Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (83)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

REVISTA BISTRIŢEI

Anuarul publicat de Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud


Nr.VII, 1993 [descarcă numărul integral (22MB)]

MARINESCU George, Cercetări şi descoperiri arheologice de epoca bronzului în nord-estul Transilvaniei, (pag.5)
KACSÓ Carol, Contribuţii la cunoaşterea bronzului târziu din nordul Transilvaniei. Cercetările de la Suciu de Sus şi Groşii Ţibleşului, (pag.29)
PROTASE D., COCIŞ S., GAIU C., Fibule din castrul roman şi aşezarea civilă de la Ilişua (jud.Bistriţa Năsăud), (pag.51)
RUSTOIU Aurel, Ceramica dacică de la Floreşti-„Cetatea Fetei” (jud. Cluj), (pag.63)
LAZĂR Valeriu, Mărturii arheologice ale continuităţii daca-romane din judeţul Mureş, (pag.77)
GAIU Corneliu, Aşezarea din secolul al VI-lea de la Dipşa, jud.Bistriţa-Năsăud, (pag.91)
RĂDULESCU Gabriela, O locuinţă medievală timpurie de la Vermeş, jud.Bistriţa-Năsăud, (pag.109)
LAZIN Gh., Un brăzdar de plug din epoca feudal-timpurie, descoperit la Aciş (Jud.Satu-Mare), (pag. 115)
LECHINŢAN Vasile, Cnezi şi juzi din sate bistriţene în litigii din secolul al XVII-lea (I), (pag.119)
POP Ioan, Înfiinţarea Regimentului II românesc de graniţă şi activitatea lui în perioada 1762-1772, (pag.129)
BUTA Mircea Gelu, Practica farmaceutică în ţinutul Bistriţei şi Năsăudului până în secolul al XIX-lea, (pag.143)
URECHE Lazăr, Fundaţii şi fonduri particulare administrate de către fondurile grănicereşti năsăudene, (pag.149)
CÎMPEANU Remus, Consideraţii istoriografice privind clerul năsăudean în secolul al XVIII-lea, (pag.155)
REŢEGAN Simion, Parohii, biserici şi preoţi din protopopiatul greco-catolic al Bistriţei la mijlocul secolului al XIX-lea, (pag.136)
BOLOVAN Ioan, Evoluţia demografică a zonei Lechinţa între revoluţia paşoptistă şi primul război mondial, (pag.179)
IUGA Traian, Aspecte ale mişcării memorandiste în judeţul Bistriţa Năsăud, (pag.195)
EMANDI Emil Ioan, Premisele dezvoltării agriculturii moderne în Bucovina (1775-1918); contribuţii privind producţia animalieră (I), (pag.203)
GOŢIA Dorin, Interferenţe culturale româna-săseşti oglindite în documentele societăţii ASTRA. 1861-1918, (pag.217)
ONOFREI Adrian, Legislaţia agrară in Transilvania în perioada interbelică (1918-1940), (pag.229)
BOAR Liviu, Contribuţii documentare la istoricul evenimentului cultural „Avram Iancu” al refugiaţilor ardeleni din Bucureşti (1941-1944), (pag.239)
CRĂCIUN Cornel, Viaţa culturală şi reclama în Bistriţa - consideraţii pentru perioada interbelică, (pag.247)
MUREŞAN Ioan, Situaţia social-politică şi economică din judeţul Năsăud în timpul administraţiei militare sovietice (13 octombrie 1944 - 12 aprilie 1945), (pag.263)
PRAHASE Mircea, Cuvinte şi construcţii vechi păstrate în graiurile de pe valea Superioară a Someşului Mare, (pag.263)
POP Florica, Ţesături decorative din judeţul Bistriţa-Năsăud (II), (pag.273)
CHINTĂUAN Ioan, Contribuţii la istoricul cunoaşterii şi utilizării rocilor în Transilvania de nord-est, (pag.283)
• Ştefan Dănilă (1909-1993), In memoriam, (pag.295)
• Prescurtări bibliografice, (pag.296)


Nr.VIII, 1994 [descarcă numărul integral (36MB)]

MARINESCU George, Cercetări şi descoperiri arheologica aparţinând bronzului timpuriu (cultura Coţofeni) în nord-estul Transilvaniei, (pag.9)
KACSÓ Carol, Piese de bronz din depozitul de la Dipşa în Muzeul de Istorie Naturală din Viena, (pag.21)
SÎRBU Valeriu, Consideraţii asupra habitatului getic din zona Căscioarele, jud.Călăraşi, (pag.25)
PROTASE Dumitru, Consideraţii privind antroponomastica traco-dacică şi originea etnică a purtătorilor din inscripţiile Daciei romane, (pag.35)
POP Constantin, Ateliere particulare de ceramică în Dacia romană, (pag.41)
GALU Corneliu, Săpăturile arheologice de la Ocniţa, com.Teaca, jud.Bistriţa-Năsăud, (pag.49)
LAZĂR Valeriu, Autohtoni şi alogeni în spaţiul judeţului Mureş în perioada prefeudală (sec.III-X), (pag.55)
BALTAG Gheorghe, Aşezarea de la Albeşti-Sighişoara. Elemente inedite în cultura materială din sec.IX-X, (pag.75)
NIEDERMAIER Paul, Dinamica evoluţiei oraşului Bistriţa în contextul căilor de comunicaţie, (pag.79)
OBERLENDER-TÂRNOVEANU Ernst, RĂDULESCU Gabriela, Al doilea tezaur de la Şieu (notă preliminară), (pag.83)
TELCEAN Ecaterina, Însemne şi embleme de breaslă din Bistriţa (sec.XVII-XIX), (pag.97)
DÖRNER Anton, Contribuţii la genealogia familiei lui Nicolaus Olahus, (pag.109)
NICOARĂ Toader, Orizonturi temporale în satul românesc din Transilvania (1680-1800), (pag.117)
CHIOREAN Ioan, Aspecte privind dinamica intelectualităţii juridice din Transilvania în perioada dualismului austro-ungar, (pag.129)
LUMPERDEAN Ioan, „La Longue Durée” în mentalitatea şi limbajul grănicerilor năsăudeni. Repere economico-sociale şi politico-naţionale, (pag.137)
BUTA Mircea Gelu, PUPEZĂ Magda, Aspecte ale asistentei medico-sanitare din ţinutul Năsăudului în timpul regimentului de graniţă (1762-1851), (pag.147)
BOLOVAN Ioan, Consideraţii istoriografice asupra regimului demografic din Europa centrală între revoluţia de la 1848 şi primul război mondial, (pag.155)
MÂNDRUŢ Stelian, Date privind doctoratul lui Constantin Moisil la Universitatea din Viena (1870), (pag.167)
SIGMIREAN Cornel, Ziaristul Teodor V. Păcăţian în perioada tribunistă, (pag.173)
URECHE Lazăr, Solomon Haliţă - militant pentru înfăptuirea Marii Uniri, (pag.185)
CRĂCIUN Cornel, Cultură şi reclamă la Miercurea Ciuc. Consideraţii pentru perioada interbelică, (pag.191)
PANĂ Virgil, Aspecte privind situaţia cultelor minoritare din Transilvania în perioada interbelică, (pag.205)
CÂMPEANU Remus, Evoluţia istoriografiei confesionale în ţinuturile Oradiei şi Năsăudului în perioada interbelică. Analiză comparativă, (pag.223)
VIDICAN Dorel, Exploatarea pădurilor grănicereşti de la Năsăud prin Societatea „Regna” (1926-1932), (pag.229)
PRAHASE Mircea, Instalaţii hidraulice ţărăneşti (mori, pive, vâltori) în subzonele etnografice Rodna şi Năsăud, (pag.243)
FILIP Vasile V., Pomul şi steagul în ritualul nunţii şi înmormântării din satul Chiuza, jud. Bistriţa-Năsăud, (pag.257)
POP Florica, Cercetări etnobotanice pe Valea Budacului, (pag.263)
CHINTĂUAN Ioan, Consideraţii privind formarea concreţiunilor grezoase, (pag.271)
• Abrevieri bibliografice, (pag.277)


Nr.IX, 1995 [descarcă numărul integral (24MB)]

KACSÓ Carol, Al patrulea depozit de bronzuri de la Sighetu Marmaţiei, (pag.5)
MARINESCU George, Cercetări şi descoperiri arheologice de epoca bronzului în nord-estul Transilvaniei, (pag.49)
GAIU Corneliu, Crişan Viorica, Găzdac Cristian, Noi descoperiri monetare în judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.125)
GĂZDAR Cristian, Tezaurul monetar roman imperial Apulum I, restudiat, (pag.133)
LAZIN Gheorghe, O categorie aparte a ceramicii din sec. III-IV d.H. descoperită în nord-vestul României, (pag.145)
GAIU Corneliu, Noi descoperiri şi consideraţii asupra cimitirului de la Fântânele „Rit” (comuna Matei, jud. Bistriţa-Năsăud), (pag.149)
RĂDULESCU Gabriela, Sondajele din aşezarea prefeudală de la Şieu-Odorhei (jud. Bistriţa-Năsăud), (pag.165)
DÖRNER Anton E., Administraţia Transilvaniei în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, (pag.203)
NICOARĂ Toader, Timpul bisericii si mentalitatea ţărănească din Transilvania în prima jumătate a secolului XVIII, (pag.189)
POPAN Marin, Unele consideraţii privitoare la relaţiile confesionale în districtul Bistriţei. Comunal şi confesional între anii 1760-1780, (pag.197)
CÂMPEANU Remus, Contribuţii la istoria învăţământului bistriţean în secolul al XVIII-lea, (pag.203)
ONOFREI Adrian, Documente bistriţene în Revoluţia de la 1848-1849, (pag.209)
REŢEGAN Simion, Un intelectual din Bistriţa din secolul al XIX-lea: Ioan Maier, (pag.219)
URECHE Lazăr, Societatea culturală „Transilvania” - Filiala Bistriţa (1878-1900), (pag.233)
CRĂCIUN Cornel, Cultură şi reclamă la Odorhei în anii interbelici, (pag.237)
POP Ioan, Contribuţia revistei „Arhiva Someşană” (1924-1940), la cunoaşterea istoriei poporului român, (pag.261)
PANĂ Virgil, Câteva aspecte privind învăţământul minoritar din Transilvania între 1918-1940, (pag.279)
BOLOVAN Sorina, BOLOVAN Ioan, Consideraţii demografice asupra populaţiei germane din Transilvania în secolul XX, (pag.305)
VIDICAN Dorel, Rezultatul alegerilor din anul 1946, în judeţul Năsăud, în lumina unui raport informativ întocmit de autorităţile comuniste, (pag.313)
IONESCU Călin, Constantin Moisil - Numismat al antichităţii, (pag.319)
• Abrevieri bibliografice, (pag.329)


Nr.X-XI, 1997 [descarcă numărul integral (23MB)]

LAZĂR Valeriu, Depozitul de bronzuri, de la Jabeniţa (jud.Mureş), (pag.9)
ROTEA Mihai, Cercetări arheologice la Palatca-„Togul lui Mândruşcă”. Observaţii preliminare, (pag.13)
VAIDA Lucian, Consideraţii asupra locuirii dacice pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud (sec. II î.Ch. - I d.Ch.), (pag.21)
PROTASE Dumitru, Gaiu Corneliu, Marinescu Gheorghe, Castrul roman şi aşezarea civilă de la Ilişua (jud. Bistriţa-Năsăud), (pag.27)
GĂZDAC Cristian, Roman Coins In The Collection Of Museum Of Năsăud, (pag.111)
MAREŞAN Florin, Conscripţia din 1750 în Districtul Inferior al Bistriţei (Valea Ţibleşului), (pag.115)
CÂMPEANU Remus, Realităţi româneşti reflectate în arhiva direcţiei şcolare Oradea la sfârşitul secolului al XVIII-lea, (pag.137)
URECHE Lazăr, Crearea şi evoluţia fondurilor grănicereşti năsăudene, (pag.141)


Nr.XII-XIII, 1999 [descarcă numărul integral (38MB)]

EROS-CĂSĂTORIE-FAMILIE

Eros între licit şi ilicit
SZEGEDI Edit, Cronicile familiale din Transilvania secolelor XVI-XVII. Idei preliminare pentru o nouă abordare a unui gen de frontieră, (pag.11)
COSTEA Ionuţ, Repere pentru o istorie a cuplului şi a prostituţiei în Transilvania veacului al XVJJI-lea. Studiu de caz: „Cronica Transilvaniei” de Georg Kraus, (pag.15)
STATE Radu, Moralitate şi imoralitate la familiile boiereşti din Ţara Românească în perioada fanariotă, (pag.23)
DIN Petre, Eros şi Agape în producţia culturală a secolului al XVIII-lea transilvănean, (pag.27)
MITU Sorin, Imagini populare ale feminităţii în surse ardelene de la începutul secolului al XIX-lea, (pag.31)

Demografia: metodă de reconstituire a familiei
BOLOVAN Sorina, Consideraţii istorice şi istoriografice privind demografia istorică, (pag.35)
BOLOVAN Ioan, Consideraţii istorice şi statistice privind căsătoria în Transilvania între 1851-1918, (pag.45)
MUNTEAN Adriana Florica, Motivaţii ale căsătoriei în mediul ruralul transilvănean din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.53)
ŞTIRB Dalia Carmen, Căsătoria şi problemele vieţii de familie în satele comunei Buciumi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.57)
OPRESCU Roxana Alina, Reconstituirea familiei din Aşchileul Mare (jud. Cluj) în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.63)

Istorie şi familie
MÂRZA Radu, Implicarea familiei în diplomaţie la Mihai Viteazul: practica trimiterii familiei proprii ca ostatică la partenerii politici, (pag.73)
JURJU Cornel, Familia şi rezistenţa anticomunistă din Munţii României, (pag.85)
PORUMBĂCEAN Claudiu, Familia Demian. Rolul şi locul ei în societatea sătmăreană, (pag.93)
ORGA Valentin, Atitudini ale femeii în rezistenţa anticomunistă, (pag.97)

SOCIETATEA STRUCTURI ŞI DINAMICI

Arhitectură şi habitat
POP Horea, Arhitectură civilă şi habitat în La Tène D în Depresiunea Şimleului, (pag.109)
ŢENTEA Ovidiu, Semnificaţia prezenţei ceramicii de tradiţie La Tène în Dacia romană, (pag.123)

Identitate şi minoritate
WEBER Peter, O identitate distinctă printre românii ardeleni. Profesorul Grigore Moldovan (1845-1930), (pag.133)
IVAN Adrian, La Roumanie et ses minorités entre les deux guerres (tableau historiographique), (pag.132)
MORA-VULCU Călin, Minorităţile naţionale în discursul oficial în perioada 1948-1952, (pag.145)
HRINIUC Radu, Românii americani între identitate etnică şi asimilare. Consideraţii generale, (pag.153)
ŢOCA Vlad, The image of The Jewish People in the ”Tower of David Museum” in Jerusalem, (pag.157)

Realităţi politice în Transilvania după al II-lea război mondial
SĂLĂGEAN Marcela, Statutul juridic, administrativ şi politic al Transilvaniei de Nord, noiembrie 1944 - martie 1945, (pag.165)
TOLL Dumitru Lucian, Colectivizarea în comuna Pîncota. Studiu de caz, (pag.175)
ABRAHAM Florin, Propaganda pentru susţinerea colectivizării: metode, conţinut şi realităţi în comuna Mirşid, judeţul Sălaj, (pag.183)
VIDICAN Dorel, Contribuţia HCM 308/1953 la creşterea suprafeţelor de teren destinate formelor de agricultură socialistă. Cazul raionului Beclean, (pag.189)
BEJINARJU Corina, Timp festiv si coeziune comunitară. Studiu pe marginea unor însemnări, (pag.197)

Mituri, rituri, credinţe populare
NEMETI Sorin, Apuleius şi complexul şchiopătatului mitic şi ritual. Studiu de psihologie istorică, (pag.207)
NEMETI Irina, Parcae - Ursitoare. Studiu de mitologie contrastivă, (pag.213)
BURGHELE Camelia, Hotarul satului. Receptarea valorilor multiple ale hotarului în societatea tradiţională, (pag.219)
FĂRCAŞ Olimpia, Descântătoarea în contextul social al satului tradiţional, (pag.229)

STUDII ŞI COMUNICĂRI

LAZĂR Valeriu, Un mormânt din faza timpurie a epocii bronzului, descoperit în Câmpia Transilvaniei, (pag.235)
VAIDA Lucian, Sondajul arheologic de la Herina, jud.Bistriţa-Năsăud, (pag.239)
GĂZDAC Cristian, Circulaţia monetară în principalele aşezări din Dacia romană (244-332), (pag.245)
GAIU Corneliu, Habitat şi manifestări rituale în secolul IV p.Chr. la Archiud, (pag.267)
BINDEA Diana, Câteva observaţii zooarheologice cu privire la gropile rituale descoperite la Archiud, (pag.317)
MIZGAN Vasile, Câteva aspecte cu privire la cetatea medievală de la Ciceu (jud.Bistriţa-Năsăud), (pag.329)
RUS Dorin Ioan, Evoluţia meşteşugarilor la Reghin, (pag.337)
POPA Aura, Imaginea Transilvaniei în istoriografia moldo-munteană (sec.XVII-1716), (pag.347)
POPAN Marius, Şcoala istorică de la Göttingen şi începutul cercetării istorice a sud-estului Europei (1770-1810), (pag.353)
SABĂU Nicolae, Pictura bisericii ortodoxe de lemn „Sf.Arhanghel Mihail” din Târgu Mureş, (pag.363)
BOSOANCĂ Traian, Dionisie P. Decei, luptător pentru desăvârşirea unităţii naţionale şi consolidarea ei, (pag.385)
COSTEA Simion, Ideea de unificare europeană în doctrina şi acţiunea politică a lui Iuliu Maniu (1924-1937), (pag.391)
ONOFREI Adrian, Factori de influenţă politică în activitatea prefecturii judeţului Năsăud (1944-1947), (pag.403)
BREZOVSKY Ottilia, Elita nobiliară maghiară în epoca comunistă, (pag.413)


Nr.XIV, 2000 [descarcă numărul integral (27MB)]

I.SIMPOZIONUL „VIAŢĂ PUBLICĂ, VIAŢĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN”

COSTEA Ionuţ, Istoria ca reprezentare sau întoarcerea în „paradisul pierdut”, (pag.9)

Oraşul. Spaţiul public - spaţiul urban
NEMETI Sorin, Spaţiul public în fostele oraşe romane din Transilvania, (pag.16)
RUSCU Dan, Iniţiativa imperială în construcţiile militare din Dacia romană, (pag.24)
GYARMATI Zsolt, Contribuţii privind modernizarea Clujului, (pag.28)

Repere pentru istoria vieţii private
SUCIU Liliana, Organizarea şi amenajarea spaţiului în locuinţele din aşezările civile de la Grădiştea de Munte, (pag.36)
DANA Dan, Proprietatea publică sau privată la daci. Dezbaterile istoriografice şi raţiunile lor, (pag.48)
STĂNESCU Alexandru, Aspecte ale familiei din Dacia romană. Instituţia căsătoriei şi concubinajul, (pag.60)
MARCU Felix, ŢENTEA Ovidiu, Observaţii asupra ceştii dacice din perioada romană şi post-romană, (pag.67)
BUDEANCĂ Cosmin, Impactul colectivizării asupra spaţiului privat românesc în zona Hunedoara-Orăştie, (pag.86)

Instituţii. Viaţă socială
RUS Dorin-Ioan, Din activitatea Societăţii de plutărit din Reghinul-săsesc 1853-1908, (pag.91)
ORGA Valentin, Viaţă românească în Orăştie până la Unirea din 1918, (pag.96)
BUDA Grigore, Instituţii evreieşti din Sălaj în perioada interbelică, (pag.113)
STAN Ana-Maria, Preocupări cultural ştiinţifice şi sociale ale Centrului studenţesc „Petru Maior” (1918-1925), (pag.116)
MORAR-VULCU Călin, Organizare locală şi componenţă etnică. PCR Cluj 1945-1950, (pag.126)
JURJU Cornel, 21 Decembrie 1989: Piaţa Libertăţii (Cluj Napoca). Profil de revoluţionar: Lucian Matiş, (pag.136)

Religie. Biserică. Rituri. Ritualuri
MOLNAR Zsolt, Consideraţii asupra spiritualităţii bronzului timpuriu, (pag.143)
CHIŞ Silvius, Observaţii asupra „geografiei funerare” în opera lui Vergilius, (pag.156)
FLOREA Carmen, Elemente devoţionale în viaţa asociaţiilor laice din Cluj (secolul al XV-lea), (pag.162)
POPA Aura, Activitatea misiunii iezuite din Oradea, (pag.168)
DUMITRANA Daniel, Misiunea pastorală în Biserica Română Unită. Cazul Episcopului Ioan Bob, (pag.173)
BEJINARIU Corina, Moartea în casă. Performări spaţiale şi comportament ritual, (pag.181)
NEMETI Irina, Regimul spaţial al ierburilor magice în credinţele populare româneşti, (pag.196)

Reprezentări. Imaginar
BÂRCĂ Meda Diana, Imaginea oraşului în manuscrisele de cărţi populare româneşti, (pag.200)
GRANCEA Mihaela, Reprezentări ale elitelor transilvănene în relaţiile călătorilor străini prin spaţiul românesc 1683-1789, (pag.205)
DIN Petre, Aspecte privind viaţa privată şi viaţa publică specifice mediului urban transilvănean reflectate în sensibilitatea călătorilor străini ai secolului al XVIII-lea, (pag.213)
BÂRLEA Eugenia, Schema lui Philip Áries şi atitudinea faţă de moarte în spaţiul românesc, (pag.218)
CARJĂ Ioan, Les romains de Transylvanie et l'Empire des Habsbourgs dans la periode 1848-1851. Entre realite et imaginaire, (pag.231)

Naţiune şi minoritate
MITU Sorin, Construirea ideii de patrie la intelectualii români din Transilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.245)
SEMAN Cosmin, Moise Nicoară în Basarabia (1839), (pag.251)
MUNTEAN Ovidiu, Observatori francezi despre naţionalităţile din Transilvania până la 1848, (pag.258)
IVAN Adrian, La Transylvannie et ses nationalites a la fin de la Premiere Guerre, (pag.263)
IVAN Adrian, Les minorites nationales et la securite europeenne a la fin du XX-e siecle, (pag.273)

Relaţii bilaterale şi internaţionale
BÂRCĂ Vitalie, Oraşul Tyras şi Imperiul roman în secolul I d.Ch. (Consideraţii numismatice şi istorice), (pag.277)
RUSCU Ligia, Westponticshe Griechesadte und das Konigreich Pontos im 2 Jh.v.Ch., (pag.295)
MÂZA Radu, Public şi privat la sfârşitul secolului al XVI-lea. Logofătul Ivan Norocea şi fiica sa Velica - contemporanii lui Mihai Viteazul, (pag.300)
SĂLĂGEAN Tudor, 1274-1277: Transilvania în sistemul politic a lui Matei Csák, (pag.311)
DEACONU Crina, Franţa şi reorganizarea politica-economică a Europei Central-Răsăritene (1919-1921). Proiectul Confederaţiei danubiene, (pag.323)

II.STUDII ŞI COMUNICĂRI

PETICĂ Monár, MOLNÁR Zsolt, Materiale preistorice de la Târgu Mureş „Cetate”-III, (pag.337)
GUDEA Nicolae, Dacia Porolissensis. I. Contribuţii la o bibliografie a istoriei militare şi la un scurt istoric al cercetărilor, (pag.355)
GAIU Corneliu, Vestigii feudale timpurii din nord-estul Transilvaniei, (pag.379)
SALONTAI Sanda, Despre arhitectura unui monument dispărut. Conventul dominican din Bistriţa, (pag.409)


Nr.XV, 2001 [descarcă numărul integral (25MB)]

MOLNAR Zsolt, PETICĂ Mihai, Aşezarea preistorică de la Târgu-Mureş „Cetate”-II, (pag.7)
BEJINARIU Ioan, Consideraţii privind sfârşitul culturii Wietenberg la vest de M-ţii Meseş, (pag.21)
KACSÓ Carol, Descoperiri de bronzuri la Târgu-Lăpuş, (pag.33)
FERENCZ Iosif-Vasile, FERENCZ Diana, Câteva consideraţii generale privind aşezările datate în secolele III-II î.Chr. de pe cursul mijlociu al Mureşului, (pag.39)
VAIDA Lucian, Materiale păstrate în muzeul din Bistriţa, (pag.54)
FODOREAN Florin, Observaţii în legătură cu infrastructura şi suprastructura drumurilor romane din Dacia Porolissensis, (pag.60)
GUDEA Nicolae, COCIŞ Sorin, TAMBA Dan, MATEI Alexandru, Fibule de la Porolissum. Castrul Pomet şi aşezarea lui civilă, (pag.77)
GAIU Corneliu, COCIŞ Sorin, Fibule din castrul şi aşezarea civilă de la Ilişua, (pag.90)
NEMETI Sorin, Piese de bronz romane de la Ilişua, (pag.96)
GAIU Corneliu, Unelte de fier din castrul roman şi aşezarea civilă de la Ilişua, (pag.103)
MAN Nicoleta, Aspecte privind caracterul aşezării romane de la Cristeşti, (pag.117)
DRĂGOI Marius Dan, Legăturile Sfântului Ioan Gură de Aur cu ţinuturile noastre daco-romane, (pag.121)
MIZGAN Vasile, Cahle cu cavaler în turnir descoperite la Bistriţa, (pag.126)
RUS Dorin-Ioan, Statutul de la 1728 al breslei cizmarilor din Reghinul-Săsesc, (pag.141)
MUREŞAN Florin, Aspecte din viaţa satului românesc din nord-estul Transilvaniei la mijlocul secolului al XVIII-lea, (pag.149)
MUSCA Elena, SZILÁGY Margit, Economia rurală sălăjeană între secolele XVIII-XIX, (pag.190)
DIN Petre, Mitul „bunului împărat” în Transilvania sub Iosif al II-lea, (pag.203)
ANDREI Mirela, Românii ardeleni şi împăratul austriac. Avatarurile mitului „bunului împărat” - de la sfârşitul sec. al XVIII-lea la perioada postpaşoptistă, (pag.215)
SIGMIREAN Cornel, Satul şi formarea intelectualităţii româneşti din Transilvania în epoca modernă. Cazul comitatului Bistriţa-Năsăud, (pag.223)
TOPAN Paul, Problema căsătoriei şi ciclul vieţii familiale în protopopiatul ortodox Turda (1850-1914), (pag.227)
ORGA Valentin, Câteva aspecte ale colaborării dintre Victor Onişor şi Aurel Vlad în cadrul grupului neoactivist de la Orăştie, (pag.238)
LOVIN Minerva, Imaginea Canadei şi a Statelor Unite în presa românească din Transilvania în epoca dualităţii austro-ungare, (pag.250)
POPA Mircea, Italia văzută de călători români din Transilvania, (pag.270)
PANĂ Virgil, Urmările reformei agrare din anul 1921 asupra învăţământului agricol din România. Şcolile superioare de agricultură ale Astrei, (pag.282)
COSTEA Simion, Consideraţii privind documentele programatice de politică externă a României în deceniul al treilea, (pag.286)
JURJU Cornel, Opinia publică şi intrarea României în al doilea război mondial (22 iunie 1941), (pag.298)
STAN Ana-Maria, Istoriografia relaţiilor româno-franceze în timpul celui de-al doilea război mondial. Direcţii şi probleme de cercetare, (pag.319)
ONOFREI Adrian, Naţionalizări în judeţul Năsăud, (pag.323)
NEMETI Inna, Ursitoarele în mitologia românilor, (pag.349)
COSTEA Ionuţ, Întoarcerea lui Martin Guerre sau istoria ca vocaţie, (pag.361)


Nr.XVI, 2002 [descarcă numărul integral (35MB)]

KACSÓ Carol, Descoperiri de bronzuri în Depresiunea Lăpuşului, (pag.7)
MARINESCU George G., Bronzuri descoperite în nord-estul Transilvaniei, (pag.25)
GUDEA Nicolae, Contribuţii la istoria militară a Daciei Porolissensis. 7. Îndreptări în legătură cu legiunea III Gallica, (pag.47)
FODOREAN Florin, Izvoare epigrafice privind drumurile din Dacia romană, (pag.55)
FODOREAN Florin, The roman road Gilău-Bologa. The sector between Căpuşu Mare-Izvoru Crişului, (pag.97)
NEMETI Sorin, Magia în Dacia romană (I), (pag.103)
GAIU Corneliu, Aşezarea din sec. V-VI p.Chr. de la Stupini „Vătaştină”, (pag.113)
MARCU ISTRATE Daniela, Biserica evanghelică din Teaca, jud.Bistriţa-Năsăud. Cercetări arheologice, (pag.159)
COSTEA Ionuţ, Identităţi ale spaţiului social. Cazul nobilimii ardelene în veacul al XVII-lea, (pag.193)
DIN Petre, Ipostaza justiţiară a Împărătesei Maria Tereza în sensibilitatea transilvăneană, (pag.209)
TEŞCULĂ Nicolae, Românii ardeleni şi propaganda imperială. Problema manualelor şcolare, (pag.219)
ANDREI Mirela, Consideraţii istoriografice privind evoluţia vicariatului Rodnei în secolul al XIX-lea, (pag.225)
SEMAN Cosmin, Ioan Micu Moldovan - analist politic al perioadei premergătoare instalării regimului dualist în Transilvania (1848-1865), (pag.247)
SIMA Ana Victoria, Percepţia vizitei în Transilvania a Pro-Nunţiului vienez Michele Viale Preia la nivelul mentalului colectiv, (pag.259)
VULEA Camelia, Din activitatea lui Dimitrie Moldovan după 1863. Participarea la dieta de la Sibiu, (pag.269)
FEŞTILĂ Leonora, Înfiinţarea şcolii comunale din Ilva Mare, (pag.281)
NEMETI Irina, Zânele în mitologia românilor, (pag.285)
BURGHELE Camelia, Învăţătura creştină În contextul sistemului cultural al terapiei populare, (pag.309)
FĂRCAŞ Olimpia, Aflarea „orândei” şi practici magice de „aducerea” feciorilor. Judeţul Sălaj, (pag.317)
TAKÁR Zsuzsánna, Fenomenul prostituţiei în Târgu-Mureş între anii 1926-1932, (pag.313)
CRĂCIUN Cornel, Reclama în presa românească interbelică din Mediaş. „Oferta germană”, (pag.329)
STAN Ana-Maria, Colaborare, reticenţă, tensiune: aspecte ale evoluţiei relaţiilor româno-franceze în perioada septembrie 1939 - august 1940, (pag.339)
ONOFREI Adrian, Oraşul Bistriţa în timpul administraţiei militare sovietice (13 octombrie 1944 - 13 martie 1945). Mărturii documentare, (pag.355)
POPA Mircea, O conştiinţă istorică: David Prodan, (pag.377)


Nr.XVII, 2003 [descarcă numărul integral (41MB)]

ARHEOLOGIE
BELDIMAN Corneliu, Industria materiilor dure animale în aşezări neolitice timpurii din sud-estul Transilvaniei, (pag.9)
TERZEA Elena, BELDIMAN Corneliu, Peştera nr.I din Dâmbul Colibii: date paleontologice şi arheologice, (pag.33)
KACSÓ Carol, Contribuţii la topografia arheologică a Depresiunii Lăpuşului. Descoperirile de la Suciu de Sus şi împrejurimi, (pag.45)
FODOREAN Florin, Evoluţia cercetărilor privind drumurile din Dacia romană, (pag.55)
NEMETI Sorin, NEMETI Irina, FODOREAN Florin, Territorium Potaissae, (pag.69)
GĂZDAC Cristian, VOIŞIAN Valentin, COCIŞ Sorin, Coin finds from roman Napoca the excavations on Deleu st., (pag.77)
GAIU Corneliu, Aşezări din secolele V-VI p.Chr. în Transilvania de nord-est, (pag.97)

ISTORIE
COSTEA Ionuţ, Limbă şi identitate. Cazul nobilimii din Transilvania premodernă, (pag.139)
SZILARD Csorba, Jocurile copilăriei şi adolescenţei la nobilimea din Transilvania în secolul al XVII-lea, (pag.151)
SECHEL Daniela, The influence of cameralism and enlightenment upon the sanitary policy promoted by the habsburgs in Transylvania (1740-1800), (pag.159)
DIN Petre, Mitul lui Horea în sensibilitatea colectivă a românilor ardeleni la 1784, (pag.171)
DIN Petre, Românii ardeleni şi împăratul Leopold al II-lea. Continuitatea mitului „bunului împărat”, (pag.175)
POP Aurelia, Elemente de viaţă cotidiană în societatea românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.181)
TEŞCULĂ Nicolae, GAVRILĂ Gheorghe, Marea Adunare Naţională de la Blaj din 3/15 mai 1848 într-o descriere inedită a unui memorialist sighişorean, (pag.201)
BALOG Marin, Efectele politicilor economice ale statului austriac asupra modernizării economice a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (1850-1875), (pag.207)
ADONIS Mihai, Unele aspecte privind nivelul reclamei economice la Sighişoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.217)
PAVEL Teodor, Politica externă a României în percepţia cercurilor politice ruseşti la începutul secolului al XX-lea, (pag.235)
EPPEL Marius, Vasile Mangra şi noul activism politic, (pag.241)
ORGA Valentin, Din zile de detenţie însemnările lui Elie Dăianu din anii 1917-1918, (pag.247)
IVAN Adrian Liviu, Stat român, minorităţi şi Societatea Naţiunilor. „Cazul Bunurilor private ale Ciucului”, (pag.267)
BEKE Ibolya, Colaborarea politică dintre Partidul poporului şi Partidul maghiar în perioada 1926-1927, (pag.271)
BODALE Horaţiu, Claudiu Isopescu - O inimă între Italia şi România, (pag.275)
OSTROVSCHI Felix, Fragmente de viaţă din închisorile comuniste, (pag.279)
MUREŞAN Virgil, Transformarea socialistă a agriculturii -Studiu de caz- localităţile Jeica şi Teaca din judeţul Bistriţa-Năsăud (aspecte socio-culturale), (pag.295)
ANTIHI Adriana, Gheorghe Cernea - folclorist, etnograf al zonei Târnavei Mari, (pag.307)
BODEANU Florentina, „Proscrişii” - secte şi sectanţi în România comunistă (1980-1989), (pag.311)

TOPOGRAFIE ISTORICĂ
FODOREAN Florin, Contribuţii la reconstituirea reţelei rutiere din Dacia romană. Rolul şi importanţa toponimiei în cercetarea drumurilor antice, (pag.323)
ONOFREIU Adrian, Toponimie şi relaţii geografice în Districtul Năsăud, (pag.331)

NOTE. VIAŢĂ ŞTIINŢIFICĂ. RECENZII
MARCU-ISTRATE Daniela, Observaţii şi îndreptări la articolul „Cahle cu cavaler în turnir descoperite la Bistriţa” din Revista Bistriţei, nr.XV, 2001, (pag.355)
• Prezentări cărţi şi sesiuni, (pag.359)


Nr.XVIII, 2004 [descarcă numărul integral (40MB)]

ARHEOLOGIE
SZTANCS Diana-Maria, BELDIMAN Corneliu, Podoabe preistorice din materii dure animale: o mărgea de Spondylus sp. Descoperită în peştera din Bordu Mare (sat Ohaba-Ponor, com.Pui, jud.Hunedoara), (pag.9)
TATÁR Árpád, Aşezări Coţofeni pe Valea Meleşului. I. Matei „După Vii” (jud.Bistriţa-Năsăud), (pag.23)
KACSÓ Carol, Descoperiri Coţofeni la Oarţa de Sus - Oul Făgetului, (pag.29)
GOGÂLTAN Florin, „Centru” şi „periferie„. I. Între teorie şi realitate arheologică, (pag.39)
FODOREAN Florin, Propunere pentru o clasificare a drumurilor din Dacia romană, (pag.63)
FODOREAN Florin, Drumul roman de pe valea Mureşului între localităţile Brâncoveneşti şi Războieni-Cetate. Studiu topografic şi arheologic, (pag.71)
NEMETI Sorin, Piese romane de bronz din Dacia, (pag.89)
CHIŞ Silvius Ovidiu, Reprezentările lui Marsyas pe monumentele funerare din Dacia romană, (pag.101)
HORGA Marius, Petrografia materialului litic din castrul roman Ilişua, (pag.105)
GAIU Corneliu, Sacrificii şi practici rituale în aşezarea daca-romană de la Stupini (Bistriţa-Năsăud), (pag.115)
GUDEA Nicolae, GĂZDAC Cristian, Monede cu defecte de batere şi imitaţii de secol IV p.Chr. în tezaure din Banat, (pag.123)
BALTAG Gheorghe, Aşezări şi tipuri de locuinţe din bazinul Târnavei Mari între sec. III-X. d.Hr., (pag.139)
ŢIPLIC Ioan Marian, COCIŞ Sorin, VOIŞIAN Valentin, Descoperiri medievale timpurii în Cluj-Napoca, str.V.Deleu, (pag.195)

ISTORIE
ANTIHI Adriana, Mărturii ale breslei stănarilor aflate în patrimoniul Muzeului de istorie Sighişoara, (pag.209)
COSTEA Ionuţ, Nobilimea transilvăneană din epoca principatului. Probleme istoriografice, (pag.217)
DIN Petre, Ipostaza justiţiară a împăratului Iosif al II-lea în sensibilitatea colectivă turdeană în secolul al XVIII-lea, (pag.227)
DIN Petre, The Myth of the Good Emperor under Joseph II in the collective sensibility of the Romanians in Transylvania, (pag.233)
NEMETI Irina, Demonul naşterii în mitologia românilor (avestiţa, striga sau samca), (pag.243)
DUMĂNESCU Luminiţa, Copilul şi Legea. Societatea românească transilvăneană la sfârşit de secol XVIII, început de secol XIX, (pag.249)
DETEŞAN Daniela, Testamentul mecenatului Nicolae Simu, (pag.259)
ADONIS Mihai, Date privind istoricul familiei Boiu din Sighişoara. Testamentele lui Zaharia Boiu senior, (pag.269)
GHIŞA Ciprian, O dezbatere în presa vremii: starea bisericii unite din Ardeal - viziunea lui Bariţ, (pag.281)
TEŞCULĂ Nicolae, GAVRILĂ Gheorghe, Primăvara lui 1848 văzută de sighişoreanul Friedrich Csech von Sternheim, (pag.291)
MADLY Lorand, Autonomia saşilor transilvăneni şi circumscrierea sa juridică până în epoca neoabsolutistă, (pag.299)
ANDREI Mirela, Impactul legislaţiei şi politicii şcolare maghiare dualiste asupra eparhiei greco-catolice de Gherla 1867-1918, (pag.305)
VULEA Carnelia Elena, Învăţământul elementar din vicariatul greco-catolic al Haţegului şi impactul legislaţiei şcolare dualiste (1868-1900). Problema localurilor şcolare, (pag.315)
RUS Dorin-Ioan, Jurnalul predicatorului Gustav Friedrich Kinn din timpul epidemiei de holeră din Reghinul-Săsesc, din anul 1873, (pag.325)
NAGY Robert, Investiţii străine în Transilvania, Banat şi Maramureş în perioada dualismului austro-ungar, (pag.331)
MUREŞAN Virgil, Modernitate şi arhaism în lumea năsăudeană în secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, (pag.353)
PETRAŞ Lucian, Campanii electorale comitatense şi dezbateri congregaţionale în comitatul Arad între anii 1895-1913, (pag.365)
ONOFREIU Adrian, Activitatea Comisiei Judeţene Năsăud de verificare a membrilor Partidului Muncitoresc Român. Mărturii documentare (1949-1950), (pag.375)
• RECENZII, (pag.397)
• Abrevieri, (pag.405)


Nr.XIX, 2005 [descarcă numărul integral (27MB)]

ARHEOLOGIE
BELDIMAN Corneliu, SZTANCS Diana-Maria, Obiecte de podoabă neolitice timpurii din materii dure animale descoperite pe teritoriul României: brăţări de os, (pag.9)
SZTANCS Diana-Maria, BELDIMAN Corneliu, CIUTĂ Marius-Mihai, Podoabe din materii dure animale aparţinând culturii Coţofeni descoperite recent în Transilvania, (pag.31)
KACSÓ Carol, Contribuţii la cunoaşterea bronzului târziu din nordul Transilvaniei. Cercetările de la Bicaz-Igoaie, (pag.51)
VASILIEV Valentin, Despre câteva aspecte referitoare la grupul scitic din aria intracarpatică a Transilvaniei, (pag.71)
GUDEA Nicolae, Despre un fragment de plăcuţă de marmoră cu reprezentarea cavalerilor danubieni de la Porolissum, (pag.77)
CHIŞ Silvius Ovidiu, Monumentele funerare cu imaginea Sfinxului din Dacia romană, (pag.87)
GUDEA Nicolae, Evreii în Dacia romană. 5. Discul miniatural de piatră cu reprezentarea stelei lui David la Porolissum, (pag.95)
COCIŞ Sorin, MARINOIU Vasile, Fibule din Oltenia (I), (pag.101)
WRIGHT Bruce, TAMBA Dan, GĂZDAC Cristian, A Baldric Terminal Discovered at the Roman Town and Fort of Porolissum (Roman Dacia, today Romania), (pag.111)
GAIU Corneliu, O aşezare daco-romană la Vermeş, jud.Bistriţa-Năsăud, (pag.121)
RĂDULESCU Gabriela, Cuptoare de ars ceramică în Bistriţa medievală, (pag.139)

ISTORIE
ECEDI Marin, Geographical and Cartographical Concepts in the Patristic Period Writings, (pag.157)
DIN Petre, Românii transilvăneni între sentimentul identităţii naţionale moderne şi cel al apartenenţei la imperiul habsburgic în secolul al XVIII-lea, (pag.189)
POPAN Marin, De la petenţi uniţi bistriţeni la Supplex-ul transilvan ortodox din 29 aprilie 1761. Încercare interpretativă asupra câtorva memorii ecleziastice
din perioada tereziană transilvană, (pag.195)
TEŞCULĂ Nicolae, Autonomia saşilor transilvăneni şi circumscrierea sa juridică până în epoca neoabsolutistă, (pag.211)
COVACI Maria Diana, Relaţii interconfesionale reflectate în documentele protopopiatelor ortodox şi greco-catolic Reghin în cea de-a doua jumătate a secolului XIX, (pag.217)
RUS Dorin-Ioan, Georg Keintzels Studienssemester in Jena, (pag.227)
TEŞCULĂ Nicolae, Presa săsească sighişoreană 1869-1900, (pag.231)
PETRAŞ Lucian, Activitatea desfăşurară de Ştefan Cicio-Pop în legislatura parlamentară 1910-1914, (pag.249)
BOCA STÂNGACIU Anca, Forestiera Feltrinelli Sibiu, importantă societate cu participare italiană din industria forestieră românească (1919-1939), (pag.257)
BOCA STÂNGACIU Anca, Marea criză economică şi efectele acesteia asupra investiţiilor capitalului italian în economia României, (pag.263)
ONOFREIU Adrian, Refugiaţi cehi la Bistriţa în anul1939, (pag.275)
DIN Petre, Aspecte privind viaţa cotidiană în Maramureş reflectate în paginile săptămânalului „Colţ de ţară” în 1946 model de manipulare comunistă a realităţii istorice, (pag.285)

Recenzii, viaţă ştiinţifică
• Muzeul «Vasile Pîrvan» Bârlad, Consiliul Judeţean Vaslui, Sesiunea anuală a muzeului, Ediţia I. Valenţe ale cercetării patrimoniului cultural naţional, Bârlad, septembrie 2005 (BELDIMAN Corneliu, SZTANCS Diana-Maria), (pag.289)
• Mircea Mamalaucă (coord.), Obiceiuri de port în aria culturii Sântana de Mureş. Obiecte de podoabă, amulete, accesorii de vestimentaţie şi toaletă (SZTANCS Diana-Maria, BELDIMAN Corneliu), (pag.293)
• Note de lectură. IV. Domnul Ştefan Roşeanu şi armamentul roman din Dacia (GUDEA Nicolae), (pag.296)
• Francis W. Carter, Dubrovnik A Classical City State (SECHEL Teodora Daniela), (pag.299)
• Abrevieri, (pag.303)


Nr.XX, 2006 [descarcă numărul integral (44MB)]

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE
BELDIMAN Corneliu, SZTANCS Diana-Maria, Art mobilier au paleolithique superieur en Transylvanie, Roumanie, (pag.9)
BELDIMAN Corneliu, CIUTĂ Marius-Mihai, SZTANCS Diana-Maria, Contribuţii la cunoaşterea paleotehnologiei la începuturile neoliticului în Transilvania: industria materiilor dure animale în aşezarea de la Şeuşa, jud.Alba, (pag.21)
MOLDOVAN Emil, Materiale aparţinând culturii Coţofeni descoperite la Reghin-Iernuţeni (jud.Mureş), (pag.51)
MARINESCU George G., Un topor de Lip Pădureni descoperit la Dumitru (jud. Bistriţa-Năsăud), (pag.71)
KACSÓ Carol, Noi dale cu privire la descoperirile din epoca bronzului de la Vălenii Şomcutei, (pag.79)
CHIŞ Silvius Ovidiu, „Geografia funerară” în poezia epocii lui Augustus, (pag.103)
COCIŞ Sorin, Atelierul de artizanat de la Dierna (Orşova). Producţia de fibule, (pag.111)
GUDEA Nicolae, Arme romane ca ofrande votive. Studiu de caz: templul lui IOMD de la Porolissum, (pag.125)
GAIU Corneliu, GĂZDAC Cristian, Banii unui soldat într-o baracă din castrul de cavalerie de la Ilişua, (pag.139)
ARDEVAN Radu, Circulaţie monetară şi societate provincială în aşezarea romană de la Ilişua, (pag.153)
GAIU Corneliu, ZĂGREANU Radu, Noi monumente sculpturale descoperite la Ilişua, (pag.165)
GUDEA Nicolae, Contribuţii la cunoaşterea Limesului provinciei Moesia Inferior 1. Cazul Iatrus, (pag.177)

ISTORIE
MĂRCULEŢ Vasile, Şcheia (6 martie 1486) - un eşec militar, dar un succes politic. Unele consideraţii pe baza unor surse moldoveneşti şi turceşti din secolele XV-XVIII, (pag.189)
DIN Petre, Aspecte ale sensibilităţii baroce în discursul elitei româneşti a secolului al XVIII-lea. Studiu de caz: Miron Costin, (pag.199)
DIN Petre, Un boier luminat călător prin Europa, (pag.203)
MARC Dorel, Participarea locuitorilor din zona Topliţei Mureşului Superior la Revoluţia din Transilvania (1848-1849). Sprijinul acordat de Regimentul II Grăniceresc Năsăud cauzei românilor, (pag.209)
TEŞCULĂ Nicolae, Presa săsească din Transilvania în perioada neoabsolutistă (1850-1860), (pag.219)
BALOG Iosif Marin, Transporturile şi comunicaţiile: evoluţie şi semnificaţie în procesul modernizării economice a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea, (pag.235)
UILĂCAN Iosif, Şcolile confesionale româneşti în perioada comitatului Bistriţa-Năsăud (1876-1918), (pag.249)
Phil. RUS Dorin-Ioan, Die Sammlungen des Sächsisch-Regener evangelischen Gymnasiums (1865-1915) (1), (pag.283)
POPOVICI Vlad, Publicaţii activiste proguvernamentale româneşti din Ungaria dualistă. Discursul politic al ziarelor „Patria” şi „Viitorul”, (pag.293)
PETRAŞ Lucian, Gruparea tribunistă şi criza Partidului Naţional Român din anii 1910-1912. Între disputa politică şi confruntarea de idei, (pag.301)
UILĂCAN Iosif, Colonizarea de la Nimigea Ungurească, (pag.309)
VELE Ana Maria, Ministerul I.C.Brătianu, Chestiunea Evreiască şi Diplomaţia Franceză în Moldova, (pag.313)
LAKATOS Artur, Distrugerile provocate de armata germană în oraşul Cluj în perioada martie-octombrie 1944, (pag.325)
ONOFREIU Adrian, Consiliul Judeţean, instituţie autonomă a judeţului Năsăud (13 decembrie 1944 - 23 februarie 1945). Mărturii documentare, (pag.331)
BÂCA Ioan, ONOFREIU Adrian, Evoluţia administrativ-teritorială a judeţului Bistriţa-Năsăud, (pag.349)

Recenzii, viaţă ştiinţifică
• Milan Salaš, Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku. I, II (SOROCEANU Tudor), (pag.371)
• RUS Dorin-Ioan, Contribuţii la cunoaşterea emigraţiei saşilor reghineni în perioada anilor 1944-1964 (PANĂ Virgil), (pag.374)
• Abrevieri, (pag.377)


Nr.XXI-1, 2007 [descarcă numărul integral (39MB)]

BELDIMAN Corneliu, GLIGOR Mihai, SZTANCS Diana-Maria, Contribuţii la studiul industriei preistorice a materiilor dure animale din Transilvania: descoperirile neo-eneolitice de la Alba Iulia-„Lumea Nouă”, jud. Alba, (pag.7)
BELDIMAN Corneliu, SZTANCS Diana-Maria, Date noi privind industria preistorică a materiilor dure animale descoperită în aşezarea neo-eneolitică de la Miercurea Sibiului-„Petriş”, jud.Sibiu, (pag.31)
KACSÓ Carol, „Importuri” Suciu de Sus în culturile epocii bronzului din Transilvania, (pag.43)
ROTEA Mihai, TECAR Monica, TAMBA Dan, Complexul ritual de la Şimleul-Silvaniei aparţinând culturii Wietenberg, (pag.63)
PROTASE Dumitru, Castrul roman de la Orheiu Bistriţei, (pag.93)
GĂZDAC Cristian, ZĂGREANU Radu, Reinterpretarea evidenţei numismatice. Studiu de caz: Castrul auxiliar de la Gherla, (pag.175)
GAIU Corneliu, Bronzurile cu email din castrul roman de la Ilişua, (pag.181)
ARDEVAN Radu, WOLLMANN Volker, Câteva inscripţii descoperite la Ilişua, (pag.241)
ZĂGREANU Radu, Tipuri de monumente sculpturale romane necunoscute de la Gherla, (pag.255)
ONOFREI Cosmin, Maurii în Dacia, (pag.269)
GUDEA Nicolae, Un mesaj de pe Limes Dacicus pentru arheologii spanioli: „despre un detaşament din legiunea VII Gemina Felix la Porolissum pe limesul dacic”, (pag.283)
NEMETI Sorin, Magia în Dacia romană II. Geme magice din colecţia Cabinetului Numismatic al Academiei Române, (pag.293)

Recenzii
SOROCEANU Tudor, C.Kacsó (editor), Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten Gebieten. Ehrensymposium für Alexandru Vulpe zum 70. Geburtstag. - Fenomenele culturale ale epocii bronzului în spaţiul carpatic. Relaţiile cu regiunile învecinate. Simpozion omagiul dedicat lui Alexandru Vulpe la împlinirea vârstei de 70 de ani. Baia Mare 10-13 Oktober/octombrie 2001. Bibliotheca Marmatia 2. Editura Casei Corpului Didactic (Baia Mare 2003), 490 pagini cu numeroase ilustraţii, (pag.297)

GUDEA Nicolae, Câteva notiţe privind omisiuni, inadvertenţe precum şi adăugiri la „Atlas dicţionar al Daciei romane”. Coordonator M.Bărbulescu Cluj-Napoca, Editura Tribuna Press, 2005, 147 p., (pag.300)
• Abrevieri, (pag.303)


Nr.XXI-2, 2007 [descarcă numărul integral (18MB)]

MĂRCULEŢ Vasile, Asupra identificării geţilor, dacilor şi Daciei din operele autorilor bizantini din secolele X-XV, (pag.7)
HASAN Mihai Florin, Câteva consideraţii asupra practicilor divinatorii, a magiei şi a vrăjitoriei în Evul Mediu (secolele XIV-XV). Studiu de caz: Ungaria şi voievodatul Transilvaniei, (pag.13)
RUS Dorin-Ioan, Sigilii cu însemne meşteşugăreşti în colecţia privată Florian Rusu din Gheorgheni, (pag.21)
UILĂCAN Iosif, Biserica în perioada comitatului Bistriţa-Năsăud (1876-1918), (pag.27)
SUCIU Felician, Mitteleuropa în epoca revoluţiei de la 1848, (pag.63)
MARA Anamaria, Ţiganii: geneza unei structuri identitare marginale, (pag.69)
PORÁCZKY Rozalia, Societăţile cultural-ştiinţifice şi rolul lor în viaţa culturală maghiară în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Transilvania, (pag.81)
POP Iulia Adina, Ingerinţe feminine în spaţiul public transilvănean în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.89)
BOIA Elena Andreea, Imaginea „pieilor roşii” în Transilvania (secolul al XIX-lea şi până la Primul Război Mondial), (pag.101)
BODALE Horaţiu, Români din Ţara Românească şi Moldova în Italia în epoca modernă, (pag.109)
VELE Ana Maria, Personalul diplomatic al României în Franţa (1882-1914), (pag.117)
MARC Dorel, Publicistica de debut a lui Elie (Miron) Cristea şi mediul cultural-şcolar năsăudean. Preocupări etno-folclorice, (pag.127)
DIN Petre, Modelul identitar românesc în publicistica interbelică a lui Mircea Eliade, (pag.139)
ONOFREIU Adrian, Contribuţii documentare privind evoluţia judeţului Năsăud între 1918-1938, (pag.145)
COSTEA Ionuţ, Mitbiografia eroului comunist între propagandă şi memorie, (pag.173)
BALINŢ Nicolae, Acţiunile Ministerului Informaţiilor în judeţul Mureş pentru sprijinirea PCR în preajma alegerilor din noiembrie 1946, (pag.193)
MARIN Manuela, Demonstraţia de la 23 August - de la manifestare politică la una de cult (1965-1989), (pag.199)
STÂNGACIU Anca, Presa italiană şi aspecte ale integrării României în structurile Uniunii Europene, (pag.209)
STÂNGACIU Anca, Le relationi tra la Romania e l'Italia nel contesta dell'integrazione Europea, (pag.217)
ALTAROZZI Giordano, Ideea despre Europa între Evul mediu şi epoca integrării, (pag.223)

Recenzii, viaţă ştiinţifică
• Wigant Weltzer, WEGE, IRRWEGE, HEIMWEGE. Schulen, Erziehungsheime und Erziehungsanstalten des Volksbundes der Deutschen in Ungarn -1940-1944, Rothenburg ob der
• Tauber, 2005, 144 p. (RUS Dorin Ioan), (pag.235)
• Dorin-Ioan Rus, Sub semnul lui Marte. Militarii Reghinului, editura „Accent”, Cluj-Napoca, 2007, 544 pp. (BALINT Nicolae), (pag.236)
• Abrevieri, (pag.237)


Nr.XXII, 2008 [descarcă numărul integral (40MB)]

KACSÓ Carol, Contribuţii la cunoaşterea ceramicii de tip Suciu de Sus, (pag.9)
VASILIEV Valentin, Câteva observaţii asupra tipului de vas bitronconic caracteristic Culturii Gáva, (pag.29)
PUPEZĂ Paul, Descoperiri din a doua epocă a fierului (sec. III-II a.Chr.) de la Polus Center (com.Floreşti, jud.Cluj), (pag.37)
TALMAŢCHI Gabriel, Noi date privind viaţa religioasă la Histria, Callatis şi Tomis din perspectiva iconografiei monetăriilor locale (secolele V-I a.Chr.), (pag.73)
COCIŞ Sorin, MAN Nicoleta, Fibule romane din colecţiile Muzeului Judeţean Mureş, (pag.85)
GUDEA Nicolae, TAMBA Dan, Despre o jumătate de tipar bivalv, din bronz, pentru turnat fibule, prin metoda cerii pierdute, (pag.95)
POPA Alexandru, GAIU Corneliu, COCIŞ Sorin, Prospecţiuni geomagnetice în situl de epocă romană de la Livezile, (pag.101)
PROTASE Dumitru, ARCHIUD Săpăturile arheologice din anii 1961 şi 1963-1966 la „Fundătura”, (pag.115)
GUDEA Nicolae, Despre un tezaur de monete din secolul IV din Transilvania. Tezaurul de la Ocna de Sus (jud.Harghita), (pag.179)
HARHOIU Radu, Das gepidische Gröberfeld von Galaţii Bistriţei, (pag.183)
MĂRCULEŢ Vasile, Chilia - Subiect de dispută între Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun, (pag.243)
HASAN Mihai Florin, Informaţii despre prezenţa evreilor în voievodatul Transilvaniei şi comitatele vecine în secolele XIV-XV, (pag.249)
BUTA Mircea Gelu, Bistriţa medievală sub influenţa Reformei (sec.XV-XVI), (pag.253)
CĂLIAN Livia, GAIU Corneliu, Un fragment din tezaurul monetar medieval de la Teaca (jud.Bistriţa-Năsăud), (pag.261)
BONŢA Claudia M., Discurs iconografie inedit: o medalie emisă de Ferdinand al III-lea de Habsburg, (pag.277)
GEORGIŢĂ Mihai, Fenomene cereşti insolite şi sensibilitate barocă în arealul carpatic, (pag.283)
PETEANU Claudia Septimia, „Consilierea matrimonială” a cuplurilor din comunităţile năsăudene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.301)
POP Iulia Adina, Femei în familie: relaţii familiale şi roluri în societatea transilvăneană în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.307)
BALOG Iosif Marin, BALOG Anişoara, Relaţiile economice româna-germane şi mecanismele lor de articulare între anii 1866-1890, (pag.321)
VELE Ana-Maria, I.C.Brătianu şi contururile unei laturi oculte, (pag.333)
BONŢEANU Teodora, Cultul eroilor militari reflectat în monumentele Războiului de Independenţă din Regatul României 1877-1918, (pag.339)
ONOFREIU Adrian, 1918 - o lume în schimbare, (pag.349)
DIN Petre, Idei legionare în dezbaterea politică şi culturală în perioada interbelică, (pag.365)

RECENZII
• Lidija Nikitović, Milorad Stoić, Rastko Vasić, Mojsinje. Nekropola pod humkama iz bronzanog i gvozdenog doba - Mojsinje. A Bronze and Iron Age Mound Necropolis (Čačak 2002) 153 pp. (cu 23 + 23 fig. în text, inclusiv XVII pl.) (SOROCEANU Tudor), (pag.371)
• O.L.ŞOVAN, Necropola de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Mihălăşeni, judeţul Botoşani (Târgovişte 2005) 973-7925-51-3. 354 + 390 Taf. + 1 Beilage (POPA Alexandru), (pag.373)
• Abrevieri, (pag.377)


Nr.XXIII, 2009 [descarcă numărul integral (25MB)]

KACSÓ Carol, Depozitul de bronzuri de la Uriu (I), (pag.9)
GAIU Corneliu, Un cuptor de ars ceramică de la sfîrşitul epocii bronzului, (pag.31)
COCIŞ Sorin, ZĂGREANU Radu, TAMBA Dan, Piese sculpturale din castrul roman de la Sutoru, (pag.53)
POPA Alexandru, LĂZĂRESCU Vlad, DOBOS Alpar, ZĂGREANU Radu, Vorläufige Ergebnisse der Phosphatkartierung im römischen Kastell von Breţcu, (pag.69)
ZĂGREANU Radu, Câteva piese sculpturale din Dacia Porolissensis, (pag.75)
GUDEA Nicolae, Prăbuşirea apărării romane de frontieră la Dunărea de Mijloc şi de Jos după 378 cu privire specială la provincia Dacia Ripensis, (pag.85)
MĂRCULEŢ Vasile, Chilia - subiect de dispută între Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun, (pag.105)
HASAN Mihai Florin, Informaţii despre prezenţa ţiganilor în voievodatul Transilvaniei şi comitatele vecine în secolele XIV-XV, (pag.111)
BONŢA Claudia M., Recuperarea Ungariei: eliberarea Rudei şi medaliile celebrative emise. Studiu iconografie, (pag.115)
UILACAN Iosif, Biserica românească din Bistriţa – 1792, (pag.125)
DIN Petre, Ioan Slavici între spiritul etic şi acuzaţia de colaboraţionism 1918-1925, (pag.135)
PINCA Andra Carola, Aspecte privind perioada prenatală şi naşterea în mediul rural din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.143)
ONOFREIU Adrian, Contribuţii documentare privind evoluţia judeţului Năsăud. Sinteza pentru perioada 1932-1937, (pag.153)

Sesiunea de comunicări Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX
POPOVICI Vlad, Forme alternative de asociere. Structuri elitare gregare în viaţa politică a românilor din Ungaria {1869-1896). O perspectivă teoretică, (pag.189)
VLAŞIN Cornelia Nicoleta, Rolul Fondurilor Grănicereşti Năsăudene, (pag.197)
ONOFREIU Adrian, Cadrul intelectual al asocierii între idei şi realizări în Districtul Năsăud (1861-1876), (pag.201)
POP Iulia-Maria, Reuniunea "Mariana" a învăţătorilor greco-catolici din Năsăud. Statute şi forme de organizare, (pag.211)
BALOG Iosif Marin, BALOG Anişoara, Institute şi societăţi de asigurare din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Rolul lor în promovarea asociaţionismului şi spiritului de solidaritate, (pag.219)
TEŞCULĂ Nicolae, Asociaţionism şi grupări politice la saşii ardeleni în deceniul 7 al secolului al XIX, (pag.225)
IUDEAN Ovidiu, Rolul fundaţiilor personale administrate de „Fondurile grănicereşti năsăudene” în dezvoltarea învăţământului din ţinutul Năsăudului. Studiu de caz: Fundaţia „Locotenent George Pop din Leşu”, (pag.231)
DOLOGA Dorin, Societatea de lectură a elevilor „Virtus Romana Rediviva” în perioada dualismului austro-ungar 1867-1914, (pag.241)
DĂNCILĂ Andreea, Activitatea „Societăţii scriitorilor români” în Transilvania la început de secol XX, (pag.251)
• Abrevieri, (pag.257)


Nr.XXIV, 2010 [descarcă numărul integral (59MB)]

ROTEA Mihai, TECAR Monica, TECAR Tiberiu, Donaţie de artefacte provenind din situl Wietenberg de la Derşida-„Dealul lui Balota”, (pag.9)
KACSÓ Carol, Depozitul de bronzuri de la Aşchileu Mare (jud.Cluj), (pag.29)
MARINESCU George G., Vestigii hallstattiene timpurii şi mijlocii din nord-estul Transilvaniei, (pag.41)
PUPEZĂ Paul, Ceramica daco-getică din interiorul arcului Carpatic (sfârşitul sec. III a.Chr. - începutul sec. I a.Chr.), (pag.129)
PROTASE Dumitru, Fragmente din două diplome militare romane descoperite în Dacia Porolissensis, (pag.163)
PETRUŢ David, MUSTAŢĂ Silvia, The iconography of the waiting servants depicted on funerary reliefs from Roman Dacia, (pag.171)
COCIŞ Sorin, GAIU Corneliu, ZĂGREANU Radu, Fibule romane din Dacia intracarpatică, (pag.203)
GAIU Corneliu, Opaiţele ceramice de la Arcobadara, (pag.217)
MOŞNEAG Horea, Contribuţii la istoria sportului în Dacia Romană. 2. Despre propaganda pentru luptele de gladiatori şi vânătoare în amfiteatru, (pag.245)
GUDEA Nicolae, Beiträge zur Kenntnis des spätrömischen Heers (4. Jahrhundert) 1. Waffen für den Fernkampf aus den Wehranlagen an der Nordgrenze von Dacia Ripensis, (pag.267)
MARCULEŢ Vasile, Asăneştii - domniile şi morţile lor violente, (pag.285)
SALONTAI Mihaela Sanda, Ruina de la Rodna, (pag.297)
RĂDULESCU Gabriela, Biserica evanghelică din Tărpiu, jud.Bistriţa-Năsăud. Cercetări arheologice, (pag.321)
SABĂU Nicolae, Epigrafe populare săseşti din zona Bistriţei, (pag.343)
UILĂCAN Iosif, Cimitirele româneşti din Bistriţa până la sfârşitul secolului al XIX-lea, (pag.367)
KACSÓ Carol, IŞTVAN Dumitru, MINGHIRAŞ Traian, Mina piticilor de la Chiuzbaia, (pag.385)
POPAN Marin, Pfründerecht und Bauvorhaben von unierten rumänischen Kirchen in den freien bistritzer sächsischen Gemeinden anhand einiger theresianischen Lateinquellen (1740-1783), (pag.399)
DIN Petre, Dimensiunea militantă a Ecaterinei Varga în deceniul premergător revoluţiei de la 1848-1849, (pag.407)
VLAŞIN Florin, Preocupări privind arhivele în zona Bistriţei până la 1918, (pag.417)
MÂNDRUŢ Stelian, Die Ausbildung der Künstler aus Rumänien an der Akademie der bildenden Künste in München, (pag.423)
ONOFREIU Adrian, Mărturii documentare referitoare la relaţiile minoritate/majoritate la Bistriţa în primii ani după Unirea din 1918, (pag.431)
MĂRUŢOIU Constantin, BRATU Ioan, MOLDOVAN Zaharia, TROŞAN Laura, MĂRUŢOIU Victor Constantin, Expertizarea ştiinţifică a icoanelor din patrimoniu, (pag.443)
DUCA Voicu, Research and Monitoring of Deterioration Processes from Brukenthal Museum, (pag.451)
HORGA Marius, GHERGARI Lucreţia, Ceramica Latène din situl Ilişua - caracteristici geoarheologice şi arheometrice, (pag.457)
• Recenzii, (pag.471)
• Abrevieri, (pag.477)


Nr.XXV, 2011 [descarcă numărul integral (59MB)]

ROTEA Mihai, WITTENBERGER Mihai, TECAR Monica, TECAR Tiberiu, Metalurgia epocii bronzului în Transilvania: meşteşug, artă şi magie, (pag.9)
SOCACI Adrian, O aşezare aparţinând epocii bronzului târziu descoperită la Ilişua (com.Uriu, jud.Bistriţa-Năsăud), (pag.35)
TECAR Monica, Sondaj de salvare la Apahida, jud.Cluj, (pag.68)
KACSÓ Carol, Contribuţii la cunoaşterea ceramicii Suciu de Sus. Descoperirile din Depresiunea Maramureşului, (pag.103)
VASILIEV Valentin, Despre afirmaţii recente privind cronologia aşezării de la Teleac şi probleme de etică elementară, (pag.130)
MARINESCU George G., ZAGREANU Radu, Un nou akinakes descoperit la Năsal (com.Ţaga, jud.Cluj), (pag.139)
PUPEZA Paul, Murus Dacicus, simbol al războiului sau al păcii?, (pag.148)
GUDEA Nicolae, Eine botschaft von dem Limes dacicus an die spanischen archäologen: Über eine Einheit der Legion VII Gemina Felix in Porolissum am dakischen Limes, (pag.159)
GAIU Corneliu, Vestigii ale metalurgiei bronzului în castrul roman de la Ilişua, (pag.169)
ZĂGREANU Radu, Un perete posterior de aedicula funerară descoperit la Şieu-Odorhei (jud.Bistriţa-Năsăud), (pag.179)
GĂZDAC Cristian, GAIU Corneliu, Capcanele evidenţei numismatice. Cazul castrului auxiliar Arcobadara (Ilişua, judeţul Bistriţa-Năsăud, România), (pag.192)
PROTASE Dumitru, Un cimitir de incineraţie slav din sec.VIII-IX la Soporu de Câmpie, (pag.197)
MĂRCULEŢ Vasile, Aspecte ale politicii pontice a Despotatului Dobrogean din a doua jumătate a secolului al XIV-lea: relaţiile cu Imperiul grec de Trapezunt, (pag.203)
DIN Petre, Informaţii despre viaţa comercială a Ţărilor Române în relatările călătorilor străini din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, (pag.208)
SABĂU Claudia Septimia, „Prunci zămisliţi, prunci nedoriţi” - despre cazurile de avort din Districtul Năsăudului (1861-1876), (pag.214)
TEŞCULĂ Nicolae, Presa săsească bistriţeană 1862-1876, (pag.226)
KLEIN Günter , Directorii Gimnaziului Evanghelic C.A. din Bistriţa în noua clădire gimnazială (1910-1944), (pag.233)
ONOFREIU Adrian, Bistriţa - încercări monografice după 1918, (pag.245)
UILĂCAN Iosif, Judeţeana Năsăud în primul an al revoluţiei socialiste, (pag.258)
Dr. GEORGIŢĂ Mihai, Reforma şi românii în istoriografia maghiară interbelică, (pag.290)
KACSÓ Carol, IŞTVAN Dumitru, MINGHIRAŞ Traian, Cercetări de arheologie montană la Baia Mare (I), (pag.295)
Arh. POPESCU DOLJ Şerban, Biserica evanghelică din Teaca. Cercetări şi concepte de restaurare, (pag.337)
HORGA Marius, GHERGARI Lucreţia, Studii mineralogice-petrografice asupra ceramicii Hallstatt de la Stupini (jud.Bistriţa-Năsăud), (pag.350)
• Recenzii, (pag.358)


Nr.XXVI, 2012

Cuprins
KACSÓ Carol, Depozitul de Bronzuri de la Guruslău, judeţul Sălaj, (pag.9)
MARINESCU George G., Piese de lut ars cu semnificaţie cultică descoperite în aşezări de tip Gáva-Holihrady în nord-estul Transilvaniei, (pag.19)
RĂDULESCU Gabriela, Ceramica dacică din cetatea de la Viile Tecii, jud.Bistriţa-Năsăud, (pag.37)
DANA, Dan, GAIU Corneliu, ZĂGREANU Radu, Un nou duplicarius din ala I Tungrorum Frontoniana atestat pe un vas descoperit în castrul roman de la Arcobara/Iliuşa, (pag.49)
MUSTAŢĂ Silvia, Vasele de bronz romane de Ilişua/Arcobadara, (pag.57)
COCIŞ Sorin, BÂRCĂ Vitalie, Ateliere şi producţia de fibule de tip „sarmatic” (Almgren grupa VII, seria I), (pag.89)
NEMETI Sorin, Iordanes şi gepizii. Între goticism, pangermanism şi Walter Goffart, (pag.105)
GAIU Corneliu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian Marţian, (pag.113)
MĂRCULEŢ Vasile, Informaţii despre teritoriile de la Dunărea de Jos cuprinse în cronica lui Mihai Attaleiates, (pag.156)
GEORGIŢĂ Mihai, Însemnările rezidentului austriac Johann Cristoph von Kindspreg despre ţările române în timpul războiului turco-polon din 1672-1674, (pag.160)
ONOFREIU Adrian, Restituiri istorice. Cronica parohiei greco-catolice Şoimuş scrisă de Ioan Baciu, (pag.173)
DOLOGA Dorin, Practici electorale în zona Năsăudului 1869-1914, (pag.203)
DĂNCILĂ Andreea, Astra şi recunoaşterea literară în Transilvania: premiul „Andrei Mureşanu”, (pag.216)
MÂNDRUŢ Stelian, The struggle of the Austro-Hungarian romanians for national unification on the eve of and during World War I, (pag.223)
DIN Petre, Mihai Eminescu şi chestiunea evreiască, (pag.232)
PINTEA Aura, Copii evrei şi copii creştini – amintiri din copilărie din vremuri apuse. Studiu de istorie orală, (pag.239)
RUDOLF Cristian, Die deutschen aus den Banater Bergland 1918-1940. Sozio-wirtschaftliche und politische Aspekte, (pag.249)
VANKO Gheorghe Dušan, L’udovit Boor şi Ivan Bujna – personalităţi ale slovacilor evanghelici din România în secolul XX, (pag.264)
CĂLIN Claudiu, Apostoliche Administratur von Temeswar und Bischof Dr.h.c. Augustin Pacha (1923-1930), (pag.277)
BORZAN Marius, Comisiile de expopriere şi împropietărire (Reforma agrară din 1921 în Sălajul interbelic), (pag.291)
UILĂCAN Iosif, Evoluţia judeţului Bistriţa-Năsăud 1944-1945, (pag.326)
MOLDOVAN Grigore, Cultură şi politică în România anilor `50. Consideraţii pe marginea impunerii modelului pedagogic sovietic în predarea istoriei, (pag.353)
GAIU Corneliu, POPESCU-DOLJ Şerban, Reabilitarea imobilului din Piaţa Centrală nr.24 Bistriţa. Studiu arheologic şi de arhitectură, (pag.369)
FREY Anette, GUDEA Nicolae, In memoriam: Konrad Weidemann (1938-2010), (pag.383)

RECENZII
VULPE Alexandru
Ion Motzoi-Chicideanu, Obiceiuri funerare din epoca bronzului la Dunărea Mijlocie şi Inferioară, vol.I, (pag.387)
Carol Kacsó, Repertoriul arheologic al judeţului Maramureş, vol.I-II, (pag.394)

CHIŞ Silvius Ovidiu
Valerie M. Hope, Death in Ancient Rome. A Sourcebook, (pag.397)

• Abrevieri, (pag.400)


Nr.XXVII, 2013

Cuprins
TATÁR Árpád, Idoli neolitici din judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.9)
KACSÓ Carol, Pumnalul de bronz de la Pir, (pag.14)
ARDELEANU Marius, Importuri în lumea dacică: despre o mărgea cu faţă umană descoperită la Mala Kopanya, (pag.31)
GUDEA Nicolae, Îndreptări arheologice. Câte ceva despre religia militarilor din castrul roman de la Bologa/Resculum, (pag.37)
PISO Bologa Ioan, Studia Porolissensia IV, (pag.39)
GAIU Corneliu, Lancea de beneficiari de la Arcobadara, (pag.52)
ZĂGREANU Radu, Proiectile de piatră din castrul roman de la Arcobadara, (pag.63)
HARHOIU Radu, Cercetări arheologice la Sighişoara Dealul Viilor – “necropolă”. Complexul 359 – o locuinţă din epoca avară târzie (secolul 8), (pag.72)
KACSÓ Carol, MINGHIRAŞ Traian, MUREŞAN Alexandru, POP Ioan, ŞOMCUTEAN Zamfir, Zidul de piatră de la Sălniţa – Custura Cetăţelei, (pag.104)
MĂRCULEŢ Vasile, Încetarea stăpânirii bizantine de la Dunărea de Jos (sfârşitul secolului XII – începutul secolului XIII), (pag.119)
HASAN Mihai Florin, Aspecte ale relaţiilor matrimoniale dinastice munteano-maghiare din secolele XIV-XV, (pag.128)
FIREA Ciprian, Preoţi parohi şi artă în oraşul Bistriţa la sfârşitul evului mediu, (pag.160)
DUMITRAN Ana, Praporul de la Runcu Salvei, (pag.173)
SCURTU Elisabeta, Biserici de lemn dispărute de pe Valea Rodnei, (pag.176)
COVACI Diana, Profesionalizarea clerului greco-catolic român din Transilvania în perioada modernă: abordări teoretice, (pag.200)
DOLOGA Dorin, Lupta naţională din Transilvania în perioada 1867-1914, (pag.206)
PLENICEANU Elena Elisabeta, Modă şi baluri în Bistriţa sfârşitului de secol XIX şi început de secol XX, (pag.211)
BUTA Mircea Gelu, ONOFREIU Adrian, Statuia poetului Andrei Mureşanu la Bistriţa. Cronologie documentară, (pag.225)
ONOFREIU Adrian, Contribuţii documentare privind situaţia judeţului Năsăud în perioada interbelică. Anul 1932, (pag.239)
UILĂCAN Iosif, Judeţul Năsăud în anul 1946, (pag.267)
RUS Viorel, Tragicul destin al saşilor din judeţul Bistriţa-Năsăud la sfârşitul celui de-al doilea război mondial şi în anii comunismului, (pag.341)
MAROLA Victor, Comunităţile româneşti sud-dunărene, (pag.354)
DIN Petre, Transilvania în percepţia istoriografiei clujene contemporane, (pag.370)
• Recenzie
Thomas Fischer, Die Armee der Caesaren. Archaologie und Geschichte, Regensburg 2012 (GUDEA N.), (pag.376)


Nr.XXVIII, 2014

Cuprins
KACSÓ Carol, Vase-askos ale culturii Otomani în nord-vestul Transilvaniei, (pag.9)
FLONTAŞ Antonia, Die Schmuckdepots des späten 2. Jahrtausends v. Chr. in Rumänien (Karpatenbecken), (pag.26)
VASILIEV Valentin, Betrachtungen zur Deutung mancher Materialgatungen und Vorgängeder späten Bronze- und frühen Hallstatzeit, (pag.93)
NEMETI Sorin, FODOREAN Florin-Gheorghe, Cercetări arheologice de teren. I. Câmpia Turzii (judeţul Cluj), (pag.103)
VASILIEV Valentin, GAIU Corneliu, MARINESCU George, Archäologisches Experiment zur widerstandskraft und Leistungsfähigkeit von Bronzeäxten, (pag.112)
PISO Ioan, Studia Porolissensia (V), (pag.124)
ZĂGREANU Radu, The roman funerary stelae from Gherla, (pag.131)
DANA Dan, GAIU Corneliu, Alte noutăţi epigrafice de la Ilişua: o tessera militaris şi litere de metal descoperite în castrul auxiliar, (pag.153)
PARASCHIV-TALMAŢCHI Cristina, TALMAŢCHI Gabriel, ŞOVA Constantin, Repere arheologice medieval-timpurii în zona Adamclisi (jud. Constanţa), (pag.164)
MARINESCU George G., Crucea-relicvar (engolpion) de la Herina, (pag.197)
HASAN Mihai-Florin, Câteva observaţii privind sărbătorile din calendarul roman şi actele cu trimitere la Transilvania medievală [secolele XI-XIII], (pag.213)
MĂRCULEŢ Vasile, MĂRCULEŢ Ioan, Aspecte controversate ale campaniei otomano-muntene din Transilvania din toamna anului 1479, (pag.239)
KOVACS Adela, PÂRVU Sebastian, Carte de învăţături creştineşti, editată de Ioan Bob, partea a treia, Blaj, 1805.Analiza generală a volumului şi informaţii despre exemplaruldin Muzeul Spiritualităţii Româneşti, Sfântu Gheorghe, (pag.252)
BONŢA Claudia M., „Transilvania în imagini pitoreşti şi originale”. Studiu de caz, (pag.266)
DIN Petre, Dinicu Golescu, peregrinul român în Elveţia şi Italia, (pag.275)
HABOR Oana, Studenţi români din Ţinutul Năsăudului înscrişi pe listele Facultăţilor de Medicină din Monarhia Austro-Ungară. Corespondenţa acestora cu Administraţia Fondurilor Grănicereşti, (pag.281)
DOBRESCU Vasile, ONOFREIU Adrian, Din istoricul băncii „Coroana” din Bistriţa (1903-1919), (pag.288)
ONOFREIU Adrian, Un proiect de „regionalizare” a României din anul 1921. Cazul judeţului Bistriţa-Năsăud, (pag.299)
PLENICEANU Elena Elisabeta, Lucian Blaga de la Lisabona la Bistriţa. Colecţia de azulejos, (pag.332)
UILĂCAN Iosif, Judeţul Bistriţa-Năsăud în anul 1947, (pag.349)
RUS Viorel, Recenzie. Dosarul poetul, (pag.372)


Nr.XXIX, 2015

Cuprins, (pag.5)

RĂCHITĂ Mircea, Noi descoperiri aparţinând culturii Coţofeni, (pag.9)
TECAR Monica, ROTEA Mihai, SĂSĂRAN Luminiţa, Două topoare perforate de piatră descoperite pe raza localităţii Someşu Rece, jud.Cluj, (pag.15)
WITTENBERGER Mihai, ROTEA Mihai, Un topor cu marginile ridicate descoperit la Sălicea, jud.Cluj, (pag.20)
KACSÓ Carol, Descoperiri din epoca bronzului de la Felnac (jud.Arad), (pag.23)
GUDEA Nicolae, Note de lectură. VII. Contribuţie la cunoaşterea unor instrumente muzicale militare romane, (pag.42)
COCIŞ Horaţiu, Frontiera nordică a Daciei Porolissensis (I). Salva, jud.Bistriţa-Năsăud, (pag.46)
BÎCA Ioan, ZĂGREANU Radu, Consideraţii privind limes-ul roman de pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud. Studiu de caz: sectorul Spermezeu-Perişor-Zagra-Salva-Năsăud (Raport preliminar), (pag.58)
GAIU Corneliu, Ceramica lucrată cu mâna din castrul roman de la Arcobadara/Ilişua, (pag.65)
ALEXANDRESCU Cristina-Georgeta, Fragmente de statui din bronz descoperite în castrul roman de la Ilişua (jud. Bistriţa Năsăud), (pag.93)
DANA Dan, «Bonjour, madame!» sur le couvercle d’un miroir :nouvelle inscription grecque d’Ilişua sur instrumentum, (pag.113)
ZĂGREANU Radu, POP Horea, New sculptural monuments found in the Roman fort from Buciumi, (pag.123)
HASAN Florin Mihai, Familia nobiliară de Şintereag [Somkerek] şi evoluţia acesteia de la finalul epocii angevine până în timpul jagellonilor [secolele XIV-XVI] A. Dinamica unui domeniu familial 1382-1481, (pag.128)
DUDA Vasile, Date despre stema regală a Bistriţei, (pag.148)
SCURTU Elisabeta, Mortalitatea infantilă din Sângeorz în secolul al XIX-lea, (pag.171)
VLAŞIN Cornelia, Bursele de studiu acordate de Fondurile năsăudene între anii 1861-1948, (pag.176)
DIN Petre, Dinicu Golescu, peregrin prin Transilvania, (pag.184)
VLAŞIN Florin, DOLOGA Dorin, Locuitori din Bistriţa participanţi la Primul Război Mondial, (pag.189)
ONOFREIU Adrian, Naţionalism şi etnicitate la Bistriţa în perioada interbelică, (pag.204)
MĂRCULEŢ Vasile, MĂRCULEŢ Ioan, Focul de la Copşa Mică (1933-1940), prezentat în ziarul Unirea Poporului de la Blaj, (pag.218)
ARTÚR Lakatos, Recenzii, (pag.225)


Nr.XXX-XXXI, 2016-2017

Cuprins, (pag.5)


KACSÓ Carol, Vasele-strecurătoare fără fund ale culturii Suciu de Sus, (pag.9)
ARDELEANU Marius, Surse literare privind existenţa armurii de tip linothorax, (pag.34)
COCIŞ Horaţiu, Watchtowers and burgus-type structures reflected in Roman epigraphic sources (1st-3rd century A.D.), (pag.43)
DANA Dan, De nouveau sur le miroir d’Ilişua avec l’inscription «Bonjour, madame!»: une autre pièce issue du même atelier, (pag.52)
GAIU Corneliu, Plumburi romane din castrul de la Ilişua, (pag.56)
ZĂGREANU Radu, O statuetă din teracotă de epocă romană de la Budeşti (jud.Bistriţa-Năsăud), (pag.72)
GAIU Corneliu, Mortaria din castrul roman de la Ilişua, (pag.76)
HASAN Florin Mihai, Familia nobiliară de Şintereag [Somkerek] şi evoluţia acesteia de la finalul epocii angevine până în timpul jagellonilor [secolele XIV-XVI] B. Întregiri genealogice 1382-1526. [II], (pag.98)
HASAN Florin Mihai, Familia nobiliară de Şintereag [Somkerék] şi evoluţia acesteia de la finalul epocii angevine până în timpul jagellonilor [secolele XIV-XVI] C. Limitele puterii: 1391-1430. Funcţii, itinerarii1, familiari şi slujitori. Cazul lui Anthonius Erdélyi. [III], (pag.109)
ZSOLT Simon, Vigesima din Bistriţa în Evul Mediu, (pag.115)
DÖRNER E. Anton, Geneza şi primele decenii de evoluţie a Curţii princiare din Transilvania, (pag.121)
DÖRNER Eilhart Anton, Fenomenul corupţiei în societatea transilvăneană în a doua jumătate a secolul al XVII-lea, (pag.134)
MĂRCULEŢ Vasile, MĂRCULEŢ Ioan, Consideraţii privind funcţionarea Districtului Protopopesc Român Unit al Mediaşului în secolul al XVIII-lea, (pag.139)
SCURTU Elisabeta, Câteva precizări privind stola din Vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.143)
LUKACS Antal, DOLJ Popescu Şerban, Biserica veche din Viştea de Jos, Braşov, Sf. Mihail şi Gavril, (pag.147)
MĂŢAN Emilia, Problematica naţiunii şi reflecţia ei în arhitectura oraşului Cluj în secolul al XIX-lea, (pag.158)
VLAŞIN Florin, Rolul registrelor de stare civilă în cercetarea demografică. Studiu de caz – Căsătoria şi divorţul la românii ortodocşi din localitatea Bistriţa-Bârgăului în perioada 1850-1870, (pag.168)
BĂIEŞ Alexandru, Activităţi economice ale populaţiei evreieşti în Districtul Năsăud (1861-1876), (pag.174)
VLAŞIN Cornelia, Fondurile grănicereşti năsăudene şi formarea elitelor româneşti din Ţara Năsăudului, (pag.179)
DIN Petre, Aspecte ale vieţii cotidiene şi ale mentalităţii colective în timpul Primului Război Mondial. Studiu de caz: Anul 1917, (pag.193)
VLAŞIN Florin, DOLOGA Dorin, Locuitori din Bistriţa participanţi la Primul Război Mondial. [II], (pag.200)
ONOFREIU Adrian, În România Mare. Contribuţii documentare referitoare la situaţia judeţului Bistriţa-Năsăud, (pag.208)
RUS Viorel, Despre masiva fraudare a rezultatelor alegerilor parlamentare din noiembrie 1946 în arealul actualului judeţ Bistriţa-Năsăud, (pag.237)
NICOARĂ Toader, Istoria şi memoria, (pag.241)
POP Adrian-Gabriel, Aspecte din existenţa Universităţii „Bolyai” din Cluj în anii `50, (pag.247)
LAKATOS Artúr, Opinii pe marginea unui document: Raportul de încheiere a verificării membrilor PMR din Cluj, 1950, (pag.255)
MĂRCULEŢ Ioan, MĂRCULEŢ Vasile, Aspecte privind modificările produse în repartiţia teritorială a populaţiei rome din România, între 2002 şi 2011, (pag.274)
MOLDOVAN Lavinia, Recenzie: Ştefan BACHIŞ, Viorel RUS, REBRA – Repere monografice, (pag.279)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa:
1. http://www.cimec.ro, 2014
2. http://independent.academia.edu/RevistaBistritei, 2018