifiques à l’aménagement de leur interieur) (pag.211-222)

NOTE
M. IRIMIA, Un topor cu ceafă cilindrică de la Făgăraş (jud. Sibiu) (Une cognée à partie supérieure cylindrique découverte à Făgăraş (district de Sibiu)) (pag.223-225)
A. VERTAN, Un tezaur de denari romani imperiali descoperit la Medgidia (Un trésor des deniers romains impériaux découvert à Medgidia) (pag.227-234)
Z. MILEA, C. LUCA, Un teasc roman descoperit la Potaissa (Un pressoir romain découvert à Potaissa) (pag.235-240)
A. PANAITESCU, Contribuţii la cunoaşterea valului mare de pămînt din Dobrogea (Contributions à la connaissance du grand vallum de terre de la Dobroudja) (pag.241-245)
A. PANAITESCU, O carieră de sec. X la Medgidia (Une carrière du X-eme siècle à Medgidia) (pag.247-251)
G. CUSTUREA, Tezaurul monetar de la Cernavodă (sec. XVII-XVIII) (Le trésor monétaire de Cernavodă (XVII-e-XVIII-es)) (pag.253-257)

OVIDIANA
L. BUZOIANU, Taxinomia numelor proprii în cartea I din „Metamorfozele” lui Ovidiu (La taxonomie des noms propres des „Métamorphoses” d’Ovide) (pag.259-267)
ŞT. CUCU, „Ars” şi „perennitas” în concepţia lui Ovidiu („Ars” et „perennitas” dans la conception d’Ovide) (pag.269-275)
N. LASCU, Al. Odobescu şi Ovidiu (Alexandre Odobescu et Ovide) (pag.277-284)

CRONICA
A. V. RĂDULESCU, Dare de seamă asupra activităţii Muzeului de arheologie Constanţa în perioada 22 octombrie 1976 - 21 octombrie 1977 (Compte rendu concernant l'activité du Musée d’archéologie de Constantza pendant la période du 22 octombre 1976 au 21 octombre 1977) (pag.285-288)
C. CHERA-MĂRGINEANU, Sesiunea ştiinţifică a Muzeului de istorie (La session scientifique du Musée d’histoire) (pag.289-299)
LISTA PRESCURTĂRILOR (pag.301-302)


Nr.12 (1979) [descarcă numărul integral (77 MB)]

MUZEOLOGIE
A. RĂDULESCU, A. POP,  N. MIHAIL, Le Musée d’histoire nationale et d’archéologie de Constantza (pag.9-54)

STUDII ŞI COMUNICĂRI
M. IRIMIA, Descoperiri noi în cimitirul getic de la Bugeac, com. Ostrov (1972, 1977-1978). Raport preliminar (Neue Entdeckngen in der getischen Nekropole von Bugeac, Gemeinde Ostrov (1972, 1977-1978). Präliminarer Bericht) (pag.55-76)
L. BUZOIANU, Noi ştampile de amfore de la Callatis (Neue Amphorenstempel von Callatis) (pag.77-95)
C. PREDA, E. BÎRLĂDEANU, Săpăturile arheologice de salvare în zona şantierului naval de la Mangalia (1974) (Les fouilles archéologiques de sauvegarde dans la zone du chantier naval de Mangalia (1974)) (pag.97-107)
R. VULPE, Despre burii de pe Trofeul de la Adamclisi (À propos des Bures du Trophée d’Adamclisi) (pag.109-119)
D. TUDOR, În legătură cu cariera lui C. Arrius Antonius (Im Zusammenhang mit der Karierre von C. Arrius Antoninus) (pag.121-127)
N. GOSTAR, Dacorum fraturm în inscripţia lui Tib. Plautius Silvanus Aelianus (ClL, XlV, 4126 = I.L.S., 986 = Inscr. Italiae, IV, 12, 125) (Dacorum fratrum dans l’inscription de Tib. Plautius Silvanus Aelianus (CIL, XIV, 4126 = I.L.S., 986 = Inscr. Italiae. IV, 12, 125)) (pag.129-137)
Z. COVACEF, Portretul lui Caracalla descoperit la Ostrov (jud. Constanţa) (Caracallas Porträt, bei Ostrov (Kreis Konstanza) entdeckt) (pag.139-143)
V. CULICĂ, Plumburi comerciale din cetatea romano-bizantină de la Izvoarele. (Addenda et corrigenda) (Plombs commerciaux de la cité romano-byzantine de Izvoarele) (pag.145-149)
M. COMŞA, Ceramică alanică din secolul al VIII-lea descoperită în centrul Dobrogei (Ceramique alaine du VIIIe siècle de n.è. trouve dans la Dobroudja centrale) (pag.151-156)
S. HAIMOVICI, R. URECHE, Studiul preliminar al faunei descoperite în aşezarea feudală timpurie de la Capidava (pag.157-170)
M. BOTZAN, Observaţii din secolul trecut asupra unor construcţii antice din Dobrogea (Observations de siècle passé sur quelques constructions antiques de Dobroudja) (pag.171-179)
TH. GEMIL, Considerations demographiques relatives à la zone centrale de la Dobrudja á la fin du VIIe siècle (conformement a un registre financiar ottoman) (pag.181-187)
E. COMŞA, Unele dale cu privire la aşezarea getică de la sfârşitul primei epoci a fierului de la Poarta Aibă (Quelques données concernant l'habitat gétique existant depuis la fin de la première époque de fer (Poarta AIbă)) (pag.189-192)
M. TZONY, Aşezarea daco-romană de la Straja (L’agglomeration daco-romaine de Straja) (pag.193-196)
A. PANAITESCU, Descoperiri pe Via Forensis a municipiului Tropaeum Traiani (Découvertes sur Via Forensis du municipe de Tropaeum Traiani) (pag.197-201)
V. CULICĂ, Tipar pentru turnat cercei de la Păcuiul lui Soare (Moule pour le coulage des boucles d’oreille de Păcuiul lui Soare) (pag.203-205)
G. CUSTUREA, A. MURAT, Aspecte ale vieţii economice în Dobrogea în a doua jumătate a secolului al XVII-lea în lumina tezaurului monetar de la Viile (Aspects de la vie économique en Dobroudja pendant la seconde moitié du XVIIe siécle, à la lumière du trésor monétaire de Viile) (pag.207-219)

OVIDIANUM
ŞT. CUCU, „Amor patriae” la Ovidiu („Amor patriae” chez Ovide) (pag.221-228)

CRONICA
A. VERTAN, G. CUSTUREA, Descoperiri monetare din Dobrogea le (Conică numismatică) (pag.229-246)
C. CHERA-MĂRGINEANU, Noi morminte din necropolele Tomisului (pag.247-250)
I. MICU, Din trecutul muzeului de istorie naţională şi arheologie Constanţa (1938-1945) (pag.251-258)
N. GUDEA, AI XI-lea Congres Internaţional de Arheologie clasică (pag.259-261)
C. CHERA-MĂRGINEANU, Sesiunea ştiinţifică a Muzeului de Istorie şi Arheologie Constanţa - 23-25 octombrie 1978 (pag.263-270)
A. RĂDULESCU, Dare de seamă asupra activităţii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (pag.271-275)
Necrolog - Nicolae Gostar (A. PANAITESCU) (pag.277-279)
LISTA PRESCURTĂRILOR (pag.281)


Nr.13 (1980) [descarcă numărul integral (86 MB)]

Cuvânt înainte (ELENA BORODI) (pag.7-10)
Centenarul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (1879-1979) - Prinos de recunoştinţă (ADRIAN RĂDULESCU) (pag.11-13)
Cuvinte ţinute cu prilejul sărbătoririi centenarului Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa (Prof. dr. doc. MIHNEA GHEORGHIU, Dr. CONSTANTIN PREDA, General-maior CONSTANTIN ARHIP, Colonel EUGEN CRINTEA, Lt. col. dr. CRISTIAN VLĂDESCU, HADRIAN DAICOVICI, Prof. PETRE DACHE, FLORIN MEDELEŢ, Dr. LUCIAN ROŞU) (pag.14-19)

STUDII
VLADIMIR DUMITRESCU, Cîteva observaţii în legătură cu prima migraţie a triburilor stepelor nord-pontice la apus de Prut (Quelques observations à propos de la première invasion des tribus des steppes à l’ouest du Prut) (pag.23-31)
EUGEN COMŞA, Despre obiectele de mobilier din epoca neolitică de pe teritoriul României (Gegenstände aus dem Neolithikum auf dem Gebiet Rumäniens) (pag.32-56)
SILVIA MARINESCU-BÎLCU, Unele aspecte ale legăturilor dintre neo-eneoliticul românesc şi culturile egeice şi microasiatice (Aspects of the Relations between the Romanian chalcolithic and the Aegean and Anatolian cultures) (pag.57-65)
MIHAI IRIMIA, Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului (Nouvelles données concernant les habitats gétiques en Dobroudja pendant la second époque du fer) (pag.66-118)
LIVIA BUZOIANU, Ştampile rhodiene de la Edificiul roman cu mosaic (Estampilles rhodiennes de l’Édifice romain à mosaïque) (pag.119-139)
M. BĂRBULESCU, A. RĂDULESCU, Stîlpi miliari inediţi din Scythia Minor (Bornes milliaires inèdits de la Scythie Mineure) (pag.140-156)
ZAHARIA COVACEF, Observaţii asupra unor caracteristici ale artei sculpturale din Scythia Minor în lumina unor noi descoperiri (Bemerkungen zu manchen Eigenschaften der Bildhauerkunst aus Scythia Minor, im Lichte neuerer Entdeckungen) (pag.157-163)
MARIA COMŞA, Grădinăritul în mileniul I e.n. pe teritoriul României (Le jardinage sur le territoire de la Roumanie au I-er millénaire de n.è.) (pag.164-184)
PETRE DIACONU, Cariera de piatră din secolul al X-lea de la Cernavodă (À Cernavoda: une carrière de pierre du Xe siècle) (pag.185-195)

CERCETĂRI ARHEOLOGICE
PUIU HAŞOTTI, Aşezarea aparţinînd culturii Hamangia de la Medgidia - Satu Nou (Habitat appartenant à la culture Hamangia de Medgidia - Satu Nou) (pag.199-215)
ELENA BÂRLĂDEANU-ZAVATIN, Noi descoperiri în necropolele callatiene (I) (Nouvelles découvertes dans les nécropoles Callatiennes (I)) (pag.216-240)
DUMITRU TUDOR, Comunicări epigrafice (Communications épigraphiques) (pag.241-253)
ZAHARIA COVACEF, Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice din sectorul V al cetăţii Capidava (campaniile din anii 1975, 1976, 1978 şi 1979) (Raport préliminaire concernant les recherches du Ve secteur de la cité de Capidava (campagnes de 1975, 1976, 1978 et 1979)) (pag.254-274)
M. BUCOVALĂ, GH. PAPUC, Cercetările arheologice de la Ovidiu - municipiul Constanţa. (Raport preliminar) (Les recherches archéologiques d’Ovidiu. (Raport preliminaire)) (pag.275-283)
ADRIAN PANAITESCU, Date noi privind feudalismul timpuriu în zona comunei Castelu (Nouvelles données concernant le feodalism du IXe-XIe siècles de n.è. dans le territoire du village Castelu) (pag.284-290)

NOTE
MARIAN NEAGU, Figurine gumelniţene descoperite în Bărăgan (Figurines du type Gumelniţa découvertes dans le Bărăgan) (pag.293-298)
TEODOR PAPASIMA, Noi date în legătură cu circulaţia drahmei histriene în Dobrogea (Neue Daten über den Umlauf der Drachme aus Histria in der Dobrudscha) (pag.299-302)
MARCU BOTZAN, Consideraţii asupra alimentării cu apă a oraşelor-cetăţi Histria, Tomis şi Callatis (Considérations sur l’alimentation avec de l’eau dans les villes-cité Histria, Tomis et Callatis) (pag.303-314)
VASILE CULICĂ, O groapă menajeră din secolul II e.n. din teritoriul municipiului Durostorum (Une fosse aux ordures au IIe siecle de n.è. Durostorum) (pag.315-329)
ANTOANETA VERTAN, Tezaurul monetar de la Mangalia din vremea lui Gordian al III-lea (Dépôt monétaire de l’époque de Gordian III trouvé a Mangalia) (pag.330-340)
GABRIEL CUSTUREA, Monede otomane descoperite la Constanţa (sec. XV-XVI) (Monnaies ottomanes découvertes à Constantza (XVe-XVIe siècles)) (pag.341-343)

CRONICA ŞI RECENZII
A. VERTAN, G. CUSTUREA, Descoperiri monetare în Dobrogea (II) (pag.347-366)
C. CHERA-MĂRGINEANU, Sesiunea ştiinţifică a Muzeului de istorie naţională şi arheologie Constanţa (6-8 noiembrie 1979) (pag.367-377)
Lexikon des Mittelalters. Erster Band/ Erste Lieferung (Aachen-Ägypten) Erster Band/ Zweite Lieferung (Ägypten-Almohaden) Erster Band/ Dritte Lieferung (Almojarifazgo-Anatomie). Artemis Verlag, München und Zürich, 1978. (PETRE DIACONU) (pag.378-379)
De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice şi monumente de artă creştină. Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi a Dunării de Jos. Galaţi, 1977, 244 p. (PETRE DIACONU) (pag.379-382)

LISTA PRESCURTĂRILOR (pag.383)
ERATĂ


Nr.14 (1981) [descarcă numărul integral (80,1 MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
E. COMŞA, Probleme privind practicarea vînătorii în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei (Questions concernant la pratique de chasse en Dobroudja à l'epoque néolithique) (pag.9)
P. HASOTTI, Consideraţii privind ceramica culturii Hamangia în lumina descoperirilor de la Medgidia-Satu Nou (Considérations sur la céramique de la culture de Hamangia à la lumière des découvertes de Medgidia-Satu Nou) (pag.23)
S. MARINESCU-BÎLCU, În legătură cu cîteva opinii ale unor cercetători străini asupra neo-eneoliticului românesc (A propos de quelques opinions de certains chercheurs étrangers concernant le néolitique roumain (pag.39)
E. CIOCEA, Unele observaţii asupra aşezărilor şi locuinţelor hallstattiene timpurii din spaţiul extracarpatic al României (Considérations sur les sites et les habitations hallstattiennes anciennes de l'espace extracarpatique de Roumanie) (pag.47)
M. IRIMIA, Observaţii preliminare privind aşezarea antică de la gura Canliei (Vorläufige Betrachtungen, die antike Siedlung von Gura Canliei betreffend) (pag.67)
D. BOTEZATU, Studiu antropologic al osemintelor din necropola de incinera ţie getică de la Canlia (L'étude anthropologique des ossementes de la nécropole gétique d'incinération de Canlia) (pag.123)
L. BUZOIANU, Consideraţii asupra ştampilelor sinopeene de lu Edificiul roman cu mozaic (Considérations sur les estampilles sinopéennes de l'Edifice romain à mosaique) (pag.133)
R. FLORESCU, Tara lui Dromihaites (Le pays de Dromichaites) (pag.153)
M. BĂRBULESCU-MUNTEANU, A.RĂDULESCU, Descoperiri epigrafice recente (Neue epigraphische Entdeckungen) (pag.150)
B. MITREA, Contribuţii la studiul tezaurului de la Dăieni (Contributions à l'étude du trésor de Dăieni) (pag.171)
A. RĂDULESCU, Die lokale Herstellung der Beleuchtungsgegenstiinde - Lucernae (pag.181)
M. BUCOVALA, GH. PAPUC, Date noi despre fortificaţia de la Ovidiu, municipiul Constanţa (campania 1980) (Nouvelles données sur la fortification d'Ovidiu, municipe de Constantza (la campagne de 1980)) (pag.211)
P. DIACONU, La Dobroudja et Byzance à l'époque de la genèse du peuple roumain (VIIème - Xème siècles) (pag.217)
G. CUSTUREA, N. S. ANDRONESCU, Unele consideraţii asupra circulaţiei monetare în Dobrogea în perioada 969-1092 (Some considérations about monetary circulation in Dobrudja between 969-1092) (pag.221)

NOTE
M. IRIMIA, Descoperiri arheologie recente la Rasova (jud. Constanţa) (Neuere archäologishe Entdeckungen in Rasova (Kreis Konstanza)) (pag.239)
D. BOUNEGRU, C. CHIRIAC, Cîteva descoperiri izolate de la Callatis (Quelques découvertes isolées de Callatis) (pag.249)
M. ZAHARIADE, C. MUŞEŢEANU. C. CHIRIAC, Noi descoperiri epigrafice pe limesul Dunării de Jos (Nouvelles découvertes épigraphiques sur le limes du Bas-Danube) (pag.255)
C.L. BĂLUŢĂ, Mortaria ştampilate comune în Dacia şi Moesia Inferior (Mortaria estampillées communes en Dacie et Moesia Inferior) (pag.263)
C. ICONOMU, C. BORDEIANU, O nouă descoperire de lucerne la Constanţa (Une nouvelle découverte de lucernae à Constantza) (pag.269)
Z. COVACEF, Descoperiri arhitectonice şi sculpturale de la Valu lui Traian (Découvertes arehitectoniques et sculpturales de Valu lui Traian) (pag.277)
A. VERTAN - Monnaies rares ou peu connues d'Antioche de Pisidie) (pag.283)
Z. COVACEF, Observaţii asupra cîtorva portrete tomitane din sec. III e.n. (Betrachtungen, einige tomitanische Porträts aus dem 3. Jh. betreffend) (pag.259)
C. CHERA-MĂRGINEANU, Morminte creştine timpurii descoperite la Ostrov (Bei Ostrov entdeckte frühchristliche Gräber (pag.297)
A. PANAITESCU, Cuptor de ars materiale de construcţie descoperit la Ulmeium (Four pour la cuisson des matériaux de construction découvert à Ulmetum) (pag.303)
R. OCHEŞEANU, Cîteva monede bizantine din sec. VII-IX e.n. descoperite în Dobrogea (Quelques monnaies byzantines des VIIème-IXème siècles de n.è. découvertes en Dobroudja) (pag.309)

OVIDIANUM
I. MICU, Pontus Euxinus în operele ovidiene din exil (Pontus Euxinus dans les oevres ovidiennes de l'exile) (pag.317)

CRONICA
A. VERTAX, G. CUSTUREA, Descoperiri monetare în Dobrogea (Découvertes monétaires en Dobroudja) (pag.331)
A. RADULESCU, Darea de seamă asupra activităţii Muzeului de istorie naţională şi arheologie Constanţa în intervalul noiembrie 1979 - noiembrie 1980 (Compte rendu sur l'activité du Musée d'histoire nationale et archéologie de Constantza entre novembre 1979 - novembre 1980) (pag.357)
C. CHERA-MARGINEANU, Sesiunea ştiinţifică a Muzeului de istorie naţională şi arheologie Constanţa - 23-25 noiembrie 1980 (La session scientifique du Musée d'histoire et archéologie de Constantza - 23-25 novembre 1980) (pag.363)
P. DIACONU, Recenzie (pag.371)
P. DIACONU, Necrolog - Vasile Culică (Nécrologue - Vasile Culică) (pag.379)


Nr.15 (1982) [descarcă numărul integral (66,7 MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
MIHAI IRIMIA, Preistoria în preocupările lui Vasile Pârvan (La préhistoire dans les préoccupations de Vasile Pârvan) (pag.9)
CARAIVAN GLICHERIE, Evoluţia zonei Mamaia în Cuaternarul tîrziu (The Upper Quaternary History of Mamaia Zone) (pag.15)
PUIU HAŞOTTI, Aspecte privind începutul epocii neolitice în Dobrogea (Aspekte, den Beginn der neolithischen Epoche in der Dobrudscha betreffend) (pag.33)
PETRE ALEXANDRESCU, SEBASTIAN MORINTZ, A propos de la couche précoloniale de Mesambria (pag.47)
MARIA COMŞA, Date privind cultivarea viţei de vie la traco-daci (sec. VI î.e.n. - sec. I e.n.) în lumina cercetărilor arheologice (Données concernant la culture de la vigne chez les thraco-daces (VIe s. av. n.è. - Ier s. de n.è.) a la lumière des recherches arhéologiques) (pag.57)
MIOARA TURCU, Îndeletniciri ale geto-dacilor din centrul Cîmpiei Române (Occupations des gèto-daces du centre de la Plaine Roumaine) (pag.81)
BUCUR MITREA, Roata, simbol solar pe monedele histriene (Das Rad als Symbol der Sonne auf den Münzen von Histria) (pag.89)
VALERIU SÎRBU, Importuri greceşti în Cîmpia Brăilei (sec. V-I î.e.n.) (Importations grecques dans la Plaine de Brăila (Ve-Ier s. av. n.è.) (pag.99)
MIHAI IRIMIA, NICOLAE CHELUŢA-GEORGESCU, Amfore antice apărute într-un mormînt tumular de la Topalu (jud. Constanţa) (Antike Amphoren aus einem Hugelgrab von Topalu (Kreis Konstanza)) (pag.125)
LIVIA BUZOIANU, Importul amforelor thasiene la Tomis în perioada elenistică (Die Einfuhr der Thassos-Amphoren in Tomis in der hellenistischen Periode) (pag.137)
MARIA BĂRBULESCU-MUNTEANU, ADRIAN RĂDULESCU, Colonia Ulpia Zermizegetusa pe o inscripţie din Dobrogea (Colonia Ulpia Zermizegetusa auf einer Inschrift aus der Dobrudscha) (pag.153)
GHEORGHE PAPUC, Despre apeductele Tomisului Über die Aquädukte von Tomis (pag.161)
VIRGIL LUNGU, CONSTANTIN CHERA-MARGINEANU, Contribuţii la cunoaşterea unei necropole creştine a Tomisului (Beiträge zur Kenntnis einer christlichen Nekropole von Tomis (pag.175)
ION BARNEA, Sigilii bizantine de la Dorostolon (Byzantinische Siegel von Dorostolon) (pag.201)

NOTE
MARIAN NEAGU, ION MUNTEANU, VASILE OPREA, O nouă figurină Cernavodă III descoperită în sud-vestul Dobrogei (Eine neue Cernavodă III - Figurine, die im Südwesten der Dobrudscha entdeckt wurde) (pag.215)
NICOLAE HARTUCHE, OCTAVIAN BOUNEGRU, Opaiţe greceşti şi romane din colecţiile Muzeului Brăila (Des lampes grecques et romaines du Musée de Brăila) (pag.221)
MIHAI BUCOVALĂ, Vase şi obiecte de bronz romane timpurii din Tomis (Vases et objets en bronze du debut de l'époque romaine à Tomi) (pag.235)
LIVIU PETCULESCU, Despre cronologia fortificaţiilor romane da la Bărboşi (Sur la chronologie des fortifications romaines de Bărboşi) (pag.249)
CRIŞAN MUŞETEANU, Cîteva fragmente sculpturale din sud-vestul Dobrogei (Some sculptural fragments from South-Western Dobrudja) (pag.255)
PETRE DIACONU, ADRIAN PANAITESCU, Tipare de la Păcuiul lui Soare pentru obţinerea de obiecte de podoabă în tehnica presării (Giessformen von Păcuiul lui Soare für die Erzeugung von Schmuckgegenständen in der Pressungstechnik) (pag.263)

STUDII CLASICE
IOAN MICU, Publius Vergilius Maro despre traci, geţi şi daci (Publius Vergilius Maro über Thraker, Geten und Daker) (pag.269)

CRONICA
ANTOANETA VERTAN, GABRIEL CUSTUREA, Descoperiri monetare în Dobrogea (IV) (Découvertes monétaries en Dobroudja (IV)) (pag.275)
ADRIAN RĂDULESCU, Dare de seamă asupra activităţii Muzeului de istorie naţională şi arheologie Constanţa (Compte rendu sur l'activité du Musée d'histoire nationale et archéologie de Constantza entre novembre 1980 - novembre 1981) (pag.203)
CONSTANTIN CHERA - MĂRGINEANU, Sesiunea ştiinţifică a Muzeului de istorie naţională şi arheologie Constanţa, 23-25 noiembrie 1981 (La session scientifique du Musée d'histoire nationale et archéologie de Constantza, 23-25 novembre 1981) (pag.299)
MIHAI BUCOVALĂ, Necrolog - Dumitru Tudor (pag.309)
MIHAI BUCOVALĂ, Lista prescurtărilor (pag.310)


Nr.16 (1983) [descarcă numărul integral (76,5 MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
GLICHERIE CARAIVAN, Evoluţia zonei lacului Agigea în cuaternarul tîrziu (History of Agigea Beach During The Upper Quaternary) (pag.9)
EUGEN COMŞA, Creşterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei (Domestic Animal Breeding During The Neolithic Epoch in Dobrudja) (pag.17)
PUIU HAŞOTTI, Observaţii privind uneltele din silex aparţinînd culturii Hamangia (Remarques concernant les outils en silex appartenant à la culture de Hamangia) (pag.29)
VALERIU SÎRBU, Nouvelles considérations générales concernant l'importations des amphores grecques sur le territoire de la Roumanie (les VIe-Ier siècles av.n.è.) (pag.43)
MIHAI IRIMIA, Date noi privind necropolele din Dobrogea în a doua epoca a fierului (Neue Daten, die Friedhöfe der Dobroudscha in der zweiten Eisenepche betreffend) (pag.69)
LIVIA BUZOIANU, NICOLAE CHELUŢĂ-GEORGESCU, Ştampile de amfore inedite de la Callatis (Neue Amphorenstempel von Callatis) (pag.149)
ADRIAN MURARU, ALEXANDRU AVRAM, Consideraţii preliminare asupra pietrei de construcţie folosite la Histria (Considérations préliminaires sur la pierre de construction employée à Histria) (pag.189)
CONSTANTIN CHERA-MĂRGINEANU, VIRGIL LUNGU, Contribuţii la cunoaşterea unei necropole creştine a Tomisului (Contributions to The Knowledge of A Christian Necropole of Tomis) (pag.217)
ADRIAN PANAITESCU, Cercetări arheologice pe via forensis a cetăţii Tropaeum Traiani (Archäologische Forschungen auf der via furensis der Burg Tropaeum Traiani) (pag.231)
BUCUR MITREA, Un tezaur de monede bizantine descoperit la Constanţa (Un trésor de monnaies byzantines découvert â Constanţa) (pag.239)
ION BARNEA, Sigilii bizantine inedite din Dobrogea (Unpublished Byzantine Seals from Dobrudja) (pag.263)
OCTAVIAN BOUNEGRU, Tipuri de nave la Dunărea de Jos în sec. IV-VII e.n. (Schiffstypen an der Unteren Donau zwischen dem 4. und 7. Jahrhundert u.Z.) (pag.273)

NOTE
TUDOR PAPASIMA, O nouă drahmă histriană în stînga Dunării (A New Histrion Drachma on The Left Side of The Danube) (pag.283)
PUIU HAŞOTI, EUGEN MIHAIL, Cercetări perieghetice între localităţile Izvorul Mare şi Cochirleni (Recherches de terrain entre Izvorul Mare et Cochirleni) (pag.285)
GABRIEL CUSTUREA, Monede de aur medievale descoperite în Dobrogea (The medieval golden coins discovered in Dobroudja) (pag.295)

CRONICA
ANTOANETA VERTAN, GABRIEL CUSTUREA, Descoperiri monetare în Dobrogea (V)
COSTEL CHIRIAC, Monede greceşti, romane şi bizantine descoperite în Dobrogea (sec. II î.e.n. - VII e.n.) (In der Dobrudscha (2. Jh. v.u.Z. - 7. Jh. u.Z.) aufgefundene griechische, römische und byzantinische Münzen) (pag.325)
ADRIAN RADULESCU, Dare de seamă asupra activităţii Muzeului de istorie naţională şi arheologie Constanţa pe anul 1983 (pag.333)
CONSTANTIN CHERA-MĂRGINEANU, Sesiunea ştiinţifică a Muzeului de istorie naţională şi arheologie Constanţa, 22-24 noiembrie 1982 (pag.339)
RADU VULPE (pag.347)
NICOLAE CHELUŢĂ-GEORGESCU - Al XIII-lea Congres internaţional al Limes-ului, Aalen - 1933 (pag.351)

RECENZII
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Inscripţiile din Scythia Minor, vol. I (Histria şi împrejurimile), culese, traduse, însoţite de comentarii şi indici de D.M.Pippidi, Bucureşti, 1984, 544 p.94 planşe aparte (pag.355)
CARIN CHERA-MĂRGINEANU, Die fränkifchen Gräberfelder von Bargen und Berghausen in Nordbaden, de Ursula Koch. Landesdenkmalamt Baden-Württemberg. Konrad Theiss Verlag. Stuttgart. 1932 (Necropolele francilor din Bargen şi Berghausen, regiunea Baden de Nord), 154 p. + 87 planşe + 9 imagini explicative (pag.352)
PETRE DIACONU, Helena Zoll Adamikova Wozesnosredniowieczne cmentarzyska cialopalne slovnian na terenie Polski. vol. II (Cimetières slaves d'incinération dattant de Haut Moyen Age découverts en Pologne. Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdansk (Polska Akademia Nauk), 1979, 316 p. (pag.360)
PETRE DIACONU, Liudmila Donceva-Petrova, Znaţi vărhu arheologhiceski pamiatniţi ot srednovekov na Bălgaria, VIII-X v. (Signes sur les monuments archéologiques de Bulgarie médiévale. Les VIIIe-Xe siècles), Sofia, 1980, 188 p. (pag.360)
PETRE DIACONU, Stojan Avdev, Srebrenite moneti na ţar Mihail Asen (1337-1355). (Les monnaies en argent de tsar Michail Assène, 1337-1355), dans „Numismatika", 3, 1980, pp. 13-22 (pag.362)
• LISTA PRESCURTĂRILOR (pag.365)


Nr.17 (1984) [descarcă numărul integral (58,5 MB)]

ADRIAN RĂDULESCU, Realizări ale cercetării arheologice, istorice şi muzeologice în Dobrogea, în cei 40 de ani de la revoluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă de la 23 August 1944 (pag.7)

STUDII ŞI COMUNICĂRI
EUGEN COMŞA, Figurines d'os prismatiques d'époque néolitique en Roumanie) (pag.15)
PUIU HAŞOTTI, Noi date privind difuziunea comunităţilor culturii Hamangia (Nouvelles données sur la diffusion des communautés de la culture Hamangia) (pag.25)
PUIU HAŞOTTI, WILI WISOŞENSKI, Descoperiri întîmplătoare în aşezarea neolitică de la Tîrguşor "Sitorman" (Découvertes occasionelles faites dans l'habitat néolithique de Tîrguşor "Sitorman") (pag.37)
LIVIA BUZOIANU, Despre începuturile importului de amfore ştampilate în cetăţile greceşti Tomis şi Callatis (Sur les débuts de l'importation des amphores timbrées dans les citées grecques Tomi et Callatis) (pag.51)
MARIA BĂRBULESCU-MUNTEANU, ADRIAN RĂDULESCU, O inscripţie tomitană ?redescoperită? (SEG. I, 2. nr. 332) (Eine "wiederaufgefundene" tomitanische Inschrift) (pag.61)
CONSTANTIN PETOLESCU, Inscripţii pe mortaria din Moesia Inferior (I) (Inscriptions des mortaria de Moesia Inferior (I)) (pag.67)
ZAHARIA COVACEF, Consideraţii asupra unui monument funerar figurat descoperit în necropola tomitană de sec II e.n. (Belrachtungen, ein in der tomitanischen Nekropole des 2. Jh. u.Z. entdecktes, verziertes Grabenkmal betreffend) (pag.77)
VIRGIL LUNGU, OCTAVIAN BOUNEGRU, ALEXANDRU AVRAM, Cercetări arheologice din aşezarea romană rurală de la Histria B (Die archäologischen Forschungen in der römischen Agrarsiedlung von Histria B) (pag.85)
ADRIAN RĂDULESCU, Dacia şi Moesia (Scythia) - părţi constitutive ale etnosului românesc (Dazien und Moesien (Scythia) - Bestandteile des rumänischen Ethnos) (pag.101)
CONSTANTIN CHERA-MĂRGINEANU, VIRGIL LUNGU, Noi descoperiri din necropolele tomitane (Neue Entdeckungen in den tomitanischen Nekropolen) (pag.109)
RADU OCHEŞEANU, Cîteva descoperiri monetare din sec. IV e.n. în Scythia Minor (Quelques découvertes monétaires de Scythia Minor du IVe siècle) (pag.131)
MIHAI BUCOVALĂ, GHEORGHE PAPUC, Date noi privind cercetările arheologice de la Ovidiu (municipiul Constanţa) (Neue Daten, din archäologischen Forschungen in Ovidiu (Kreis Konstanza) betreffend) (pag.153)
PETRE DIACONU, Documente vechi creştine în Dobrogea (Altchristliche Dokumente in der Dobrudscha) (pag.157)
PANAIT I. PANAIT, ARISTIDE ŞTEFĂNESCU, Valea Carasu în cartografia medievală (Das Carasu-Tal in der mittelalterlichen Kartographie) (pag.169)
ADRIAN STĂNESCU, STOICA LASCU, Mărturii documentare privind ocupaţia Puterilor Centrale în Dobrogea (1916-1918) (Noch nicht veröffentlichte dokumentäre Aussagen, die Besatzung der Zentralmächte in der Dobrudscha (1916-1918) betreffend) (pag.177)
STOICA LASCU, Aspecte privind prezenţa organizatorică a partidelor burgheze în judeţul Constanţa (1918-1933) (1) (Aspekte, das organisatorische Vorhandensein der bürgerlichen Parteien im Kreis Konstanza betreffend (1918-1938) (I)) (pag.187)
VALENTINA POSTELNICU, Aspecte ale vieţii economice tulcene reflectate în documente de arhivă (1918-1944) (In Archivdokumenten widerspiegelte Aspekte des ökonomischen Lebens in Tulcea (1918-1944)) (pag.199)
VASILE SILEA, Mărturii de epocă: procesul antifasciştilor constănţeni (10-16 decembrie 1936) (Berichte aus der Epoche: der Prozess der Antifaschisten von Konstanza (10 - 16 Dez. 1936)) (pag.207)
MARIN CIOCAN, Mărturii de epocă : procesul antifasciştilor din Constanţa (octombrie 1943) (Berichte aus der Epoche: der Prozess der Antifaschisten von Konstanza (Okt. 1943)) (pag.217)

NOTE
GHEORGHE MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, Un medalion de chihlimbar descoperit la Nufăru (jud. Tulcea) (Un médaillon en ambre jaune découvert à Nufăru (dép. de Tulcea)) (pag.225)
ADRIAN PANAITESCU, Meşteşugul prelucrării osului la Păcuiul lui Soare (Die Knochenverarbeitung in Păcuiul lui Soare) (pag.231)
TUDOR PAPASIMA, VASILE OPREA, Un cuptor de ars oale din epoca feudală timpurie (Ein aus frühfeudaler Epoche stammender Ofen für die Brennung de Töpfe) (pag.237)
EUGEN GLÜCK, Imaginea litoralului românesc pe harta nautică a lui Iehuda Ben Zara (1497) (Das Bild der rumänischen Meeresküste auf der nautischen Karte des Jehuda Ben Zara (1497)) (pag.241)

CRONICA
ANTOANETA VERTAN, GABRIEL CUSTUREA, Descoperiri monetare în Dobrogea (V) (Découvertes monétaires en Dobroudja (V)) (pag.245)

RECENZII
MIHAI IRIMIA, Em. Moscalu, Ceramica traco-getică, Biblioteca muzeologică. Muzeul naţional de istorie, Bucureşti, 1983, 514 p. şi 119 pl. (pag.257)

IN MEMORIAM
• HADRIAN DAICOVICIU (pag.265)
• AURICĂ SIMION (pag.267)
• NICOLAE VLASSA (pag.269)

• Lista prescurtărilor (pag.271)


Nr.18 (1985) [descarcă numărul integral (74.9MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
GLICHERIE CARAIVAN, Sedimentarea literală în zona Cap Midia - Cap Ivan (Littoral Sedimentation in the Area Cape Midia - Cape Ivan) (pag.9)
M. BRUDIU, Descoperiri paleolitice şi epipaleolitice pe teritoriul comunei Lumina (jud. Constanţa) (Découvertes paléolithiques et épipaléolithiques sur le territoire du village de Lumina (dép. de Constantza)) (pag.13)
PUIU HAŞOTTI, Noi descoperiri privind plastica culturii Hamangia (Nouvelles découvertes concernant la plastique de la culture Hamangia) (pag.25)
PUIU HAŞOTTI, Noi cercctări arheologice în aşezarea culturii Hamangia de la Medgidia - "Cocoaşe" (Nouvelles récherches archéologiques dans la sitte de la culture Hamangia à Medgidia - "Cocoaşe") (pag.35)
PETRE ALEXANDRESCU, Histria în epoca arhaică (Histria in archaischer Epoche) (pag.41)
ADRIAN RĂDULESCU, MARIA BĂRBULESCU, LIVIA BUZOIANU, Observaţii privind importul amforelor ştampilate în sud-estul Dobrogei (Studies Regarding The Import Of Stamped Amphoras in South-Eastern Dobrudja) (pag.55)
VALERIU SÎRBU, Ştampile de amfore inedite de la Callatis (Marques inédites d'amphores grecques de Callatis) (pag.75)
ELENA BÂRLĂDEANU, Statuete de teracotă dintr-un complex funerar descoperit la Callatis (Terra-cotta Statuettes From A Tomb Discovered In Callatis) (pag.85)
FLORIN TOPOLEANU, Un mormînt de epocă elenistică descoperit la Făgăraşu Nou (com. Topolog, jud. Tulcea) (Un tombeau de l'époque hellénistique découvert à Făgăraşu Nou (commune Topolog, dép. de Tulcea) (pag.99)
MARIAN NEAGU, Monede thasiene descoperite la Ulmu (Jud. Călăraşi) (Monnaies thasiennes découvertes à Ulmu (dep. de Călăraşi)) (pag.107)
ALEXANDRU AVRAM, OCTAVIAN BOUNEGRU, COSTEL CHIRIAC, Cercetări perieghetice în teritoriul Mistriei (I) (Archäologische Erkundungen im Territorium von Histria) (pag.113)
CRISTIAN MATEI, Cercetări perieghetice pe malul de sud al lacului Taşaul (Archaeological Research On the Southern Shore Of the Taşaul Lake) (pag.125)
MIHAI IRIMIA, În legătură cu unele tegule ştampilate descoperite la Izvoarele (jud. Constanţa) (Im Zusammenhang mit einigen bei Izvoarele (Kreis Konstanza) aufgefundenen gestempelten tegulae) (pag.141)
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Inscripţii pe mortaria din Dacia (II) (Inscriptions sur les mortaria provenant de Dacia) (pag.157)
Z. COVACEF, Arta funerară în Dobrogea romană (I) (Die Grabsteinkunst in der römischen Dobrudscha (I) (pag.173)
CRIŞAN MUŞETEANU, DAN ELEFTERESCU, Teracote de la Durostorum reprezentînd-o pe Venus (Terra-cotta From Durostorum representing Venus) (pag.185)
RADU FLORESCU, Monumente tomitane de şcoală constantinopolitană (Tomitanische Monumente konstantinopolitanischer Schule) (pag.193)
CONSTANTIN CHERA, VIRGIL LUNGU, Un complex funerar inedit de la Tomis (Ein neu aufgefundener Grabkomplex von Tomis) (pag.203)
VIRGIL LUNGU, CONSTANTIN CHERA, Un mormînt în plăci de calcar, de epocă romană, de la Tomis (Ein römisches Grab aus Kalksteinplatten von Tomis) (pag.215)
ION BARNEA, Sigilii bizantine inedite din Dobrogea (II) (Unveröffentlichte byzantinische Siegel aus Dobrudscha (II)) (pag.235)
CRISTINA OPAIŢ, Unele consideraţii privind vasele de sticlă din burgul roman tîrziu de la Topraichioi (jud. Tulcea) (Betrachtungen, die Glasgefässe aus dem spätrömischen Burgus von Topraichioi betreffend) (pag.249)
GHEORGHE DUMITRAŞCU, Intelectuali români din Dobrogea înainte de 1878. Studiu statistic (Romanian Intellectuals And Dobrudja Before 1878. A Stalistical Study) (pag.259)
ANNA-MARIA DIANA, Scriitori străini şi Dobrogea (sec. XIX) (Ausländische Schriftsteller und die Dobrudscha) (pag.277)
STOICA LASCU, Din istoricul industriei româneşti a materialelor de construcţie - Fabrica de ciment de la Cernavodă (1899-1944) (Daten, die Geschichte der rumänischen Industrie für Baumaterialien - die Zementfabrik von Cernavoda (1899-1944). betreffend) (pag.285)
STOICA LASCU, Aspecte privind prezenţa organizatorică a partidelor burgheze în judeţul Constanţa (1918-1938) (II) (Betrachtungen, die organisatorische Anwesenheit der bürgerlichen Parteien im Kreis Konstanza (1918-1938), betreffend (II)) (pag.307)
STOICA LASCU, Aprecieri privind situaţia social-economică a judeţului Tulcea în lumina unui Raport al Prefecturii din anul 1928 (Betrachtungen. die sozial-ökonomische Lage im Kreis Tulcea, im Lichte eines Berichtes der Präfektur aus dem Jahre 1928, betreffend) (pag.327)
NICOLINA URSU, Documente de arhivă şi presă despre refacerea economică a judeţului Constanţa (1944-1948) (Documents d'archive et de la presse concernant le redressement économique du departament de Constantza (1944-1948)) (pag.337)
EMILIAN POPESCU, Louis Robert (pag.351)

• LISTA PRESCURTĂRILOR (pag.355)


Nr.19 (1986) [descarcă numărul integral (66.7MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
PUIU HAŞOTTI, Observaţii asupra plasticii culturii Hamangia (Observations on the Hamangia Culture Plastic. Art) (pag.9)
PETRE ALEXANDRESCU, Mistria în epoca arhaică (II) (Histria in archaischer Epoche) (pag.19)
ADRIAN RĂDULESCU, MARIA BĂRBULESCU, LIVIA BUZOIANU, Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanţa): Heraclea Pontică (Importations d'amphores à Albeşti (dép. de Constantza): Héraclée Pontique) (pag.33)
MARIA BĂRBULESCU, LIVIA BUZOIANU, NICOLAE CHELUŢĂ-GEORGESCU, Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanţa): Thasos (Importations d'amphores à Albeşti (dép. de Constantza): Thasos) (pag.61)
RADU OCHEŞEANU, Cîteva descoperiri de denari romani republicani din Scythia Minor (Quelques découvertes de deniers romains républicains en Scythia Minor) (pag.75)
VIRGIL LUNGU, CONSTANTIN CHERA, Contribuţii la cunoaşterea complexelor funerare de incineraţie cu "rug-busta" de epocă elenistică şi romană de la Tomis (Belträge zur Kenntnis der hellenistischen und römischen Brandgrabkomplexe mit "Schelterhaufen-Busta" von Tomis) (pag.89)
ZAHARIA COVACEF, Consideraţii asupra unui portret roman aflat în colecţiile Muzeului de Istorie naţională şi arheologie Constanţa (Considérations en marge d'un portrait romain de collections du Musée d'histoire national et archéologie de Constantza) (pag.115)
ADRIAN RĂDULESCU, TRAIAN CLIANTE, Tezaurul de la Sucidava - izvoarele (jud. Constanţa) (Le trésor de Sucidava - Izvoarele (dép. de Constantza) (pag.127)
GHEORGHE PAPUC, Cîteva precizări în legătura cu Cetatea Tropaeum Traiani (Einge neue Angaben die Burg Tropaeum Traiani betreffend) (pag.159)
RADU FLORESCU, Limesul dunărean bizantin în vremea dinastiilor isauriană şi macedoneană (Le limes danubien au temps des dynasties isaurienne et macédonienne) (pag.171)
MIHAI IRIMIA, TRAIAN CLIANTE, Morminte din epoca feudală timpurie descoperite în punctul Sitorman (corn. M.Kogălniceanu. jud. Constanţa) (In Sitorman (Gem. M. Kogălniceanu, Kreis Constantza) aufgefundene Gräber aus frühfeudaler Epoche) (pag.179)
MARIAN VICOL, Nemulţumiri şi revolte ţărăneşti în Dobrogea la sfârşitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea (Unzufriedenhelfen und Aufstände der Bauern in der Dobrudscha am Endo des 19. - Anfang des 20. Jahrhunderts) (pag.191)
STOICA LASCU, Din istoricul industriei româneşti interbelice. Principalele componente ale ramurilor de profil din Dobrogea (I) (Aus der Geschichte der rumänischen Industrie der Zwischenkriegszelt. Die wichtigsten Teile der Profilzweige in der Dobrudscha) (pag.203)
GHEORGHE DUMITRAŞCU, STOICA LASCU, Din istoricul aviaţiei naţionale interbelice. Construirea primului hidroavion românesc "Getta") - împrejurări, implicaţii, urmări (I) (Aus der Geschichte der nationalen Aviatik der Zwischenkreigiszeit. Der Bau des ersten rumänischen Wasserflugzeus ("Getta" - Umstände Folgen (I)) (pag.223)

NOTE
IRINA CIOS, Un sceptru aparţinînd epocii bronzului descoperit în cetatea feudală timpurie de la Capldava (Bronze Age Sceptre Discovered in the Early Feudal Fortress of Capidava) (pag.239)
EMILIAN ALEXANDRESCU, ALEXANDRU AVRAM, OCTAVIAN BOUNEGRU, COSTEL CHIRIAC, Cercetări perieghetice în teritoriul histrian (II) (Archäologische Erkundungen im Territorium Hisirias) (pag.243)
CRISTIAN MATEI, Cercetări perieghetice pe ţărmul lacului Taşaul (II) (Archeological Research on the Shore of the Taşaul Lake (II) (pag.253)
OCTAVIAN BOUNEGRU, Consideraţii privind portul cetăţii Callatis în antichitate (Betrachungen über den antiken Hafen von Callatis) (pag.267)
GABRIEL CUSTUREA, Unele aspecte privind penetraţia monedei bizantine în Dobrogea în secolele VII-X (Quelques aspects concernant la pénétration de la monnaie byzantine en Dobrudja aux VIl-e - X-e siècles) (pag.273)
DOINA PĂULEAN, Bijuterii dobrogene - centura tătărească de tipul Caucaz-Kusak (Bijous de Dobrudja - la ceinture tatar de type Caucaz-Kusak) (pag.279)
MARIA MAGIRU, Aspecte privind dezvoltarea istoriografiei etnografice în Dobrogea (Aspects concernant le développement des recherches ethnographiques en Dobroudja) (pag.285)

CRONICA
ANTOANETA VERTAN, GABRIEL CUSTUREA, Descoperiri monetare în Dobrogea (VII) (Découvertes monétaires on Dobroudja (VII)) (pag.297)

RECENZII
• Recherches sur les amphores greque. Aetes du colloque international organisé par la Centre National de la Recherche Scientifique. L'Université de Rennes II et L'École Française d'Athènes (Athènes. 10-12 septembrie 1984), édité par J.-Y. EMPEREUR et Y. GARLAN, BCH, Suppl, 13, 1986, 675 p. (Livia Buzoianu) (pag.311)
• FINE, JOHN V.A. - The Early Medieval Balkans. A Critical survey from the Sixth to the late Twelfth Century, Ann Arbor (The University of Michigan) 1983, 335 p. (Petre Diaconu) (pag.313)

• Lista prescurtărilor (pag.315)


Nr.20 (1987) [descarcă numărul integral (87.2MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
EUGEN COMŞA, Istoricul cercetărilor arheologice privind epoca neolitică de pe teritoriul Dobrogei (1878-1944) (L'histoire des recherches concernant l'époque néolitique sur le territoire de la Dobroudja (1878-1944)) (pag.9)
PUIU HAŞOTTI, Sondajele din aşezarea vulturii Hamangia de la Medgidia - Satu Nou (Les sondages faites dans un habitat de la culture Hamangia a Medgidia - Satu Nou) (pag.19)
SERCIU HAIMOVICI, Unele date cu privre la un lot de faună descoperit în aşezarea eponimă de la Hamangia (Baia) (Quelques données concernant un lot de faune découvert dans l'établissement éponime de Hamangia (Baia)) (pag.43)
ADRIAN RĂDULESCU, MARIA BĂRBULESCU, LIVIA BUZOIANU, Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanţa): Rhodos (Importations d'amphores à Albeşti (dép. de Constantza): Rhodes) (pag.53)
MARIA BĂRBULESCU, LIVIA BUZOIANU, NICOLAE CHELUŢĂ-GEORGESCU, Tipuri de amfore elenistice descoperite în aşezarea greco-autohtonă de la Albeşti (jud. Constanţa) (Types d'amphores hélénistiques découvertes dans le site gréco-autochtone d'Albeşti (dép. de Constantza)) (pag.79)
MIHAI IRIMIA, Consideraţii privind unele morminte tumulare din epoca romană descoperite în Dobrogea (Considérations concernant quelques tombaux tumulaires de l'époque romaine découverts en Dobroudja) (pag.107)
OTAVIAN BOUNEGRU, Începuturile organizării vamale în Dobrogea romană (Die Anfänge der Zolleinrichtung in der römischen Dobrudscha) (pag.137)
ANTOANETA VERTAN, RADU OCHEŞEANU, Tezaurul de monede romane tîrzii de la Straja (jud. Constanţa) (Le trésor de monnaies du Bas-Empire Romain découvert à Straja (dép. de Constantza) (pag.147)
OCTAVIAN ILIESCU, Despre monedele din tezaurul de la Suluc şi alte contribuţii privind aceeaşi descoperire (Sur les monnaies du trésor de Suluc et d'autres contributions concernant cette découverte) (pag.181)
GHEORGIIE PAPUC, O fibulă digitală de la Tropaeum Traiani şi cîteva consideraţii asupra fibulelor de acest tip (Eine Digitalfibel von Tropaeum Traiani und einige Betrachtungen, die Fibeln dieser Art betreffend) (pag.207)
VALERIU SÎRBU, Typologie et terminologie de la céramique locale des VIIIe-XIe siècles - la zone du Bas-Danube) (pag.217)
GABRIEL CUSTUREA, Date noi privind circulaţia monetară în Dobrogea medievală (Nouvelles données concernant la circulation monétaire dans la Dobroudja médiévale) (pag.237)
SIMONA SUCEVEANU, Date privind circulaţia cărţilor româneşti vechi din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea aflate în patrimoniul judeţului Constanţa (Données concernant la circulation des livres roumains anciens, des XVIIe et XVIIIe siècles, existent dans le patrimoine du département de Constantza) (pag.255)
ANNA-MARIA DIANA, GEORGETA LUNGU, Construirea şi răscumpărarea liniei ferate Constanţa-Cernavodă (La construction et le rachet de la voie ferrée Constantza-Cerna vodă) (pag.267)
STOICA LASCU, Din istoricul industriei româneşti interbelice. Principalele componente ale ramurilor de profil din Dobrogea (II) (An Approach to the History of Romanian Industry between the Two World Wars. The Main Component of the Industrial Branches from Dobrudja (II) (pag.275)
GHEORGHE DUMITRAŞCU, STOICA LASCU, Din istoricul aviaţiei naţionale interbelice. Construirea primului hidroavion românesc ("Getta") - împrejurări, implicaţii, urmări (II) (Some Remarks about the History of the National Aviation Between the Two World wars. The First Romanian Hydroplane-Getta. Circumstances, Implications, Conséquences) (pag.293)
VALENTIN CIORBEA, Aplicarea reformei agrare. Structura proprietăţii, producţia şi rentabilitatea gospodăriilor rurale din judeţele Constanţa şi Tulcea între anii 1918-1944 (L'application de la réforme agraire. La structure de la propriété, la production et la rentabilité des biens terriens des départements de Constantza et de Tulcea entre 1918-1944) (pag.309)

NOTE
ALEXANDRU AVRAM, OCTAVIAN BOUNEGRU, COSTEL CHIRIAC, Cercetări perieghetice în teritoriul Histriei (III) (Archaologische Erkundungen im Territorium von Histria (III) (pag.327)
ZAHARIA COVACEF, Contribuţii privind reprezentările figurate ale zeului Marte în Dobrogea romană (Contributions concernant les représentations figurées de Mars dans la Dobroudja romaine) (pag.337)
TUDOR PAPASIMA, Mormînt roman descoperit la I.A.S. Pietreni (com. Deleni, jud. Constanţa) (Tombeau romain découvert sur le territoire de l'E.A.E. Pietreni (commune de Deleni, dép. de Constantza) (pag.345)
TUDOR PAPASIMA, Altă tehnică în confecţionarea podoabelor la Păcuiul lui Soare (Une autre technique employée dans le confectionnement des objets de parure à Păcuiul lui Soare) (pag.353)
GHEORGHE DUMITRAŞCU, Noi contribuţii la problema intelectualităţii româneşti din Dobrogea înainte de 1878. Studiu statistic (Contributions to the Problem of Romanian Intelectuals in Dobrudja before 1878. A Statistical Study) (pag.357)
EUGEN DRĂGOI, Precizări pe marginea unui studiu despre intelectualii români din Dobrogea (Some Specifications Regarding an Article about the Romanian Intellectuals in Dobrudja) (pag.359)
IOAN OPRIŞ, Cîteva mărturii privitoare la apărarea patrimoniului arheologic dobrogean (Quelques témoignages concernant la défense du patrimoine archéologique de la Dobroudja) (pag.365)
ILEANA PITRESCU, Semnificaţiile tipurilor şi ornamentieii textilelor de interior româneşti din Dobogea (Les significations des types et des ornements des textiles roumaine d'interieur en Dobroudja) (pag.359)

OVIDIANA
OCTAVIAN GEORGESCU, Ovidiu şi spiritul romantic (Ovide et l'esprit romantique) (pag.379)
GIUSEPPINO MINCIONE, Tomi nella poesia d'esilio di Ovidio (pag.385)
EMILIANO SPLENDORE, Corografia storica della Valle Subequana e di Superaequum (pag. 393)
DAVIDE NARDONI, Vicus Andicus - "The Vergilian Native Village" (pag.397)

RECENZII
• RENATE PILLINGER Studien zu Römischen Zwischengoldgläsern I. Geschichte der Technik und das Problem der Authentizität (M. Bucovală, C. Mărgineanu) (pag.411)

IN MEMORIAM
• Acad. Emil Condurachi (pag.413)

• Lista prescurtărilor (pag.415)


Nr.21-22 (1988-1989) [descarcă numărul integral (82.9MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
PUIU HAŞOTTI, Observaţii privind cultura Gumelniţa în Dobrogea (Observations concernant la culture Gumelniţa en Dobrodja) (pag.7)
ADRIAN RĂDULESCU, MARIA BĂRBULESCU, LIVIA BUZOIANU, NICOLAE CHELUŢĂ-GEORGESCU, Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanţa): Sinope (Importations d'amphores à Albeşti (dép. de Constantza): Sinope) (pag.23)
RADU OCHEŞEANU, Un tezeur de denari din vremea Flavilor descoperit la Adamclisi (Ein in Adamclisi aufgefundender Hort Denari aus flavischer Zeit) (pag.91)
OCTAVIAN BOUNEGRU, Contribuţii privind cronologia şi râspîndirea ceramicii decorate în tehnica barbotinei din Dobrogea (Beiträge, die Chronologie unde Ausbreitung der mit Barbotinetechnik verzierten Keramik aus der Dobrudscha betreffend) (pag.99)
MIHAI IRIMIA, O nouă unitate militară romană din sud-vestul Dobrogei (Une nouvelle unité militaire romaine au sud-ouest de la Dobroudja) (pag.113)
MIHAI BUCOVALĂ, CECILIA PAŞCA, Descoperiri recente în necropolele de epocă romană şi romano-bizantină la Tomis (Neue Funde in den Gräberfeldern römischer und römisch-bizantinischer Epoche in Tomis) (pag.123)
GHEORGHE POENARU-BORDEA, RADU OCHEŞEANU, EUGEN NICOLAE, Tezaurul de monede romane tîrzii descoperite la Ulmetum în 1912 (Le trésor de monnaies du Bas Empire romain découvert à Ulmetum en 1912) (pag.163)
ZAHARIA COVACEF, Capidava în secolul VI e.n. Cîteva observaţii pe baza cercetărilor din sectorul V al cetăţii (Capidava dans le VI-éme siècle de n.è. Quelques observations sur la base des recherches du secteur V de la cité) (pag.187)
RADU FLORESCU, ZAHARIA COVACEF, Stratigrafia Capidavei romane tîrzii şi feudale timpurii (La stratiqraphie de Capidava dans les époques romaine-tardive et du moyen âge) (pag.197)
COSTEL CHIRIAC, Un monument inedit: complexul rupestru de la Dumbrăveni (jud. Constanţa) (Ein unveröffentlichtes Denkmal. Der Höhlenkomplex von Dumbrăveni (Kr. Konstanza)) (pag.249)
SILVIA BARASCHI, Din toponimia medievală ponto-dunareană (Sur la toponymie ponto-danubienne au Moyen Âge (pag.271)

NOTE
GLICHERIE CARAIVAN, GEORGE ENESCU, Observaţii seismo-acustice subacvatice în zona Păcuiul lui Soare (notă preliminară) (Seismisch-akustiche Beobachtungen unter Wasser im Bereich Păcuiul tui Soare) (pag.287)
DRAGOMIR POPOVICI, PUIU HAŞOTTI, Considerations About the Synchronism of the Cernavodă I Culture (pag.291)
MIHAI IRIMIA, MIRCEA MUNTEANU, Un topor din epoca bronzului descoperit la Nicolae Bălcescu (jud. Călăraşi) (Eine in Nicolae Bălcescu (Kreis Călăraşi) aufgefunde Axt aus der Bronzezeit) (pag.299)
DAN SLUŞANSCHI, Tomitana Graeca (pag.304)
SORIN OLTEANU, Note epigrafice (Notes epigraphiques) (pag.313)
ZAHARIA COVACEF, Cîteva observaţii privind cultul zeiţei Venus la Tomis (Quelques considérations sur le culte de Venus a Tomis) (pag.319)
MARIA COMŞA, O casă romană târzie situată extra-muros de la Dinogeţia (Une maison romaine tardive située extra-muros de Dinogeţia) (pag.327)
TUDOR PAPASIMA, Monede recent descoperite în satul Credinţa (jud. Constanta) (Neulich im Dorf Credinţa (Kr. Constanţa) aufgefundene Münzen) (pag.333)

OVIDANA
IOAN MICU, Poemul ovidian Halieuticon (La poème Halieuticon d'Ovide) (pag.337)

RECENZII
• P. Ovidii Nasonis Halieuticon a cura di Filippo Capponi, Leiden, E.J.Brill, 1972; Filippo Capponi, Note filologiche; Filippo Capponi, I. Frammenti degli Halieutica ovidiani (I.Mieu) (pag.363)

CRONICA
ANTOANETA VERTAN, GABRIEL CUSTUREA, Descoperiri monetare în Dobrogea (VIII) (Münzenfunde in der Dobrudscha (VIII)) (pag.369)


Nr.23 (1990) [descarcă numărul integral (87MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
EUGEN COMŞA, Folosirea aramei în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei (L'usage du cuivre sur le territoire de la Dobroudja pendant l'époque neolitique) (pag.7)
PUIU HAŞOTTI, Influenţe liniare în cadrul ceramicii culturii Hamangia (Influences linéaires dans la céramique de la culture Hamangia) (pag.13)
ADRIAN RĂDULESCU, Constanţa. 2250 (Constantza. 2250 années) (pag.23)
ADRIAN RĂDULESCU, MARIA BĂRBULESCU, LIVIA BUZOIANU, Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanţa): Chersonesul Tauric, Cnidos, Cos, Paros (Importations amphoriques à Albeşti (dép. de Constantza): le Chersonese Taurique, Cnidos, Cos, Paros) (pag.29)
MARIA BĂRBULESCU, LIVIA BUZOIANU, NICOLAE CHELUŢĂ GEORGESCU, Pentru un catalog complet al importurihr amforice la Albeşti (jud. Constanţa) (Pour un catalogue complet des importations amphoriques à Albeşti (dep. de Constantza) (pag.49)
MIHAI IRIMIA, NICULAE CONOVICI, Săpăturile arheologice în aşezarea getică fortificată de la Satu Nou, com.Oltina, jud. Constanta - campania 1989 (Les fouilles archéologiques dans l'etablissment gétique fortifié de Satu-Nou, commune Oltina, département de Constantza - campagne de recherche 1989) (pag.81)
RADU FLORESCU, Urbanizarea Dobrogei romane (L'urbanisation de la Dobroudja romaine) (pag.97)
ZAHARIA COVACEF, Unele consideraţii privind sculptura laică în Dobrogea romană (Quelques remarques concernant la sculpture laique dans la Dobroudja romaine) (pag.129)
VIRGIL LUNGU, OCTAVIAN BOUNEGRU, ALEXANDRU AVRAM, Cercetările arheologice din aşezările romane de la Cogealac (Archäologische Forschungen in den römischen Siedlungen von Cogealac) (pag.161)
VIRGIL LUNGU, CONSTANTIN CHERA, Din nou despre gema creştină de la Constanţa (Die christliche Gemme von Constanţa) (pag.183)
GH. MANUCU-ADAMEŞTEANU, Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice de salvare de la Mihai Bravu, jud. Tulcea - aşezarea nr. 2 (Rapport préliminaire sur les fouilles archéologiques de sauvetage de Mihai Bravu, dép. de Tulcea - établissement no. 2) (pag.183)

NUMISMATICA - SIGILOCRAFIE
ANTOANETA VERTAN, NICOLAE GEORGESCU, RADU OCHEŞEANU, Un depozit de denari romani republicani descoperit la Mangalia (Un dépôt de deniers romains républicains découvert à Mangalia)
MARIA BĂRBULESCU, RADU OCHEŞEANU, Descoperiri monetare în aşezările rurale din Dobrogea romană (14 - 270 d.Ch.) (Découvertes monnétaires dans les établissements ruraux de la Dobroudja romaine (11 - 270 a.J. Chr.) (pag.225)
GH. POENARU BORDEA, RADU OCHEŞEANU, A. SMARANDA, A. DIACONU, Un tezaur de monede de bronz din vremea împăratului Constantin cel Mare descoperit la Tomis (Un trésor de monnaies en bronze du temps de l'empereur Constantin le Grand découvert à Tomis) (pag.267)
GH. POENARU-BORDEA, RADU OCHEŞEANU, Tezaurul de monede, romane tîrzii descoperit la Beştepe (Let trésor de monnaies du Bas-Empire romain découvert à Bestepe) (pag.277)
IOAN BARNEA, Sigilii bizantine inedite din Dobrogea (III) (Unveröffentlichte byzantinische Siegel aus Dobrudscha (III)) (pag.315)

NOTE
OCTAVIAN BOUNEGRU, ELENA BÂRLĂDEANU, Săpăturile arheologice de salvare din zona nordică a necropolei tumulare de la Callatis (Die archäologischen Rettungsgrabungen im Nordgebiet der Högelgrabnekropole von Kallatis) (pag.335)
MIRCEA MUNTEANU, Un mormînt de sec. IV î.e.n. de la Căscioarele - punctul "Gheţărie" (jud. Călăraşi) (Un tombeau de IVe siècle av.J. Chr. de Căscioarele "Gheţărie" (dép. Călăraşi)) (pag.345)
COSTEL CHIRIAC, Un medalion de la Commodus descoperit la Tomis (Ein in Tomis aufgefunden Medaillon von Commodus) (pag.351)
ŞTEFAN CERNEGA, MIHAI BUCOVALĂ, Note privind incidenţa afecţiunilor dentare în epoca romano-bizantină la Tomis (Rémarques concernant les affections dentaires pendant l'époque romano-byzantine à Tornis) (pag.355)
TUDOR PAPASIMA, Pandantiv foliaceu descoperit în Dobrogea (Un pandantif foliacé découvert dans la Dobroudja) (pag.359)
TUDOR PAPASIMA, Din nou despre producerea locală a ceramicii glazurate cu decor în sgraffito de la Păcuiul lui Soare (Wieder öber die lokale Produktion der Glasurkeramik mit Sgraffito-Verzierung von Păcuiul lui Soare) (pag.363)
NICOLAE LASCU, Ovidiana. Bibliografia ovidiană în România (1957 - 1971) (Bibliographie sur Ovide en Roumanie (1957 - 1971)) (pag.367)


Nr.24 (1991) [descarcă numărul integral (99.5MB)]

HERMAN CORIJN, En s'inspirant des sources européennes (pag.7)

STUDII ŞI COMUNICĂRI
EUGEN COMŞA, Rolul Dunării inferioare în cursul epocii neolitice (Le rôle du Danube inférieure pendant l'époque néolitique) (pag. 23)
GORANKA TONČEVA, Problèmes de la plastique miniature de l'âge du bronze récent en Bulgarie du Nord-Est (pag.29)
MARCELLO TAGLIENTE, Greci ed indigeni in Basilicata (pag.43)
S. B. OKHOTNIKOV, A. S. OSTROVERKHOV, L'île de Leuké et le culte d'Achille (pag.53)
LIVIA BUZOIANU, Tipuri de amfore de sec. VI-IV a.Chr. descoperite la Tomis (Types d'amphores des VIe à IVe siècles av. J.C., découvertes à Tomis) (pag.75)
MIHAI IRIMIA, Noi mărturii arheologice privind a doua epocă a fierului în Dobrogea (Des nouvelles preuves archéologiques concernant le deuxième âge du fer en Dobroudja) (pag.97)
MARIA BĂRBULESCU, ADRIAN RĂDULESCU, Contribuţii privind seria guvernatorilor Moesiei Inferioare în sec. III p.Chr. (Contributions concernant la serie des gouverneurs de la Moesie Inférieure dans le IIIe siècle ap. J.C.) (pag.123)
CRISTIAN MATEI, Consideraţii privind raportul dintre Classis Flavia Moesica şi fortificaţiile limesului roman de la Dunărea de Jos (sec. I-VI) (Betrachtungen, das Verhältnis zwischen der Classis Flavia Moesica und den Festungen des römischen Limes an der Unteren Donau (Jh. 1-6 n.Chr.) betreffend (pag.143)
ZAHARIA COVACEF, CECILIA PAŞCA, Sculptura arhitectonică în Dobrogea antică. I. Coloane şi baze de coloane (La sculpture architectonique dans la Dobroudja antique. I. Colonnes et bases de colonnes) (pag.159)
MIHAI BUCOVALĂ, CECILIA PASCA, Descoperiri recente în necropola romană de sud-vest a Tomisului (Découvertes récentes dans la nécropole de sud-ouest de Tomi) (pag.185)
I. T. DRAGOMIR, Descoperirea fortuită a unui mormînt tumular de incineraţie în apropierea castrului de la Tirighina-Barboşi (La découverte fortuite d'un tombeau romain tumulaire d'incinération près du castrum de Tirighina-Barboşi) (pag.237)
V. H. BAUMANN, O piesă deosebită de toreutică romană - grifonul de la Teliţa (Une pièce remarquable de toreutique romaine - le Griffon de Teliţa) (pag.247)
ION BARNEA, Consideraţii privind cele mai vechi monumente creştine de la Tomis (Considérations sur les monuments chrétiens les plus anciens de Tomi) (pag.269)
ION BARNEA, Noi date despre mitropolia Tomisului (Nouvelles données concernant l'église métropolitaine de Tomi) (pag.277)
PETRE NĂSTUREL, De la o inscripţie creştină din Tomis la pătimirea Sf. Teogene (D'une inscription chrétienne de Tomi à la passion du Saint Teogene) (pag.283)
ZAHARIA COVACEF, EMILIA CORBU, Consideraţii asupra unei categorii de opaiţe descoperite în sectorul V al cetăţii Capidava (Considérations sur une catégorie de lampes découvertes dans le Ve secteur de la cité Capidava) (pag.287)
GH. MANUCU-ADAMEŞTEANU, Tomis - Constantia - Constanţa (Tomis - Constantia - Constantza) (pag.299)
PETRE COVACEF, Constatări tehnice cu privire la variaţia nivelului Mării Negre în legătură cu topografia şi modul de alimentare cu apă a cetăţii Histria pînă la începutul erei creştine (Constatations techniques concernant la variation du niveau de la Mer Noire en liaison avec la topographie et le mode d'alimentation d'eau potable à Histria jusqu'au commencement de l'ère chrétienne) (pag.329)

NUMISMATICA - METROLOGIE
I. H. CRIŞAN, Monede greceşti descoperite în cetăţile din munţii Sebeşului (Des monnaies grecques découvertes dans les cités des montagnes de Sebeş) (pag.343)
GH. POENARU-BORDEA, RADU OCHEŞEANU, Cîteva depozite monetare din Scythia Minor depuse ca ofrande funerare (secolele III-V. d.Chr.) (Quelques dépôts monétaires de Scythie Mineure déposées comme offrandes funéraires) (pag.347)
COSTEL CHIRIAC, Despre tezaurele monetare bizantine din secolele VII-X de la est şi sud de Carpaţi (About the Byzantine Coin-hoards of the 7th-10th Century From the East and South of Carpathians) (pag.373)
GABRIEL CUSTUREA, Schimburile economice în regiunea danubiano-pontică în secolele VIII-XI (Les échanges économiques dans la région danubienne-pontique aux VIIIe-XIe siècles) (pag.379)
TUDOR PAPASIMA, Monede bizantine din cîteva colecţii particulare (Des monnaies byzantines de quelques collections privées) (pag.395)
GH. MANUCU-ADAMEŞTEANU, O monedă bizantină de la Trebizonda descoperită în Dobrogea (Une monnaie byzantine de Trebizonde découverte en Dobroudja) (pag.399)
RADU OCHEŞEANU, TRAIAN CLIANTE, Pond uncial descoperit la Constanţa (Un poids oncial découvert à Constantza) (pag.403)

NOTE
MIRCEA MUNTEANU, Topoare şi alte piese de piatră din epoca bronzului din sud-estul României (Steinäxte, Steinkeulen und Machtkennzeichen in der Bronzezeit aus dem Südosten von Rumänien) (pag.407)
MIHAI IONESCU, Un nou apeduct din teritoriul callatian (Un nouveau aqueduc du territoire callatien) (pag.419)
LUCREŢIU MIHĂILESCU-BÎRLIBA, MARIUS DIACONESCU, Cercetări arheologice recente în peştera de la Casian (Recent Archaeological Researches in the Cave from Casian) (pag.425)
LORAND MATHÉ-KIS, Eficienţă maximă prin folosirea schimbătorilor de ioni (Höchste Wirksamkeit-mittels Verwendung der Ionenwechsler) (pag.433)

OVIDIANA
IOAN MICU, Terminologie marină şi halieutică în operele ovidiene din exil (Terminologie marine et halieutique dans les oeuvres ovidiennes du temps de l'exil) (pag.437)

IN MEMORIAM
• ANDREI ARICESCU (Vasile Barbu) (pag.443)


Nr.25 (1992) [descarcă numărul integral (137 MB)]

• MIHAI IRIMIA, Un profil aniversar: Adrian Rădulescu la 60 de ani (Un profil anniversaire: Adrian Rădulescu à l’âge de 60 ans) (pag.7-14)

STUDII ŞI COMUNICĂRI
PUIU HASOTTI, DRAGOMIR POPOVICI, Cultura Cernavodă I în contextul descoperirilor de la Hârşova (Die Cernavoda-Kultur im Kontext der Funde von Hârşova) (pag.15-44)
MIRCEA ANGELESCU, Un problème controversé: l’expédition de Péricles dans le Pont Euxin (pag.45-54)
MIHAELA MANUCU-ADAMEŞTEANU, Orgamé polis (pag.55-67)
VASILICA LUNGU, Circulaţia amforelor ştampilate în zona Capul Dolojman (La circulation des amphores estempillées dans la zone de Capul Dolojman) (pag.69-97)
LIVIA BUZOIANU, Importuri amforice la Tomis în perioada elenistică (L’importation d’amphores à Tomis dans la période hellénistique) (pag.99-165)
ALEXANDRU AVRAM, MARIA BĂRBULESCU, Inscripţii inedite de la Callatis aflate în colecţiile Muzeului de istorie naţională şi arheologie din Constanţa (Inscriptions inédites de Callatis dans les collections du Musée d’Histoire Nationale et d‘Archéologie de Constantza) (pag.167-205)
ZAHARIA COVACEF, Activitatea sculpturală la Tomis în sec. I-III p.Chr. (L’activité sculpturale à Tomi aux Ier-IIIe siècles ap. J. Chr.) (pag.207-219)
CRIŞAN MUŞEŢEANU, DAN ELEFTERESCU, Contribuţii privind ceramica romană de la Durostorum (Contributions to Roman Ceramic at Durostorum) (pag.221-239)
MIHAI BUCOVALĂ, CECILIA PAŞCA, Cercetări în necropola romană de vest a Tomisului (1992) (Des fouilles, archéologiques dans la nécropole romaine ouest de Tomi (1992)) (pag.241-272)
CONSTANTIN CHERA, VIRGIL LUNGU, Importuri de vase de sticlă suflate în tipar descoperite în necropolele Tomisului (In den Nekropolen von Tomis aufgefundene, in Formen geblasene lmportglasgefässe) (pag.273-280)
ION BARNEA, Unedierte byzantinische Bleisiegel aus Tomis - Constanţa (pag.281-296)
VIRGIL LUNGU, Misionarismul şi începuturile creştinismului în Scythia Minor (Missionarismus und Anfänge des Christentums in Scythia Minor) (pag.297-307)
OANA DAMIAN, Despre un atelier pentru confecţionat piese din plumb de la Păcuiul lui Soare (Sur un atelièr pour des objets en plomb de Păcuiul lui Soare) (pag.309-321)
GHEORGHE PAPUC, Despre valurile transdobrogene (pag.323-329)
PANAIT I. PANAIT, Proprietăţi ale Cantacuzinilor români la lstanbul (Güter der rumänischen Cantacuziner in Istanbul) (pag.331-341)

NOTE
ZAHARIA COVACEF, PETRE COVACEF, O nouă mărturie arheologică paleocreştină descoperită la Capidava (Un nouveau témoignage archéologique paléochrétien découvert à Capidava) (pag.343-347)
GHEORGHE MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, Cruci relicvar de tip bizantin descoperite în sudul Dobrogei (Des croix-reliquaire de type byzantin découvertes au sud de la Dobroudja) (pag.349-354)
PETRE DIACONU, Din nou despre origiuea practicii mărcilor de olar (De nouveau sur l’origine de la practique des estampilles de potier) (pag.355-358)
PETRE DIACONU, Un alt sigiliu al lui Constantin Theodorokanos (Un autre sceau de Constantin Theodorokanos) (pag.359-361)

NUMISMATICĂ
GABRIEL CUSTUREA, TUDOR PAPASIMA, Monede bizantine descoperite la Păcuiul lui Soare (catalog) (Monnaies byzantines découvertes à Păcuiul lui Soare (catalogue)) (pag.363-380)
ANTOANETA VERTAN, GABRIEL CUSTUREA, Descoperiri monetare în Dobrogea (IX) (pag.381-398)
GHEORGHE MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei (IV) (pag.399-417)

OVIDIANA
NICOLAE LASCU, Bibliografia ovidiană în România. III. Despre Ovidiu (Bibliographie ovidienne en Roumanie. III. Articles et études sur Ovide) (pag.419-444)

LISTA PRESCURTĂRILOR (pag.445-446)


Nr.26 (1993) [descarcă numărul integral (150 MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
M. LAZAROV, Les sites submérgés le long du Pont Ouest dans le contexte de l'histoire pontique et méditerranéenne (pag.7)
IVAN SIM. IVANOV, A la question de la localisation et des études des sites submergés dans les lacs de Varna (pag.19)
PUIU HAŞOTTI, Consideraţii privind originea, difuziunea şi cronologia culturii Hamangia (Sorne considarations on the origin, spreading and chronology of the Hamangia Culture) (pag.27)
MIRCEA MUNTEANU, Observaţii pe marginea bronzului târziu din sud-estul României (Observations concernant le Bronze tardif du sud-est de la Roumanie) (pag.43)
MIHAI IRIMIA, NICULAE CONOVICI, Descoperiri hallstattiene în zona davei getice de la Satu Nou (com. Oltina, jud. Constanţa) (Découvertes hallstattiennes dans la zone de la dava gétique de Satu-Nou (com. d'Oltina, départ, de Constantza)) (pag.51)
GABRIEL JUGĂNARU, Stadiul actual al cercetărilor privind populaţia autohtonă a Dobroqei în secolele VIII-VI a.Chr (Le stade actuel des recherches sur la population autochtone de Dobroudja aux VIII-e - VII-e siècles av. J.-Ch.) (pag.115)
A. RĂDULESCU, M. BĂRBULESCU, L. BUZOIANU, N. CHELUŢĂ-GEORGESCU, Observaţii privind aşezarea greco-autohtonă de la Albeşti (jud. Constanţa) (Observations concernant le site gréco-autochtone d'Albeşti (dép. de Constantza) (pag.121)
VASILICA LUNGU, Pour une chronologie de la céramique attique du nord de la Dobroudja (IV-e - III-e siècles av. J. - Chr.) (pag.159)
MARIA MUSIELAK, Πρώτος ττοντάρχη (pag.191)
MARIA BĂRBULESCU, ADRIAN RĂDULESCU, Un nou guvernator al provinciei Moesia Inferior: Sallius Aristaenetus (Un nouveau gouverneur de la province Moesia Inferior: Sallius Aristaenetus) (pag.197)
M. BUCOVALĂ, Cavou din secolul IV d. Chr. descoperit în necropola de vest a Tomisului (Caveau du IV-e s.ap. J.C. découvert dans la nécropole ouest de Tomi) (pag.207)
CONSTANTIN NICOLAE, Despre topografia anticului Carsium (Sur la topographie de l'antique Carsium) (pag.215)
CRIŞAN MUŞETEANU, Céramique à glasure plombiphère de Durostorum (pag.231)
Z. COVACEF, Câteva observaţii pe marginea unor opaiţe descoperite în sectorul V al Capidavei (Quelques observations sur des lampes découvertes au V-e secteur de Capidava) (pag.245)

NUMISMATICĂ - SIGILOGRAFIE - MEDALISTICĂ
DILYANA BOTEVA, The coinage of Histria for Septimius Severus und his family (pag.253)
GABRIEL CUSTUREA, Noi descoperiri monetare de la lsaccea (sec. XI) (New Monetary Discoveries in Isaccea III-th cent. AD.) (pag.259)
GH. MANUCU-ADAMEŞTEANU, Cronica descoperirilor monetare din jud. Tulcea (V) (Chronique des découvertes monétaires du département du Tulcea) (pag.263)
MARIANA BĂLĂBĂNESCU, GABRIEL CUSTUREA, Catalogul medaliilor româneşti din colecţia Muzeului de istorie naţională şi arheologie Constanţa (Catalogue of the Romanian Medals in the Collection of the National History and Archaeology Muséum in Constanţa) (pag.273)
MIHAI IRIMIA, Participarea la săpăturile arheologice de la Stillfried Austria) (pag.305)

• Lista prescurtărilor (pag.309)


Nr.27 (1994) [descarcă numărul integral (143 MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
EUGEN COMŞA, Consideraţii cu privire la credinţele şi ritualurile din epoca neolitică din ţinuturile dintre Carpaţi şi Dunăre (pag.7) (Considérations concernant les croyances et les rituels de l'époque néolithique dans les régions situées entre les Carpathes et le Danube) (pag.18)
NICOLAE URSULESCU, Aspecte ale spiritualităţii cucuteniene în lucrările cercetătoarei Meluţa Marin (pag.19) (Aspects de la spiritualité de la civilisation de Cucutcni dans les ouvrages de la chercheuse Meluţa Marin) (pag.24)
CONSTANTIN ICONOMU, COSTICĂ ASĂVOAIE, Contribuţii privind cunoaşterea ritualului de înmormântare a tracilor timpurii în lumina cercetărilor de la Ştefănesti - Botoşani (pag.25) (Contributions concernant la connaissance du rituel d'enterrement chez les thraces récents par les recherches de Ştefănesti - Botoşani) (pag.38)
VALERIU SÎRBU, Incinte şi locuri sacre cu sacrificii şi depuneri de ofrande în lumea geto-dacilor) (pag.39) (Enceintes sacrées à sacrifices et dépôts d'offrandes dans le monde des geto-daces) (pag.58)
NICULAE CONOVICI, Obiecte pentru cult şi magie descoperite la Pscul Crăsani (pag.61) (Objets cultuels et pour la magie découverts à Piscul Crăsani) (pag.83)
CONSTANTIN PREDA, Unele consideraţii referitoare la civilizaţia geto-dacilor (pag.85) (Quelques contributions concernant la réligion des geto-daces) (pag.89)
GAVRILĂ SIMION, Rituri şi ritualuri funerare practicate în necropola romană de la Noviodunum (pag.91) (Rites et rituels funéraires dans la nécropole romaine de Noviodunum) (pag.104)
ZIZI COVACEF, Tradiţii şi inovaţii în iconografia votivă din Dobrogea (sec. I-III p.Ch.) (pag.107) (Traditions et innovations dans l'iconographie votive de la Dobroudja (Ier s. - IIIe s.ap. J-C) (pag.130)

MATERIALE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE
VASILICA LUNGU, Amfore ştampilate din nordul Dobrogei (pag.133) (Des amphores estampillées du nord de la Dobroudja) (pag.155)
MARIA BĂRBULESCU, ADRIAN RĂDULESCU, Inscripţii inedite din Tomis şi împrejurimi (pag.157) (Inscriptions inédites de Tomi et des environs) (pag.170)
MIHAIL ZAHARIADE, Inscripţia de fundaţie din timpul primei tetrarhii de la Halmyris (Murighiol, jud.Tulcea) (pag.173) (The Tetrarchic Building Inscription from Halmyris (Murighiol,Tulcea)) (pag.185)
PAUL ŞADURSCHI, NAPOLEON UNGUREANU, MIHAI MIHĂILESCU, Cercetările arheologice de la Botoşani "Groapa lui Ichim" (campaniile 1991-1992) (pag.187) (Recherches archéologiques à Botoşani · "La fosse de Ichim") (pag.198)
CONSTANTIN NICOLAE, Câteva opaiţe descoperite la Carsium (pag.199) (Quelques lampes à huile de Carsium) (pag.207)
GHEORGHE PAPUC, MIHAI IONESCU, Noi cercetări privind apeductul de la Ovidiu, jud. Constanta (pag.209) (Des nouvelles recherches concernant l'aqeduc découvert à Ovidiu (dép. de Constantza)) (pag.221)
TUDOR PAPASIMA, VALERIU GEORGESCU, Însemnări pe marginea sgraffiti-lor din mormântul elenistic de la Mangalia (pag.223) (Notes concernant les sgrafftti du tombeau hellénistique de Mangalia) (pag.225)

NUMISMATICĂ
GABRIEL TALMATCHI, Noi descoperiri monetare în satul Adâncata (jud. Constanta) (pag.231) (New Monetary Discoveries in Adâncata (Constanta dep.)) (pag.233)
DILYANA BOTEVA, The Coinage of Histria for Septimius Severus and His Family: Addenda et Corrigenda (pag.235)
GHIEORGHE MANUCU-ADAMEŞTEANU, MILTIADE CÂRLAN, INGRID POLL, Monede bizantine descoperite în Dobrogea (secolele XI-XIII) (pag.237) (Des monnaies byzantines découvertes en Dobroudja (XIe - XIIIe siècles)) (pag.243)

OVIDIANA
NICOLAE LASCU, Bibliografia ovidiană în România (IV) - Evocări ovidiene (pag.247) (La bibliographie ovidienne en Roumanie (IV) - Evocations d'Ovide) (pag.261)


Nr.28-29 (1995-1996) [descarcă numărul integral (88,6 MB)]

MATERIALE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE
CRISTIAN MICU, SMARANDA MICU, Despre un tip de statuetă antropomorfă gumelniţeană (pag.7) (About a type of anthropomorphic statuette belonging to the Gumelniţa culture) (pag.11)
MIHAI IRIMIA, ANGHEL BARDAC, Noi descoperiri din epoca bronzului la Grădina (jud. Constanta) (pag.13) (Nouvelles découvertes de l'Âge du Bronze à Grădina (départ, de Constantza)) (pag.21)
ADRIAN RĂDULESCU, LIVIA BUZOIANU, MARIA BĂRBULESCU, N. CHELUŢĂ-GEORGESCU, Reprezentări figurate în aşezarea de epocă elenistică de la Albeşti (pag.23) (Représentations figuratives dans le site d'époque hellénistique d'Albeşti) (pag.72)
MIHAI BUCOVALĂ, Un alt mormânt elenistic descoperit la Tomis (pag.73) (Un autre tombeau hellénistique découvert à Tomi) (pag.82)
ADRIAN RĂDULESCU, Zidul de apărare al Tomisului, de epocă târzie în reconstituirea sa actuală (pag.83) (La muraille de défense d'époque tardive à Tomi, en sa reconstitution actuelle) (pag.93)
ZAHARIA COVACEF, Accesorii vestimentare, de toaletă şi podoabe descoperite în sectorul estic al cetăţii Capidava (pag.95) (Accesoires vestimentaires, de toilette et bijoux découvertes dans le secteur Est de la cité Capidava) (pag.120)
PANAIT I. PANAIT, ADRIAN RĂDULESCU, A. ŞTEFĂNESCU, D. FLAUT, Cercetările arheologice de la cetatea Hârşova. Campania 1995 (pag.121) (Les fouilles archéologiques de la cité de Hârşova. La campagne de 1995) (pag.134)
CONSTANTIN NICOLAE, Descoperiri de epocă romană şi bizantină la Carsium (pag.135) (Découvertes d'époque romaine et byzantine à Carsium) (pag.159)

CULTE ŞI CREDINŢE
NELU ZUGRAVU, Cu privire la jurisdicţia asupra creştinilor nord-dunăreni în secolele II-VIII (pag.163) (à-propos de la jurisdiction sur les chrétiens nord-danubiens des IIe-VIIIe siècles (pag.181)
ION BARNEA, Despre două inscripţii paleocreştine de la Callatis (pag.183) (Deux inscriptions paléochrétiens de Callatis) (pag.186)
VALERIU GEORGESCU, MIHAI IONESCU, Mărturii creştine la Callatis (pag.187) (Données chrétiennes à Callatis) (pag.200)
IOANA BOGDAN CATANICIU, Semnificaţia ultimelor schimbări în urbanismul de la Tropaeum Traiani (pag.201) (La signification des derniers changements dans l'urbanisme de Tropaeum Traiani) (pag.214)
DAN GH. TEODOR, Creştinism şi păgânism la est de Carpaţi în a doua jumătate a mileniului I d. Hr (pag.215) (Christianisme et paganisme à l'est des Carpates pendant la seconde moitié du premier millénaire après J.-C.) (pag.225)
IOAN MITREA, Comunităţi creştine din secolele V-VII în regiunea subcarpatică a Moldovei (pag.227) (Communautés chrétiennes du Ve et VIIe siècles dans la région subcarpatique de la Moldavie) (pag.232)
OANA DAMIAN, PAUL DAMIAN, Éléments chrétiens de l'époque byzantine au Bas-Danube (pag.233)

NOTE
MIRCEA MUNTEANU, Asupra condiţiilor geografice din preistoria sud-estului României (pag.247) (Über die geographischen Gegebenheiten in der Vorgeschichte des Süd-Osten von Rumänien) (pag.251)
M. BELC, C. BEŞLIU, V. COJOCARU, C. OPREA, I. POPESCU, T. BÂDICĂ, Studiul unor obiecte de sticlă romană, prin metode nucleare (pag.253) (Nuclear method study of glass archeological objects) (pag.254)
M. BELC, C. BEŞLIU, V. OLARU, C. OPREA, I. POPESCU, T. BĂDICĂ, Analiza compoziţiei unor obiecte ceramice antice prin activare neutronică (pag.255) (Neutronic activation analysis of archeological ceramics) (pag.257)

NUMISMATICĂ
GABRIEL TALMAŢCHI, Din nou despre circulaţia monetară antică în zona Floriile-Adâncata (jud. Constanţa) (pag.261) (De nouveau sur la circulation monétaire antique dans la zone Floriile-Adâncata (départ. de Constantza)) (pag.266)
TUDOR PAPASIMA, COSTEL CHIRIAC, Monede romane de la Dumbrăveni (jud. Constanţa) (pag.267) (Des monnaies romaines de Dumbrăveni (départ, de Constantza)) (pag.269)
TUDOR PAPASIMA, ANTOANETA VERTAN, Monede romane şi bizantine inedite din colecţia muzeului constănţean (pag.271) (Des monnaies romaines et byzantines inédites de la collection du Musée de Constantza) (pag.278)
TUDOR PAPASIMA, Monede bizantine inedite din colecţia muzeului judeţean Călăraşi (pag.279) (Des monnaies byzantines inédites de la collection du Musée départamental de Călarăşi) (pag.285)
GH. MĂNUCU ADAMEŞTEANU, Aspecte privind circulaţia monetară la Mangalia în secolele X-XI (969-1081) (pag.287) (Des aspects concernant la circulation monétaire à Mangalia aux Xe -XIe siècles (969-1081)) (pag.300)
GABRIEL CUSTUREA, Catalogul monedelor bizantine anonime descoperite la Capidava (pag.301) (Le catalogue des monnaies byzantines anonymes découvertes à Capidava) (pag.307)
ANTOANETA VERTAN, GABRIEL CUSTUREA, Descoperiri monetare în Dobrogea (X) (pag.309) (Des découvertes monétaires en Dobroudja (X)) (pag.321)
GABRIEL CUSTUREA, Câteva ponduri medievale descoperite în Dobrogea (pag.323) (Quelques poids médiévaux découverts en Dobroudja) (pag.328)

IN MEMORIAM
• Savanţi care au lucrat în Dobrogea: profesorul Dionisie M. Pippidi (M. Bucovală) (pag.331)

• Lista abrevierilor (pag.335)


Nr.30 (1997) [descarcă numărul integral (104 MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
EUGEN COMŞA, Ace pentru păr lucrate din os şi din corn din epoca neolitică, descoperite în sudul României (pag.7) (Epingles à cheveux en os et en corne de l'époque néolithique, découvertes au sud de la Roumanie) (pag.15)
NICOLAE HARŢUCHE, OCTAVIAN BOUNEGRU, Săpăturile arheologice de salvare de la Medgidia, jud. Constanţa. 1957 - 1958 (pag.17) (Les fouilles archéologiques de Medgidia, dép. de Constantza. 1957 -1958) (pag.103)
MARIN NICA, Unitate şi diversitate în culturile neolitice de la Dunărea de Jos (pag.105) (Unity And Diversity of Neolithic Cultures Along The Lower Danube) (pag.116)
MICULAE CONOVICI, Problèmes de la chronologie des timbres sinopéens (pag.117)
ALEXANDRU AVRAM, OCTAVIAN BOUNEGRU, Mithridates al VI-lea Eupator şi coasta de vest a Pontului Euxin. În jurul unui decret inedit de la Histria (pag.155) (Mithridates VIe Eupator et la côte ouest-pontique. À-propos d'un decret inédit d'HIistria (pag.165)
MARIA BĂRBULESCU, ADRIAN RĂDULESCU, Dedicaţii imperiale din Tomis (pag.167) (Dédicaces impériales de Tomi) (pag.174)
IOAN I. C. OPRIŞ, MIHAI POPESCU, Un nouveau préfet de la cohorte de Capidava (pag.177)
MARIA BĂRBULESCU, ADRIANA CÂTEIA, Stâlpi miliari recent descoperiţi în Dobrogea (pag.183) (Bornes milliaires récemment découvertes en Dobroudja) (pag.197)
ION BARNEA, Inscripţia martirilor de la Axiopolis: noi observaţii (pag.199) (L'inscription des martyres d'Axiopolis: nouvelles observations) (pag.203)
ZIZI COVACEF, Monumente sculpturale descoperite la Edificiul roman cu mozaic (pag.205) (Monuments sculpturaux découverts dans l'Édifice romain à mosaïque de Constantza) (pag.216)
CONSTANTIN CHERA, Reprezentări mitologice în inventarele funerare din Tomis (sec. I-IV d. Ch.) (pag.217) (Mythologische Darstellungen auf Grabbeigaben in Tomis (1.-4. Jh. n. Chr.)) (pag.236)
GHIEORGHE PAPUC, Tipuri de apeducte pe litoralul vest-pontic (pag.237) (Aquädukttypen an der westpontischen. Küste) (pag.250)
EMILIA CORBU, Aşezarea medieval timpurie de la Ştefan cel Mare, punctul Feteasca (jud. Călăraşi). Sec. IX -X (pag.251) (The Early-medieval. Seulement in Stefan cel Mare - Feteasca (dep. Călăraşi). IX - X a. C.) (pag.275)
ŞERBAN PAPACOSTEA, Genovezii la Caliacra: un document ignorat (pag.277) (Les Génois à Caliacra: un document ignoré) (pag.283)

NOTE
GLICHERIE CARAIVAN, Formaţiunile concreţionare din zona Albeşti (Dobrogea de sud) (pag.287) (Concretionary Features From Albeşti (South Dobrougea)) (pag.290)
GLICHERIE CARAIVAN, Asupra "tunelului" de la Ghiolpunar (Şipolele) (pag.291) (The "Tunnel" From Ghiolpunar (Şipolele) (pag.294)
TUDOR PAPASIMA, EUGEN MIHAIL, Mormânt elenistic descoperit la Medgidia (jud. Constanţa) (pag.295) (Ein hellenistisches Grab in Medgidia (Kreis Constanţa)) (pag.303)
TUDOR PAPASIMA, Descoperiri arheologice la Gura Canliei (jud. Constanţa) (pag.305) (Archäologische Ausgrabungen in Gura Canliei (Kreis Constanţa)) (pag.315)
DOREL PARASCHIV, Descoperiri arheologice de epocă romană de la Măcin (pag.317) (Archaeological Discoveries From The Roman Period At Măcin) (pag.330)

NUMISMATICA ŞI SIGILOGRAFIE
RADU OCHEŞEANU, Fonduri "Tomitane" reatribuite cetăţii Histria (pag.333) (Ponds "tomitains" réatribués à la cité d'Histria) (pag.335)
VIOREL COJOCARU, DONE ŞERBĂNESCU, Analize atomice şi nucleare ale unor tezaure de tetradrahme getice descoperite în Câmpia Munteniei (pag.337) (Analyses atomiques et nucléaires de certains trésors de tétradrachmes gétiques découverts dans la Plaine de Munténie) (pag.349)
CRISTIAN GÂZDAC, A Lead Mold From Ulpia Traiana Sarmizegetusa (pag.351)
GH. MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, I. DONOIU, I. POLL, S. APOSTOLESCU, Monede din colecţia Ioan Donoiu descoperite în Dobrogea (sec. X-XIII) (pag.355) (Des monnaies de la collection Ioan Donoiu, découvertes en Dobroudja (Xe - XIIIe siècles) (pag.369)
G. CUSTUREA, A. VERTAN, G. TALMAŢCHI, Descoperiri monetare în Dobrogea (XI) (pag.371) (Découvertes monétaires en Dobroudja (XI)) (pag.387)

VARIA
ADRIAN RĂDULESCU, Momente ale colaborării între Inslilutul de Arheologie al Academiei Române şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa - evocări şi aniversarea a 160 de ani de activitate a instituţiei bucureştene şi a 80 de ani de investigări la Histria (pag.391)
ALEXANDRU SUCEVEANU, Recenzie: ADELINA PIATKOWSKI, Istoria epocii elenistice, Bucureşti, 1996 (pag.399)

• LISTA ABREVIERILOR (pag.403)


Nr.31 (1998) [descarcă numărul integral (243 MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
CARAIVAN GLICHERIE, Old Dobrogean Black Sea Coastlines (pag.7)
EUGEN COMŞA, Tipuri de locuinţe din epoca neolitică pe teritoriul Dobrogei (pag.15) (Types d'habitations de l'époque néolithique sur le territoire de la Dobroudja) (pag.24)
CRISTIAN MICU, SMARANDA MICU, Ceramica culturii Hamangia din aşezarea de la Isaccea-Suhat (campania 1997) (pag.25) (Hamangia Pottery from Isaccea-Suhat (Tulcea County Settlement)) (pag.34)
MIHAI IRIMIA, Unele consideraţii privind topoarele de tipul Baniabic în lumina descoperirilor de la Izvoarele (jud. Constanţa) (pag.37) (Quelques considérations concernants les haches du Type Beniabic mises en évidence par les découvertes de Izvoarele (départ de Constantza) (pag.47)
LIVIA BUZOIANU, NICOLAE CHELUŢĂ-GEORGESCU, Noi ştampile amforice de la Callatis (pag.49) (Nouvelles estampilles amphoriques à Callatis) (pag.97)
VASILE LICA, Frontierele regatului dac după pacea din anul 102 (pag.99) (The Frontiers of the Dacian Kingdom after the Peace in 102 A.D.) (pag.108)
ALEXANDRU SUCEVEANU, Două inscripţii inedite de la Histria (pag.109) (Deux inscriptions inédites d'Histria) (pag.117)
MARIA BĂRBULESCU, ADRIANA CATEIA, Drumurile din Dobrogea romană pe baza stâlpilor miliari din sec. II-III p. Chr (pag.119) (Les routes dans la Dobroudja romaine a partir dès bornes miliaires aux IIe - IIIe siècles) (pag.128)
MARIA BĂRBULESCU, ADRIAN RĂDULESCU, O nouă inscripţie din vremea lui Decius în Dobrogea (pag.131) (Une nouvelle inscription du temps de Decius en Dobroudja) (pag.138)
COSTEL CHIRIAC, CONSTANTIN NICOLAE, GABRIEL TALMAŢACHI, Noutăţi epigrafice din epoca romană la Carsium (Hârşova, jud. Constanţa) (pag.139) (Epigraphical News from the Roman Fort Carsium (Hârşova, Constanţa County)) (pag.162)
ZIZI COVACEF, Câteva consideraţii pe marginea unor noi reliefuri bacchice din Dobrogea (pag.163) (Quelques considérations concernant de nouveaux reliefs bacchiques de Dobroudja) (pag.170)
MIHAI BUCOVALĂ, Raport preliminar privind cercetările arheologice cu caracter de salvare din Constanţa, strada Sulmonei nr.7) (pag.171) (Rapport préliminaire concernant les fouilles archéologiques à caractère de sauvetage de Tomi-Constantza, 7 rue Sulmona) (pag.199)
GHEORGHE PAPUC, LIVIU LUNGU, Poarta mare a cetăţii Tomis (pag.201) (La Grande Porte de la cité de Tomi) (pag.208)
M. BRUDIU, Drumul roman prin Moldova de Jos între intuiţie şi realităţile arheologice (pag.209) (The Roman Road through South Moldavïa - between Intuition and Archaeological Realities) (pag.216)
MIHAELA-DENISIA LIUŞNEA, Câteva consideraţii privind limesul dunărean în nordul Dobrogei (pag.217) (Quelques considérations concernant le limes danubien en Nord de la Dobroudja) (pag.225)
CONSTANTIN BĂJENARU, I. C. DOBRINESCU, GHEORGHE STOIAN, Noi descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Peştera, jud. Constanţa) (pag.227) (Nouvelles découvertes archéologiques dans le périmètre de la commune de Peştera, départ, de Constantza) (pag.238)
ALEXANDRU MAGDEARU, Unele observaţii asupra istoriei Paradunavon (despre Vasile Apokapes) (pag.239) (Some Observations on the History of Paradunavon (about Basil Apokapes)) (pag.244)

NOTE
EUGEN COMŞA, Date despre o capcană din epoca neolitică (pag.247) (Données concernant un piège de l'époque néolithique) (pag.251)
MIHAI IRIMIA, Descoperiri hallstattiene întâmplătoare de la Rasova (jud. Constanţa) (pag.253) (Découvertes hallstattiennes occasionnelles à Rasova (départ, de Constantza)) (pag.260)
PETRE COVACEF, Despre un tumulus la Constanţa (pag.261) (Sur un "tumulus" à Constantza) (pag.264)
I. MITROFAN, Observaţii în legătură cu unele culte din Dacia romană (pag.265) (Observations au sujet de quelques cultes de la Dacie romaine) (pag.268)

NUMISMATICĂ
GABRIEL TALMAŢCHI, Noi denari romani republicani descoperiţi în Dobrogea (pag.271) (Nouveaux deniers romains républicains découverts en Dobroudja) (pag.285)
DOREL PARASCHIV, Măsuri ponderale romano-bizantine descoperite în nordul Dobrogei (pag.287) (Romano-Byzantine Weights discovered in Northen Dobroudja) (pag.290)
GABRIEL CUSTUREA, Monede bizantine dintr-o colecţie constănţeană (pag.291) (Monnaies byzantines d'une collection de Constantza) (pag.294)
GH. MĂNUCU ADAMEŞTEANU, INGRID POLL, MIHAELA IACOB, BOGDAN CONSTANTINESCU - Hyperperi de la Ioan III Ducas Vatatzez (1222-1254) descoperiţi pe teritoriul Dobrogei (pag.295) (Les hyperperi au temps de Jean II Ducas Vatatzes (1222-1254), découverts sur le territoire de Dobroudja) (pag.305)
GABRIEL CUSTUREA, Noi ponduri medievale din Dobrogea (pag.307) (Nouveaux ponds médiévaux de Dobroudja) (pag.308)
GABRIEL CUSTUREA, ANTOANETA VERTAN, GABRIEL TALMAŢCHI, Descoperiri monetare în Dobrogea (XII) (pag.309) (Découvertes monétaires en Dobroudja) (pag.328)

IN MEMORIAM
IULIAN ANTONESCU, Liberţii în societatea romană a sec. I-II p. Chr. (pag.331) (Les liberts dans la société romaine des Ier - IIe siècles ap. J.- C. (pag.387)
• Necrolog RADU OCHEŞEANU (G. Custurea, G. Talmaţchi) (pag.389)

• LISTA ABREVIERILOR (pag.395)


Nr.32 (1999) [descarcă numărul integral (245 MB)]

EGEEA ŞI PONTUL EUXIN: RAPORTURI ŞI INTERACŢIUNI ÎN EPOCA GRECO-ROMANĂ
• Avant-propos (pag.7-8)
PIERRE DUPONT, Marques signalétiques avant-cuisson sur les amphores ioniennes archaïques. Cercles et croix (pag.9-18)
A. KAKHIDZE, M. VICKERS, The Oxford - Batumi Pichvnari Expedition, 1998 (pag.19-38)
CORNELIA ISLER KERÉNYI, Dionysos, la Trace, la mer Noire (pag.39-49)
ADRIAN RĂDULESCU, MARIA BĂRBULESCU, LIVIA BUZOIANU, NICOLAE GEORGESCU, Cercetările arheologice de la Albeşti (jud. Constanţa); 1996-1999 (Les fouilles archéologiques d’Albeşti (départ. de Constantza); 1996 -1999) (pag.51-69)

STUDII ŞI COMUNICĂRI
MIHAI IRIMIA, Unelte de fier din aşezarea getică de la Adâncata (comuna Aliman, jud. Constanţa) (Outils en fer de la cité fortifiée gète d’Adâncata (com. Aliman, départ. de Constantza)) (pag.73-82)
CONSTANTIN PREDA, Artă traco-getică sau curent cultural artistic scitic? (Art thraco-gète ou courant culturel-artistique scythique?)  (pag.83-88)
ALEXANDRU AVRAM, MARIA BĂRBULESCU, NICOLAE GEORGESCU, Inscriptions grecques du musée “Callatis” de Mangalia (pag.89-117)
ANTONETA VERTAN, Evenimente politice reflectate în descoperirile de tezaure monetare imperiale din Dobrogea (Des événements politiques dans la Dobroudja romaine illustrés par les découvertes monétaires) (pag.119-136)
ZAHARIA COVACEF, Ceramica de uz comun din sectorul de est al cetăţii Capidava (sec. IV-VI) (La céramique d’usage ménager du secteur Est de la cité de Capidava (IVe-VIe siècles)) (pag.137-186)
FLORIN TOPOLEANU, Ceramica romană târzie de la Halmyris. Vasa Escaria: formele Hayes 3 şi Hayes 10 (Late Roman Pottery from Halmyris. Vasa Escaria. Formes. Hayes 3 and Hayes 10) (pag.187-214)
IOAN ISTUDOR, Stratigraphische und chemische Analyse der Muster von Wandmalereien aus der Scythia Minor (pag.215-223)
ŞTEFAN ANDREESCU, Note despre cetatea Chilia (A few notes about Kilia) (pag.225-232)

NOTE
CRISTIAN MICU, Ceramica fazei Boian-Spanţov din aşezarea de la Isaccea-Suhat (Boian-Spanţov Phase Ceramics in Isaccea-Suhat Settlement) (pag.235-242)
LUCIAN ARSENIE, Fibule puternic profilate din colecţia Muzeului de istorie naţională şi arheologie Constanţa (Kräftig profilierte Fibeln in der Sammlung des Museum für Nationalgeschichte und Archäologie Constanţa) (pag.243-251)
IOAN VASILIU, DOREL PARASCHIV, Cercetări arheologice în necropola romană timpurie de la Babadag (Recherches archéologiques dans la nécropole d’epoque romaine de Babadag) (pag.253-266)
MARIUS BELC, ANA NOCIVIN, DAN IONESCU, Analiza chimică prin spectrometrie de emisie optică şi prin microscopie optică a unor oglinzi antice (Antique mirrors chemical analisis by optic emission spectrometry and optic microscopy) (pag.267-271)
ZAHARIA COVACEF, CĂTĂLIN DOBRINESCU, Mecanisme de închidere descoperite în sectorul de est al cetăţii Capidava (In Ostsektor der Burg Capidava, Kr. Constanta aufgefundene Schliessanlangen) (pag.273-283)
ADRIANA CÂTEIA, Elemente de vocabular creştin în inscripţiile din Scythia Minor (sec. IV-VII) (Éléments de vocabulaire chrétien dans les inscriptions de Scythia Minor (IVe-VIIe siècles)) (pag.285-288)
TUDOR PAPASIMA, CONSTANTIN CHERA, Sgraffiti feudale timpurii la Aliman (jud. Constanţa) (Frühmittelveterliche “Sgraffiti” in Aliman (Kr. Konstanza)) (pag.289-296)
TUDOR PAPASIMA, Cruciuliţe medievale, inedite, în Dobrogea (Unveröffentlichte mittelalterliche kleine Kreuze aus der Dobrudscha) (pag.297-302)
GABRIEL CUSTUREA, Câteva cruci-reliquar descoperite în Dobrogea (Einige in der Dobrudscha aufgefundene Reliquiar-Kreuze) (pag.303-304)

NUMISMATICA
GABRIEL TALMAŢCHI, Monede scitice descoperite în Dobrogea (Monnaies scythiques découvertes en Dobroudja) (pag.307-312)
ADRIAN POPESCU, Un tezaur de folles de la începutul sec. IV descoperit în Dobrogea (A Hoard of folles from the beginning of the IVth century discovered in Dobroudja) (pag.313-316)
COSTEL CHIRIAC, STELUŢA GRĂMĂTICU, GABRIEL TALMAŢCHI, CONSTANTIN NICOLAE, Noi descoperiri monetare la Carsium-Hârşova (jud. Constanţa) (Nouvelles découvertes monétaires de Carsium-Hârşova (départ. de Constantza)) (pag.317-342)
GH. MĂNUCU ADAMEŞTEANU, INGRID POLL, O monedă de aur de la Constantin X, descoperită în Dobrogea (Une pièce de monnaie en or depuis Constantin X, découverte en Dobroudja) (pag.343-346)
GABRIEL CUSTUREA, ANTONETA VERTAN, GABRIEL TALMAŢCHI, Descoperiri monetare în Dobrogea (XIII) (Münzfunde in der Dobrudscha (XIII)) (pag.347-365)

IN MEMORIAM
• DOINA GALBENU (Valentina VOINEA) (pag.369-372)
• MIHAI BUCOVALĂ (Zaharia COVACEF) (pag.373-377)

• LISTA ABREVIERILOR (pag.379-380)


Nr.33-34 (2000-2001) [descarcă numărul integral (154 MB)]

MIHAI IRIMIA, Adrian Rădulescu (pag.7-17)
CONSTANTIN PREDA, Adrian Rădulescu şi cercetarea istorico-arheologică dobrogeană (pag.19-22)

STUDII ŞI COMUNICĂRI
CĂTĂLIN BEM, Noi propuneri pentru o schiţă cronologică a eneoliticului românesc (Chronological Scheme of the Romanian Chalcolithic) (pag.25-121)
SILVIA MARINESCU BÂLCU, VALENTINA VOINEA, STELIAN DUMITRESCU, CONSTANTIN HAITĂ, DRAGOŞ MOISE, VALENTIN RADU, Aşezarea eneolitică de pe insula “La Ostrov”, lacul Taşaul (Năvodari, jud. Constanţa). Raport preliminar - campaniile 1999-2000 (Le site énéolithique de l’île “La Ostrov” sur le lac Taşaul (Năvodari, dép. de Constantza). Rapport préliminaire - les campagnes 1999-2000) (pag.123-170)
PETRE ROMAN, Date inedite asupra aşezării culturii Cernavodă I de la Cernavodă (Unveröffentlichte Angaben über die Cernavodă I - Kultur - Siedlung von Cernavodă) (pag.171-177)
PETRE ALEXANDRESCU, Însemnări arheologice. Noi cercetări şi ipoteze cu privire la topografia şi urbanismul Histriei (Notes archéologiques. Nouvelles recherches et hypothèses concernant la topographie et lţurbanisme d’Histria) (pag.179-198)
MARIA ALEXANDRESCU-VIANU, Cronologia şi tipologia teracotelor arhaice descoperite la Histria (La chronologie et la typologie des terracottes archaïques découvertes à Histria) (pag.199-210)
MIHAELA MĂNUCU ADAMEŞTEANU, Amforele arhaice de la Orgame şi câteva probleme de economie antică (Les amphores archaïques d’Orgame et quelques problèmes d’économie antique) (pag.211-218)
LIVIA BUZOIANU, MARIA BĂRBULESCU, NICOLAE CHELUŢĂ-GEORGESCU, Ştampile amforice recent descoperite la Albeşti (jud. Constanţa) (Estampilles amphoriques récemment découvertes à Albeşti (dép. de Constantza)) (pag.219-252)
VASILICA LUNGU, Amphores West-Slope sur le littoral pontique (pag.253-281)
LUCIAN ARSENIE, Ceramica lucrată cu mâna la Tomis - stadiul actual al cercetărilor (La céramique travaillée à main à Tomi - l’étape actuelle des recherches) (pag.283-298)
MIHAI IRIMIA, Despre sciţi şi Scythia Mică în ultimele secole ale mileniului I a. Chr. (Sur les Scythes et la Scythie Mineure pendant le derniers siècles du Ier millénaire av. J.-C.) (pag.299-317)
ALEXANDRU SUCEVEANU, Πρῶτος καὶ μέγιστος (βασιλεὺς) τῶν ἐπὶ Θρᾴκης βασιλέων (IGB, I2, 13, r. 22-23) (pag.319-335)
ALEXANDRU AVRAM, Autour de quelques décrets d’Istros (pag.337-348)
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Contribuţia militară a provinciei Moesia Inferior la cucerirea Daciei (La contribution militaire de l’armée de Moesia Inferior à la conquête de la Dacie) (pag.349-354)
MIHAELA IACOB, Culte şi zeităţi în Moesia Inferior. Demetra - evidenţa numismatică (Cultes et divinités dans la province de Mésie Inférieure. Déméter - l’évidence numismatique) (pag.355-371)
ZAHARIA COVACEF, Culte orientale în panteonul Dobrogei romane (Les cultes d’Orient dans le panthéone de la Dobroudja romaine) (pag.373-386)
GAVRILĂ SIMION, Mitul lui Phaëton în iconografia unor lucrări de artă antice şi medievale (Le mythe de Phaëton dans l’iconographie de certains travaux d’art antiques et médiévaux) (pag.387-395)
OCTAVIAN BOUNEGRU, Date stratigrafice recente privind reţeaua stradală din cartierul “Domus” de la Histria (Données stratigraphiques récentes sur les rues du quartier “Domus” d’Histria) (pag.397-413)
IOANA BOGDAN-CĂTĂNICIU, Tropaeum Traiani, poarta de nord (La porte nord de la cité des Tropaeenses) (pag.415-424)
GHEORGHE PAPUC, Tomis - aprovizionarea cu apă potabilă în epoca romană şi romană-târzie (Tomis - die Trinkwasserversorgung in römischer und spätrömischer Epoche) (pag.425-449)
RADU FLORESCU, Des tremblements de lerre el des invasions en Scythle Mineure pendant l’antiquite et l’antiquite tardive (pag.451-457)
DOREL PARASCHIV, Observaţii asupra unui tip de amfore romano-bizantine (Observations on a Roman-Byzantine Amphora Type)  (pag.459-468)
CONSTANTIN BĂJENARU, ADELA BÂLTÂC, Depozitul de candele din sticlă descoperit la basilica episcopală de la Histria (Das bei der Bischofsbasilika von Histria aufgefundene Glaslampenlager) (pag.469-513)
EMILIAN POPESCU, Cine a fost autorul actului martiric al Sfântului Sava “Gotul”? Consideraţii pe marginea unei ipoteze (Qui est l’auteur de l’Acte du martyre de Saint Sabas “Le Goth”? Quelques considérations autour d’une nouvelle hypothèse)  (pag.515-523)
ADRIANA CÂTEIA, Ύπογραμμός- modelul neotestamentar al martiriului (Ύπογραμμός- le modèle néotestamentaire du martyre) (pag.525-534)
PANAIT I. PANAIT, Aşezările Mostiştei Inferioare în preocupările voievozilor Ţării Româneşti (Les localités sur Mostiştea Inférieure dans les préoccupations des Voïvodes Roumains)  (pag.535-540)
DANIEL FLAUT, Raporturile bisericii ortodoxe române cu patriarhia de la Constantinopol (sec. XIV-XVI) (Les rapports de l’Église Ortodoxe Roumaine avec la Patriarchie de Constantinople (XIVe-XVIe siècles)) (pag.541-557)
ARISTIDE ŞTEFĂNESCU, Consideraţii şi note arheologice asupra locuinţei din secolele XIV-XV la Dunărea de Jos (Archäologische Betrachtungen über die Wohnungen aus den Jahrhunderten 14-15 von der Unteren Donau)  (pag.559-564)
GL. CARAIVAN, G. OPREANU, A. STĂNICĂ, A. DONICI, C. FULGA, P. OPREANU, F. PĂUN, Caracteristicile sedimentologice şi geolitodinamice ale cordonului litoral Techirghiol (Sedimentology and Geolithodynamics of the Techirghiol Barrier Beach) (pag.565-580)

NUMISMATICA
GABRIEL CUSTUREA, Descoperiri arheologice şi numismatice de pe raza localităţii Satu Nou (com. Oltina, jud. Constanţa) (Numismatic and Archaeological Discoveries on the Territory Around the Village of Satu Nou (Oltina commune, Constantza county)) (pag.583-594)
DOREL PARASCHIV, Două ponduri unciale descoperite în nord-vestul Dobrogei (Deux ponds unciaux découverts au Nord-Ouest de la Dobroudja) (pag.595-596)
ANTOANETA VERTAN, EMANUEL PETAC, Tezaurul monetar roman imperial descoperit la Abrud (com. Adamclisi, jud . Constanţa) (The Roman Monetary Coin Hoard Discovered at Abrud (Adamclisi, Constantza County)) (pag.597-624)
KATIUŞA PÂRVAN, BOGDAN CONSTANTINESCU, Un lot inedit din tezaurul de la Rachelu (com. Luncaviţa, jud. Tulcea) (Un lot inédit du trésor de Rachelu (comm. de Luncaviţa, dép. de Tulcea)) (pag.625-657)
GHEORGHE MĂNUCU ADAMEŞTEANU, Cronica descoperirilor monetare din jud. Tulcea (VII) (pag.659-678)

RECENZII
IOAN MITREA, Comunităţi săteşti la est de Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea de la Davideni din secolele V-VIII (Daniel FLAUT) (pag.681-684)
JOHN JOHNS NORWICH, A Short History of Byzantium (Daniel FLAUT) (pag.685-686)

IN MEMORIAM
• LUCIAN ARSENIE (Valentina VOINEA) (pag.689-691)

• LISTA ABREVIERILOR (pag.693-697)


Nr.35-36 (2002-2003) [descarcă numărul integral (13,4 MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
VALENTINA VOINEA, CĂTĂLIN DOBRINESCU, Aşezarea Hamangia III de la Cheia. Campaniile 2001 - 2002 (Raport preliminar) (Le site Hamangia de Cheia) (pag.9-23)
ADRIAN BĂLĂŞESCU, VALENTIN RADU, Studiul arheozoologic preliminar al materialului faunistic de la Cheia (jud. Constanţa). Campania 2001 (L'étude préliminaire du matériel faunique de Cheia (départ. de Constanţa). Campagne de 2001) (pag.25-32)
MIHAI IRIMIA, Observaţii privind stadiul cercetării bronzului timpuriu în Dobrogea (Beobactungen, das stadium der forschung der frühen bronzezeit in der Dobrudscha betreffend) (pag.33-51)
DANIELA POPESCU, GLICHERIE CARAIVAN, Evoluţia zonei lacului Taşaul în cuaternarul târziu (Lake Taşaul site evolution during the Late Quaternary) (pag.53-59)
LIVIA BUZOIANU, MARIA BĂRBULESCU, Categorii ceramice de import în aşezarea greco-indigenă de la Albeşti (jud. Constanţa) (Imported ceramics categories in greek-indigenous settlement Albeşti (Constanţa county)) (pag.61-77)
OCTAVIAN BOUNEGRU, Le potier Ἀλε(…) d'Histria. Nouvelles données archéologiques concernant le phénomène du timbrage sur la céramique hellénistique (pag.79-83)
MIRCEA V. ANGELESCU, ADELA BÂLTÂC, Sondajul „α” din basilica episcopală de la Histria (The „α” sondage in the bishopric basilica from Histria) (pag.85-122)
GHEORGHE PAPUC, Histria - Aprovizionarea cu apă potabilă în perioada romană şi romană târzie (Histria - die trinkwasserversorgung in römischer und spätrömischer periode) (pag.123-132)
RADU FLORESCU, L'épisode moesique de la première guerre dacique: une parallèle entre les reliefs de la colonne Trajane et ceux du Monument triomphal de Adamclisi (pag.133-159)
MIHAI IRIMIA, Noi descoperiri de tegule romane ştampilate în sud-vestul Dobrogei (Neue funde von gestempelten ziegeln im südwesten der Dobrudscha) (pag.161-176)
DOREL PARASCHIV, Amfore occidentale romane în zona Dunării de Jos (Western Roman Amphorae in the Lower Danube Region) (pag.177-207)
ZAHARIA COVACEF, Busturi romane intrate recent în colecţiile Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (Bustes romains récemment entrés dans les collection du Musée d'Histoire Nationale et d'Archéologie Constantza) (pag.209-215)
CONSTANTIN BĂJENARU, Un opaiţ cu simboluri paleocreştine descoperit la Tomis (Une lampe avec des symboles paléochrétiens découverte à Tomis) (pag.217-223)
M. IONESCU, N. ALEXANDRU, R. CONSTANTIN, Noi cercetări în necropola paleocreştină callatiană (Nouvelles recherches dans la nécropole paléochrétienne de Callatis) (pag.225-277)
M. IONESCU, N. ALEXANDRU, R. CONSTANTIN, Morminte de tip hypogeu din necropola callatiană de epocă romanobizantină (Tombeaux de type hypogée de la nécropole callatienne d'époque romanobyzantine) (pag.279-291)
CONSTANTIN BĂJENARU, Observaţii recente cu privire la fortificaţia de tip quadriburgium de la Ovidiu (Recent observations about the early byzantine quadriburgium-type fort of Ovidiu) (pag.293-314)
ADRIANA CÂTEIA, Vocabularul creştin pe litoralul vest-pontic: elemente de creaţie şi împrumut (The Christian Vocabulary between Originality and Borrowing on the Westpontic Seacoast) (pag.315-321)
ZAHARIA COVACEF, Inele sigilare (Bagues-sceaux) (pag.323-327)
CRISTINA ANTON MANEA, Inele sigilare medievale din Dobrogea centrală (sec. XVII - XVIII) (Medieval seal rings from central Dobrouja (17th - 18th cent.)) (pag.329-337)

NOTE
LIVIU LUNGU, O nouă aşezare rurală de epocă romană descoperită pe teritoriul comunei Cogealac (A new rural settlement of Roman epoch discovered on the territory of Cogealac village) (pag.341-348)
OCTAVIAN BOUNEGRU, Marginalii (I). Despre o viziune dadaistă asupra urbanismului histrian (Notes marginales (I). Sur une conception dadaïste concernant l'urbanism Histrien) (pag.349-353)

NUMISMATICĂ
GABRIEL TALMAŢCHI, Descoperiri premonetare şi monetare în Dobrogea (sec. VI - I a. Chr.) (Vormünz- und münzenfunde in der Dobrudscha (jh. 6 - 1 v. Chr.)) (pag.357-394)
GABRIEL TALMAŢCHI, Scurtă privire asupra ariei de difuzare a monedelor autonome emise de Callatis şi Tomis (Kurze übersicht des diffusionsgebiets der autonomen, von Kallatis und Tomis geprägten münzen) (pag.395-408)
MIHAELA IACOB, Culte şi zeităţi în Moesia Inferior. 2. Hermes- evidenţa numismatică (Cultes et divinités dans la province de Mésie Inférieure. 2. Hermès - l'évidence numismatique) (pag.409-422)
GH. MĂNUCU ADAMEŞTEANU, EMANUEL PETAC, Monede romane şi bizantine descoperite la Nufăru, jud. Tulcea (Roman and byzantine coins discovered at Nufăru, Tulcea county) (pag.423-432)
GABRIEL CUSTUREA, MATEI IONEL, Un tezaur monetar bizantin descoperit în Dobrogea (Ein in der Dobrudscha aufgefundener byzantinischer münzenhort) (pag.433-438)
GABRIEL CUSTUREA, Ponduri antice şi medievale descoperite în Dobrogea (Antike und mittelalterliche, in der Dobrudscha aufgefundene gewichte) (pag.439-443)

CRONICĂ
• Index, revista Pontica, 1968-2001 (Valentina VOINEA, Cătălin DOBRINESCU, Constantin BĂJENARU) (pag.447-505)

IN MEMORIAM
• N.C. VALERIU CHELUŢĂ-GEORGESCU (Zaharia COVACEF) (pag.509-513)

• LISTA ABREVIERILOR (pag.515-519)


Nr.37-38 (2004-2005) [descarcă numărul integral (17,6 MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
VLADIMIR SLAVCHEV, Monuments of the Final Phase of Cultures Hamangia and Sava on the Territory of Bulgaria (pag.9-20)
VALENTINA VOINEA, Cauze privind sfârşitul eneoliticului în zona litoralului vest-pontic. Aşezarea de pe insula „La Ostrov”, lacul Taşaul (Năvodari, jud. Constanţa) - Anexă: Studiul antropologic al scheletului nr. 1 descoperit pe insula „La Ostrov” Năvodari (Ana-Cezarina Bălteanu) (Causes concernant la fin de l'Énéolithique dans la zone du littoral ouest-pontique. Le site de l'île „La Ostrov”, le Lac de Taşaul (Năvodari, départ. de Constantza)) (pag.21-46)
CRISTIAN MICU, MARIUS BELC, Copper Objects Discovered in the Tell Settlement at Luncaviţa, Cetăţuia Point (pag.47-58)
CRISTIAN SCHUSTER, ALEXANDRA COMŞA, CĂTĂLINA SEMUC, Zu den Bestattungssitten der Tei-Kultur (pag.59-70)
NICOLAE HARŢUCHE, Sceptrele de piatră zoomorfe. Interpretare şi cronologie (Les sceptres zoomorphes en pierre. Interprétations et parallèles) (pag.71-97)
GAVRILĂ SIMION, Arme şi podoabe inedite de bronz din judeţul Tulcea (Armes et parures inédites de bronze du département de Tulcea) (pag.99-110)
SORIN AILINCĂI, ANDREI V. NICIC, GABRIEL JUGĂNARU, CĂTĂLIN DOBRINESCU, Consideraţii privind realizarea decorului imprimat pe ceramica din prima epocă a fierului din spaţiul nord-vest pontic (New Considerations Concerning Stamped Decoration on First Iron Age Pottery from the Area North-West of the Black Sea) (pag.111-130)
PETRE ALEXANDRESCU, Condiţiile de descoperire ale kuros-ului arhaic de la Histria (după carnetele Lambrino) (Les conditions de découverte du kouros archaïque d'Histria ( d'après les carnets Lambrino)) (pag.131-144)
LIVIA BUZOIANU, MARIA BĂRBULESCU, Ceramică greacă de uz comun din aşezarea de la Albeşti (jud. Constanţa): lekythoi (La céramique grecque d'usage ménager du site d'Albeşti (départ. de Constantza): lekythoi) (pag.145-167)
OCTAVIAN BOUNEGRU, Ceramică sigilată pergameniană de la Callatis (Céramique sigillée pergamenienne de Callatis) (pag.169-174)
MIHAI IONESCU, ALEXANDRU BARNEA, OCTAVIAN BOUNEGRU, Note epigrafice (Notes épigraphiques) (pag.175-181)
IOAN C. OPRIŞ, Un nou monument epigrafic privitor la vexillatio Capidavensium. In memoriam Radu Florescu (Vexillatio Capidavensium dans un nouveau monument épigraphique. In memoriam Radu Florescu) (pag.183-194)
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Cariera centurionului M. Calventius Viator (La carrière du centurion M. Calventius Viator) (pag.195-198)
MIHAI POPESCU, Les troupes de Dacie et les dieux: les témoignages collectifs de piété. Piae memoriae magistri Radu Florescu (pag.199-220)
DAN ELEFTERESCU, Statuete votive din plumb de la Durostorum (Lead Votive Small Statues from Durostorum) (pag.221-238)
REMUS MIHAI FERARU, Sărbători dionysiace în cetăţile greceşti din Pontul Stâng (Des fêtes dionysiaques dans les cités grecques du Pont Gauche) (pag.239-252)
IULIAN MOGA, Mithra în Asia Mică şi în lumea romană (Mithra in Asia Minor and the Roman World) (pag.253-273)
GEORGI ATANASOV, Le palais des évêques de Durostorum des V-e - VI-e siècles (pag.275-287)

CERCETĂRI ARHEOLOGICE
ALEXANDRU S. MORINTZ, GHEORGHE CHELMEC, ADRIAN CHELMEC, Realizarea modelului tridimensional al unui sit arheologic. Studiu de caz: Radovanu, „Gorgana a doua” (Die Gestaltung des dreidimensionalen Modells eines archäologischen Grabungsortes. Fallstudie: Radovanu, „Gorgana a doua”) (pag.291-302)
DAVID M. MONSEES Jr., 2003. Gradiometric Research at Murighiol, România (pag.303-317)
MIHAI IRIMIA, Descoperiri getice în zona Adâncata (com. Aliman, jud. Constanţa) (Getische Funde in der Umgebung von Adâncata (Gem. Aliman, Kr. Constanţa)) (pag.319-384)
CONSTANTIN NICOLAE, VLAD NICOLAE, Cercetări arheologice în împrejurimile oraşului Hârşova , punctul - „Celea Mică ” (Recherches archéologiques aux environs de la ville de Hârşova, le point „Celea Mică”) (pag.385-405)
ION PÂSLARU, SORIN COLESNIUC, Noi morminte elenistice şi romane cercetate la Mangalia (Recently Researched Hellenistic and Roman Tombs from Mangalia) (pag.407-412)
ION PÂSLARU, SORIN COLESNIUC, O friză cu reprezentări de divinităţi descoperită la Callatis (A Frieze with Deities Representations Discovered in Callatis) (pag.413-418)
NICOLAE ALEXANDRU, ROBERT CONSTANTIN, MIHAI IONESCU, Aspecte topografice ale cetăţii Callatis în epoca romano-bizantină (Aspects topographiques de la cité Callatis pendant l'époque romano-byzantine) (pag.419-438)
ZAHARIA COVACEF, Ulmetum 2004 - după 90 de ani (Ulmetum 2004 - 90 Years Later) (pag.439-451)
FLORIN SCURTU, ALEXANDRU BARNEA, Rezultate ale cercetării geofizice (2000 - 2003) în cetatea Tropaeum Traiani (Les résultats de la recherche géophysique (2000 - 2003) dans la cité Tropaeum Traiani) (pag.453-474)

NUMISMATICA
GABRIEL TALMAŢCHI, ISTVAN SANDOR, Rarităţi numismatice histriene (Histrian Numismatic Rarities) (pag.477-481)
GABRIEL TALMAŢCHI, Monede rare în descoperiri aflate în colecţia numismatică a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa (Rare Coins Discoveries in the Numismatic Collection of the Museum for National History and Archaeology Constanta) (pag.483-490)
GABRIEL CUSTUREA, Date noi privind circulaţia monedei bizantine în Dobrogea (sec. VI-VII p. Chr.) (Neue Angaben, den Umlauf der byzantinischen Münze in der Dobrudscha betreffend (6. - 7. Jhs. n. Chr.)) (pag.491-536)
GH. MĂNUCU ADAMEŞTEANU, INGRID POLL, Monede plumb din epoca bizantină aflate în colecţiile din România (secolele V-VI şi XI-XII) (Monnaies byzantines en plomb dans les collections de Roumanie (Ve-VIe, XIe-XIIe siècles)) (pag.537-553)

IN HONOREM
PETRE DIACONU la 80 de ani (Mihai IRIMIA) (pag.557-574)

IN MEMORIAM
NICOLAE HARŢUCHE (1928 - 2003) (Octavian BOUNEGRU) (pag.577-581)
RADU FLORESCU (1931 - 2003) (Ioan C. OPRIŞ) (pag.583-594)
ION BARNEA (13 august 1913 - 31 ianuarie 2004). Evocare (Alexandru BARNEA) (pag.595-600)
ION BARNEA (1913 - 2004) (Mihai IRIMIA) (pag.601-614)

RECENZII
NICOLAE BRANGA, Veteranii romani la gurile Dunării, ed. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 1999, 189 p. şi 23 fig. (Alexandru SONOC) (pag.617-622)
CRIŞAN MUŞEŢEANU (în colaborare cu Dan Elefterescu), Ateliere ceramice romane de la Durostorum. Monografii IV. Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2003 (Ioan C. OPRIŞ) (pag.623-627)
A. ARDEŢ, L.C. ARDEŢ, Tibiscum. Aşezările romane, ed. Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2004 (Doina BENEA) (pag.628-636)
REPORT ON ADVANCED ON SITE LABORATORY FOR THE EUROPEAN HERITAGE RESTORATION - CLT 2003/A1/RO-515 (National Instititute of Research and Development for Optoelectronics - INOE - CERTO) (pag.637-639)

LISTA ABREVIERILOR (pag.640-644)


Nr.39 (2006) [descarcă numărul integral (42 MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
VALENTINA VOINEA, GEORGE NEAGU, Ceramica Hamangia III (The Hamangia III Ceramics) (pag.9-34)
CORNELIA CĂRPUŞ, LEONID CĂRPUŞ, Aşezarea eneolitică de la Cheia - studiu ceramologic (Archaeologycal Site from Cheia - Ceramics Study) (pag.35-63)
SORIN CRISTIAN AILINCĂI, CRISTIAN MICU, L’habitation du premier Àge du Fer de l’établissement de Sarichioi „La Bursuci” (dép. de Tulcea) (pag.65-73)
CATRINEL DOMĂNEANŢU, Două complexe arheologice din epoca arhaică redescoperite la Histria (Two Archaeological Features from the Archaic Period Rediscovered in Histria) (pag.75-93)
K. PANAYOTOVA, A. RIAPOV, A. BARALIS, Les fouilles franco-bulgares de la nécropole classique et hellénistique d’Apollonia du Pont (2002-2004) : résultats préliminaires (pag.95-121)
MIHAI IRIMIA, Noi descoperiri getice şi greceşti din Dobrogea şi din stânga Dunării (Nouvelles découvertes gétiques et helléniques de Dobroudja et de la rive gauche du Danube) (pag.123-168)
LIVIA BUZOIANU, MARIA BĂRBULESCU, Ceramica greacă de uz comun din aşezarea de la Albeşti (jud. Constanţa): cănile (La céramique grecque d’usage ménager du site d’Albeşti (dép. de Constantza) : les cruches) (pag.169-183)
DECEBAL NEDU, Roma, Agathokles şi războiul etrusc din 311-308 a. Chr. (Rome, Agathokles and the Etruscan War, 311-308 B.C.) (pag.185-204)
MARIA BĂRBULESCU, ADRIANA CÂTEIA, Inscripţii inedite din Dobrogea (New Inscriprions from Dobruja) (pag.205-218)
CONSTANTIN BĂJENARU, ADELA BÂLTÂC, Histria - bazilica episcopală. Catalogul descoperirilor de sticlă (1984-2000) (Histria - Episcopal Basilica. Catalogue of Glass Finds (1984-2000)) (pag.219-247)
LAURENŢIU CLIANTE, Un nou segment al incintei tomitane târzii (A New Segment of the Late Tomitan Precincts Wall) (pag.249-258)
MĂDĂLINA UNGUREANU, LAURENŢIU RADU, Cercetări arheologice în necropola romano-bizantină de la Callatis (Archaeological Excavations in the Roman Byzantine Necropolis of Callatis) (pag.259-278)
CONSTANTIN NICOLAE, VLAD NICOLAE, Vadul Dunării de la Hârşova şi rolul său în epoca romană şi romano-bizantină (Le gué du Danube de Hârşova et son rôle à l’époque romaine et romano-byzantine) (pag.279-293)
VASILE MĂRCULEŢ, Noi consideraţii asupra organizării, funcţionării şi rolului themei Mesopotamia Apusului. 971 - c. 1000 (Nouvelles considérations concernant l’organisation, le fonctionnement et le rôle du thème de Mésopotamie de l’Occident 971-env. 1000) (pag.295-317)

NOTE
TUDOR PAPASIMA, Cercetările arheologice de la Chirnogeni (Die archäologischen Forschungen in Chirnogeni) (pag.321-333)
ALINA PASCALE, O piesă de bronz descoperită în teritoriul histrian (A Bronze Piece from Histrian Territory) (pag.335-338)
ZAHARIA COVACEF, O nouă statuetă a zeiţei Venus descoperită la Tomis (Une statuette de Vénus récemment découverte à Tomis) (pag.339-344)
DAN ELEFTERESCU, Închizătoare de casetă descoperite în Dobrogea (Casket Locks Discovered in Dobruja) (pag.345-348)
SERGIU HAIMOVICI, Ameliorarea rasială a animalelor domestice evaluată prin specia taurine (Bos taurus), făcută de către romani, după venirea lor în antichitate, în actuala Dobroge (L’amélioration raciale des animaux domestiques évaluée par l’espèce des taurines (Bos taurus) exécutée par les Romains, après leur arrivée, dans l’Antiquité, dans l’espace de Dobroudja) (pag.349-353)
SERGIU HAIMOVICI, LEONID CĂRPUŞ, CORNELIA CĂRPUŞ, Studiul arheozoologic al unui lot de faună provenit din situl romano-bizantin de la Capidava - sec. IV-VI p. Chr. (L’étude archéozoologique d’un lot de faune provenu du site romano-byzantin de Capidava IVe-VIe s. av. J. - C.) (pag.355-363)

NUMISMATICĂ
GABRIEL TALMAŢCHI, ISTVAN SANDOR, Noi date privitoare la unele rarităţi monetare histriene (New Data Concerning Some Monetary Rarities from Histria) (pag.367-375)
GABRIEL TALMAŢCHI, ANGHEL BARDAC, Descoperiri monetare romane imperiale în satul Cheia (com. Târguşor, jud. Constanţa) (Discoveries of Roman Imperial Coins in the Village of Cheia (dep. Târguşor, Constanţa county)) (pag.377-380)
GABRIEL TALMAŢCHI, LIVIU LUNGU, Descoperiri monetare inedite din zona Ulmetum. Consideraţii asupra circulaţiei monetare. (Unpublished Monetary Discoveries from the Area of Ulmetum. Some Opinions on the Monetary Circulation) (pag.381-413)
GABRIEL CUSTUREA, Noi descoperiri monetare bizantine din aşezarea de la Capu Dealului - Oltina (New Monetary Discoveries from the Capu Dealului - Oltina Settlement) (pag.415-421)
GABRIEL CUSTUREA, TRAIAN CLIANTE, Monede bizantine descoperite în Dobrogea (sec. VI-VII p. Chr.) (Byzantine Coins Discovered in Dobrudja (6th - 7th cent. A.D.)) (pag.423-434)
GHEORGHE MĂNUCU ADAMEŞTEANU, INGRID POLL, Un tezaur de folles anonimi din clasa A2 - A3, descoperit la Noviodunum - Vicina (?) - Isaccea (Un trésor de folles anonymes des classes A2 - A3, découvert à Noviodunum - Vicina (?) - Isaccea) (pag.435-459)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
MARIA COJA, Orgame/Argamum - Cercetări arheologice I. Cercetările dintre anii 1965-1985. Capitole dintr-o monografie arheologică inedită, reunite şi editate de Mihaela Mănucu-Adameşteanu, Bucureşti-Tulcea 2005, XX + 247 p. (dintre care 25 figuri, la sfârşitul textului) (Dorel PARASCHIV) (pag.463-464)
ANDREI OPAIŢ, Local and Imported Ceramics in the Roman Province of Scythia (4th - 6th centuries AD). Aspects of Economic Life in the Province of Scythia), BAR International Series 1274, 2004, IV + 180 p. (120 p.+ 60 planşe) (Dorel PARASCHIV) (pag.464-467)
Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonisation to the Ottoman Conquest, Romanian Academy, Institute of Archaeology of Iaşi (Edited by Victor Cojocaru), Trinitas, Iaşi 2005, 550 p. (Mihai IRIMIA) (pag.467-481)
Zargidava. Revistă de istorie, Bacău, I (2002), II (2003), III (2004), IV (2005), V (2006) (George DUMITRU) (pag.482-484)

IN MEMORIAM
GHEORGHE POENARU BORDEA (1937 - 2004) (Mihai IRIMIA) (pag.487-504)
NICULAE CONOVICI (1948 - 2005) (Mihai IRIMIA) (pag.505-516)


Nr.40 (2007) [descarcă numărul integral (196 MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
ALEXANDRE BARALIS (France), Pour une première approche des profils archéologiques en Macédoine orientale et en Thrace égéénne. Le cas des rites funéraires (Ages du Bronze Récent - Premier Age du Fer) (pag.11-36)
GOCHA R. TSETSKHLADZE (Australia), Pots and Pandemonium: the Earliest East Greek Pottery from North Pontic Native Settlements (pag.37-70)
PETRE ALEXANDRESCU, Însemnări arheologice: 1. Despre colonizarea greacă interioară: Gelonos şi Pistiros (Herodot IV, 108 - 109) (Notes d’archéologie: 1. Sur la colonisation grecque intérieure: Gelonos et Pistiros (Hérodote IV, 108 - 109)) (Rezumat) (pag.71-74)
PETRE ALEXANDRESCU, Însemnări arheologice: 2. Cutremure în Dobrogea (P. ALEXANDRESCU, A. BALTREŞ) (Notes d’archéologie: 2. Tremblements de terre en Dobroudja) (Rezumat) (pag.74-83)
OCTAVIAN BOUNEGRU, L’expedition navale de l’amiral histrien Hegesagoras et la guerre sacrée d’Apollonie Pontique (pag.85-92)
YVON GARLAN (France), Les emblèmes dans le timbrage amphorique héracléote (pag.93-100)
MARIA ALEXANDRESCU VIANU, O lekane din colectiile Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa aparţinând grupului de la Viena. Pictorul de la Callatis - Laurion (Une lekané des collections du Musée d'Histoire Nationale et d'Archéologie de Constantza, appartenant au groupe de Vienne. Le peintre de Callatis - Laurion)  (Rezumat) (pag.101-109)
VASILICA LUNGU, Amphorisques phéniciens au bord de la mer Noire (pag.111-122)
PIERRE DUPONT (France), VASILICA LUNGU, Note sur rorigine des plats à poisson du Pont-Euxin (pag.123-136)
MHAI IRIMA, Consideraţii privind aşezările getice din Dobrogea şi problema existenţei unor emporia în zona Dunării inferioare (Considérations sur les sites gètes de Dobroudja et le problème de l'existence des emporia dans la zone du Danube inférieur) (Rezumat) (pag.137-225)
VASILE LICA, M. Licinius Crassus (cos. 30 a. Chr.) und die römische Donaugrenze (pag.227-244)
MARIA BĂRBULESCU, ADRIANA CÂTEIA, Pater Nomimos în cultul Hecatei la Tomis (Pater Nomimos dans le culte d'Hécate à Tomis)  (Rezumat) (pag.245-253)
RADU OŢA, Jupiter fulminans în iconografia religioasă apulensă (Jupiter fulminans in Religious Iconography of Apulum) (Rezumat) (pag.255-265)
CONSTANTIN ICONOMU, COSTEL CHIRIAC, Contributi airiconografia dei Cavalieri Danubiani nella Dobrugia (Romania)  (pag.267-281)
CHRISTINA ŞTIRBULESCU, Un sarcofag descoperit în com. Ostrov, jud. Constanţa (Un sarcofago scoperto a Ostrov, dip. di Costanza)  (Rezumat) (pag.283-306)
GAVRILĂ SIMON, Noi descoperiri în necropola tumulară romană de la Isaccea (Noviodunum), jud. Tulcea (Nouvelles découvertes dans la nécropole romaine de Isaccea (Noviodunum) - départ. de Tulcea)  (Rezumat) (pag.307-338)
DOINA BENEA, Das Lager von Praetorium (Mehadia) in spätrömischer Zeit (pag.339-350)
GHIORGHE PAPUC, Despre aprovizionarea cu apă potabilă a cetaţii Callatis în epoca romană (Kallatis - die Trinkwasserversorgung in römischer und spätrömischer Epoche)  (pag.351-358)
PETRE GHERGHE, LUCIAN AMON, Noi date în legătură cu podul lui Constantin cel Mare de la Sucidava (New Data Regarding Constantin the Great’s  Bridge in Sucidava) (Rezumat) (pag.359-369)
VASILE MĂRCULEŢ, Conflictul dobrogeano-genovez (1360-1387) - componentă a luptei pentru supremaţie în bazinul vest-pontic din a doua jumătate a secolului al XIV-lea (The Dobrudjan-Genoese Conflict (1360/1387) - a Component Part of the Battle for the Supremacy in the Western - Pontic Area in the Second Half the 14-th Century) (Rezumat) (pag.371-398)

CHRISTIANITAS
CONSTANTIN NICOLAE, O monogramă creştină de la Carsium (Hârşova, jud. Constanţa) (Un monogramme chrétien de Carsium (Hârşova, départ. de Constantza)) (Rezumat) (pag.401-406)
EMILIAN POPESCU, Biserica Tomisului în vremea mitropolitului Valentinian. Ambasada (apocrisiarul) de la Constantinopol (L'Eglise de Tomis au temps du Métropolite Valentinien. L'ambassade (Vapocrisiariat) de Constantinople) (Rezumat) (pag.407-414)
IONUŢ HOLUBEANU, Despre aria misionară a Sfântului Episcop Mucenic Ephraim (L’aire missionnaire de Saint Evêque Martyr Ephraim) (Rezumat) (pag.415-428)
MIHAI OVIDIU CĂŢOI, Sur une opinion concernant la signification sémantique du terme Crăciun (Noël) (pag.429-446)
GEORGI ATANASOV (Bulgaria), Late Antique Tomb in Durostorum - Silistra and its Master (pag.447)

NOTE
MARIAN NEAGU, CĂTĂLIN NOPCEA, Cercetările arheologice preventive de la Chirnogeni, jud. Constanta (2001) (Die archäologischen Rettungsgrabungen von Chirnogeni (2001)) (pag.471-485)
SORIN CRISTIAN AILINCĂI, ADINA IGNAT, A Bronze Sickle from Zebil (Sarichioi, Tulcea County) (pag.487-491)
LAURENŢIU RADU, Noi descoperiri din necropola callatiană (New Discoveries in the Callatian Necropolis) (Rezumat) (pag.493-502)
CĂTĂLIN DOBRINESCU, Un opaiţ cu figură antropomorfă descoperit într-un mormânt la Tomis (An Oil Lamp with Anthropomorphous Figure Discovered in a Tomb in Tomis) (Rezumat) (pag.503-508)
ION MUNTEANU, VASILE OPREA, Periegheze pe malul dobrogean al Dunării (Périégèses sur la rive dobroudjienne du Danube) (Rezumat) (pag.509-514)
AUREL STĂNICĂ, Une estampille de bronze pour marquer des amphores découverte à Noviodunum-Isaccea (pag.515-520)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
ION PÂSLARU, SORIN MARCEL COLESNIUC, Câteva note asupra necropolelor neolitice şi eneolitice din sud-estul Europei (Some Notes About Neolithic and Eneolithic Graveyards in South-East Europe) (pag.523-532)
CORNELIA CĂRPUŞ, LEONID CĂRPUŞ, Analiza ceramologică a unor fragmente aparţinând culturilor Hamangia şi Boian din situl eneolitic de la Cheia - jud. Constanţa (The Analysis of Some Ceramical Hamangia and Boian Cultures Fragments from the Cheia Eneolithic Site) (pag.533-540)
SERGIU HAMOVICI, Studiul arheozoologic al unor resturi faunistice descoperite în nivelul aparţinând sec. al Vl-lea p. Chr. al cetăţii Histria (The Archaeozoological Study of Fauna Fragments Discovered in the 4th century A.D. Level of Histria Fortress) (pag.541-558)
SERGIU HAMOVICI, Studiul unui mic lot de paleofaună din fortăreata romano-bizantină de la Ovidiu (sec. IV - VI p. Chr.) (The Study of a Small Palaeofaunistic Sample Coming from Ovidiu Roman - Byzantine Fortress (4th- 6th century A. D.)) (pag.559-562)
PETRE COTEŢ, Câteva observaţii asupra microreliefului din zona săpăturilor arheologice din nordul oraşului Cernavodă (Remarks on the Microrelief of the Archaeological Excavations in the Northern Cernavodă City Area) (pag.563-566)
VLADIMIR AGRIGOROAEI, Trois techniques d'excavation. Nouvelles recherches sur le complexe Basarabi-Murfatlar (pag.567-590)

NUMISMATICĂ
GABRIEL TALMAŢCHI, CĂTĂLIN NOPCEA, Despre un nou tezaur monetar din prima parte a secolului III p. Chr. descoperit la Tomis (About a New Monetary Hoard from the First Part of the 3rd Century A.D. discovered in Tomis) (pag.593-605)
ANDREI GÂNDILĂ, Greek Imperial, Roman, Byzantine and Ottoman Coin Finds from Capidava (1966-2006) in the Collection of the National History (pag.607-623)
GABRIEL CUSTUREA, Un depozit de monede bizantine din Dobrogea (sec. VI) (A Small Hoard of Byzantine Coins from Dobrudja (6th Century)) (pag.625-628)
GABRIEL CUSTUREA, Monede bizantine descoperite recent în Dobrogea (sec. IX-XIII) (Byzantine Coins Recently Discovered in Dobrudja (9th-13th Cent.)) (pag.629-640)

ANNIVERSARIA
MARIA BĂRBULESCU - Un profil aniversar (pag.643-650)
ZAHARIA COVACEF, La 65 de ani de viaţa şi 40 de ani de activitate în muzeu (pag.651-657)
MIHAI IRIMIA, la 65 de ani (pag.659-670)

IN MEMORIAM
ADRIAN RĂDULESCU, La 75 de ani de la naştere şi 7 ani de la dispariţie (pag.673-680)
PETRE DIACONU (1924 - 2007) (pag.681-684)

RECENZII
ALEXANDER RUBEL, Cetatea înspăimântată. Religie şi politică la Atena în timpul războiului peloponesiac, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2006, 404 p. (GEORGE DUMITRU) (pag.687-690)
MICHAEL RATHMANN, Perdikkas zwischen 323 und 320. Nachlassverwalter des Alexanderreiches oder Autokrat?, Verlag der Ôsterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2005 - ISBN 3-7001-3503-3 (Ôsterreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Sitzungsberichte, 724. Band) (VASILE LICA) (pag.690)

CRONICĂ
Index, revista Pontica, 2002 - 2007 (IRINA NASTASI) (pag.707-723)

LISTA ABREVIERILOR (pag.725-728)


Nr.41 (2008) [descarcă numărul integral (43 MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
VALENTINA VOINEA, GEORGE NEAGU, Archaeological Research at Hamangia III Settlement from Cheia (2004-2008) (pag.9-34)
BARTLOMIEJ SZYMON SZMONIEWSKI, RĂZVAN PETCU, Preliminary report from the new excavation in Baba Cave, Grădina village, Constanţa county (pag.35-47)
ADRIAN BĂLĂŞESCU, Consideraţii cu privire la exploatarea mamiferelor în aşezarea Hamangia III de la Cheia (Considerations on the Mammals Management at Cheia (Hamangia Culture)(Rezumat) (pag.49-56)
VALENTIN RADU, Studiul materialului faunistic (moluşte, peşti, ţestoase şi păsări) prelevat din nivelul Hamangia III de la Cheia (jud. Constanţa) (The Study of the Faunistic Material (Mollusks, Fish, Turtoise, Birds) Taken from the Level of Hamangia from Cheia (Constanţa County))(Rezumat) (pag.57-64)
DIMITAR CHERNAKOV, Eneolithic Ceramic Tablets (Altars) from Bulgaria (pag.65-78)
MIHAI IRIMIA, Sceptre de piatră inedite din judeţul Constanţa şi unele consideraţii privind legăturile zonei vest-pontice cu spaţiul egeean în Bronzul târziu. (Sceptres en pierre inédits du département de Constantza et quelques remarques concernant les liaisons entre la zone ouest-pontique et l'espace égéen à l'époque du Bronze tardif) (Rezumat) (pag.79-117)
PETRE ALEXANDRESCU, Însemnări arheologice histriene . Ornamente de căpăstru achemenide la Istros. Perşi, sciţi şi saci. (Notes archéologiques histriennes. Décorations d'harnais achéménides à Istros. Perses, Scythes et Saces) (Rezumat) (pag.119-143)
PIERRE DUPONT, VASILICA LUNGU, S. B. OKHOTNIKOV, Vases lydiens de Bérézan au Musée Archéologique d'Odessa (pag.145-150)
DECEBAL NEDU, Rome, Tarentum and the Defection of the Lucanian League, 326-298 B.C. (pag.151-167)
MARIA BĂRBULESCU, LIVIA BUZOIANU, ZAHARIA COVACEF, Milestones from Dobruja in the Collections of the Museum for National History and Archaeology Constanţa (pag.169-187)
CONSTANTIN BĂJENARU, CĂTĂLIN DOBRINESCU, Săpături de salvare în necropola romană a Tomisului (Excavations in the Roman Necropolis of Tomis) (Rezumat) (pag.189-208)
RADU OTA, Sarcofagele romane din piatră descoperite la Apulum (The Stone Roman Coffins Discovered at Apulum) (Rezumat) (pag.209-218)
DAN ELEFTERESCU, Obiecte din os de la Durostorum. I (Bone Objects from Durostorum .I)(Rezumat) (pag.219-297)
VASILE MĂRCULEŢ, Un problème de géopolitique de la politique danubienne du Constantin le Grand (324-337): la reconquête et la domination de la Dacie méridionale (pag.299-312)
CONSTANTIN NICOLAE, DANIELA BĂNOIU, VLAD NICOLAE, Aspecte noi privind topografia cetăţii de la Hârşova (jud. Constanţa) (New Considerations on the Topography of the Fortress of Hârşova (Constantza County)) (Rezumat) (pag.313-343)
VALERI YOTOV, Le thème byzantin, la Thrace, Iôannoupolis et la question des terres bulgares du nord-est à la fin du Xe - premières années du XIe siècle (pag.345-353)

NOTE
CRISTINA CRĂCIUN, Structuri antice descoperite prin fotointerpretarea imaginilor aeriene (Structures antiques découvertes par photointerprétation archéologique) (Rezumat) (pag.357-392)
GHIORGHE PAPUC, VITALIE BODOLICĂ, Despre amplasarea metopelor de la monumentul triumfal Tropaeum Traiani (About the Way the Metopes of Tropaeum Traiani Monument Were Placed) (Rezumat) (pag.393-402)
CRISTINA PARASCHIV-TALMAŢCHI, GABRIEL CUSTUREA, Brăzdare de plug medievale din colecţia Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (Medieval Plough Coulters from the Collection of the Museum for National History and Archaeology Constanţa) (Rezumat) (pag.403-414)
GABRIEL CUSTUREA, Capsule de teriac descoperite în Dobrogea (Capsules of Theriac Discovered in Dobrudja) (Rezumat) (pag.415-418)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
SERGIU HAIMOVICI, Transgresiunea uriaşă şi vijelioasă a apelor Mării Negre din neoliticul timpuriu dobrogean, având ca urmare apariţia a două specii acvatice mediteraneene: spondylus gaederopus şi sparus aurata la litoralul românesc al acestei mări (The Huge and Fast Black Sea Transgression in the Early Dobrogea Neolithic Resulting in Two Species spondylus gaederopus and sparus aurata on the Romanian Sea-Shore) (Rezumat) (pag.421-441)
LEONID CĂRPUŞ, CORNELIA CĂRPUŞ, Analiza de laborator a unor artefacte provenite din situl arheologic de la Satu Nou - „Vadu Vacilor” (com. Oltina, jud. Constanţa) (Laboratory Analysis of Artifacts from Archaeological Site Satu Nou - „Vadu Vacilor” (Oltina, Constanţa County)) (Rezumat) (pag.443-448)

NUMISMATICA
GABRIEL TALMAŢCHI, GHEORGHE ANDREESCU, Monede de „tip scitic” aflate într-o colecţie particulară din Constanţa („Scythian type” Coins From a Private Collection in Constanţa) (Rezumat) (pag.451-472)
GABRIEL TALMAŢCHI, Aspecte ale prezenţei monedelor geto-dacice în teritoriul pontic prin prisma noilor descoperiri (Aspects of the Presence of the Gethian-Dacian Coins on the Pontic Territory in the Light of the New Discoveries) (Rezumat) (pag.473-532)
GABRIEL CUSTUREA, Noi descoperiri monetare bizantine din Dobrogea (sec. V - VII) (New Byzantine Monetary Discoveries in Dobrudja (5th - 7th cent.)) (Rezumat) (pag.533-562)

RECENZII
Rome and the Black Sea Region. Domination, Romanisation, Resistance, Black Sea Studies 5, edited by Tønnes Bekker-Nielsen, Aarhus University Press, 2006, 186 p., (Irina NASTASI) (pag.565-569)
ALIX BARBET, La peinture murale  en Gaule romaine, Ed. Picard, Paris, 2008, 391 p., 565 photos couleur + carte (Radu CIOBANU) (pag.570-574)

IN MEMORIAM
CONSTANTIN PREDA (1 noiembrie 1925 - 28 martie 2008) (Gabriel TALMAŢCHI) (pag.577-589)


Nr.42 (2009) [descarcă numărul integral (34 MB)]

ARCHAEOLOGICA ET HISTORICA
VALENTINA VOINEA, GEORGE NEAGU, VALENTIN RADU, Spondylus Shell Artefacts in Hamangia Cultures (Abstract) (pag.9-25)
VIOREL STOIAN, Noi cercetări arheologice în siturile hallstattiene din Câmpia Brăilei (New Archaeological Researches in First Iron Age Sites from Brăila Plain) (Rezumat) (pag.27-45)
AUREL MOTOTOLEA, TIBERIU POTÎRNICHE, Vârfuri de săgeţi din colecţia Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (Arrowheads from the Collection of the Museum for National History and Archaeology Constanţa) (Rezumat) (pag.47-70)
MIHAI IRIMIA, Consideraţii privind amforele elenistice din aşezarea getică de la Satu Nou - „Vadu Vacilor” (Betrachtungen, die hellenistischen Amphoren aus der getischen Siedlung von Satu Nou – „Vadu-Vacilor” (Gem. Oltina, Kr. Constanţa) betreffend) (Rezumat) (pag.71-115)
CLAUDIU MUNTEANU, ANDREI VOCHIŢU, Ţigle şi olane de pe epava antică Mangalia B (Tiles and Roof Tiles on Ancient Shipwreck Mangalia B) (Rezumat) (pag.117-132)
CONSTANTIN NICOLAE, Ceramica getică din aşezarea Hârşova – „La moară” (jud. Constanţa), aflată în expoziţia muzeului „Carsium” Hârşova (Getian Ceramics from “La Moară” Settlement (Hârşova, Constanţa County) in “Carsium” - Hârşova Museum Exhibition)(Rezumat) (pag.133-175)
GEORGE NUŢU, DOREL PARASCHIV, Descoperiri romane în nivelurile medievale de la Beroe (Roman Finds on the Medieval Living Level from Beroe) (Rezumat) (pag.177-192)
MIRCEA ANGELESCU, VALENTIN BOTTEZ, Histria. The Basilica “Pârvan” Sector. (I). The Sector Archaeological Topography (2001-2007)(Abstract) (pag.193-212)
GEORGI ATANASOV (SILISTRA - BULGARIE), Basiliques de l'époque du Haut Christianisme à Durostorum - Silistra (pag.213-241)
EMILIAN GAMUREAC, Edificiul B1 din sectorul B al cetăţii Tropaeum Traiani. Consideraţii preliminare privind cercetările din 2005 -2008. (L'édifice B1 du secteur B de la cité Tropaeum Traiani. Considérations préliminaires concernant les fouilles de 2005-2008) (Rezumat) (pag.243-299)
CRISTIAN OLARIU, Două noi morminte descoperite la Dinogetia (Garvăn, jud. Tulcea) (Two Newly Discovered Graves in Dinogetia (Garvăn, Tulcea County)) (Rezumat) (pag.301-306)
VASILE MĂRCULEŢ, Aspecte interne controversate ale domniei ţarului vlaho-bulgar Boril Asan (1207-1218) (Internal Controversial Aspects Regarding the Reign of the Wallachian-Bulgarian Tsar Boril Asan (1207-1218)) (Rezumat) (pag.307-322)
NICULINA DINU, Ceramică otomană descoperită în Dobrogea (Ottoman Ceramics Discovered in Dobruja) (Rezumat) (pag.323-345)

EPIGRAPHICA
VICTOR COJOCARU, Zur Proxenie in den griechischen Städten des pontischen Raumes (Rezumat) (pag.349-374)
OCTAVIAN BOUNEGRU, La chorothésie histrienne: essai d'une taxonomie contextuelle (Rezumat) (pag.375-383)
LUCREŢIU MIHĂILESCU BÎRLIBA, Note épigraphique. Trois familles d'Oescus à Troesmis (Rezumat) (pag.385-388)
MARIA BĂRBULESCU, LIVIA BUZOIANU, Inscriptions inédites et révisées de la collection du Musée d'Histoire Nationale et d'Archéologie de Constantza. I (Rezumat) (pag.389-407)
MARIA BĂRBULESCU, ADRIANA CÎTEIA, WILLY WISOŞENSCHI, Piese epigrafice şi sculpturale din teritoriul rural (Epigraphic and Sculpture Pieces in Rural Area) (Rezumat) (pag.409-427)
ADRIANA PANAITE, CRISTINA-GEORGETA ALEXANDRESCU, A “Rediscovered” Inscription from Dobrudja. Roads and Milestones in Scythia (3rd - 4th centuries AD) (Rezumat) (pag.429-455)

NOTE
RADU OTA, Mythological Scenes from Dacia Province: Perseus Killing Gorgon Medusa and Zeus Seducing Leda (Abstract, Rezumat) (pag.459-464)
ZAHARIA COVACEF, Consideraţii asupra unor articole de podoabă descoperite la Capidava (Considerations Regarding Some Adornment Pieces Discovered in Capidava) (Rezumat) (pag.465-476)
ZAHARIA COVACEF, MIHAI ZAHARIADE, Piese romano-bizantine descoperite la Halmyris (Roman - Byzantine Pieces Discovered in Halmyris) (Rezumat) (pag.477-483)
GABRIEL CUSTUREA, CRISTINA PARASCHIV-TALMAŢCHI, Obiecte creştine descoperite la Oltina (jud. Constanţa) (Christian Objects Found in Oltina (Constanţa County)) (Rezumat) (pag.485-492)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
GHEORGHE ROMANESCU, OCTAVIAN BOUNEGRU, The Geomorphological Evolution of Razim - Sinoie Littoral Bar During the Historical periods (pag.495-519)
GHEORGHE ROMANESCU, The Dynamics of the North-Western Delta Littoral of the Black Sea During Historical Periods (Danube Delta) (Rezumat) (pag.521-537)
CORNELIA CĂRPUŞ, LEONID CĂRPUŞ, Analiza comparativă a unor fragmente ceramice Boian din aşezările eneolitice de la Cheia şi Atmageaua Tătărască (Comparative Analysis of Boian Ceramics Fragments from Eneolithic Settlements Cheia and Atmageaua Tătărască) (Rezumat) (pag.539-552)
IULIA DUMITRACHE, La terminologie concernant les sauces de poisson romaines (Rezumat) (pag.553-560)
ANDREI DORIAN SOFICARU, Un studiu de bioarheologie asupra necropolei romano - bizantine de la Callatis (A Study of Bioarchaeology Regarding the Roman-Byzantine Necropolis from Callatis) (Rezumat) (pag.562-584)

NUMISMATICA
GABRIEL TALMAŢCHI, Despre semnele monetare din zona de vest şi nord – vest a Pontului Euxin (secolele VI – V a. Chr.) (About the Arrowhead – Monetary Symbols in the Western and North-Western Area of Pontus Euxinus (the 6-5th Century B.C.)) (Rezumat) (pag.588-611)
GABRIEL CUSTUREA, Monede bizantine descoperite în aşezarea de la Oltina – „Capu Dealului” (Byzantine Coins Discovered at Oltina County – “Capu Dealului” Settlement) (Rezumat) (pag.612-621)
GH. MĂNUCU ADAMEŞTEANU, Monede bizantine din secolele X-XII, descoperite la Isaccea - Vicina, în campania arheologică din anul 2003 (Monnaies byzantines des X-XIIes siècles découvertes à Isaccea – Vicina lors de la campagne de fouilles archéologiques de l'année 2003) (Rezumat) (pag.622-652)
IOTO VALERIEV (BULGARIA), The Treasure of Golden Byzantine Coins from Professor Ishirkovo, Silistra Region (Abstract) (pag.654-662)
AUREL MOTOTOLEA, Ponduri romano-bizantine din colecţia Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (Roman-Byzantine Weighs in the Collection of the Museum for National History and Archaeology Constanţa) (Rezumat) (pag.664-670)
GABRIEL CUSTUREA, Ponduri antice şi medievale descoperite recent în Dobrogea (Recent Discovered Ancient and Medieval Weights from Dobrudja) (Rezumat) (pag.672-683)

RECENZII
EVA DUBOIS - PELERIN, Le luxe privé | Rome et en Italie au I-er siècle après J.-C. (Luxul particular la Roma şi în Italia în secolul I p .Chr.), Collection du Centre Jean Bérard 29, Napoli 2008, 388 pag., 17 tabele, 84 ilustraţii alb-negru şi color (Radu CIOBANU) (pag.686-689)
Les murs murmurent - Graffitis gallo-romains ; Catalogue d'exposition – sous la direction d'Alix Barbet et Michel Fuchs (Pereţii murmură - Graffiti-uri galo-romane; Catalog de expoziţie - sub direcţia Alix Barbet şi Michel Fuchs), Lausanne, 2008, 202 p., 165 ilustraţii sepia şi color (Radu CIOBANU) (pag.690-693)


Nr.43 (2010) [descarcă numărul integral (23 MB)]

MIHAI IRIMIA, Alexandru Suceveanu - septuagenar. Vocaţia arheologului. (Alexandru Suceveanu - septuagenaire. La vocation de l'archéologue) (pag.11-24)
ALEXANDRU SUCEVEANU, Contribuţie la cunoaşterea romanităţii vest-pontice. Studiu de caz: Histria (Contributions to Knowledge of West Pontic Romanity. Case Study: Histria) (Rezumat) (pag.25-33)

HISTORICA
DECEBAL NEDU, Agathocles and the Italic Powers at the Beginning of the 3rd Century B.C.(Abstract) (pag.37-50)
SORIN CRISTIAN AILINCĂI, Noi consideraţii asupra locuirii din prima epocă a fierului (cultura Babadag) de la Teliţa-Amza, com. Teliţa, jud. Tulcea (New Considerations on Inhabitation in the First Iron Age (Babadag Culture) at Teliţa Amza, Teliţa, Tulcea County) (Rezumat) (pag.51-76)
CĂTĂLIN DOBRINESCU, Observaţii asupra genezei primei epoci a fierului în sectorul inferior al Dunării de Jos (Observations About the Genesis of the First Iron Age in the Lower Sector of the Lower Danube) (Rezumat) (pag.77-82)
MIHAI IRIMIA, Centres de pouvoir gètes préromains au sud-ouest de la Dobroudja (Réalités archéologiques et certaines considérations historiques) (Rezumat) (pag.83-128)
CLAUDIU MUNTEANU, Indicii privind transportul pietrei de carieră pe căile navigabile din provinciile renane şi dunărene (Indications Regarding Quarry Stone Transport on Navigation Courses in Renanian and Danubian Provinces) (Rezumat) (pag.129-140)
MIHAI OVIDIU CĂŢOI, În legătură cu localizarea sciţilor tomitani consemnaţi de Walafridus Strabo (Au sujet de la localisation des Scythes Tomitains mentionnés par Walafridus Strabo) (Rezumat) (pag.141-164)
RADU ŞTEFAN VERGATTI, Retour sur la domination de la Dobroudja par Mircea le Grand (Rezumat) (pag.165-175)

ARCHAEOLOGICA
CRISTIAN EDUARD ŞTEFAN, MIHAI ŞTEFAN FLOREA, La dynamique de l'habitat néo - énéolithique dans la microrégion Argeş - Dâmboviţa (Rezumat) (pag.179-189)
VALENTINA VOINEA, BARŁOMIEJ SZYMON SZMONIEWSKI, O groapă rituală descoperită în zona Cheile Dobrogei - „Peştera Craniilor” (com. Grădina, jud. Constanţa) (A Ritual Pit Discovered in Sculls Cave, Cheile Dobrogei Area (Grădina com., Constanţa County)) (Rezumat) (pag.191-202)
EMILIAN GAMUREAC, Piese de arhitectură şi sculpturale descoperite în sectorul B de la Tropaeum Traiani (Architecture and Sculpture Pieces Discovered in Tropaeum Traiani Sector B) (Rezumat) (pag.203-219)
CONSTANTIN NICOLAE, Stadiul cercetărilor arheologice la Hârşova, jud. Constanţa. Contribuţii la harta arheologică a localităţii (The Stage of Archaeological Research at Hârşova, ConstanţaCounty. Contributions to the Archaeological Map of the Town) (Rezumat) (pag.221-249)
ANCA TIMOFAN, RADU OTA, Capul unei statui de cult aparţinând lui Iupiter Tronans descoperit la Apulum (Head of a Cult Statue Belonging to Iupiter Tronans Discovered in Apulum) (Rezumat) (pag.251-266)
ZAHARIA COVACEF, TIBERIU POTÎRNICHE, Accesorii ale unei balanţe din bronz descoperite în sectorul de est al Capidavei (Accessories of A Bronze Balance Discovered in Capidava East Sector) (Rezumat) (pag.267-275)
AUREL MOTOTOLEA, Pafta cu decor realizat în tehnica émail cloisonné descoperită la Almalău (com. Ostrov, jud. Constanţa) (Buckle With émail cloisonné Technique Decoration Discovered in Almalău (Ostrov Commune, Constanţa County)) (Rezumat) (pag.277-282)
CRISTINA PARASCHIV TALMAŢCHI, Noi informaţii privind evul mediu timpuriu în zona centrală a Dobrogei (New Information Regarding the Early Medieval Period in Central Dobruja) (Rezumat) (pag.283-301)
NICULINA DINU, Ceramică otomană descoperită în Dobrogea (Ottoman Ceramics Discovered in Dobruja) (Rezumat) (pag.303-320)

EPIGRAPHICA
VICTOR COJOCARU, Inscripţia greacă de la Dragomirna (Altgriechische Inschrift aus Dragomirna) (Rezumat) (pag.323-345)
MARIA BĂRBULESCU, LIVIA BUZOIANU, Inscriptions inédites et revisées de la collection du Musée d'Histoire Nationale et d'Archéologie de Constantza. II (Rezumat) (pag.347-376)
LUCREŢIU MIHĂILESCU BÎRLIBA, Une nouvelle inscription d'Ibida (Slava Rusă, dép. de Tulcea) (Rezumat) (pag.377-383)

NUMISMATICA
GABRIEL TALMAŢCHI, About Some Discoveries of Arrowheads - Monetary Signs in South - West Dobruja (Abstract)  (pag.387-398)
GABRIEL TALMAŢCHI, About a Small Hoard Including Histrian Silver Coins of Apollon Type Discovered in Dobruja (Rezumat) (pag.399-406)
THEODOR ISVORANU, AUREL VÎLCU, Monede romane şi bizantine descoperite la Halmyris (Roman and Byzantine Coins Discovered at Halmyris) (Rezumat) (pag.407-423)
IOTO VALERIEV, Unpublished Seal of Nikephoros Botaneiates as a Proedros and Doux of Antioch (Rezumat) (pag.425-433)
GHEORGHE MĂNUCU ADAMEŞTEANU, Comuna Turtucoaia, punct Igliţa, cetăţile Troesmis Est şi Troesmis Vest. Consideraţii privind locuirea medio - bizantină din secolele X-XIII (Turcoaia Commune, Igliţa Point, Fortresses Troesmis East and Troesmis West. Considerations Regarding the Medio-Bzyantine Settlement During the 10th to the 13th Centuries) (Rezumat) (pag.435-469)
GABRIEL CUSTUREA, Descoperirile monetare de la Ester - Târguşor (jud. Constanţa) (Monetary Discoveries from Ester - Târguşor (Constanţa County)) (Rezumat) (pag.471-507)
DOREL PARASCHIV, Două ponduri unciale din bronz, descoperite la (L)ibida (Deux poids unciaux en bronze découvertes à (L)ibida) (Rezumat) (pag.509-512)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
GHEORGHE ROMANESCU, Morphology and Dynamics of the Danube Delta Littoral between the Sulina and Sfântu Gheorghe River Mouths (Romania) (Rezumat) (pag.515-531)
CORNELIA CĂRPUŞ, Analiza unui lot de ceramică din zona Ripiceni, pe Prut (Ripiceni - Prut Area Ceramics Lot Analysis) (Rezumat) (pag.533-544)
LUCIAN RATOIU, DRAGOŞ ENE, IRINA NASTASI, Investigaţii GPR la edificiul roman cu mozaic din Constanţa (GPR Investigations - Roman Mosaic in Constanţa) (Rezumat) (pag.545-553)
DORIN-MIRCEA POPOVICI, VALENTINA VOINEA, CIPRIAN ILIE, MIHAI POLCEANU, VICTOR RIZEA, VERA HRAMCO, Reconstituirea virtuală a edificiului roman cu mozaic de la Tomis (Virtual Restitution of the Roman Edifice with Mosaic from Tomis) (Rezumat) (pag.555-562)
O. GRUPČE, M. SIMILEANU, A. RAŠKOVSKA, LJ.DZIDROVA, B. MINČEVA-ŠUKAROVA, R. RADVAN, M. ŠURBANOVSKA, J. STRIBER, Characterization of Roman Marble Bust Using Libs and M-Raman Spectroscopy. A Case Study (Rezumat) (pag.563-572)
GEORGETA HAŞOTTI, Intrările de carte străină în Biblioteca M.I.N.A.C. (2005 - 2010) (Foreign Books Received by the Library of the National History and Archaeological Museum Through the „International Publication Exchange”) (pag.573-621)


Nr.44 (2011) [descarcă numărul integral (113 MB)]

PROMEMORIA
• Mihai Irimia (pag.11)
ALEXANDRU SUCEVEANU, Încrâncenare şi serenitate (Acharnement et sérénité) (pag.17)
MIHAI IRIMIA, Depozitul de piese de făurărie de la Ţibrinu (com. Mircea Vodă, jud. Constanţa), 1997-1998 (Der Werkstatthortfund von Ţibrinu (Gem. Mircea Vodă, Bez. Constanţa), 1997-1998) (pag.23)

VARIA HISTORICA
NECULAI BOLOHAN, Trying to Define and Deal with "Buffer territories" in the West Pontic Late Bronze Age (pag.71)
NICOLAE ALEXANDRU, Notă despre fondarea oraşului Callatis (Note about Callatis City Foundation (pag.83)
AUREL RUSTOIU, Celto - Pontica. Connections of the Celts from Transylvania with the Black Sea (pag.91)
MANFRED OPPERMANN, Die Göttin Hera im Ostbalkanraum zwischen Donau und Rhodopen während der Romerzeit (pag.113)
ALEXANDRU AVRAM, Notes épigraphiques (1) (pag.137)
MARIA BĂRBULESCU, LIVIA BUZOIANU, TRAIAN CLIANTE, Inscriptions inédites de la Dobroudja romaine (pag.141)
CLAUDIU MUNTEANU, Canale navigabile artificiale romane din provinciile renane şi dunărene (Roman Artificial Navigable Channels in Rhenan and Danubian Provinces) (pag.157)
CONSTANTIN NICOLAE, Carsium- Hârşova. Note de toponimie (Carsium- Hârşova. Notes on Toponimy) (pag.183)
RADU OTA, Noi consideraţii cu privire la apariţia paleocreştinismului în Dacia romană (New Considerations Regarding the Appearance of Early Christianity in Roman Dacia) (pag.197)
GEORGI ATANASOV, À propos du martyre de Saint Émilien de Durostorum (Silistra) (pag.211)
VALENTINA VOINEA, BARTŁOMIEJ SZMONIEWSKI, Din nou despre peştera Casian (Anew about Casian Cave) (pag.221)

ARCHAEOLOGICA
DIMITAR CHERNAKOV, Late Chalcolithic Foundation Burial of a Child at Koshama Tell (pag.241)
VALERIU SÎRBU, Două pumnale de tip sica din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României (Deux poignards du type sica dans les collections du Musée National d 'Histoire de la Roumanie) (pag.251)
LAURENŢIU RADU, AUREL STĂNICĂ, O descoperire carpică la Noviodunum (A Carpic Discovery in Noviodunum) (pag.259)
VIORICA RUSU-BOLINDEŢ, Lămpi de perioadă romană timpurie de la Histria. Aspecte legate de activitatea atelierelor care produc lămpi din Dobrogea romană (Lamps from the Early Roman Times at Histria. An lntroduction on the Activity of the Lamp Producing Workshops in Roman Dobrudja) (pag.269)
MARIAN MOCANU, Ceramica romană târzie cu decor ştampilat descoperită la (L?)Ibida (La céramique romaine tardive à décor estampé decouverte à (L?)Ibida) (pag.293)
MIHAIL ZAHARIADE, Towards a Historical Geography of Extrema Scythiae Minoris. A Land Survey of the South-East Shoreline of the Dunavăţ Peninsula. Results and Perspectives (pag.311)
GHIORGHE PAPUC, MIHAI IONESCU, ROBERT CONSTANTIN, Les aqueducs de la cité romaine de Tropaeum Traiani (pag.323)
MIHAI IONESCU, GHIORGHE PAPUC, MIHAI SÂMPETRU, Recherches archéologiques de la fortification annexe de la cité Tropaeum Traiani (1990-2006) (pag.343)
EMILIAN GAMUREAC, Some Pottery Findings Outside Ulmetum City Walls (pag.367)
CRISTIAN SCHUSTER, TRAIAN POPA, Notă cu privire la vestigiile culturii Dridu de la Mironeşti, judeţul Giurgiu (Anmerkung hinsichtlich der Spuren der Dridu-Kultur in Mironeşti, Bezirk Giurgiu) (pag.379)
ZENO KARL PINTER, CĂTĂLIN IONUŢ DOBRINESCU, AUREL DRAGOTĂ, BEATRICE KELEMEN, Cercetări preliminare în necropola medievală de la Capidava (com. Topalu, jud. Constanţa) (Preliminary Research in Capidava Medieval Necropolis (Topalu com., Constanţa County)) (pag.387)
GHEORGHE MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, MIHAELA MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, Studiu preliminar privind cruciuliţele descoperite în aşezarea de la Păcuiul lui Soare (secolele X-XV) (Étude préliminaire des petites croix découvertes dans l'établissement de Păcuiul lui Soare (Xe-XVe siècles)) (pag.401)

NUMISMATICA
GABRIEL TALMAŢCHI, Aspecte ale circulaţiei şi penetraţiei monetare în teritoriul pontic (secolele VI-I a. Chr.) (Monetary Circulation and Penetration Aspects in Pontic Territory (6th -1st cent. BC )) (pag.449)
THEODOR ISVORANU, Monede greceşti de la Tomis, în colecţia Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" (Greek Coins from Tomis in the Collection of "Vasile Pârvan" Archaeology Institute) (pag.473)
STELUŢA GRĂMĂTICU, VIRGIL IONIŢĂ, Un pond de plumb din vremea lui Antoninus Pius (Un poids en plomb du temps d'Antonin le Pieux) (pag.497)
AUREL VÎLCU, AUREL DANIEL STĂNICĂ, Monede de aur bizantine descoperite la Nufăru (jud. Tulcea) (Monnaies byzantines d'or trouvées à Nufăru (dép. de Tulcea)) (pag.503)

RECENZII
• Ancient Sacral Monuments in the Black Sea, edited by Elias K. Petropoulos & Alexander A. Maslennikov, Thessaloniki: Kyriakidis Brothers s.a., 2010, 576 p (Victor COJOCARU) (pag.517)
• Mihai Irimia, Niculae Conovici, Anca Ganciu, Sondajul arheologic de la Satu Nou- "Vadu Vacilor", Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 2011, 326 p (Livia BUZOIANU) (pag.527)
• Raymund Netzhammer, Din România. Incursiuni prin această ţară ş i istoria ei, Vol. 1, 400 pagini, 103 ilustraţii în text, 1 hartă în anexă; Vol. II, 320 pagini, 115 ilustraţii în text, Editura Humanitas, Bucureşti, 2010 (Zeno Karl PINTER) (pag.531)
• Intrări de carte străină în biblioteca M.I.N.A.C. (2011) (Georgeta Haşotti) (pag.535)
• Lista abrevierilor (pag.545)


Nr.44 (2011)

HISTORICA ET ARCHAEOLOGICA

ROMAN Petre, Culturi arheologice cu numele Cernavodă (I, III, II), (pag.9)
ČERNAKOV Dimitar, A Tell Near the Village of Bazovets, Rousse District (Archaeological Excavations in 2012), (pag.15)
BĂJENARU Constantin, Contextes céramiques de Tomis. (I). Un ensemble de la fin du IIe ‐ début du IIIe s. ap. J.‐C., (pag.41)
MITROI Octavian, Noi descoperiri din necropolele romane ale Tomisului (2012‐2013), (pag.111)
RADU Laurenţiu, IORGUŞ Corina, Morminte romane de inhumaţie descoperite la Nuntaşi şi General Scărişoreanu (jud.Constanţa), (pag.129)
CHIRIAC Costel, NUŢU, An Amor Statuette from Noviodunum, (pag.145)
PARASCHIV Dorel, NUŢU George, COSTEA Georgică, Alimentarea cu apă în epoca romană în zona localităţii Niculiţel (jud.Tulcea), (pag.155)
IONESCU Mihai Severus, GAMUREAC Ştefan Emilian, DRĂGHICI Filica, The Edifice A9 from the Roman‐Byzantine Town Tropaeum Traiani, (pag.173)
GAMUREAC Ştefan Emilian, Note on Two Pottery Findings from Tropaeum Traiani, (pag.217)
OLARIU Cristian, IONESCU Mihai Severus, GAMUREAC Ştefan Emilian, The Archaeological Excavation and Field Survey of Ispanaru and the Surrounding Area (Constanţa county), (pag.225)
PINTER Zeno Karl, O spadă  medievală  transilvăneană  în colecţia Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa, (pag.241)
HERLEA Simona Maria Cursaru, 10th‐11th Centuries Amphorae from Capidava, (pag.251)
PARASCHIV‐TALMAŢCHI Cristina, TALMAŢCHI Gabriel, Comerţul la gurile Dunării în secolele IX‐XII. Un stadiu al cercetărilor, (pag.263)

EPIGRAPHICA
AVRAM Alexandru, Notes épigraphiques (III), (pag.295)
BUZOIANU Livia, BĂRBULESCU Maria, Epigramă greacă inedită din Tomis, (pag.311)
COJOCARU Victor, Statui sau portrete ca măsură  de cinstire în inscripţiile onorifice din arealul pontic. Observaţii preliminare, (pag.323)
PANAITE Adriana, Protective Deities of Roman Roads in Moesia Inferior, (pag.343)

CHRISTIANITAS
ZUGRAVU Nelu, O „neutralitate religioasă” a breviatorilor latini târzii?, (pag.357)
HOLUBEANU Ionuţ, A participat Sfântul Theotim I de Tomis la sinodul de la Ad Quercum din 403 p.Chr.?, (pag.403)
VERGATTI Radu Ştefan, Vicina şi mitropolia Ţării Româneşti, (pag.419)

DISCIPLINAE AUXILIARES
SCURTU Florin, Despre insula Peuce, Halmyris şi traseul drumului militar roman dintre Noviodunum şi Callatis, (pag.443)
SOFICARU Andrei Dorian, Antropological Data for the Human Skeleton from Baba Cave, (pag.459)

NOMISMATA
TALMAŢCHI Gabriel, MUNTEANU Claudiu, Monede din spaţiul pontic aflate în colecţia numismatică  a Muzeului Naţional Brukenthal (secolele IV a.Chr. ‐ III p.Chr.), (pag.479)
CUSTUREA Gabriel, ADAMESCU Lucian, Noi descoperiri de monede bizantine în Dobrogea (secolele IX‐XIII), (pag.491)
MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU Gheorghe, Cronica descoperirilor monetare din judeţul Tulcea (XI). Secolele IX‐XIII, (pag.515)

RECENZIE
• Ursula Kunnert, Bürger unter sich: Phylen in den Städten des kaiserzeitlichen Ostens, Basel, 2012 (Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft 39), 380 p. (COJOCARU Victor), (pag.529)

IN MEMORIAM
• Pro memoria: Alexandru Suceveanu şi Constanţa (BĂRBULESCU Maria), (pag.537)
• Nubar Hampartumian (4 dec. 1927 ‐ 17 nov. 2013) (NASTASI Irina), (pag.541)
• Intrări de carte în biblioteca M.I.N.A.C. (2013) (HAŞOTTI Georgeta), (pag.545)
• Lista abrevierilor, (pag.557)


Nr.45 (2012) [descarcă numărul integral (141 MB)]

VARIA HISTORICA
VOINEA Valentina, SZMONIEWSKI Bartłomiej, Coabitări şi simbioze culturale în eneoliticul din Dobrogea. Studiu de caz: Cheile Dobrogei. (Cultural Cohabitations and Symbiosis in Dobrujan Eneolithicum. Case study: Cheile Dobrogei) (pag. 9-25)
POPOVA Margarita, Possibilities for Establishing Local Groups Based on Graphite Decoration on Ceramics within the Gumelnitsa – Karanovo VI Culture. Results from a Study on the Ceramics from Tell Vinitsa, Shumen District (pag. 27-38)
FRÎNCULEASA Alin, Reprezentări zoomorfe eneolitice în Muntenia. Studiu de caz – Mălăieştii de Jos (jud. Prahova). (Eneolithic Zoomorphous Representations in Muntenia. Case Study – Mălăieştii de Jos (Prahova County)) (pag. 39-64)
COJOCARU Victor, De la relaţiile externe ale oraşelor pontice la relaţiile externe ale apoikiilor nord‐pontice. (From the External Relations of the Pontic Cities to the External Relations of the North‐Pontic apoikiai) (pag. 65-76)
SUCEVEANU Alexandru, Histria – 1990‐2010 (pag. 77-89)
ZUGRAVU Nelu, Alexandru în breviatorii latini târzii. (Alessandro negli epitomatori tardoantichi) (pag. 91-117)
COJOCARU Victor, Antonia Tryphaina (pag. 119-134)
BARBOŞ Andreea Raluca, NEDU Decebal, Otrăviri în dinastia Iulio‐Claudiană. Zvonuri, tradiţie literară şi interpretări istorice. (Poisoning Cases During Julio‐Claudian Dinasty. Rumors, Literary Tradition and Historical Interpretations) (pag. 135-170)
COVACEF Zaharia, Propaganda and Imperial Cult (pag. 171-179)
MUNTEANU Claudiu, Porturile fluviale romane din provinciile renane şi dunărene (secolele I‐III p. Chr.) (Roman River Ports in Rhine and Danubian Provinces (1st‐3rd cent. AD)) (pag. 181-260)
ACRUDOAE Ionuţ, Alla I Gallorum et Pannoniorum: mobilitate şi prosopografie (Ala I Gallorum et Pannoniorum: Mobility and Prosopography) (pag. 261-277)
APARASCHIVEI Dan, VASILACHE Viorica, Instrumentarul medical şi/sau de cosmetică din Moesia Inferior (The Medical and/or Cosmetic Utensils from Moesia Inferior) (pag. 279-310)
BĂDESCU Alexandru, Oriental Amphorae type LRA 1 and LRA 2 Discovered at Histria (Basilica extra muros Sector) (pag. 311-328)
CURSARU‐HERLEA Simona Maria, Ceramica smălţuită din secolele X‐XI de la Capidava (Enamelled Pottery Found Between 10th and 11th Centuries at Capidava) (pag. 329-343)
PARASCHIV‐TALMAŢCHI Cristina, CUSTUREA Gabriel, Clothing Accessories Ornaments Found in Dobrudja (pag. 345-360)
MĂRCULEŢ Vasile, Consideraţii asupra denumirilor şi organizării stăpânirii bizantine de la Dunărea de Jos în secolele X‐XII (Des considérations concernant les dénominations et l’organisation des possessions byzantines du Bas Danube pendant les Xe‐XIIe siècles) (pag. 361-377)
VERGATTI Radu Ştefan, Le port fluvial Kilia au milieu du XIVe siècle (pag. 379-391)

ARCHAEOLOGICA
GEORGIEVA Petya, A Newly Discovered Necropolis in the Southern Part of the West Black Sea Coast‐Issues of Cultural Interpretation (pag. 395-403)
LAZĂR Cătălin, Necropola de la Cernavoda: între mit şi realitate (The Cernavoda Necropolis: between Myth and Reality) (pag. 405-436)
ALEXANDRU Nicolae, CONSTANTIN Robert, IONESCU Mihai, Callatis – stratigrafie, topografie şi urbanism (Callatis – Stratigraphy, Topography and Urbanism) (pag. 437-463)
RADU Laurenţiu, IORGUŞ Corina, Callatis: cercetări de salvare în necropola romano‐bizantină (Callatis: Salvage Excavations in the Roman Byzantine Necropolis) (pag. 465-475)
RADU Laurenţiu, STĂNICĂ Aurel, Un cuptor pentru ars ceramica descoperit la Noviodunum (A Kiln for Ceramics Burning Discovered in Noviodunum) (pag. 477-486)

NOTE EPIGRAFICE (NOTES ÉPIGRAPHIQUES)
AVRAM Alexandru, Notes épigraphiques (II) (pag. 489-501)
BĂRBULESCU Maria, BUZOIANU Livia, Trois fragments inédits d’une architrave tomitaine – ISM II 44 (pag. 503-512)
PETOLESCU Constantin C., Les derniers légats de la province Moesia Inferior (pag. 513-517)

CHRISTIANITAS
CĂŢOI Mihai Ovidiu, La valeur de l’information fournie par Macaire Magnes pour le christianisme au Bas Danube au carrefour des IVe‐Ve siècles (pag. 521-538)
MADGEARU Alexandru, Data pătimirii sfinţilor Epictet şi Astion de la Halmyris (The Date of the Martyrdom of Saints Epictet and Astion from Halmyris) (pag. 539-548)
POPESCU Emilian, Câteva gânduri despre botezul primilor creştini pe pământul românesc (Quelques réflexions sur le baptême des premiers chrétiens dans l’espace roumain) (pag. 549-576)

NUMISMATICA (NOMISMATA)
ISVORANU Theodor, Monede greceşti de la Tomis în colecţia Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” (Greek Coins from Tomis in the Archaeology Institute „Vasile Pârvan” Collection) (pag. 579-601)
VÂLCU Aurel, NEAGU Marian, Imitaţiile după tetradrahmele macedonene de tip Filip II în lumina tezaurului de la Rasa (IGCH 460) (Les imitations d’après les tétradrachmes macédoniens de type Philippe II à la lumière du trésor découvert à Rasa (IGCH 460)) (pag. 603-616)
CUSTUREA Gabriel, Monede bizantine recent descoperite în Dobrogea (sec. VI‐VII) (Byzantine Coins Recently Discovered in Dobruja (6th‐7th Cent.)) (pag. 617-635)
MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU Gh., Cronica descoperirilor monetare din judeţul Tulcea (X). Secolele IX‐XIII (Chronique des découvertes monetaires du département de Tulcea (X). Les IXe – XIIIe siècles) (pag. 637-656)

RECENZII (COMPTES RENDUS)
• Mădălina Dana, Culture et mobilité dans le Pont‐Euxin. Approche régionale de la vie culturelle des cités grecques (COJOCARU Victor) (pag. 659-675)
• Античный Мир и Археология, Межвузовский сборник научных трудов Саратов, издательство ʺНаучная книгаʺ, 2010. Выпуск 14. Саратовский государственный университет, 472 c + илл (BODOLICĂ Vitalie) (pag. 676-688)

• Intrări de carte străină în biblioteca M.I.N.A.C. (2012) (New Books Entries in MINAC Library (2012)) (HAŞOTTI Georgeta) (pag. 689-701)
• Lista abrevierilor (Abbreviations) (pag. 703-709)
• Norme de redactare (Publication guidelines) (pag. 711-712)


Nr.46 (2013) [descarcă numărul integral (88 MB)]

HISTORICA ET ARCHAEOLOGICA
ROMAN Petre, Culturi arheologice cu numele Cernavodă (I, III, II), (pag.9-14)
ČERNAKOV Dimitar, A Tell Near the Village of Bazovets, Rousse District (Archaeological Excavations in 2012), (pag.15-40)
BĂJENARU Constantin, Contextes céramiques de Tomis. (I). Un ensemble de la fin du IIe ‐ début du IIIe s. ap. J.‐C., (pag. 41-110)
MITROI Octavian, Noi descoperiri din necropolele romane ale Tomisului (2012‐2013), (pag. 111-128)
RADU Laurenţiu, IORGUŞ Corina, Morminte romane de inhumaţie descoperite la Nuntaşi şi General Scărişoreanu (jud. Constanţa), (pag. 129-143)
CHIRIAC Costel, NUŢU George, An Amor Statuette from Noviodunum, (pag. 145-153)
PARASCHIV Dorel, NUŢU George, COSTEA Georgică, Alimentarea cu apă în epoca romană în zona localităţii Niculiţel (jud. Tulcea), (pag. 155-172)
IONESCU Mihai Severus, GAMUREAC Ştefan Emilian, DRĂGHICI Filica, The Edifice A 9 from the Roman‐Byzantine Town Tropaeum Traiani, (pag. 173-215)
GAMUREAC Ştefan Emilian, Note on Two Pottery Findings from Tropaeum Traiani, (pag. 217-223)
OLARIU Cristian, IONESCU Mihai Severus, GAMUREAC Ştefan Emilian, The Archaeological Excavation and Field Survey of Ispanaru and the Surrounding Area (Constanţa county), (pag. 225-239)
PINTER Zeno Karl, O spadă medievală transilvăneană în colecţia Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa, (pag. 241-249)
HERLEA Simona Maria Cursaru, 10th‐11th Centuries Amphorae from Capidava, (pag. 251-262)
PARASCHIV‐TALMAŢCHI Cristina, TALMAŢCHI Gabriel, Comerţul la gurile Dunării în secolele IX‐XII. Un stadiu al cercetărilor, (pag. 263-291)

EPIGRAPHICA
AVRAM Alexandru, Notes épigraphiques (III), (pag. 295-309)
BUZOIANU Livia, BĂRBULESCU Maria, Epigramă greacă inedită din Tomis (Unpublished Greek Epigram from Tomis), (pag. 311-322)
COJOCARU Victor, Statui sau portrete ca măsură de cinstire în inscripţiile onorifice din arealul pontic. Observaţii preliminare, (pag. 323-341)
PANAITE Adriana, Protective Deities of Roman Roads in Moesia Inferior, (pag. 343-353)

CHRISTIANITAS
ZUGRAVU Nelu, O „neutralitate religioasă” a breviatorilor latini târzii?, (pag. 357-401)
HOLUBEANU Ionuţ, A participat Sfântul Theotim I de Tomis la sinodul de la Ad Quercum din 403 p. Chr.? (Did Saint Theotim I of Tomis Participate at the Ad Quercum Synod in 403 AD?), (pag. 403-417)
VERGATTI Radu Ştefan, Vicina şi mitropolia Ţării Româneşti (Vicina and the Metropolitanate of Wallachia), (pag. 419-440)

DISCIPLINAE AUXILIARES
SCURTU Florin, Despre insula Peuce, Halmyris şi traseul drumului militar roman dintre Noviodunum şi Callatis, (pag. 443-458)
SOFICARU Andrei Dorian, Antropological Data for the Human Skeleton from Baba Cave, (pag. 459-475)

NOMISMATA
TALMAŢCHI Gabriel, MUNTEANU Claudiu, Monede din spaţiul pontic aflate în colecţia numismatică a Muzeului Naţional Brukenthal (secolele IV a.Chr.‐III p.Chr.), (pag. 479-490)
CUSTUREA Gabriel, ADAMESCU Lucian, Noi descoperiri de monede bizantine în Dobrogea (secolele IX‐XIII), (pag. 491-513)
MĂNUCU‐ADAMEŞTEANU Gheorghe, Cronica descoperirilor monetare din judeţul Tulcea (XI). Secolele IX-XIII, (pag. 515-526)

RECENZIE
• Ursula Kunnert, Bürger unter sich: Phylen in den Städten des kaiserzeitlichen Ostens, Basel, 2012 (Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft 39), 380 p. (COJOCARU Victor), (pag. 529-533)

IN MEMORIAM
• Pro memoria: Alexandru Suceveanu şi Constanţa (BĂRBULESCU Maria), (pag. 537-539)
Nubar Hampartumian (4 dec. 1927 ‐ 17 nov. 2013) (NASTASI Irina), (pag. 541-543)
Intrări de carte în biblioteca M.I.N.A.C. (2013) (HAŞOTTI Georgeta), (pag. 545-555)
• Lista abrevierilor, (pag. 557-561)

SUPPLEMENTUM II
• Production et commerce amphorique en mer Noire – PATABS III. Argumentaire., (pag. 9)

LE GRAND MAÎTRE DE L’AMPHOROLOGIE
AVRAM Alexandru, Yvon Garlan à 80 ans, (pag. 13)
BOUZEK Jan, Notes sur deux emblèmes de timbres amphoriques thasiens, (pag. 17)

HISTOIRE ET ECONOMIE
JEFREMOW Nikolai, Die Keramikstempel von Sinope und die Geschichte der Polis in der spätklassischen und hellenistischen Zeit, (pag. 25)
DEBIDOUR Michel, Obtenir des chiffres pour l’économie grecque: des monnaies aux amphores timbrées, (pag. 45)
VNUKOV S. Yu., The Use life of Wine Amphorae, (pag. 57)

TYPOLOGIE ET PRODUCTION
FILIS Konstantinos, Transport Amphorae from Akanthos, (pag. 67)

BADOUD Nathan, Timbres amphoriques de Mendé et de Cassandreia, (pag. 89)
TSARAVOPOULOS Aris, OPAI Andrei, FRAGOU Gelly, Stamps on Amphorae and Lagynoi Handles from the Island of Chios, (pag. 105)
BADOUD Nathan, MATEEVICI Natalia, SAMOJLOVA Tatiana, Le fabricant Dioklès 2 et la place des femmes dans le système de timbrage rhodien. À propos d’une découverte faite à Tyras (Ukraine), (pag. 145)
TEZGÖR Dominique Kassab, Les ateliers implantés sur la rive sud de la mer Noire: un état de la question, (pag. 149)
LIMBERIS N. Yu., MARČENKO I. I., MONACHOV S. Ju., Une nouvelle série d’amphores hellénistiques: le type “Kouban”, (pag. 165)
YERMOLIN Aleksander L., FEDOSEEV Nicolaj F., A Ceramic Amphorae Production Workshop of the First Half of the 3rd Century AD in Panticapaeum, (pag. 185)

COMMERCE ET CONSOMMATION
BÎRZESCU Iulian, Transport Amphoras of the Second Half of the 7th – Beginning of the 6th Cent. BC in Histria, (pag. 201)
DUPONT Pierre, LUNGU Vasilica, Les fouilles anglo turques de l’ancienne Smyrne (1948-1951): archives de John Cook sur les amphores de transport, (pag. 213)
BYLKOVA Valerya, A New Deposit of Amphorae in the Dnieper Estuary (Last Quarter of the 4th Cent. BC), (pag. 251)
LYAŠCO S. N., MATEEVICI N., PAPANOVA V. A., Timbres amphoriques découverts dans deux fermes de la chora d’Olbia (fouilles 2003-2012), (pag. 263)
BUZOIANU Livia, Découvertes sous marines de la zone du littoral roumain de la mer Noire, (pag. 287)
NASTASI Irina, Unpublished Greek Transport Amphorae Discovered at Tomis, (pag. 305)
OPAIŢ Andrei, PARASCHIV Dorel, On the Wine, Olive Oil and Fish Supply of the Countryside in Roman Dobrudja (1st-3rd Centuries AD), (pag. 317)

RESUMES
MARINIS Raffaele Carlo De, Les amphores grecques du centre étrusque du Forcello (Bagnolo S. Vito, Mantoue, Italie), VIe-Ve siècles av. J.-C. et le commerce d’amphores grecques dans l’Etrurie Padane, (pag. 337)
BOZKOVA Anelia, Amphores provenant des complexes funéraires de la Thrace ancienne (Ve-IIe siècles av. J.-C.), (pag. 339)
FINKIELSZTEJN Gerald, Amphores de l’Égée du nord des IVe et IIIe siècles avant l’ère chrétienne trouvées au Levant sud, (pag. 339)
PAVLIČENKO Natalia A., Magistrate Ceramic Stamping in Herakleia Pontike: New Hypotheses and Discrepancies, (pag. 341)
KOPYLOV Viktor, KOVALENKO Alexandre, Les amphores de transport des nouveaux complexes fermés de la cité des Scythes – Elisavetovskoye, (pag. 342)
TZOCHEV Chavdar, Short and Long Distance Trade in Antiquity: the Case of the Thasian Wine Exports, (pag. 343)
MATEEVICI Natalia, REDINA Evgenija, Les importations d’ampores grecques de l’établissement de Nadlimanskoe (analyse des timbres amphoriques), (pag. 345)
IRIMIA Mihai, Die Rhodos–Amphoren aus der getischen Siedlung von Satu Nou – „Valea lui Voicu” (Gem. Oltina, Kr. Constanţa), (pag. 347)
CONOVICI Niculae, LUNGU Vasilica, Les timbres amphoriques de la collection Ion Mititelu du Musée National d’Histoire de la Roumanie – Bucarest, (pag. 350)
PARASCHIV Dorel, Amphores romaines tardives découvertes à (L)ibida, (pag. 350)
INAISHVILI Nino, KHALVASHI Merab, Study of the Colchian Amphora of Early Byzantine Period, (pag. 351)
TODOROVA Evelina, Byzantine Patterns of Communication at the Lower Danube (The Amphora Evidence from Silistra), (pag. 351)
COVACEF Zaharia, POTÂRNICHE Tiberiu, Amphorae from a Roman Byzantine Edifice in Capidava, (pag. 352)
GASSNER Verena, SCHALLER Kurt, A Web based Information System of Pottery Fabrics in the Central Mediterranean (FACEM), (pag. 353)
• Liste des abreviations bibliographiques, (pag. 357)
• Liste des auteurs, (pag. 399)


Nr.47 (2014) [descarcă numărul integral (61 MB)]

PRO MEMORIA
• Piissimae memoriae (Redacţia revistei Pontica), (pag. 13)
• Nu poţi avea mai multe ceasuri în viaţă, doar mai multă viaţă în timpul dat (ALEXANDRESCU Cristina-Georgeta), (pag. 17)
ALEXANDRESCU Cristina-Georgeta, ZÖLDFÖLDI Judit, TAUBALD Heinrich, Marble Analyses of Sculptures from the Territory of Dobrudja in the Collections of the Museum of National History and Archaeology Constanţa, (pag. 19)

HISTORICA
ZUGRAVU Nelu, Augustus în scrierile antice târzii (cu privire specială asupra breviariilor istoriografice), (pag. 47)
HOLUBEANU Ionuţ, Urmările hotărârilor Sinodului al III-lea Ecumenic (Efes, 431) asupra învăţăturii soteriologice a bisericii din provincia romană Scythia, (pag. 89)
ATANASOV Georgi, DIMITROV Zdravko, About the Dating and History of the Urn-Sarcophagus with Relics of St. Dassius from Durostorum (+ 20 November 303 AD), (pag. 97)
PAROŃ Aleksander, The Image of Nomads of the Black Sea Steppes in the Byzantine Historiography of the 10th-12th centuries. Perceiving of the “Other” and Political Practice, (pag. 111)

ARCHAEOLOGICA
MIHAIL Florian, MICU Cristian, CAROZZA Laurent, CAROZZA Jean-Michel, GROPARU Tiberiu, MESSAGER Erwan, BURENS Albane, AILINCĂI Sorin, DANU Mihaela, MIHAIL Cătălin, „Dâmbul lui Haralambie” – un nou sit eneolitic în Delta Dunării, (pag. 125)
CHERNAKOV Dimitar, DILOV Dilen, Chalcolithic Necropolis in the Village of Kamenovo, Kubrat Municipality, District of Razgrad. Unpublished Finds, (pag. 153)
VASILIU Ioan, MOCANU Marian, PARASCHIV Dorel, Mormântul în cistă de piatră de la Casimcea (jud. Tulcea), (pag. 163)
NASTASI Irina, Elemente de infrastructură tomitană: observaţii preliminare asupra reţelei stradale în perioada romană şi în cea bizantină timpurie., (pag. 187)
MITROI Octavian, ŞOVA Constantin, Noi descoperiri din necropolele Tomisului (2014), (pag. 203)
RADU Laurenţiu, IONESCU Mihai, Callatis. Cercetări arheologice în necropola romano-bizantină Callatis., (pag. 221)
CHIRIAC Costel, HONCU Ştefan, Observaţii recente asupra aşezării antice de la Tuzla-Far (judeţul Constanţa). Evidenţa ceramică, (pag. 233)
ŞOVA Constantin, Ceramica getică din perioada romană descoperită la Ulmetum, (pag. 249)
GAMUREAC Ştefan-Emilian, Vasa fictilia et vasa usus communis. Theoretical Approaches on the Circuit of Production and Consumption of Roman Common Pottery with a special View of Moesia Inferior, (pag. 267)
NUŢU George, TOPOLEANU Florin, ANTON DanielRömische und frühbyzantinische Fibeln aus Argamum (Scythia Minor), (pag. 285)
OPRIŞ Ioan C., POTÂRNICHE Tiberiu, Piese ornamentale inedite de la Capidava (Unpublished Ornamental Artifacts from Capidava), (pag. 295)
NUŢU George, PETCU Radu, A „Tutulusfibel” from Capidava, (pag. 315)
DONČHEVA Stella, BUNZELOV Ivajlo, Buckles with Images of Animals and Mythological Creatures from Medieval Bulgaria, (pag. 325)
PARASCHIV-TALMAŢCHI Cristina, Cercetări arheologice din zona extra muros a cetăţii Ulmetum. Unele aspecte privind locuirea medievală timpurie, (pag. 343)
NICOLAE Constantin, Incinta cetăţii medievale de la Hârşova. Descoperiri noi, (pag. 375)

EPIGRAPHICA
COJOCARU Victor, Evoluţia formularului decretelor de proxenie în spaţiul pontic, (pag. 403)
BĂRBULESCU Maria, BUZOIANU Livia, BĂJENARU Constantin, Inscripţii inedite din Tomis şi din împrejurimi aflate în colecţia Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, (pag. 417)
CHIRIAC Costel, DANA Dan, MATEI-POPESCU Florian, Un vétéran d’un nvmervs dans une épitaphe latine tardoantique de Tomis, (pag. 439)
AVRAM Alexandru, Notes épigraphiques (IV), (pag. 451)
DANA Dan, Notices épigraphiques et onomastiques (Scythie Mineure/Dobroudja). (I), (pag. 465)

VARIA
CIORNEI Alexandru, Microfacies Analysis of Cherts from Peştera – Dealu Guran Site (Lower Palaeolithic), Constanţa County, Romania, (pag. 497)
CASTELLI Thibaut, Les „Mamelles” de Polybe (IV, 41): Réflexions sur un banc de sable, (pag. 519)
MUNTEANU Claudiu, Iconography of the Roman Raft, (pag. 529)
PEEV Preslav, Bulgarian Black Sea Deep Water Archaeology, (pag. 541)

NOMISMATA
PARASCHIV Dorel, Noi ponduri unciale din nordul Dobrogei, (pag. 551)
VALERIEV Ioto, A New Lead Seal of Gregorios Kamateros, (pag. 557)
BARNEA Alexandru, MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, Consideraţii privind începuturile locuirii din perioada medie bizantină de la Dinogetia-Garvăn, în lumina noilor încadrări cronologice pentru folles anonimi din clasa A, (pag. 563)

RECENZII
• Victor Cojocaru, Christof Schuler (Hg.), Die Aussenbeziehungen pontischer und kleinasiatischer Städte in hellenistischer und römischer Zeit, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2014, 312 p. (CHERA Constantin), (pag. 611)
• Altay Coşkun, Lutz Raphael (ed.), Fremd und Rechtlos? Zugehörigkeitsrechte Fremder von der Antike bis zur Gegenwart. Ein Handbuch, Böhlau Verlag: Köln – Weimar – Wien, 2014, 434 p. (COJOCARU Victor), (pag. 614)
• Matteo Taufer (ed.), Sguardi interdisciplinari sulla religiosità dei Geto-Daci, Rombach Wissenschaften: Reihe Paradeigmata, Band 23. Freiburg im Breisgau – Berlin – Wien, Rombach Verlag, 2013, 249 p. (BUZOIANU Livia), (pag. 623)
• Gabriel Talmaţchi, Monetăriile oraşelor vest-pontice Histria, Callatis şi Tomis în epoca autonomă, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, 680 pagini şi 83 planşe (VÎLCU Aurel), (pag. 629)
• Florin Topoleanu, Lămpile antice din colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova-, Ed. Oscar Print, Ploieşti, 2012, 264 p. şi 22 planşe (GEORGESCU Viorel Ştefan), (pag. 635)
• Intrări de carte străină în biblioteca MINAC (2014) (New Book Entries in MNHAC Library (2014)) (HAŞOTTI Georgeta), (pag. 639)
• Lista abrevierilor, (pag. 651)


Nr.48-49 (2015-2016) [descarcă numărul integral (65 MB)]

HISTORICA
YAILENKO Valery, Source Study Analysis of Pseudo ‐ Scymnusʹ Data on the Pontic Cities’ Foundation, (pag.9-23)
HOLUBEANU Ionuţ, Noi interpretări privind rangul scaunului bisericesc de la Tomis în secolele al V‐lea şi al VI‐lea p.Chr., (pag.25-60)
MADGEARU Alexandru, Despre două recente tentative de localizare a Vicinei, (pag.61-70)

ARCHAEOLOGICA
VUKOVIĆ Jasna, SVILAR Marija, Early Neolithic Impresso‐Decoration Reconsidered: a Case Study from Pavlovac ‐ Kovačke Njive, Southern Serbia, (pag.73-98)
DRAGOMAN Radu-Alexandru, Clay Containers in Context: the Boian ʺSanctuaryʺ at Căscioarele‐Ostrovel, Southern Romania, (pag.99-136)
ŞTEFAN Eduard Cristian, Scurtă notă cu privire la trei locuinţe eneolitice de la Glina ‐ La Nuci, (pag.137-145)
VOINEA Mihaela Valentina, CARAIVAN Glicherie, FLOREA Mihai, Holocene Landscape Changes and Eneolithic Settlements Dynamics in the West Black Sea Coastline, (pag.147-176)
STREINU Marius-Cristian, Revisiting the Tomis Amphitheatre – Theories and Hypothesis, (pag.177-184)
MITROI Octavian, LUNGU Liviu, Un cuptor de uz meşteşugăresc descoperit în apropierea zidului de incintă roman târziu al Tomisului, (pag.185-191)
RADU Laurenţiu, UNGUREANU Mădălina, RADU‐IORGUŞ Corina, Cercetări arheologice în aria funerară callatiană, (pag.193-207)
GAMUREAC Ştefan-Emilian, IONESCU Severus Mihai, DRĂGHICI Filica, The A9 Edifice from Tropaeum Traiani (II). A Late Roman House in Scythia Minor (5th – 6th Cent. AD), (pag.209-239)
PARASCHIV‐TALMAŢCHI Cristina, CUSTUREA Gabriel, Nouvelles données sur les découvertes sous-aquatiques du littoral roumain, (pag.241-279)
NICOLAE Constantin, Şantierul arheologic Hârşova‐cetate, sectorul „incinte vest”. Campaniile 2000‐2007, (pag.281-304)
DONCHEVA Stella, BUNZELOV Ivaylo, Production of Crosses in the 10th Century in Medieval Bulgaria, (pag.305-313)
MOTOTOLEA Aurel, Catarame–pafta de influenţă orientală din colecţiile Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, (pag.315-356)
STĂNICĂ Aurel-Daniel, Aspecte privind prelucrarea metalelor în centrele din nordul Dobrogei în secolele X‐XV, (pag.357-377)

EPIGRAPHICA
COJOCARU Victor, Emitenţi şi beneficiari ai decretelor de proxenie în spaţiul pontic, (pag.381-413)
BĂRBULESCU Maria, BUZOIANU Livia, Localités rurales du territoire de Tomis aux noms antiques inconnus : quelques observations sur l’onomastiques, (pag.415-427)
AVRAM Alexandru, Notes épigraphiques (V), (pag.429-437)
BENEA Doina, Câteva observaţii privind administrarea podului roman de la Drobeta, (pag.439-458)

VARIA
DAMIAN Ilinca, Copia şi absenţa sa. O discuţie despre creativitate culturală pornind de la „Discobolul” lui Myron, sec. V a.Chr. , (pag.461-474)
CĂRPUŞ Cornelia, CĂRPUŞ Leonid, Observaţii privind evidenţierea unor microfosile în fragmente ceramice din diverse periegheze şi aşezări din Dobrogea, (pag.475-488)
CARAIVAN Glicherie, DIMITRIU Radu, CHERA Constantin, CERCHIA Corneliu, New Geoarcheaological Researches around the Danubian Island – Păcuiul lui Soare, (pag.489-495)

NOMISMATA
PETAC Emanuel, VÎLCU Aurel, About The Early Hellenistic Gold and Silver Coinage from Tomis, (pag.499-507)
TALMAŢCHI Gabriel, MUNTEANU Claudiu, Monede antice şi bizantine din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, (pag.509-525)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, Découvertes archéologiques et numismatiques sur le territoire du village d’Énisala, com. Sarichioi, dpt. de Tulcea (IXe – XIVe siècles), (pag.527-538)

RECENZII
Nathan Badoud, Le temps de Rhodes. Une chronologie des inscriptions de la cité fondée sur lʹétude de ses institutions, Vestigia. Beiträge zur alten Geschichte Band 63, Verlag C.H. Bech, München 2015 (562 p.) (BUZOIANU Livia) , (pag.541-547)
Adrian Robu, Mégare et les établissements mégariens de Sicile, de la Propontide et du Pont‐Euxin. Histoire et institutions, Berna [et al.], 2014, 544 p. (inclusiv 5 hărţi şi 8 planşe color) (COJOCARU Victor) , (pag.548-555)
Florin Fodorean, Pannonia, Dacia şi Moesia în izvoarele geografice antice, Editura Mega, Cluj‐Napoca, 2014, 259 p., ISBN 978‐606‐543‐459‐2 (ZUGRAVU Nelu) , (pag.556-565)
Intrări de carte în biblioteca M.I.N.A.C. (2015) (HAŞOTTI Georgeta) , (pag.567-586)
Lista abrevierilor, (pag.587-589)


Nr.50 (2017) [nu există online]

ANNIVERSARIA
• Cuvânt înainte din partea redacţiei, (pag.9)
BĂRBULESCU Maria, Sesiunea şi revista Pontica la semicentenar, (pag.10)
BARNEA Alexandru, La aniversare, (pag.13)

HISTORICA
OPPERMANN Manfred, Der Kybelekult an der Westküste des Schwarzen Meeres (Westpontos) in vorrömischer Zeit, (pag.17)
CURTA Florin, Monede, castre şi schimburi comerciale în Peninsula Balcanică (sec.VI începutul sec.VII), (pag.49)
HOLUBEANU Ionuţ, Organizarea bisericească în Moesia Secunda în secolele V-VII p.Chr., (pag.71)
HOLUBEANU Ionuţ, Câteva consideraţii privind ordinea semnăturilor episcopilor din Moesia Secunda în Encyclia (457/8 p.Chr.), (pag.127)
MADGEARU Alexandru, Comentarii asupra unor informaţii din Geografia şi Harta lui al-Idrīsī, (pag.137)

ARCHAEOLOGICA
ŞTEFAN Eduard Cristian, BULEI Agata, Scurtă notă asupra unor aşezări de tip tell din vestul Munteniei, (pag.163)
DUPONT Pierre, LUNGU Vasilica, Mytilene. Miscellanea culinaria: Unorthodox chytra, tagenon & brazier, (pag.181)
ANGELESCU Mircea, Histria. Un système urbain orthogonal sur le „Plateau”?, (pag.193)
ALEXANDRU Nicolaie, CONSTANTIN Robert, IONESCU Mihai, Despre o zonă privilegiată a necropolei callatiene, (pag.215)
GAMUREAC Ştefan Emilian, The Potsherds in Archaeological Context: Pottery from Late Roman Fort of Ulmetum (4th–6th cent. AD). Report on the 2012 Archaeological Campaign at the North-west Gate. (I), (pag.243)
MANEA Ioana Iulia, Tehnici şi metode constructive ale pavimentului de teracotă în epoca romană târzie în zona Dunării de Jos, (pag.265)
SZMONIEWSKI Szymon Bartłomiej, Un moule d’orfèvre de la période romano-byzantine découvert à la cité de Tropaeum Traiani (dèp.Constanta), (pag.279)
CONSTANTIN Nicolae, Cercetări arheologice la cetatea Carsium (Hârşova, jud.Constanţa). Sectorul „Incinte nord”, (pag.307)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Mihaela, Cruci relicvar cu decor în relief descoperite la Pǎcuiul lui Soare (secolele X-XII), (pag.323)
DONCHEVA Stela, BUNZELOV Ivajlo, Signet Rings with Mythical Creatures from Medieval Bulgaria, (pag.351)

EPIGRAPHICA
DEBIDOUR Michel, IONESCU Mihai, Deux notes sur les timbres thasiens de Callatis. I. Une nouvelle regravure de cachet sur un timbre thasien de Callatis. II. En marge d’un poster, (pag.367)
PETOLESCU Constantin, Note sur ISM I 15, (pag.383)
AVRAM Alexandru, Notes épigraphiques (VI), (pag.387)
TOPOLEANU Florin, ZAHARIADE Mihail, A Note on a Fragmentary List of Names from Noviodunum, (pag.407)
BĂRBULESCU Maria, BUZOIANU Livia, Inscripţii fragmentare latine din colecţia MINAC, (pag.415)
ZAHARIADE Mihail, CIL III 14450 = IGLR 3 = ISM II 155. A Revision and Reassessment, (pag.433)

AUXILIARIA
BARALIS Alexandre, LUNGU Vasilica, DUPONT Pierre et alii, L’établissement d’Acic-Suat (commune de Baia, département de Tulcea). Méthodologie d’une enquête pluridisciplinaire, (pag.455)
BOLOHAN Neculai, GORGAN Dragoş-Lucian, CIORPAC Mitică, MĂŢĂU Florica, DNA Analysis of Two Sarmatian Funerary Contexts From Eastern Romania, (pag.489)
COJOCARU Victor, GRUMEZA Lavinia, BCOSPE III. Ars, res sacrae & mythologica: unele consideraţii pe marginea unui nou proiect de cercetare, (pag.501)
IONESCU Luiza Valentina, MITROI Octavian, Restaurarea unei amfore de masă de tip pergamenian, (pag.515)

NOMISMATA
TALMAŢCHI Gabriel, Despre comunităţile greco-autohtone din zona centrală şi sud-vestică a Dobrogei în perioada elenistică. Evidenţele arheologice şi monetare, (pag.525)
PURECE I. Silviu, MUNTEANU Claudiu, Două fragmente de tezaure cu drahme de Apollonia şi Dyrrhachium din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, (pag.563)
CUSTUREA Gabriel, VELTER Maria Ana, Monede medievale şi moderne descoperite în Dobrogea (1223–1872), (pag.573-631)

RECENZII
Ursula Vedder, Der Koloss von Rhodos. Archäologie, Herstellung und Rezeptionsgeschichte eines antiken Weltwunders, Mainz am Rhein: Nünnerich-Asmus Verlag & Media, 2015, 168 p., inclusiv 84 fig. (planşe alb-negru şi color) (COJOCARU Victor), (pag.635)
• Inscriptions de Scythie Mineure Volume IV Tropaeum-Durostorum-Axiopolis Recueillies, traduites et acompagnées de commentaires et d’index par Emilian Popescu, Editura Academiei Române, Editura Basilica, Diffusion de Boccard, Bucureşti, Paris, 2015, 412 p. şi 15+246 fig. (BĂRBULESCU Maria), (pag.638)
Dan Dana, Onomasticon Thracicum (OnomThrac). Répertoire des noms indigènes de Thrace, Macédoine Orientale, Mésies, Dacie et Bithynie, CLVIII+ 459 p., Mélétèmata 70, Athènes, 2014. (BUZOIANU Livia), (pag.646)
• Zonguldak’ ta bir antik kent: Tios / An Ancient City in Zonguldak: Tios, ed. by Sümer Atasoy & Şahin Yldirim, Ankara 2015, 575 p., incluisv ilustraţie albnegru şi color în text + un plan al oraşului Tios ca anexă (COJOCARU Victor), (pag.651)

HONORIFICA VERBA
• Ghiorghe Papuc – omagiu unui coleg şi prieten (CHERA Constantin), (pag.655)

IN MEMORIAM
• Elena Bârlădeanu (IONESCU Mihai), (pag.663)
• Mihai Maxim (CUSTUREA Gabriel), (pag.665)

• Cărţi străine şi româneşti intrate în biblioteca MINAC în 2016 (Romanian and Foreign Books Entries in MNHAC Library in 2016) (ANDREI Andreea), (pag.675)

• Lista abrevierilor, (pag.687)