Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (7)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (429)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

SARGETIA

Publicaţia Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva
ISSN: 1013-4255
WEBSITE: anuarulsargetia.ro


SERIE VECHE


SARGETIA I, 1937

FLOCA Oct., Prefaţă (pag.1)
DAICOVICIU C., FLOCA Oct., Mausoleul Aureliilor de la Sarmizegetusa, (pag.1–23)
FLOCA Oct., O nouă Villa Suburbana în hotarul Sarmizegetusei, (pag.25–43)
LEPSI I., Gheaţa, suspensiunile şi spuma Mureşului, (pag.45–56)
FLOCA Oct., Descoperiri arheologice în ţinutul Hunedoarei, (pag.57–91)
LEPSI I., Despre temperatura Mureşului, (pag.93–110)
FERENCZI Alex., Relieful de la Grădiştea Muncelului păstrat în Muzeul din Deva, (pag.111–153)
NESTOR Ion, Sabia de Bronz de la Boiu, (pag.155–214)


SARGETIA II, 1941

Coperta
Pagina de titlu

FLOCA Oct., Sistemele de înmormântare din Dacia superioară romană, (pag.1)
DAICOVICIU C., Templul Maurilor din Micia, (pag.117)
MACREA M., Urme romane în regiunea cetăţilor dacice din munţii Hunedoarei, (pag.127)
MOGA M., Cercetări şi comentarii privitoare la localizarea Sarmizegetusei, (pag.151)


SARGETIA III, 1956

Coperta
Pagina de titlu

acad. prof. DAICOVICIU Constantin, Unele consideraţii cu privire la etnogeneza poporului român, (pag.5)
FLOCA Octavian, Un nou tezaur monetar şi o nouă aşezare străveche pe teritoriul regiunii Hunedoara, (pag.11)
RUSSU I. Ion, Daco-geţii în Dacia romană, (pag.39)
GOSTAR Nicolae, Inscripţii şi monumente din Germisara, (pag.57)
HOREDT Kurt, Ţinutul hunedorean în secolul IV-XII, (pag.101)
DUNĂRE Nicolae, Sate din Zarand specializate în meşteşuguri ţărăneşti, (pag.117)
BASA Beniamin, Contribuţii la cunoaşterea mişcării muncitoreşti din regiunea Hunedoara în perioada stabilizării relative a capitalismului, (pag.173)
FLOCA Octavian, Îndrumarea oamenilor muncii în timpul vizitării muzeelor, (pag.187)
BASA Beniamin, Muzeul memorial Aurel Vlaicu, (pag.199)


SARGETIA IV, 1967

Coperta
Pagina de gardă

STUDII, ARTICOLE, COMUNICĂRI, NOTE
acad. DAICOVICIU C., În loc de prefaţă, (pag.7)
VLASSA N., Douăsprezece figurine cu cap mobil de la Turdaş, (pag.9)
RUSU Mircea, Depozitul de bronzuri de la Balşa, (pag.17)
FLOCA Octavian, Statuile primitive antropomorfe de la Baia de Criş, (pag.41)
BĂLAN Traian, Tezaurul de monede dacice de la Bozeş (Orăştie), (pag.51)
VALEA M., MĂRGHITAN L., Aşezarea dacică de la Câmpuri-Surduc, (pag.65)
VULPE Radu, Capturarea surorii lui Decebal, (pag.75)
RUSU I.I., Comorile regelui Decebal, (pag.97)
ANGHEL Gh., Un tezaur de monede de argint din secolul al XVI-lea, descoperite la Lăpuşnic (r. Ilia), (pag.109)
BASA Beniamin, Contribuţii la cunoaşterea situaţiei şi a frământărilor ţărăneşti din comitatul Hunedoarei în preajma răscoalei ţăranilor din anul 1784, sub conducerea lui Horia, Cloşca şi Crişan, (pag.125)
SCHILLING Roland, Despre unele aspecte ale producţiei fierului în Hunedoara în prima jumătate a secolului al XIX-lea (Pe marginea unui raport al administraţiei din anul 1827), (pag.137)
ENEA Constantin, Câteva date privind lupta revoluţionară a muncitorilor din regiunea Hunedoara (1914-1918), (pag.147)
VALEA M., ENEA C., IONIŢĂ I. Gh., Contribuţii la cunoaşterea situaţiei materiale şi a frământărilor ţărănimii hunedorene în timpul primului război mondial, (pag.161)
CLEMENTE C., Din lirica Frontului Plugarilor, (pag.193)
IONIŢĂ I. Gh., Încheierea acordului de la Ţebea (1935), moment important în lupta PCR pentru crearea Frontului Popular Antifascist, (pag.203)
BUTURĂ Valeriu, Contribuţii la studiul instalaţiilor tehnice ţărăneşti din regiunea Hunedoara, (pag.211)
DUNĂRE N., Portul popular din Ţinutul Zărandului, (pag.227)


SARGETIA V, 1968

Coperta
Pagina de gardă

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
MĂRGHITAN Liviu, O nouă aşezare neolitică pe Valea Mureşului, (pag.7)
ALDEU Ioan, O statuetă cu cap mobil de la Petreşti, (pag.11)
BASA Beniamin, O aşezare de la sfîrşitul epocii bronzului, (pag.13)
MĂRGHITAN Liviu, Despre o veche descoperire arheologici din sudul judeţului Hunedoara, (pag.23)
BASA Beniamin, Depozitul de obiecte de bronz de la Rapolt, (pag.31)
FLOCA Octavian, Pagus Miciensis, (pag.49)
WINKLER I., CHIŢU L., „Villa rustica” de la Aiud. Cîteva observaţii privind „villae-le rusticae” din Dacia Superior, (pag.39)
RUSU I. I., Inscripţii romane din judeţul Hunedoara, (pag.87)
WOLLMANN Volker, Monumente sculpturale din Germisara, (pag.109)
FLOCA Octavian, VASILIEV Valentin, Amfiteatrul militar de la Micia, (pag.121)

ISTORIE MEDIE
ANGHEL Gheorghe, Date noi în legătură cu apeductele medievale de la Alba Iulia, (pag.155)
SOFRONI Irimescu Rodica, Tezaurul feudal, din secolul XVII-XVIII de la Geoagiu, (pag.165)
BĂLAN Traian, Atacul asupra Devei în timpul răscoalei populare din 1784-1785, (pag.181)
BOTEZAN Liviu, Contribuţii la studiul organizării sesiilor iobăgeşti din comitatul Hunedoara la începutul secolului al XIX-lea, (pag.193)
SCHILLING Roland, Din lupta muncitorilor de pe domeniul Hunedoarei împotriva exploatării, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.215)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
MAIOR Liviu, Aspecte ale desfăşurării revoluţiei din 1848-1849 în comitatul Hunedoara, (pag.227)
SUCIU Georgina, ROTARU Octavian, Cîteva documente inedite cu referire la evenimentele petrecute în anul 1848 la Zlatna, (pag.235)
LUNGU Ion, Aspecte ale începuturilor revoluţiei industriale în mineritul din Valea Jiului, (pag.243)
MUNTEANU Ion, Contribuţia ţărănimii la cucerirea independenţei, (pag.251)
NEAMŢU Gelu, Din lupta intelectualităţii hunedorene împotriva dualismului austro-ungar (1881-1883), (pag.265)
POPOROGU Ion, Din istoricul exploatării miniere şi începuturile luptei revoluţionare a minerilor din Lupeni, (pag.285)
CIACHIR Nicolae, RADU Vasile, CIUGHIŢĂ P., Traian Vuia neobosit luptător pentru unitatea naţională, (pag.295)
DECEI Aurel, Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Naţional Român din Deva şi alte documente privind comitatul Hunedoara în anii 1918-1919, (pag.311)
TODERICI Nicolae, STEPANESCU Ion, Situaţia minerilor din Valea Jiului. (Unele aspecte din perioada 1929-1933), (pag.379)
POPOROGU Ion, Contribuţii la cunoaşterea grevei minerilor de la Lupeni din august 1929, (pag.393)
TODERICI N., MUNTEANU P., Din eforturile pentru organizarea muncitorilor băieşi. „Uniunea muncitorilor din industria minieră din România”, (pag.401)
IONIŢĂ I. Gheorghe, VALEA Mircea, Partidul comunist, în fruntea luptei dusă de forţele patriotice din România în anii 1933-1944, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor democratice, împotriva primejdiei fasciste, pentru apărarea integrităţii teritoriale, a independenţei şi suveranităţii ţării, (pag.421)
FRĂŢILĂ Ion, Contribuţii documentare la lupta muncitorimii hunedorene împotriva fascismului şi războiului, (pag.437)
RADU Vasile, Contribuţii la cunoaşterea situaţiei social-politice a maselor muncitoare din fostul ţinut Mureş în timpul dictaturii regale, (pag.449)
AVRAM Ilie, Aportul frontului plugarilor la lupta maselor muncitoare hunedorene pentru transformări democratice (23 august 1944 - 6 martie 1945), (pag.463)

CULTURA
STOICA Cornel, VALEA Mircea, Contribuţii la cunoaşterea dezvoltării învăţămîntului în ţinutul Hunedoarei de-a lungul vremurilor, (pag.471)
ŞCHIOPU Vasile, SOFRONI Irimescu Rodica, Contribuţii la cunoaşterea şcolilor regimentului 1 românesc de graniţă de la Orlat, (pag.495)
CLEMENTE Constantin, Mihai Eminescu la Alba Iulia şi în tipăriturile Orăştiei, (pag.505)
CIACHIR N., RADU V., Mărturii despre Mihail Kogălniceanu, Spiru Haret, Aurel Vlaicu şi Octavian Goga, (pag.511)

ETNOGRAFIE
BUTURĂ Valeriu, Construcţii şi instalaţii ţărăneşti din Judeţul Hunedoara în secţia în aer liber a Muzeului etnografic al Transilvaniei din Cluj, (pag.519)
IRIMIE Cornel, Tipuri tradiţionale de instalaţii tehnice populare în zonele sudice ale fostei regiuni Hunedoara, (pag.531)
DUNĂRE Nicolae, DUNĂRE Maura, Ţesături şi alesături populare din Ţara Zarandului, (pag.549)
TODEA Valeriu Ion, Ţinătoarele de praf de puşcă din coarne de cerb, (pag.577)

ŞTIINŢELE NATURII
PETRESCU Iustinian, NUŢU Anişa, Cîteva consideraţii asupra florei tortoniene de la Tîmpa, (pag.585)
SCHREIBER Ştefan, NUŢU Anişa, Rarităţi în flora dealurilor Devei, (pag.589)
POPOROGU Elena, Contribuţii la cunoaşterea faunei de protozoare din minele de cărbune din bazinul Petroşani, (pag.603)
POPOROGU Elena, Prezenţa lui Ursus Spelaeus Rosenm în peşterea Roşia din Valea Jiului, (pag.609)
STOICA Cornel, Izvoare minerale în depresiunea Băiţa, (pag.621)
VULCU Bujor, Conţinutul apelativului „deal” şi tipuri de deal în terminologia geografică populară din împrejurimile Orăştiei, (pag.625)

NOTE
FRĂŢILĂ Ion, O valoroasă contribuţie la cunoaşterea luptei proletariatului
ISTRATE Tiberiu, Din trecutul de luptă al ţărănimii hunedorene
MĂRGHITAN Liviu, ANDRIŢOIU Ioan, Obecte recent intrate în colecţiile Muzeului Judeţean Hunedoara-Deva
ARMĂŞESCU Gheorghe, O formă eficientă în activitatea educativă de masă - caravana muzeistică
ANDRIŢOIU Ioan, Sumarul volumelor I-IV (1937-1966)


SARGETIA VI, 1969

Coperta
Pagina de gardă

ISTORIE VECHE
FLOCA Octavian, Harta arheologică a municipiului Deva, (pag.7)
ANDRIŢOIU Ioan, O nouă aşezare din epoca bronzului la Deva, (pag.37)
VALEA Mircea, MĂRGHITAN Liviu, Aşezarea dacică de la Cozia-Deva, (pag.47)

ISTORIE MEDIE
ANDRIŢOIU Ioan, Deva şi împrejurimile în sec. IV-XIV, (pag.57)
FRĂŢILĂ I., JIVAN Iosif, Deva în preajma răscoalei de sub conducerea lui Horia, Cloşca şi Crişan, (pag.73)
EDROIU Nicolae, Două izvoare narative despre atacul ţărănesc din 1784 asupra Devei, (pag.81)
VALEA Mircea, SCHILING Roland, Conscripţia urbarială a oraşului Deva din anul 1785, (pag.87)
ANDRIŢOIU Maria, CERGHEDEAN Mihai, Frământări sociale în jurul Devei sub influenţa răscoalei lui Tudor Vladimirescu, (pag.93)
ENEA Constantin, BOTEZAN Liviu, Unele aspecte ale obligaţiilor iobăgeşti pe domeniul Deva şi pe alte moşii din comitatul Hunedoara la începutul veacului al XIX-lea, (pag.105)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
NEAMŢU Gelu, Proclamaţia Iredenţei române din 1885 la Deva, (pag.127)
CLEMENTE Constantin, Două scrisori inedite ale lui George Bariţiu, (pag.135)
WARDEGGER Nicolae, FRĂŢILĂ Ioan, Aspecte economice şi edilitar-gospodăreşti ale oraşului Deva între anii 1919-1944, (pag.139)
IONIŢĂ Elisabeta, Istoria Devei oglindită în Muzeul de istorie a partidului comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din România, (pag.155)
LUNGU Ion, RADU Vasile, Frământari ţărăneşti în satele din jurul Devei după primul război mondial imperialist, (pag.163)
IONIŢĂ I. Gh., Oraşul Deva – gazdă a desfăşurării unor importante acţiuni democratice antifasciste de masă (1933 - 23 august 1944), (pag.175)
ŞSTEF Zevedei, Dezvoltarea economiei oraşului Deva în anii construcţiei socialiste, (pag.197)

ŞTIINŢELE NATURII
MARINCAŞ Valeria, POPESCU Dumitru, Contribuţiuni la studiul miocenului din jurul oraşului Deva, (pag.205)
MARINCAŞ Valeria, NUŢU Anişa, GHEORGHIŢĂ C., Moluşte tortoniene de la Popeşti-Hunedoara, în colecţia Muzeului Judeţean Hunedoara, (pag.213)
PETRESCU Justinian, NUŢU Anişa, Prezenţa unui lemn fosil de Alnoxylon în colecţia muzeului din Deva, (pag.223)
SCHREIBER Ştefan, NUŢU Anişa, Angiospermele dicotiledonate din flora dealurilor Devei, (pag.231)
GHEORGHIŢĂ Cornelia, FOTESCU Romulus, Colecţia de lepidoptere a Muzeului Judeţean Deva, (pag.259)
GHEORGHIŢĂ Cornelia, LUPAŞ Constantin, NUŢU Anişa, Reprezentanţi ai avifaunei din valea Mureşului şi a Streiului în colecţia Muzeului Judeţean Hunedoara-Deva, (pag.263)
VULCU Bujor, Aspecte geografice în împrejurimile Devei a doi termeni geografici populari: margine şi măgură, (pag.273)
TRUFAŞ M. Valer, Hidrologia zonei oraşului Deva, (pag.285)
MUNTEANU Rodica, Contribuţii la cunoaşterea climei din zona oraşului Alba Iulia, (pag.301)
STOICA Cornel, Monumente ale naturii şi obiective turistico-balneare pe teritoriul oraşului Deva, (pag.311)SARGETIA VII, 1970 [nu există online]


SARGETIA VIII, 1971

Coperta
Pagina de gardă

ISTORIE VECHE
FLOCA Octavian, Cuvânt înainte, (pag.11)
CREŢU Maria, VALEA Mircea, Pagini din istoria luptelor revoluţionare ale muncitorimii hunedorene, (pag.13)
ANDRIŢOIU Ioan, Topoare de cupru cu braţele în cruce din colecţia muzeului din Deva, (pag.37)
DUMITRAŞCU Sever, MĂRGHITAN Liviu, Aşezari şi descoperiri dacice din vestul şi nord-vestul României din sec. III î.e.n. - II e.n., (pag.45)
ALBU Pătru Ion, Noi descoperiri arheologice pe dealul cetăţii Deva (II), (pag.57)
LAZIN Gheorghe, Un tezaur de monede romane din colecţia muzeului din Deva, (pag.61)
MĂRGHITAN Liviu, POP Constantin, Două piese sculpturale de bronz, recent descoperite la Deva şi Geoagiu, (pag.67)
ALBU Pătru Ion, Noi monumente sculpturale în colecţia Muzeului din Deva, (pag.73)
JIVAN Josif, Mişcările ţărăneşti de pe domeniul Rîu de Mori (Ţara Haţegului) în secolele XV-XVI, (pag.77)
BOTEZAN Liviu, SCHILLING Roland, Conscripţii urbariale hunedorene din anul 1785 (II), (pag.89)
CERGHEDEAN Mihai, Conscripţia urbarială de la 1785 în Ţara Haţegului, (pag.107)
MARINESCU Ştefan, Frământări sociale la începutul secolului al XIX-lea în împrejurimile Sebeşului, (pag.115)
BOTEZAN Ioana, Documente privind istoria învăţământului din Ţara Hategului intre anii 1850-1860, (pag.119)
BUNEA Aurelia, 1848-1898 - o aniversare cu semnificaţie naţional-politică, (pag.129)
dr. ENEA Constantin, Aspecte ale economiei austro-ungare în anii primului război mondial, (pag.147)
CREŢU Maria, Aspecte ale participării muncitorilor de la minele de aur aparţinătoare Societăţii „Mica” din Brad la greva generală din octombrie 1920, (pag.155)
ŞANDRU D., Ştiri cu privire la aplicarea exproprierii pe două mari proprietăţi din judeţul Hunedoara, (pag.163)
GOLLNER Carol, ŞTIRBAN Marcel, Câteva aspecte din conţinutul agrar al doctrinelor politice burgheze din Romania în perioada dintre cele două războaie mondiale, (pag.173)
dr. IONIŢĂ I. Gheorghe, Puternica solidarizare a maselor populare cu luptele muncitorilor ceferişti de la Griviţa din 16-16 februarie 1933, (pag.181)
VALEA Mircea, Înfiinţarea organizaţiei „Frontul plugarilor” şi primii ani de activitate (1933-1935), (pag.217)
AVRAM Ilie, Contribuţia Frontului plugarilor la înfăptuirea reformei agrare din 1945, (pag.235)

FONDURI ARHIVISTICE
FRĂŢILĂ Ion, Prefectura judeţului Hunedoara, (pag.245)
WARDEGGER Nicolae, Parchetul tribunalului Hunedoara, (pag.261)
CERGHEDEAN Mihai, Primăria Petrosani, (pag.267)
MARINESCU Ştefan, Camera agricolă a judeţului Hunedoara, (pag.269)
IONAŞ Vasile, Casa de păstrare Petroşani, (pag.275)


SARGETIA IX, 1972

Coperta
Pagina de titlu

Octavian Floca, Activitatea de cercetare istorică a Muzeului judeţului Hunedoara din Deva (1932-1972), (pag.11)
ANDRIŢOIU Ioan, O nouă descoperire arheologică la Buituri (Hunedoara), (pag.29)
MĂRGHITAN Liviu, Un grup de vase dacice provenite de la Costeşti, (pag.35)
PETOLESCU C. Constantin, Cohors II Hispanorum la Micia, (pag.43)
ŢEPOSU-MARINESCU Lucia, Statuile feminine drapate din Muzeul judeţean Hunedoara-Deva (partea I), (pag.55)
WINKLER Iudita, Despre două tezaure de monede antice descoperite la Deva, (pag.51)
POP Constantin, Câteva reprezentări figurate romane din judeţul Hunedoara, (pag.67)
POPA Radu, O spadă medievală din Valea Streiului şi câteva consideraţii istorice legate de ea, (pag.75)
JIVAN Iosif, Consideraţii asupra cauzelor răzvrătirii ţăranilor din Dobra (comitat Hunedoara), la 1721, (pag.89)
CERGHEDEAN Mihai, Contribuţii privind frământările sociale din comitatul Hunedoara după răscoala lui Horea Cloşca şi Crişan (1784-1790), (pag.99)
IONAS Vasile, Conscripţiile urbariale ale satelor Ormindea, Meria şi Lunca Cernii din anul 1820, (pag.112)
WARDEGGER Nicolae, Organizarea judecăţii şi desfăşurarea procesului în satele din Munţii Apuseni, în timpul revoluţiei de la 1848, (pag.143)
NEAMŢU Gelu, Procesul pentru cununa de pe mormântul lui Avram Iancu (1900-1902), (pag.149)
FRĂŢILA Ion, Noi mărturii documentare privitoare la lupta muncitorimii hunedorene condusă de P.C.R., împotriva regimului burghezo-moşieresc, (pag.169)
IONIŢĂ I. Gheorghe, Organizaţii de masă – legale, semilegale sau ilegale – create, conduse sau influenţate de P.C.R. în anii 1921-1944, (pag.179)
CREŢU Maria, VALEA Mircea, Congresele Frontului Plugarilor, tribuna de afirmare a voinţei de luptă a ţărănimii din România, (pag.183)
HOROVITZ Emeric, Unele aspecte ale bătăliei pentru creşterea producţiei industriale în judeţul Hunedoara în vederea susţinerii efortului României în războiul antihitlerist (23 august 1944 – 9 mai 1945), (pag.193)
AVRAM Ilie, Contribuţia Frontului plugarilor la victoria în alegerile generale din noiembrie 1946, (pag.202)
CLEMENTE Constandin, Consideraţii privind reflectarea vieţii cultural–artistice în ziarul „Zori Noi” (1944-1949), (pag.217)
POPOROGU Ion, Exploatarea aluvionară a aurului în bazinul Petroşani, (pag.225)
MARZA Iacob, Protocollum Regii Gimnasii Zalathnensis (Unele probleme privind importanţa protocoalelor şcolare), (pag.231)
RETEGAN Simion, Cinci petiţii inedite din 1852 ale lui Avram Iancu, (pag.247)
VÎRTOPEANU Maria, Un protocol al breslei argăsitorilor de cordovani din Orăştie, păstrat în colecţia Muzeului judeţean Hunedoara-Deva, (pag.259)
CORDOŞ Nicolae, „Ţara noastră” - Revista „Astrei” destinată publicului sătesc, (pag.262)
MĂRGHITAN Liviu, Publicaţii recent intrate în biblioteca Muzeului judeţean Hunedoara-Deva, (pag.269)


SARGETIA X, 1973

Coperta
Pagina de titlu

ANDRIŢOIU Ioan, Sondaj arheologic pe dealul cetăţii Deva, (pag.11)
VASILEV Vasile, BODEA Anton, MAN Ion, Două noi morminte scitice descoperite la Teiuş, (pag.27)
CRIŞAN Horaţiu Ion, Aşa numitul mormânt de la Silvaş şi problema celui mai vechi grup celtic din Transilvania, (pag.45)
FERENCZI Ştefan, Contribuţii la cunoaşterea limesului roman de la nordul Someşului Mare (Partea I), (pag.79)
WOLLMANN Volker, Cercetări privind carierele de piatră din Dacia romană, (pag.105)
FLOCA Octavian, Gladiator trac în arena amfiteatrului de la Ulpia Traiana, (pag.131)
ISAC Dan, WOLLMANN Volker, ALBU Petru Ion, Monumente funerare reprezentând lei descoperite în judeţul Hunedoara, (pag.137)
BARNEA Alexandru, ALBU Petru Ion, Piese de sculptură arhitectonică romană din colecţia Muzeului judeţean Hunedoara-Deva, (pag.155)
UDRESCU Şt. Mircea, Fauna descoperită în aşezarea de la Strei, (pag.173)
POPOVICI Ioana, Câteva observaţii antropologice asupra scheletelor feudale descoperite la Strei, (pag.181)
ANGHEL Gheorghe, ALBU Petru Ion, Tezaurul monetar de la Sălciva (sec.XV-XVI), (pag.193)
BELU Sabin, Contribuţii la istoria satelor din Munţii Apuseni în evul mediu (sec.XVI–XIX), (pag.203)
BOTEZAN Liviu, SCHILLING Roland, Conscripţii urbariale hunedorene din anul 1785 (III), (pag.213)
ROŞCA Rosen Maria, Consideraţii pe marginea conscripţiei Czirakyene din comuna Răscruci, (pag.231)
ŞOFRONI Rodica, Mişcări sociale şi naţionale în comitatul Hunedoara (1860–1861), (pag.239)
BOTEZAN Ioana, Documente inedite privind contribuţia lui Ioan Micu Moldovan la elaborarea, editarea şi răspândirea manualelor şcolare pentru învăţământul românesc din Transilvania în perioada 1860–1914, (pag.251)
PAVEL Teodor, Activitatea „Astrei” pentru dezvoltarea învăţământului românesc în perioada 1861–1918, (pag.263)
ILINCIOIU Ion, O pagină de cinstire. Tineretul studios al României sprijinitor al cauzei şi luptei ţărănimii în anul 1907, (pag.307)
FIROIU V. Dumitru, Clasa muncitoare din România şi dreptul de organizare, (pag.319)
ŞTIRBAN Marcel, Din activitatea comisiunilor locale şi a comisiunilor judeţene pentru reforma agrară în anii 1919–1920 în câteva judeţe din Transilvania, (pag.327)
IANCU Gheorghe, Din istoricul învăţământului universitar clujean (1919–1920), (pag.337)
RADU Vasile, Din istoricul întreprinderii miniere „Mica” Brad (1919–1920), (pag.349)
MATICHESCU Olimpiu, Aspecte din lupta împotriva terorii fasciste pentru apărarea vieţii militanţilor revoluţionari din lagăre şi închisori (1940–1941), (pag.357)
VALEA Mircea, NISTOR Anghel, Unele consideraţii cu privire la obiceiuri străvechi româneşti, (pag.373)
SUSAN Dumitru, Înfiinţarea „Societăţii pentru crearea unui fond de teatru roman” în Ardeal în cadrul adunării de la Deva din 4-5 octombrie 1870, (pag.383)
RUSU Adriana, Consideraţii privind cultul lui Silvanus în Dacia romană, (pag.395)
LAZĂR Dan Mircea, Un nou relief reprezentându-l pe Hercule descoperit la Sălaşu de Sus, (pag.409)
POPOROGU Ion, BADEA Ion, Un relief din fontă reprezentând pe Karl Marx în colecţia Muzeului mineritului din Petroşani, (pag.413)
IONIŢĂ I. Gheorghe, Dr. Petru Groza prieten al ţăranilor şi susţinător al cauzei lor drepte, (pag.417)
VALEA Mircea, CREŢU Maria, Fragmente din corespondenţa Dr. Petru Groza (1933–1937), (pag.427)
VULCU Bujor, Unele aspecte istorice ale utilizării teritoriului depresiunii Haţeg–Mureş pentru aşezările omeneşti şi apărare, (pag.437)

Prescurtări bibliografice, (pag.445)


SARGETIA XI-XII, 1974-1975

Coperta
Pagina de titlu

LAZĂR Dan Mircea, Plastica culturii Vinča–Turdaş din colecţiile Muzeului judeţean Hunedoara–Deva, (pag.11)
GLODARIU Ion, Vase de argint în tezaurele dacice, (pag.19)
VALEA Mircea, NISTOR Anghel, Succinte consideraţii privind diferenţierea socială în societatea geto-dacică în perioada Burebista-Decebal, (pag.35)
MĂRGHITAN Liviu, Urme romane pe cuprinsul judeţului Hunedoara, (pag.37)
ALICU Dorin, Materialul ceramic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I), (pag.43)
GHEORGHIŢĂ Marieta, Opaiţe romane de la Micia, (pag.51)
PISO Ion, Epigraphica (I), (pag.57)
BRANGA Nicolae, Tegulae private de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.81)
RUSU Adriana, NEMEŞ Emil, POP Constantin, Bronzuri figurate romane în Muzeul de arheologie Sarmizegetusa, (pag.101)
VÎRTOPEANU Maria, Două morminte romane de la Micia, (pag.111)
WINKLER Judita, Descoperiri monetare din Ulpia Traiana, (pag.117)
ANDRIŢOIU Ion, O monedă bizantină descoperită la Uroi, (pag.137)
MÎRZA Iacob, Un raport relativ la situaţia cîtorva şcoli româneşti din Munţii Apuseni, (pag.139)
IONAŞ Vasile, Convenţia referitoare la corăbierii de pe Mureş încheiată la 10 ianuarie 1721, (pag.149)
DUDAŞ Florian, Un catalog de documente din secolul al XVIII-lea identificat în părţile Zarandului, (pag.153)
CERGHEDEAN Mihai, Frământări sociale în rindurile minerilor hunedoreni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, (pag.163)
ŞTIRBAN Marcel, Viaţa şi îndeletnicirile ţăranilor din unele sate de munte hunedorene reflectate în două documente din 1919, (pag.173)
WARDEGGER Nicolae, Industria hunedoreană pe drumul trasat de Conferinţa Naţională a PCR din octombrie 1945, (pag.179)
DON Ioan, PÎRVULESCU Gheorghe, Reflectarea în paginile ziarului „Zori Noi” a luptei maselor populare din judeţul Hunedoara pentru înfăptuirea sarcinilor revoluţiei populare (1944-1947), (pag.187)
POPOROGU Ion, Contribuţia minerilor Văii Jiului la susţinerea chemării PCR „Totul pentru front, totul pentru victorie”, (pag.195)
GHERMAN Mircea, BĂLTESCU Mircea, Dante D. Gherman, militant antifascist şi publicist democrat, (pag.199)
FRĂŢILĂ Ion, File din cronica luptei comuniştilor pe pământul Hunedoarei, (pag.209)
IONIŢĂ I. Gheorghe, Istorie trepidantă pe coordonatele contemporaneităţii hunedorene, (pag.213)
BELE Mircea, Ideia de progres în istorie la Lucian Blaga, (pag.219)
DAICOVICIU Hadrian, ALICU Dorin, NEMEŞ Emil, PISO Ion, POP Constantin, RUSU Adriana, Principalele rezultate ale săpăturilor din 1973-1974 la Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi semnificaţia lor, (pag.225)
LASCU Nicolae, Cu privire la „Dacia Felix”, (pag.233)
GLODARIU Ion, Comerţul roman şi cucerirea Daciei, (pag.237)
ŢEPOSU-MARINESCU Lucia, Ulpia Traiana metropola cultural–artistică a Daciei romane, (pag.249) – 253
BODOR Andrei, Ulpia Traiana Sarmizegetusa la umanişti şi cronicari–istorici medievali, (pag.255)
DUMITRAŞCU Sever, Stadiul cercetărilor privind istoria şi arheologia dacilor liberi din nord-vestul României, (pag.263)
BADER Tiberiu, Descoperiri de „terra sigilata” în teritoriile situate la nord-vest de Dacia Romană, (pag.269)
COSTEA Florea, Prezenţe romane în sud-estul Transilvaniei, (pag.277)
FERENCZI Istvan, Limes-ul Daciei Porolissensis între valea Zagrei şi Valea Mureşului, (pag.285)
MITROFAN Ion, Villae rusticae pe teritoriul Sarmizegetusei, (pag.291)
MATEI Alexandru, O aşezare rurală romană de la Chindeni (jud.Cluj), (pag.299)
BENEA Doina, Un medic al legiunii a VII-a Claudia la Drobeta în timpul războaielor marcomane, (pag.303)
WOLLMANN Volker, Monumente epigrafice „emigrate” din Ulpia Traiana, (pag.307)
BĂRBULESCU Mihai, NEMEŞ Emil, Un relief cu muncile lui Hercule din Palatul Augustalilor, (pag.317)
CĂTĂNICIU Bogdan Ioana, Iconografia lui Pan pe teritoriul României, (pag.323)
SANIE Silviu, Cultul lui Sol Invictus în Dacia, (pag.331)
CĂTINAŞ Ana, Consideraţii asupra cultului lui Liber şi Libera la Sarmizegetusa, (pag.343)
RUSU Adriana, Vestigii dacice şi romane în zona Hunedoarei, (pag.351)
MĂRGHITAN Liviu, Cunoşteau dacii zăcămintele metalifere de pe cuprinsul Hunedoarei?, (pag.353)
LAZĂR Ioachim, Castelul şi domeniul Hunedoarei în prima jumătate a secolului al XVI-lea, (pag.357)
ANGHEL Gheorghe, Castelul de la Hunedoara. Noi puncte de vedere asupra fazelor de construcţie, (pag.363)
FRĂŢILĂ Ion, IONAŞ Vasile, Date privind populaţia iobagească a domeniului Hunedoara la 1725, (pag.377)
CERGHEDEAN Mihai, Din acţiunile minerilor din Ghelar pentru recunoaşterea statutului de metalurgi, (pag.379)
DUNĂRE Nicolae, Continuitate etnoculturală românească în Pădurenii Hunedoarei, (pag.383)
ANDRIŢOIU Ion, Mărturii ale dezvoltării societăţii omeneşti pe teritoriul Devei în vremurile străvechi, (pag.393)
FLOCA Octavian, Dovezi ale continuei locuiri a zonei cetăţii Deva în epoca dacică şi romană, (pag.407)
FRĂŢILĂ Ion, JIVAN Iosif, Sigiliul oraşului Deva, (pag.411)
VALEA Mircea, IONIŢĂ I. Gheorghe, Deva – leagăn al mişcării democratice ţărăneşti hunedorene, (pag.415)
ARDELEANU Ion, Bibliografia oraşului Deva, (pag.419)
NUŢU Agnisa, Dealul cetăţii Deva – monument al naturii, (pag.423)
MOGA Ioachim, Activitatea revoluţionară desfăşurată de PCR, împotriva regimului burghezo-moşieresc, a fascismului, pentru interesele celor ce muncesc. Locul organizaţiei PCR Hunedoara în activitatea revoluţionară a partidului, (pag.427)
ZAHARIA Gh., Acordul popular antifascist de la Ţebea, din 6 decembrie 1935 şi semnificaţia sa istorică actuală, (pag.431)
CEAUŞESCU Ilie, Unele aspecte particulare ale crizei economice din 1929–1933 în România, (pag.435)
BABICI Ion, Situaţia internaţională interbelică. Lupta forţelor democratice şi progresiste mondiale împotriva pericolului fascist. Solidaritatea militantă antifascistă a comuniştilor români, (pag.439)
MATICESCU Olimpiu, Activitatea ideologică a PCR pentru educarea maselor în spirit antifascist, pentru atragerea intelectualităţii româneşti la lupta antifascistă şi apărarea independenţei patriei, (pag.443)
IONIŢĂ I. Gheorghe, Activitatea Frontului plugarilor pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor democratice ale ţărănimii, (pag.447)
UDREA Traian, Lupta revoluţionară a PCR pentru realizarea programului Frontului popular antifascist, înfăptuirea insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste şi a revoluţiei populare în ţara noastră, (pag.451)
BADEA Gh., Din istoricul înfiinţării activităţii MADOSZ-ului, (pag.457)
VAIDA Ludovic, Programul comun al Frontului plugarilor şi al Uniunii muncitorilor şi ţăranilor maghiari din România, stabilit la Băcia în 24 aprilie 1935, (pag.459)
DRAGOŞA Toader, Amintri despre acordul de front antifascist de la Ţebea din 65 decembrie 1935, (pag.463)
MIHĂILEANU Alexandru, Memoriile unui participant la acordul de la Ţebea, (pag.465)
HRISTODOL Gh., Locul şi rolul acordului antifascist de la Ţebea în cadrul Frontului popular antifascist, (pag.467)
CHIOREAN Ioan, Acordul de la Ţebea din 1935, moment important al închegării alianţei muncitoresti–ţărăneşti pentru pământ, libertate şi dreptate socială, (pag.471)
FRĂŢILĂ Ion, Acordul antifascist de la Ţebea în documentele vremii, (pag.473)
VLAD Ionel, Participarea maselor populare din Zarand la înfăptuirea acordului popular antifascist de la Ţebea, (pag.477)
GEORGESCU Titu, Presa vremii despre lupta democratica şi antifascistă a poporului român, (pag.481)
MARIA Turzai, Ecoul acordului de la Ţebea în presa democratică şi muncitorească în limba maghiară, (pag.485)
CICALĂ Ion, Acordul antifascist de la Ţebea în conştiinţa poporului, (pag.489)
dr. RĂDULESCU Ilie, Ideile unităţii de acţiune a forţelor revoluţionare reflectate în Programul PCR, (pag.493)
dr.doc. LADISLAU Banyai, Cuvânt de închidere, (pag.499)

Prescurtări bibliografice, (pag.501)


SARGETIA XIII, 1977 [nu există online]


SARGETIA XIV, 1979

Coperta
Pagina de garda

ANDRIŢOIU Ioan, dr. doc. Octavian Floca la a 75-a aniversare, (pag.9)
ANDRIŢOIU Ioan, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara, (pag.15)
BLĂJAN Mihai, STOICOVICI Eugen, GEOROCEANU Paul, Contribuţii la cunoaşterea vieţii economice a populaţiei hallstattiene din zona Mediaş (jud.Sibiu), (pag.35)
DUMITRAŞCU Sever, Un atelier de olărie (La Tene) descoperit la Biharea, (pag.45)
CRIŞAN Horaţiu Ion, Premisele întemeierii statului dac centralizat şi independent condus de Burebista, (pag.59)
DECEI Aurel, Adevăratul chip al regelui Decebal, (pag.69)
FERENCZI Istvan, Importanţa unor metale neferoase şi a unor minerale în procesul de formare a puterii dacice în Munţii Orăştiei, (pag.93)
DAICOVICIU Hadrian, Sistemul defensiv al cetăţii dacice de la Costeşti, (pag.103)
PAVEL Viorica, Monede romane republicane din vechile colecţii ale Muzeului judeţean Hunedoara - Deva, (pag.115)
MĂRGHITAN Liviu, O importantă contribuţie privitoare la problema continuităţii dacilor în provincia nord-dunăreană întemeiată de Traian, (pag.133)
DAICOVICIU Hadrian, ALICU Dorin, PISO Ion, POP Constantin, Principalele rezultate ale săpăturilor din 1975-1977 la Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi semnificaţia lor, (pag.139)
ŢEPOSU-MARINESCU Lucia, L’atelier de Micia, (pag.155)
BĂLUŢĂ L. Cloşca, Lămpile romane de bronz din Dacia Superior, (pag.164)
RUSU Adriana, Bronzuri figurate romane în Muzeul judeţean din Deva, (pag.173)
ARDEVAN Radu, Patronii Coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.185)
WOLLMANN Volker, Monumente epigrafice şi sculpturale din regiunea minieră Alburnus-Maior- Ampelum, (pag.195)
HOREDT Kurt, Die städtischen Siedlung Siebenbürgens in spätrömischer Zeit, (pag.203)
BENEA Doina, Opaiţe romano-bizantine în colecţia Muzeului Banatului, (pag.204)
HAŢEGAN Ion, Cnezi români în lupta antiotomană. Cnezi bănăţeni şi hunedoreni în luptele lui Iancu de Hunedoara; atestări documentare (1441-1453), (pag.225)
URSUŢIU Maria, Structura familiei iobăgeşti pe domeniul Hunedoarei la sfîrşitul secolului al XVII-lea, (pag.233)
FENEŞAN Costin, LAZĂR Ioachim, Trei statute de breaslă de la Hunedoara din prima jumătate a secolului al XVII-lea, (pag.243)
TĂNĂSESCU Constantin, Date privitoare la oraşul şi cetatea Deva în secolul al XVIII-lea, (pag.261)
POPA Radu, Plumburi de postav medievale, (pag.275)
LAZĂR Ioachim, Lăzi ale breslelor româneşti din Hunedoara, (pag.281)
PALAMARIU Olimpia, Tezaurul de la Nălaţi-Vad, (pag.289)
PAVEL Eugen, Cărţi cu însemnări manuscrise (II), (pag.309)
FRĂŢILĂ Ion, Din lupta românilor hunedoreni pentru emancipare naţională pînă la 1848, (pag.321)
MÂRZA Iacob, Proiecte de reformare a învăţămîntului la Blaj în anii premergători revoluţiei de la 1848, (pag.329)
NETEA Vasile, Unitatea naţională a poporului român în programele şi manifestările revoluţiei de la 1848, (pag.343)
FENEŞAN Costin, Informaţii noi privind revoluţia din Transilvania în vara anului 1848, (pag.361)
CERGHEDEAN Mihai, MARINESCU Ştefan, Contribuţii privind desfăşurarea revoluţiei de la 1848-1849 în comitatele Hunedoara şi Zărand, (pag.393)
GIURA Lucian, RACOVIŢEAN Mihai, Fruntaşul revoluţionar de la 1848 Ştefan Moldovan, (pag.409)
NAGHI Gheorghe, Memoriile lui Ştefan Moldovan din 1852 şi 1854 cu privire la şcolile româneşti din Haţeg, (pag.421)
BOTEZAN Ioana, CUIBUS Ileana, Documente privind strădaniile lui Timotei Cipariu de a edita „Arhivu pentru filologie şi istorie”, (pag.431)
PAVEL Dora, Folclor poetic în „Revista Orăştiei” (1895-1899), (pag.453)
FRĂŢILĂ Ion, IONAŞ Vasile, Aportul populaţiei din judeţul Hunedoara la Unirea Transilvaniei cu România, (pag.464)
ŞORA Gheorghe, Vasile Goldiş, luptător pentru drepturile şi dreptatea poporului român din Transilvania, (pag.475)
NISTOR Anghel, Lupta maselor populare din judeţul Hunedoara pentru ieşirea pe cale revoluţionară din criza economică (1929-1933), (pag.511)
PICIORUŞI Veronica, Contribuţii la cunoaşterea activităţii muzeului din Deva în perioada interbelic, (pag.527)
HOROVITZ Emeric, Aspecte privind contribuţia populaţiei judeţului Hunedoara la susţinerea efortului României în războiul antihitlerist, (pag.541)
VALEA Mircea, Organizaţia „Frontul plugarilor” în etapa revoluţiei popular-democratice din România (I), (pag.549)
IONIŢĂ I. Gheorghe, Lupta necurmată a poporului român pentru unitate statală şi naţională în lumina aprecierilor cuprinse în opera tovarăşului Nicolae Ceauşescu, (pag.561)
APOLZAN Lucia, Elemente comune şi diferenţe specifice zonale in structura aşezărilor de tip risipit. Platforma Luncanilor, jud.Hunedoara, (pag.573)
DUNĂRE Nicolae, Construcţii carpatice de străveche continuitate etnoculturală în ţinutul Hunedoarei, (pag.593)
CONSTANTIN Clemente, Obiceiuri calendaristice din Hunedoara, (pag.609)

NOTE ŞI DISCUŢII
ROTEA Mihai, Sondaj arheologic la Balşa, (pag.629)
LAZĂR Dan Mircea, Un nou cuptor dacic pentru ars ceramică descoperit la Deva, (pag.637)
MOGA Vasile, Bolul cu toartă mobilă de la Răduleşti (com.Dobra), (pag.645)
NEMEŞ Emil, O statuetă de bronz a lui Hercules descoperită la Sarmizegetusa, (pag.651)
BRANGA Nicolae, Laus vitae. Pe marginea unor inscripţii din Tibiscum, (pag.655)
GOSTAR Nicolae, CIL, III, 1474, (pag.659)
GOSTAR Nicolae, Numerus Palmirenorum Orient, (pag.663)
ESKENASY Victor, RUSU Adriana, Cercetări arheologice de la cetatea cnezială de la Mălăeşti, jud.Hunedoara. Cîteva rezultate şi perspective ale campaniei din 1978, (pag.667)
PALAMARIU Olimpia, Tezaurul de la Vărmaga, (pag.680)
POPA Mircea, Noi contribuţii la „Bibliografia românească veche”, (pag.679)
ANTONESCU Georgeta, Scrisorile unui tînăr transilvănean: I.Al.Lapedatu către Francisc Hossu Longin, (pag.687)
ŞORA Gheorghe, Din corespondenţa lui Vasile Goldiş cu dr. Ioan Mihu din Orăştie, (pag.703)
PAVEL Eugen, Contribuţii la bibliografia periodicelor româneşti, (pag.717)
IONIŢĂ Elisabeta, Mărturii muzeistice privind adeziunea maselor populare la înfăptuirea marelui act al unirii naţionale din 1918, (pag.721)
POPOROGU Ion, 1 Mai 1928 în Valea Jiului, (pag.727)
NELEGA Constantin, Perspective teoretice şi metodologice ale investigaţiei sociologice privind relaţia muzeu-public (II), (pag.731)

Abrevieri bibliografice, (pag.737)


SARGETIA XV, 1981

Pagina de titlu
MITROFAN Maria, secretar al Comitetului judeţean de partid, 2050 de trepte ale unei glorioase istorii, (pag.9)

STUDII, ARTICOLE, COMUNICĂRI, NOTE
FLOCA Octavian, Scurtă privire asupra statului dac de la Burebista la Decebal, reflectat în cercetarea arheologică hunedoreană, (pag.11)
ROTEA Mihai, Cercetări arheologice la Bretea Mureşana. (Jud.Hunedoara), (pag.19)
BĂLUŢĂ L. Cloşca, Antefixele romane din Dacia Superior. Clasificare şi consideraţii generale, (pag.35)
NICOLAUS Ioachim, Asklepionul din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.43)
RUSU A. Adrian, Un nou monument epigrafic descoperit la Micia, (pag.67)
DUMITRAŞCU Sever, Descoperiri arheologice în anul 1979 de la Biharea, datînd din sec.VI-X., (pag.87)
URSUŢ Dorin, Cîteva aspecte metodice legate de ridicările topografice arheologice rapide, (pag.83)
RUSU Adriana, Documente inedite privitoare la comitatul Hunedoara în secolul al XV-lea, (pag.87)
FENEŞAN Costin, Un tîrg „uitat” - Dobra (sec.XV-XVII), (pag.103)
ESKENASY Victor, RUSU A. Adrian, Cahlele cu cavaler în turnir din cetatea cnezială de la Mălăieşti (jud.Hunedoara), (pag.109)
PALAMARIU Olimpia, Tezaurul monetar de la Dumbrăviţa, secolul XVI, (pag.119)
PRODAN David, Urbariul domeniului Devei la 1373, (pag.125)
URSUŢIU Maria, Justiţia domenială la Hunedoara în a doua jumătate a sec. al XVII-lea, (pag.153)
DORDEA Ioan, Aspecte ale transportului sării pe Mureş în veacul al XVIII-lea, (pag.165)
LAZĂR Ioachim, Aspecte ale activităţii breslei cizmarilor din Hunedoara între secolele XVII-XIX, (pag.195)
PELIGRAD Dumitru, Un hunedorean afirmat în mărginimea Sibiului, (pag.231)
NAGHI Gheorghe, Revendicările românilor din Orăştie în perioada absolutistă, (pag.237)
POPOROGU Ion, Pătrunderea capitalului străin în industria minieră a Văii Jiului în a doua jumătate a sec.XIX, (pag.249)
ABRUDAN Paul, STOICA Mircea, Contribuţii hunedorene la desăvîrşirea unităţii de stat a României, (pag.261)
ŞERBAN I. Ioan, Din lupta voluntarilor transilvăneni pentru unire. Senatul Central al ofiţerilor şi soldaţilor români, (pag.269)
BUTA Vasile, Nume de familie şi date demografice din Halmagiu, (pag.287)
NISTOR Anghel, Aspecte ale reformei agrare în judeţul Hunedoara între anii 1921-1928, (pag.299)
MUNTEANU Ioan, Noi date privind situaţia şi lupta ţărănimii bănăţene în anii 1934-1938, (pag.305)
CIUBANCAN Vasile, Contribuţii hunedorene la dezideratul apărării integrităţii naţionale a României în perioada interbelică, (pag.323)
HERBAN Adela, Acţiuni militare antihitleriste pe teritoriul hunedorean în timpul revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă din august 1944, (pag.345)
OPRIŞ Ioan, Despre activitatea de ocrotire a patrimoniului cultural naţional în judeţul Hunedoara (1918-1948) , (pag.353)
MÎRZA Iacob, Predarea limbii germane la gimnaziul din Blaj în prima jumătate a sec.XIX, (pag.363)
IRIMESCU Rodica, Calendarele româneşti transilvănene ca mijloc de răspîndire a culturii în rîndul maselor, (pag.381)
CERGHEDEAN Lavinia, Din preocupările administraţiei zărăndene pentru dezvoltarea învăţămîntului românesc (1848-1876), (pag.393)
VÎRTOFEANU Maria, Din activitatea „Societăţii pentru fond de teatru român” în judeţul Hunedoara, (pag.399)
VALEA Mircea, NISTOR A., Elemente ale culturii spirituale dacice în obiceiuri tradiţionale româneşti, (pag.407)
APOLZAN Lucia, Aspecte etnografice de pe platforma Luncanilor -complex cu caracter unitar, (pag.435)
BASARAB Maria, Consemnări etnografice hunedorene în reviste transilvănene din a doua jumătate a sec. de XIX-lea, (pag.493)
ŢĂRCUŞ Gheorghe, Un spătar din Rişculiţa, comitatul Zarand, în Ţara Românească (1876), (pag.499)
ELENA SECOŞAN, Sisteme străvechi de prelucrare artistică a metalului păstrate pînă astăzi de pădurenii din Hunedoara, (pag.510)

NOTE DE LECTURĂ
Cronica activităţii Muzeului Judeţean Hunedoara - Deva, pe anii 1979-1980, (pag.509)
Recenzii, (pag.514)
Necrolog, (pag.536)


SARGETIA XVI-XVII, 1982-1983

Coperta
Pagina de titlu

BĂLAN Radu, Salutul Biroului Comitetului Judeţean de partid, (pag.11)
LAZĂR Ioachim, Centenarul Muzeului judeţean Hunedoara-Deva, (pag.22)
IONIŢĂ Elisabeta, Rolul muzeului în aprofundarea cunoştinţelor vizitatorilor despre istoria unitară a poporului român în lumina documentelor Plenarei lărgite a C.C. Al PCR din 1-2 iunie 1982, (pag.29)
IRIMESCU-ANDRUŞ Rodica, O sută de ani de activitate expoziţională la Deva, (pag.35)
LAZĂR Dan Mircea, Din activitatea ştiinţifică a Societăţii de istorie şi arheologie din Deva, în anii 1880-1902, (pag.45)
DUMITRAŞCU Sever, Din activitatea lui Constantin Daicoviciu pe şantierele arheologice hunedorene, (pag.55)
IONIŢĂ I. Gheorghe, Meleagurile hunedorene, puternic încadrate în istoria contemporaneităţii româneşti. Pledoarie pentru o reflectare muzeografică firească a acestui adevăr, (pag.63)
HERBAN Adela, Activitatea cultural-educativă a muzeelor hunedorene în anii socialismului, (pag.69)
VÎRTOPEANU Maria, Muzeul memorial Aurel Vlaicu la centenarul naşterii aviatorului, (pag.73)

STUDII ŞI ARTICOLE
COMŞA Eugen, Vânătoarea în timpul epocii neolitice de pe întinsul Transilvaniei, Banatului şi Crişanei, (pag.77)
DRAŞOVEAN Florin, MARIŞ Tiberiu, Cercetări arheologice de suprafaţă în aşezarea neolitică de la Turdaş (jud.Hunedoara), (pag.89)
BLĂJAN Mihai, STOICOVICI Eugen, TATI Cornel, MAN Ion, Studiul arheologic şi metalografic al unor obiecte din aramă şi bronz, descoperite în sudul Transilvaniei, (pag.95)
ANDRIŢOIU Ioan, Consideraţii asupra unor materiale arheologice aparţinând bronzului târziu descoperite în împrejurimile Devei, (pag.125)
COCIŞ Sorin, Ateliere de bronzieri în Dacia preromană (sec. II î.e.n. – sec. I e.n.), (pag.139)
POPA Pavel Viorel, Câteva consideraţii asupra tezaurului de la Sălaşu de Sus (jud.Hunedoara), (pag.145)
TATU Hristache, MORARU Viorel, Dispozitivul defensiv dacic de la Ponoriciu (jud.Hunedoara), (pag.151)
TATU Hristache, Fortificatii la Porţile de Fier ale Transilvaniei, (pag.165)
POPESCU Ovidiu, Credinţa geto-dacilor în nemurire, element de continuitate, (pag.171)
FERENCZI Ştefan, Observaţii tipologice şi comparative cu privite la castrele de marş romane situate în zona cetăţilor dacice din munţii Şurianului, (pag.179)
URSUŢ Dorin, MITULESCU Adam, PAUL Petrică, Drumul roman Sarmizegetusa-Ostrov. Aspecte geo-topometrice, (pag.201)
BĂLUŢĂ Cloşca, Pătrunderea şi difuzarea sigilatelor de Rheinzabern şi Westerndorf în Dacia Superior, (pag.209)
LIPOVAN T. Ion, Opaiţe romane din Ampelum (I), (pag.227)
PETOLESCU N. Constantin, Notă asupra unui fragment de diplomă militară romană, (pag.233)
NEMEŞ Emil, Podobe de aur aflate în colecţia Muzeului de arheologie Sarmizegetusa, (pag.237)
ABRUDAN Paul, STOIA Mircea, Documente inedite privind călătoria lui Theodor Mommsen în Trasilvania pentru studierea inscripţiilor romane din Dacia, (pag.241)
NICOLAUS Ioachim, Proporţii în arhitectura sacră din Dacia romană, (pag.251)
BARNEA Ion, Continuitea elementului daco-roman după părăsirea aureliană, pe baza descoperirilor paleocreştine din Transilvania, în lumina ultimelor cercetări, (pag.259)
FENEŞAN Costin, Familia românească Bizere şi moşiile ei de pe Valea Pogănişului (1443-1447), (pag.267)
FENEŞAN Cristina, Relaţiile Transilvaniei cu Imperiul Otoman în anii 1613-1629, (pag.281)
POP Aurel Ioan, Datul oilor în Ţara Haţegului în veacul al XV-lea şi la începutul veacului al XVI-lea, (pag.287)
PALAMARIU Olimpia, Tezaurul de monede feudale de la Ohaba Streiului (sec.XVI), (pag.295)
PALAMARIU Olimpia, Tezaurul feudal de la Călanu Mic (sec.XVI-XVII), (pag.299)
NAGHI Gheorghe, Românii din Oltenia în Ţara Haţegului în anii 1794-1795, (pag.311)
LAZĂR Ioachim, Evoluţia tehnicii mineritului şi a prelucrării metalelor preţioase în Ţara Zarandului (sec. al XVIII-lea), (pag.317)
LAZĂR Dan Mircea, Aspecte ale exploatării fierului la Ghelar (jud.Hunedoara) în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi până la sfârşitul secolului al XIX-lea, (pag.325)
RUSU A. Adrian, Cetatea Haţegului – monografie istorică şi arheologică, (pag.333)
ADAM Iosif, Cu privire la formarea pieţii economice unitare româneşti, (pag.361)
BERINDEI Dan, DOGARU Maria, Preocupări pentru alcătuirea unei istorii naţionale româneşti la mijlocul secolului al XIX-lea, (pag.369)
TĂNĂSESCU Constantin, Aspecte militare ale revoluţiei de la 1848-1849 la Deva, (pag.377)
AMBRUŞ Irimescu Rodica, Lista târgurilor din Transilvania, Banat şi România (1852-1918), (pag.389)
LASCU Nicolae, Popasul domnitorului Alexandru Ioan Cuza la Deva, în drum spre exil, (pag.411)
SORA Gheorghe, Ideea de unitate, suveranitate şi independenţă naţională a românilor transilvăneni, oglindită în patru documente din toamna anului 1918, (pag.417)
RUS Traian, Consideraţii privind caracterul plebiscitar, democratic al alegerilor şi activităţii Consiliilor Naţionale Române, (pag.425)
RABINOVICI Herbert, Participarea dr. Petru Groza la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, (pag.443)
ISAC Victor, Dreptul istoric ca drept al păcii, (pag.457)
HERBAN Adela, Aspecte din lupta minerilor de la Societatea Mică din Brad în anii 1924-1925, (pag.463)
PELIGRAD Dumitru, RUSU Teodor, Noul contract colectiv din Valea Jiului (decembrie 1929) şi semnificaţia lui, (pag.473)
LAZĂR Aurel, Răsunetul eroicelor lupte ale minerilor de la Lupeni din august 1929 în presa arădeană, (pag.479)
NISTOR Anghel, Aspecte privind aplicarea reformei agrare în judeţul Hunedoara, în anii crizei economice (1929-1933), (pag.485)
VALEA Mircea, Organizaţia Frontul Plugarilor în etapa revoluţiei popular-democratice din România (II), (pag.491)
NISTOR Anghel, Poziţia forţelor democratice hunedorene în alegerile parlamentare din decembrie 1937, (pag.501)
LAZĂR Liviu, Consideraţii istoriografice referitoare la problema antirevizionistă, (pag.507)
CĂZĂNIŞTEANU Constantin, Depresiunea Haţegului – reduit militar naţional în concepţia strategică a comandamentului român în cursul insurecţiei naţionale (23-31 august 1944), (pag.515)
FURDUI Titus, Două exemplare din Tâlcul Evangheliilor a lui Coresi recent descoperite în comuna Măceu, jud.Hunedoara, (pag.519)
BRAICU Aurora Doina, Circulaţia pe meleaguri hunedorene a unor cărţi româneşti din secolele XV-XVII, păstrate în patrimoniul cultural naţional sibian, (pag.531)
BRAICU Aurora Doina, Consideraţii privind prezenţa în sud-estul Transilvaniei a unor tipărituri româneşti din secolul al XVI-lea, (pag.539)
BUICLIU Rîpa Dan, Decrete şi cărţi didactice imprimate pentru învăţământul din Transilvania şi Banat (1771-1822), (pag.549)
FLOREA Nicolae, Contribuţii la istoria învăţământului. Şcolile de reuniune grănicerească., (pag.559)
BASARAB Maria, Consideraţii privind cărţile didactice româneşti (1785-1892) din patrimoniul hunedorean, (pag.565)
MÂRZA Iacob, Manuale de istorie folosite la şcolile din Transilvania între mijlocul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, (pag.577)
BASARAB Maria, Consemnări culturale în presa interbelică, (pag.607)
VÎRTOPEANU Maria, Din activitatea reuniunii de cântări din Orăştie, (pag.617)
LASCU Viorica, Relaţiile dintre Gavril Todică şi Alexandru Borza, (pag.625)
IANCU Gheorghe, Contribuţii la istoricul învăţământului primar din judeţul Hunedoara, (pag.643)
PASCU Constantin, Un cărturar originar din Petroşani între ctitorii revistei Luceafărul, (pag.659)
SECOŞAN Elena, Pădurenii din Hunedoara, (pag.665)
APOLZAN Lucia, Aspecte ale culturii spirituale. Obiceiuri, practici şi simboluri specifice gospodăriei pastoral-agricole din Platforma Luncanilor, judeţul Hunedoara, (pag.685)
CONSTANTIN Clemente, Variante ardeleneşti ale paparudelor, (pag.723)
RANDOLEANU Lucia, Consideraţii asupra icoanelor pe lemn din Ţara Zarandului, (pag.727)

MISCELANEA
Cronica activităţii ştiinţifice a Muzeului judeţean Hunedoara-Deva pe anii 1981-1983 (BASARAB Maria, ), (pag.733)
Octavian Floca – necrolog (LAZĂR Ioachim, ), (pag.741)
Ion Poporogu - necrolog (ANDRUŞ Rodica, ), (pag.743)
Vasile Găinaru - necrolog (ANDRUŞ Rodica, ), (pag.745)


SARGETIA XVIII-XIX, 1984-1985

Coperta
Pagina de titlu

LAZĂR Ioachim, Zarandul - principalul focar al răscoalei ţăranilor români conduşi de către Horea, Cloşca şi Crişan, (pag.7)
ŞTEFĂNESCU Barbu, Agricultura din vestul Munţilor Apuseni în preajma răscoalei lui Horea, (pag.17)
TĂNĂSESCU Constantin, Câteva aspecte particulare privind răscoala lui Horia de la 1784, (pag.25)
MUNTEANU Ioan, CUREC Margareta, Cu privire la starea de spirit a ţărănimii bănăţene în timpul răscoalei populare din 1784, (pag.33)
MAGYARI Andrei, Efectul răscoalei din 1784 în Scaunele secuieşti, (pag.43)
ŞORA Gheorghe, Portretul lui Horea în literatură, (pag.55)
ZAHARIA Gheorghe, Dimensiunea europeană a mişcării revoluţionare condusă de Horea, (pag.63)
GLUCK Eugen, Contribuţii noi cu privire la răsunetul răscoalei populare din 1784, în presa din Anglia, Cehia şi Germania, (pag.69)
URSUŢIU Liviu, Istoria unei cărţi: „Revoluţiunea lui Horia”, (pag.79)

STUDII ŞI ARTICOLE
DRAŞOVEANU Florin, ROTEA Mihai, Cercetări de suprafaţă pe teritoriul aşezării neolitice de la Chitid (Hunedoara), (pag.85)
KALMAR Zoia, TATU Hristache, Materiale neo-eneolitice descoperite in Ţara Haţegului, (pag.91)
FERENCZI Ştefan, Depresiunea Cernei bănăţene a fost şi ea folosită în legătură cu înaintarea unor trupe romane spre complexul cetăţilor dacice din munţii Sebeşului? (consideraţii geomorfologice), (pag.101)
MORARU Viorel, TATU Hristache, O nouă fortificaţie dacică în zona Ponorîci, judeţul Hunedoara, (pag.109)
MORARU Viorel, Opinii referitoare la funcţionalitatea complexului defensiv dacic de la Ponorîci (judeţul Hunedoara), (pag.113)
DUMITRAŞCU Sever, Constantin Daicoviciu – arheologul, patriotul, umanistul, (pag.117)
ŢEPOSU-MARINESCU Lucia, Cu privire la urbanizarea Miciei, (pag.125)
COCIŞ Sorin, RUSU Adriana, Fibule romane din colecţiile Muzeului Judeţean Deva (I), (pag.131)
LIPOVAN T. Ion, Opaiţe romane produse într-o oficină din Ampelum (II), (pag.141)
FLORESCU Radu, Urbanizarea Daciei romane, (pag.149)
RUSU Andrei Adrian, Dovezi pentru continuitatea adunărilor româneşti din Ţara Haţegului după mijlocul secolului al XV-lea, (pag.169)
FENEŞAN Costin, Ohaba şi Ponor – două moşii româneşti din Ţara Haţegului şi stăpânii lor în secolele XV-XVI, (pag.181)
LAZĂR Dan Mircea, Aspecte ale prelucrării fierului la Ghelar (jud.Hunedoara) în evul mediu, în lumina recentelor cercetări arheologice, (pag.195)
TĂNĂSESCU Constantin, Date privitoare la oraşul şi cetatea Devei în secolele XVI-XVII, (pag.203)
POP Aurel Ioan, Din documentele Arhivei Naţionale Slovace de la Bratislava despre Ţara Haţegului la începutul secolului al XVI-lea, (pag.215)
IONAŞ Vasile, Fuga ţăranilor de pe moşii oglindită în documentele păstrate la Filiala Arhivelor Statului – judeţul Hunedoara, (pag.221)
LAZĂR Ioachim, Aspecte privind cărbunăritul în ţinutul Hunedoarei (secolele XVI-XIX), (pag.229)
VÎNĂTORU Marioara Elenuţa, O descriere a comitatului Hunedoara la 1773, (pag.241)
PALAMARIU Olimpia, Tezaurul de monede feudale din secolele XVII-XVIII existent în colecţia veche a Muzeului din Deva, (pag.247)
PALAMARIU Olimpia, Repertoriul tezaurelor feudale din colecţia Muzeului Judeţean din Deva, (pag.253)
VÎNĂTORU Viorel, Statutul şcolii de montanistică din Săcărâmb (1863), (pag.289)
MÎNDRUŢ Stelian, Contribuţii epistolare la biografia istoricului Nicolae Densusianu (1879-1987), (pag.295)
ŞORA Gheorghe, Vasile Goldiş către aviatorul Aurel Vlaicu, (pag.305)
HERBAN Adela, Contribuţii la cunoaşterea activităţii Sindicatelor Unitare din Deva, (pag.323)
NISTOR Anghel, Aspecte privind aplicarea reformei agrare în judeţul Hunedoara între anii 1934-1939, (pag.329)
LAZĂR Liviu, Acţiuni de masă antirevizioniste, antirăzboinice în judeţul Hunedoara, (pag.343)
VOICULESCU Marin, Petru Groza - previzionar cugetător politic, (pag.351)
ZAHARIA Gheorghe, Rolul hotărâtor al maselor în instaurarea regimului revoluţionar – democratic din 6 martie 1945, (pag.359)
VALEA Mircea, NISTOR Anghel, Reflecţii despre denumirea teritoriul intracarpatic, (pag.365)
MÂRZA Iacob, Lectori ai manualului de istorie al lui Martin Bolla, semnificaţii culturale şi politice, (pag.373)
BASARAB Maria, Însemnări manuscrise cu conţinut istoric din cărţile vechi româneşti existente în judeţul Hunedoara, (pag.391)
ANDRUŞ Rodica, Câteva date privitoare la activitatea despărţămintelor hunedorene ale Astrei, (pag.397)
ANDRUŞ Rodica, Periodice hunedorene din colecţiile Muzeului Judeţean Deva (1876-1948), (pag.403)
ANDRUŞ Rodica, Calendare româneşti hunedorene, (pag.435)
OPRIŞ Ioan, Din istoricul ocrotirii patrimoniului cultural hunedorean, (pag.445)
APOLZAN Lucia, Aspecte ale arhitecturii tradiţionale în gospodăria din aşezările carpatice, (pag.453)
APOLZAN Lucia, Omenie şi permanenţă pe plaiurile de munte, (pag.461)

• Abrevieri bibliografice


SARGETIA XX, 1986-1987 [nu există online]

STUDII ŞI ARTICOLE
IACOB Rafila, Cuvînt înainte, (pag.9)
DRAŞOVEANU Florin, Aşezarea neolitică de la Hunedoara „Dealul Sînpetru”, (pag.11)
LAZAROVICI Gheorghe, KALMAR Zoia, Tipuri de locuinţe în aşezarea neolitică de la Parţa, (pag.18)
KALMAR Zoia, TATU Hristache, Contribuţii la cunoaşterea unui grup cultural din epoca bronzului din Banat, răspîndit şi în sud-vestul Transilvaniei (I), (pag.35)
ANDRIŢOIU Ioan, Contribuţii la cunoaşterea culturii Wietenberg în sud-vestul Transilvaniei (I), (pag.45)
VASILIEV Valentin, Probleme ale cronologiei Hallstattului pe teritoriul României (II), (pag.64)
FLOREA Gelu, Consideraţii privind unele aspecte ale locuirii dacice în Munţii Orăştiei, (pag.81)
GLODARIU Ioan, Din nou despre „Decebalus per Scorilo”, (pag.93)
MARINESCU Lucia, Consideraţii asupra artei dacice, (pag.98)
DUMITRAŞCU Sever, Regele Pieporus şi acţiunea costobocă din sec.II e.n. Un istorc al problemei, (pag.106)
MOGA Vasile, Amfiteatre şi lupte de gladiatori în Dacia romană, (pag.111)
ARDEVAN Radu, Veterani şi decurioni municipali în Dacia romană, (pag.117)
ARDEVAN Radu, Aediles şi quaestores la Ulpia Traiana Sarmizegetsua, (pag.127)
LIPOVAN T. Ion, Un praepositus auariarum la Ampelum, (pag.133)
COCIŞ Sorin, RUSU Adriana, Fibule romane din colecţiile Muzeului Judeţean Deva (II), (pag.139)
POP Constantin, Cultul Dianei la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.148)
POPESCU Ovidiu, Politica voievozilor români de la sud de Carpaţi de apărare împotriva penetraţiei feudalităţii maghiare şi a catolicismului, (pag.151)
TĂNĂSESCU Constantin, Din trecutul municipiului Deva. De la prima atestare documentară pînă în secolul al XVI-lea, (pag.160)
BOLDEA Ligia, Cîteva consideraţii privitoare la familia nobilă de Măcicaş (sec.XVI-XVI), (pag.171)
RUSU Andrei Adrian, Miscellanea hatzegiana. (Informaţii şi reinterpretări privitoare la istoria Ţării Haţegului în evul mediu) (I), (pag.178)
DRĂGAN Ioan, Gheroghe More de Ciula, banul Severinului şi al Belgradului (?-1507), (pag.205)
LAZĂR Ioachim, Aspecte privind cultivarea viţei de vie în judeţul Hunedoara (sec.XVI-XIX), (pag.206)
PETROV Gheorghe, Despre pribegia lui Matei Aga din Brîncoveni în Ţara Haţegului (1630-1631), (pag.223)
URSUŢIU Maria, Contribuţii privind breslele din Hunedoara şi Haţeg în secolul al XVII-lea, (pag.233)
RUSU Liliana Floretina, Fenomene istorico-demografice în Ţara Haţegului din evul mediu pînă la 1900, (pag.241)
PALAMARIU Olimpia, Monedele de tip Sadagura existente în colecţia Muzeului Judeţean Deva, (pag.248)
ZAHARIA Dumitru, Informaţii despre ţinuturile hunedorene în manuscrisele Marsilli de la biblioteca Universităţii din Bologna, (pag.252)
OPRIŞ Ioan, Cartea veche românească, tezaur material şi de date istorice, (pag.261)
BASARAB Matei, Însemnări manuscrise de pe vechi tipărituri româneşti, existente în patrimoniul hunedorean, despre legătorie şi legători de carte, (pag.285)
COLTA Rodica Elena, Cîteva aspecte ale circulaţiei ivirienelor în judeţul Hunedoara, (pag.292)
NEAMŢU Gelu, Destinul cărţilor despre Horea apărute cu ocazia centenarului răscoalei (1784-1884), (pag.298)
NAGHI Gheorghe, Un manuscris inedit al lui Ştefan Moldovan privitor la Ţara Haţegului la mijlocul secolului al XIX-lea (I), (pag.306)
IONAŞ Vasile, Administraţia românească a comitatului Zarand între anii 1861-1876 (I), (pag.327)
VÂNĂTORU Viorel, Dreptul de folosire a pădurilor în comitatul Hunedoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.336)
LAZĂR Ioachim, Aron Densuşianu (1837-1900) promotor al luptei pentru unitate naţională a poporului român, (pag.342)
NEAMŢU Gelu, Documente privind mişcarea dacoromână la Deva în 1885 şi 1905, (pag.354)
ANDRUŞ Rodica, Un hunedorean în Legiunea Română din Italia – Ştefan Oţel din Brad, (pag.366)
ANDRUŞ Rodica, Din activitatea bibliotecilor înfiinţate de Astra în judeţul Hunedoara, (pag.389)
GOŢIA Anca, Din corespondenţa folcloristului Ion Pop Reteganul cu Astra, (pag.397)
IVANEŞ Constantin, Opţiuni privind dezvoltarea economică a României în primul deceniu interbelic, reflectate în revista „Analele statistice şi economice”, (pag.403)
LAZĂR Liviu, Antirevizionismul presei hunedorene în deceniul patru al secolului nostru, (pag.417)
NISTOR Anghel, Aspecte din viaţa social-politică hunedoreană în anul 1940, (pag.425)
HERBAN Adela, Situaţia social-economică şi politică a maselor muncitoare hunedorene între anii 1944-1947, (pag.430)
UDREA Traian, Abolirea monarhiei şi proclamarea Republicii – necesitate istorico-politică fundamentală, (pag.447)
MÎNDRUŢ Stelian, Silviu Dragomir despre Alexandru Lepădatu, (pag.459)
HOMORODEAN Mircea, Toponimele Piule (Piva), (pag.465)
VALEA Mircea, NISTOR Anghel, Nume de localităţi hunedorene referitoare la defrişarea pădurii, (pag.469)

MISCELLANEA
ROTEA Mihai, Locuirea Coţofeni de la Deva – „Strada Lenin”, (pag.475)
PAKI Adela, COCIŞ Sorin, Teracote de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.480)
NEMEŞ Emil, O teracotă cu Venera descoperită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.488)
OPRIŞIU Victor, Un sprijinitor din Fiume al Astrei, (pag.491)

ŞTIINŢELE NATURII
FABIAN Călin, FABIAN Mihaela, Abordarea fenomenelor geologice din perspectiva teoriei, cu aplicaţii la teritoriul hunedorean, (pag.493)
BAICOANA Marin, BURNAZ Silvia, Contribuţii la cunoaşterea zonei carstice Ponorici-Cioclovina (Munţii Şureanu), (pag.501)
TRUFAŞ Valer, POP-BADEA Adriana, Apele subterane din culoarul Streiului, (pag.507)
BALAZS Marcela, Moluşte din puncte fosilifere hunedorene aflate în colecţia Muzeului Judeţean Hunedoara-Deva, (pag.534)
KESSLER Eugen, Materiale fosile de păsări de pe teritoriul judeţului Hunedoara, (pag.541)
GRIGORESCU Dan, Cel mai vechi mamifer fosil din România, (pag.543)
RADU Stelian, Rezultatele cercetărilor privind extinderea în cultura forestieră a arborelui de plută din Amur (Phellodendron amurense Rupr.), (pag.546)
CERNELEA Eugen, Implicaţii ecologice ale activităţii pastorale în Parcul Naţional Retezat, (pag.551)
BURNAZ Silvia, Contribuţii la cunoaşterea faunei de lepidoptere a Platformei Luncanilor (Munţii Şureanu), (pag.557)
GHIRA Valeriu Ioan, Contribuţii la cunoaşterea herpetofaunei din Retezatul calcaros, (pag.563)
STUGREN Bogdan, zoogeografia comparată a herpetofaunei din Carpaţi şi Pirinei, (pag.567)
WEBER Peter, Notă preliminară privind cîntecul speciei Emberiza citrinella în Transilvania, (pag.571)

• Bibliografia volumelor I-XIX (seria istorie) şi indicele de autori (ANDRUŞ Rodica), (pag.576)
• Bibliografia volumelor I-XIII (secţia ştiinţele naturii) şi indicele de autori (BURNAZ Silvia), (pag.599)

SATUL MIHĂILENI (COMUNA BUCEŞ) – STUDIU MONOGRAFIC
ANDRIŢOIU Ioan, (pag.607)
PALAMARIU Olimpia, LAZĂR Ioachim, (pag.610)
ANDRUŞ Rodica, (pag.638)
HERBAN Adela, (pag.655)
BASARAB Maria, (pag.678)
DAVID Mihai, (pag.690)
BALAZS Marcela, (pag.721)
BURNAZ Silvia, (pag.728)
GHIRA Valeriu Ioan, (pag.737)

• Abrevieri bibliografice, (pag.740)


SARGETIA XXI-XXIV, 1988-1991 [numărul nu există online]

Coperta
Pagina de gardă

STUDII ŞI ARTICOLE
LUCA Adrian Sabin, Stratigrafie şi cronologie. Cel mai timpuriu raport stratigrafic dintre culturile starcevo-Criş şi Vinca. Corelaţia dintre nivelurile V şi IV de la Liubcova-Orniţa, (pag.1)
MAXIM Zoia, Cercetările etno-arheologice din Munţii Cerna-Vâr, (pag.15)
ANDRIŢOIU Ioan, Istoricul şi stadiul actual al cercetărilor privind epoca bronzului în sud-vestul Transilvaniei, (pag.25)
NEMEŞ Emil, Locuitorii Ţării Haţegului până la cucerirea romană, (pag.33)
DAICOVICIU Hadrian, FERENCZI Istvan, RUSU Adriana, Dovezi epigrafice referitoare la participarea Legiunilor II Adiutrix şi VI Ferrata la cucerirea Complexului cetăţilor dacice din Munţii Sebeşului, (pag.43)
ŢEPOSU Lucia, Tipuri de statuete de bronz romane din Dacia, (pag.63)
LIPOVAN T. Ion, Ceramica romană decorată cu figuri aplicate în relief de la Ampelum, (pag.83)
CHETATU Hrsita, POPA Octavian, KALMAR Zoia, Contribuţii la repertoriul arheologic al Ţării Haţegului (Judeţul Hunedoara), (pag.93)
LAZĂR Dan Mircea, DAVID Mihai, PESCARU Eugen, Biserica românească de la Criscior (Jud.Hunedoara), (pag.121)
LAZĂR Ioachim, Castelul şi domeniul Hunedoarei în epoca lui Matia Corvinul (1458-1490), (pag.133)
PALAMARIU Olimpia, Circulaţia monetară în evul mediu pe teritoriul hunedorean, (pag.151)
PETROV Gheorghe, Paul Keresztessy de Nagymegyer – nobil de seamă al principatului Transilvaniei în veacul al XVII-lea, (pag.157)
TURC Corina, Destin livresc în secolul al XVII-lea în sudul Transilvaniei, (pag.163)
HOTEA Diana Meda, Manifestări ale mentalităţii colective ţărăneşti la mijlocul secolului al XVIII-lea în Transilvania, (pag.173)
DORDEA Ioan, Aspecte din mineritul şi metalurgia transilvăneană de la sfârşitul veacului al XVIII-lea, (pag.179)
DREGHICIU Doina, Legători de cărţi consemnaţi în însemnările olografe de pe tipărituri româneşti vechi din judeţul Alba (secolul al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea), (pag.197)
LAZĂR Ioachim, Contribuţii la istoria învăţământului elementar românesc din judeţul Hunedoara (1780-1848), (pag.207)
BUGNARIU Elena, Evoluţia tehnicii prelucrării fierului în zona Hunedoarei (Topliţa 1780 – Hunedoara 1902), (pag.233)
VÂNĂTORU Viorel, VÂNĂTORU Elenuţa-Mărioara, Un document inedit privind revoluţia de la 1848/1849 în comitatul Zarand, (pag.243)
RUSU Andrei Adrian, Un manuscris inedit al lui Ştefan Moldovan privitor la Ţara Haţegului la mijlocul secolului al XIX-lea (II), (pag.253)
BOTEZAN Liviu, BOTEZAN Ioana, Corespondenţa unor intelectuali din comitatul Hunedoara cu Timotei Cipariu între 1850-1875, (pag.283)
MIRCEA Ioan, Prezenţa cărţii româneşti vechi pe meleaguri transilvane, relevată în documente din anii 1867-1868, (pag.303)
LAZĂR Ioachim, Aspecte privind învăţământul elementar în satul Ostrov din Ţara Haţegului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.347)
WARDEGGER Nicolae, Premisele înfiinţării şi activităţii muzeului devean în cadrul Societăţii de istorie şi arheologie a comitatului Hunedoara, (pag.393)
IONAŞ Vasile, Administraţia românească a comitatului Zarand între anii 1861-1876 (II), (pag.413)
ANDRUŞ Rodica, Lucrările adunărilor generale ale Astrei ţinute în judeţul Hunedoara, (pag.437)
FRĂŢILĂ Ion, Adeziunea românilor hunedoreni la Memorandumul din 1892, (pag.461)
GIURA Lucian, Preocupări privind apicultura la saşii transilvăneni, (pag.467)
MUNTEANU Ioan, Contribuţia protopopului Lugojului dr. George Popovici la mişcarea naţională din Banat, (pag.473)
ŞTIRBAN Marcel, Semnificaţia istorică a Marii Uniri, (pag.483)
STAN I. Constantin, Mutaţii privind situaţia politică a statelor din Europa centrală şi de sud-est în anul 1918, (pag.499)
BARON Mircea, „Ardealul” (1917-1918), ziar al luptei pentru unitatea naţională a românilor, (pag.513)
HERBAN Adela, Aspecte ale relaţiilor diplomatice româno-italiene în deceniul III al secolului XX, (pag.523)
GIURAN A. Valeriu, GIURAN Mia-Maria, Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei, în războiul antifascist, în perioada 23-31 august 1944, (pag.557)
VALEA Mircea, HOMORODEAN Mircea, NISTOR Anghel, Toponimie hunedoreană, (pag.585)

NOTE ŞI DISCUŢII
MORARU Viorel, Noutăţi la Măgura Călanului, (pag.643)
RUSU Adriana, Marcus Statius Priscus la Germisara, (pag.653)
LIPOVAN T. Ion, Venus de la Ampelum, (pag.657)
PESCARU Eugen, Încă o plăcuţă votivă din aur descoperită la Germisara (Geoagiu-Băi), (pag.663)
PALAMARIU Olimpia, Tezaurul de denari imperiali romani descoperit la Valea Arsului - Brad, (pag.667)
POPA Victor, Un relief votiv cu Pan descoperit la Cigmău (Germisara), (pag.673)
PETROV Gheorghe, Un obol unguresc din vremea regelui Coloman descoperit la Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara, (pag.679)
BURNAZ Silvia, Analiza materialului faunistic provenit din aşezarea feudală timpurie de la „Grădişte” – Haţeg (Judeţul Hunedoara), (pag.681)
BLĂJAN Mihai, TOGAN George, Locuinţa medievală la Mediaş (Jud.Sibiu), (pag.689)
POP Horea, Observaţii de topografie arheologică la Şimleul-Silvaniei. Cetatea feudal timpurie, (pag.707)
PALAMARIU Olimpia, Tezaurul de monede feudale, din secolele XV-XVI, descoperit la Făgeţel, comuna Dobra, judeţul Hunedoara, (pag.715)
MINEA Ilie, Ţara Haţegului, (pag.721)
OPRIŞU Ioan Victor, Un act de bunăvoinţă a domnitorului Constantin Brâncoveanu faţă de bulgari, subliniat în mod deosebit într-o carte latinească, (pag.729)
ANDRUŞ Rodica, Piese orientale de armament în colecţiile Muzeului devean (sec.XVII-XIX), (pag.733)
BASARAB Maria, Însemnări despre căi de pătrundere a cărţii vechi româneşti în localităţi hunedorene, (pag.739)
CERGHEDEAN Mihai, Câteva date cu privire la conscripţia militară din vara anului 1784 în comitatele Hunedoara şi Zarand, (pag.745)
FIRCZAK Gheorghe, Aspecte ale iluminismului maghiar din Transilvania, (pag.753)
BASARAB Maria, Valoarea documentară a unui vechi registru bisericesc, (pag.775)
GLODARIU Eugenia, Despre „Societatea de lectură a tinerimii române studioase de la Gimnaziul din Orăştie”, (pag.781)
LAZĂR Ioachim, preot BORA Ovidiu, Fragmente din istoria parohiei Ostrov în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.787)
ANDRUŞ Rodica, Din activitatea despărţămintelor hunedorene ale Astrei pentru păstrarea şi perpetuarea tradiţiilor populare, (pag.801)
LAZĂR Ioachim, Despărţământul Deva al Astrei şi înfiinţarea „Reuniunii pentru ajutorarea meseriaşilor”, (pag.807)
REGHIŞ Doina, Portrete–document aflate în colecţia de artă a Muzeului judeţean Hunedoara-Deva, (pag.817)
FIRCZAK Gheorghe, Societatea de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara. Primii ani de activitate, (pag.823)
LAZĂR Ioachim, OPRIŞU Ioan Victor, Augustin Degan (1850-1930), un om de cultură şi şcoala românească, (pag.839)
HERBAN Adela, Din preocupările agronomului hunedorean Ioan Sever Ordeanu (1864-1936) pentru înnoirea teoriei şi practicii agriculturii româneşti, (pag.845)
PELIGRAD Dumitru, Un patriot uitat: Ioan N. Roman (1866-1931), (pag.851)
HERBAN Adela, Statutul sindicatului viticol din România – model pentru organizarea viticultorilor hunedoreni, (pag.857)
LAZĂR Liviu, Contribuţia juriştilor la succesul mişcării antirevizioniste din judeţul Hunedoara, (pag.867)
PELIGRAD Dumitru, Din viaţa şi activitatea lui Ilie Haşegan (1902-1974), (pag.875)
LAZĂR Ioachim, Din viaţa şi activitatea profesorului-preot Victor Ioan Oprişu, (pag.879)

RECENZII. CRONICA ACTIVITĂŢII MUZEALE. NECROLOAGE. LISTA DE ABREVIERI
• Recenzii, (pag.895)
• Cronica activităţii ştiinţifice a Muzeului judeţean Hunedoara-Deva pe anii 1990-1992 (LAZĂR Ioachim), (pag.91)
• David Prodan (1902-1992) – necrolog (LAZĂR Ioachim), (pag.931)
• Radu Popa (1933-1993) – necrolog (LAZĂR Ioachim), (pag.937)
• Abrevieri bibliografice, (pag.941)


SARGETIA XXV, 1992-1994 [numărul nu există online]

Coperta
Pagina de gardă

LUCA Adrian Sabin, BARBU Mircea, Aşezarea neolitică de la Iosaş-Anele (Jud.Arad), (pag.13)
POP Horea, Sisteme defensive dacice în depresiunea Şimleului (Jud.Sălaj), (pag.25)
MĂRGHITAN Liviu, Strategia lui Traian în războaiele dacice, (pag.43)
COSTEA Florea, Fortificaţia dacică de la Crizbav „Dealul Eroilor” (Helenburg, jud.Braşov), (pag.49)
TROHANI George, Aşezări geto-dacice apărate natural şi fortificate din Muntenia, (pag.65)
BOULEY Elisabeth, La gladiature et la venatio en Mésie Inférieure et en Dacie à partir du règne de Trajan, (pag.77)
BARBUTI Nicola, Plinio e Traiano, (pag.97)
PORTASE Dumitru, Frontierele provinciei Dacia în timpul împăratului Traian, (pag.113)
LIPOVAN T. Ion, Ceramică provincială romană ştampilată de la Ampelvm, (pag.121)
RUSU Adriana, Les Illyries en Dacie, (pag.137)
LIPOVAN T. Ion, Reliefuri şi statuete votive din ceramică glazurată descoperite la Ampelvm, (pag.153)
NEMEŞ Emil, Orientali la Ulpia Traiana, (pag.161)
PESCARU Eugen, RUSU Adriana, Des Orientaux dans le pagus romain de Micia, (pag.171)
POP Constantin, Religie şi urbanism în Dacia Romană, (pag.181)
PALAMARIU Olimpia, Informaţii documentare referitoare la unele descoperiri de monedă antică în judeţul Hunedoara (prima jumătate a secolului XIX – prima jumătate a secolului XX), (pag.193)
LAZĂR Ioachim, Din corespondenţa lui Nicolae Densuşianu privind difuzarea Chestionarului istoric şi strângerea datelor pentru „Dacia preistorică”, (pag.191)
NEMEŞ Emil, 70 de ani de la înfiinţarea Muzeului de arheologie din Sarmizegetusa, (pag.219)
PALAMARIU Olimpia, Dr. Octavian Floca – colecţionar şi pasionat cercetător numismat, (pag.223)
ENESCU Radu, Hispanitate şi românitate, (pag.227)
PINTER K. Zeno, Spada medievală din mormântul de călăreţ de la Deva – Consideraţii tipologice şi cronologice, (pag.235)
DOMINUŢ I. Pădureanu, Noi consideraţii pe marginea unor referiri la români în „Otookars Osterrichische Reimchronik” (1285-1309), (pag.247)
NÄGLER Doina, Ideea unităţii europene în cartea secolelor al XV-lea şi al XVI-lea, (pag.259)
HERBAN Adela, Religie şi diplomaţie în ţările române (sec.XVI), (pag.265)
BICHICEAN Gheorghe, Religia românilor din Transilvania în cuprinsul Constituţiilor Aprobate (Dieta din anul 1653), (pag.275)
CRIŞAN Ion Sorin, ALB Dan Vasile, Câteva aspecte ale ortodoxismului şi greco-catolicismului în Transilvania în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, (pag.283)
FIRCZAK Gheorghe, Raţionalism şi preiluminism în Transilvania secolului al XVII-lea, (pag.291)
PÂRVULESCU Dorina, Zugravi de formaţie brâncovenească în Banatul primei jumătăţi a secolului al XVIII-lea, (pag.299)
CÂMPEANU Remus, Tineri români la şcolile confesionale din Transilvania în secolul al XVIII-lea, (pag.309)
BASARAB Maria, Cărţi vechi româneşti, de prevestire, aflate în patrimoniul bibliofil hunedorean, (pag.331)
ANDRUŞ Rodica, Spade şi săbii din colecţiile muzeului devean, (pag.337)
DREGHICIU Doina, Scrieri ale lui Gheorghe Şincai în patrimoniul bibliofil al judeţului Alba, (pag.345)
BASARAB Maria, Cărţi manuscrise din patrimoniul cultural hunedorean, (pag.361)
FRĂŢILĂ Ion, Biserica şi slujitorii ei în apărarea vieţii social politice a românilor hunedoreni, (pag.375)
LASCU Horea, Documente sibiene despre răscoala lui Horea, (pag.383)
GLÜCK Eugen, Din răsunetul răscoalei populare din 1784 în presa suedeză şi daneză, (pag.391)
CÂMPEANU Remus, Între certitudini şi confuzii. Din nou despre Răscoala lui Horea, (pag.399)
BIŢU Voichiţa, Două diplome ale trădării, (pag.407)
CRIŞAN Eugenia, Centenarul răscoalei lui Horea, Cloşca şi Crişan în presa românească sibiană, (pag.415)
ELENA Miklosik, Câteva portrete, semnate de Dimitrie Turcu, aflate în muzeul Banatului, (pag.423)
IONESCU Doina, Consideraţii privind colecţia de icoane pe sticlă aflate la muzeul din Deva, (pag.431)
VALEA Mircea, HOMORODEAN Mircea, NISTOR Anghel, Toponimie hunedoreană (II), (pag.447)
NEAMŢU Gelu, Tendinţe de unitate religioasă la românii din Transilvania în timpul revoluţiei de la 1848, (pag.505)
VÂNĂTORU Viorel, VÂNĂTORU Mărioara Elenuţa, Un document privind victimele căzute în subcercul Hălmagiu (comitatul Zarand) în timpul revoluţiei de la 1848/1849, (pag.513)
LAZĂR Ioachim, O conscripţie din anii 1850 şi 1857 din Ilia, (pag.529)
BOTEZAN Liviu, Dimitri Moldovan – fiu al Devei. Rolul lui în viaţa politică a Transilvaniei din perioada 1848-1867, (pag.567)
LAZĂR Ioachim, Învăţământul pedagogic hunedorean între anii 1849-1883, (pag.623)
CRIŞAN Vasile, Reviste pedagogice sibiene. Foişoara Telegrafului Român (1876-1877), (pag.661)
ORGA Gabriel Valentin, Ioan Moţa – tabloul interzis al unui destin de naţionalist ardelean, (pag.669)
DEMŞEA Dan, Aradul şi avionul lui Vlaicu III, (pag.691)
GOŢIA Dorin, Din activitatea Astrei în perioada 1914-1918, (pag.711)
GOŢIA Anca, Idealul neatârnării în poezia scrisorilor versificate ale soldaţilor români în primul război mondial, (pag.727)
BARNA Dumitru, Biserică şi societate.
STAN I. Constantin, Generalul Henri Mathias Berthelot – sprijinitor al cauzei naţionale româneşti, (pag.769)
CRĂCIUN Cornel, Sculptura cu tematică religioasă la salonul oficial 1924-1947, (pag.783)
HERBAN Adela, Acordul de la Roma, (pag.803)
LAZĂR Liviu, Rolul bisericii în susţinerea mişcării antirevizionaliste din Transilvania în perioada interbelică, (pag.823)
RÂMNEANŢU Vasile, Reacţia presei româneşti faţă de regimul hitlerist din Germania şi de mişcarea prohitleristă din România (1933-1938), (pag.831)
CRĂCIUN Cornel, Viaţa culturală şi reclama în Brad – consideraţii pentru perioada deceniului patru al secolului XX, (pag.841)
HACMAN Serghei, Problema Basarabiei şi a Bucovinei în relaţiile sovieto-germane (iunie 1940 – iunie 1941). Aspecte geopolitice şi geostrategice, (pag.863)
GIURAN Valeriu, Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în cel de-al doilea război mondial, în perioada 1-10 septembrie 1944, (pag.873)
FIRCZAK Gheorghe, ANDRUŞ Rodica, Bibliografia Anuarului Societăţii de Istorie şi Arheologie a comitatului Hunedoara, (pag.911)

RECENZII. CORNICA ACTIVITĂŢII MUZEALE. LISTA DE ABREVIERI
Maria Dogaru, Din Heraldica României. Album, Bucureşti 1994, 191 p. (ANDRUŞ Rodica)
Simion Retegan, Satul românesc din Transilvania, ctitor de şcoală (1850-1867), Cluj, 1994, 271 p. (ANDRUŞ Rodica)
Zeliko Demo, Ostrogothio Coinage from collections in croatia, Slovenia and Bosnia-Hertegovina, Ljubljana, 1994, 310 p. + 15 pl. (PALAMARIU Olimpia), (pag.941)


SARGETIA XXVI/1, 1995-1996 [numărul nu există online]

Coperta
Pagina de gardă

MUZEUL CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI ROMANE DEVA LA 115 ANI
RUSU-PESCARU Adriana, Pro memoria, (pag.11)
ANDRUŞ Rodica, Din „Cartea de Aur” la 115 ani de la înfiinţarea muzeului devean, (pag.17)
ZOLTÁN Szèkely, In memoriam directorului doctor docent Octavian Floca, (pag.27)
DRĂGOESCU I. Ion, Octavian Floca (1904-1983) – corespondenţă inedită, (pag.33)
RUSU-PESCARU Adriana, Liviu Mărghitan la a 60-a aniversare, (pag.39)

STUDII ŞI ARTICOLE
LUCA Adrian Sabin, Aşezarea Vinča de la Romos. Faza A a culturii Vinča în Transilvania, (pag.45)
ZOLTÁN Szèkely, Plastica şi arta decorativă a neoliticului din sud-estul Transilvaniei, (pag.69)
STARNINI Elisabetta, Aspecte ale industriei litice din cultura Körös: ansamblul de la Endrőd 119 (Ungaria) – Un raport preliminar, (pag.79)
COMŞA Eugen, Figurinele antropomorfe ale culturilor Turdaş şi Vinča (asemănări şi deosebiri), (pag.91)
BIAGI Paolo, Schimbări economice, culturale şi de mediu în nordul Italiei între mileniile VII-VI BP, (pag.105)
SIMON H. Katalin, Consideraţii asupra cronologiei tranziţiei de la neoliticul timpuriu la cel dezvoltat în bazinul carpatic, (pag.127)
HORVÁT András Lászlo, Locul culturii Sopot în neoliticul Ungariei şi relaţiile ei cronologice cu Marea Câmpie Maghiară, (pag.143)
SUSI El Georgeta, O privire generală asupra creşterii animalelor în comunitatea Turdaş de la Orăştie „Dealul Pernilor” (X2) (Judeţul Hunedoara), (pag.169)
CONSTANTINESCU Eugen-Marius, Manifestări spirituale şi motivaţii ale raporturilor dintre adepţii diferitelor culte religioase decelate în necropola Sântana de Mureş de la Gherăseni, (pag.179)
ARDEU Giurgiu Adriana, Contribuţii privind stadiul cercetării Hallstattului timpuriu în spaţiul intercarpatic, (pag.189)
LUCA Adrian Sabin, PĂREAN Ioan, Descoperiri arheologice în hotarul comunei Orlat (jud.Sibiu), (pag.227)
PĂDUREANU I. Dominuţ, Noi contribuţii la hidronimia Daciei antice: identificarea geografică şi descifrarea etimologică a hidronimului „AURAS” (Herodot, Istorii, IV, 49), (pag.233)
BĂLOS Angelica, Organizarea internă a aşezărilor fortificate în epoca clasică, (pag.243)
BĂLOS Angelica, Aspecte ale vieţii cotidiene la daco-geţi, (pag.249)
VALEA Mircea, NISTOR Anghel, Succinte consideraţii privind diferenţierea socială în societatea geto-dacică în perioada Burebista-Decebal, (pag.253)
POP Horea, Nord-vestul Daciei înainte de războaiele daco-romane, (pag.257)
RIŞICUŢA Cătălin, Repertoriul arheologic al depresiunii Brad, (pag.265)
MĂRGHITAN Liviu, Rolul economic al aşezării romane Micia în cadrul provinciei Dacia, (pag.319)
PESCARU Eugen, RUSU-PESCARU Adriana, Faze şi etape de amenajare ale complexului termal Germisara (Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara), (pag.325)


SARGETIA XXVI/2, 1995-1996 [numărul nu există online]

Coperta
Pagina de gardă

STUDII ŞI ARTICOLE
HANCU Ana, Documente mureşene privind revoluţia de la 1848-1849, (pag.9)
TĂTAR Octavian, George Bariţiu – un pedagog de seamă al generaţiei de la 1848. Aprecieri ale hunedorenilor cu privire la activitatea sa, (pag.25)
RĂDULESCU Toma, Mărturii de botez din colecţiile craiovene, (pag.31)
BITU Voichiţa, Izbânzi ale ortodoxiei: Andrei baron de Şaguna, (pag.45)
MORAR Marcel, Contribuţie la cunoaşterea celor care nu trebuie uitaţi: Simion Balint (1810-1880), (pag.65)
LAZĂR Liviu, Politica şcolară a Curţii din Viena şi a guvernelor maghiare în perioada 1848-1883, (pag.87)
LAZĂR Ioachim, Politica şcolară a Curţii din Viena şi a guvernelor maghiare în perioada 1848-1883, (pag.87)
CRIŞAN Vasile, CRIŞAN Eugenia, Presa pedagogică sibiană. Amicul Şcoalei – (1860-1865). Studiu istoric şi indice bibliografic analitic, (pag.105)
VÂNĂTORU Viorel, MĂRIOARA-VÂNĂTORU Elenuţa, Situaţia social-economică a comitatului Hunedoara în perioada 1849-1867, (pag.123)
ŞORA Gheorghe, PANŢURU Cosmin, Vasile Goldiş despre caracterul dârz al moţilor din Munţii Apuseni, (pag.139)
CAPUŞAN Andrei, România, Marea Britanie şi Marile Puteri la Congresul de la Berlin (1 iunie – 1 iulie 1878), (pag.145)
FIRCZAK Gheorghe, Societatea de istorie şi arheologie a comitatului Hunedoara. Primii ani de activitate (1880-1881), (pag.155)
ARDELEAN Radu, VESA Pavel, Legăturile lui Aron Densuşianu cu Emilian Micu, (pag.183)
DEMŞEA Dan, Corespondenţa lui Nicolae Densuşianu cu intelectualii bănăţeni şi crişeni (1882-1897), (pag.195)
LAZĂR Ioachim, Procesele de la tribunalul din Alba Iulia intentate românilor în anul 1896, (pag.201)
IVĂNUŞ Dan, Reuniunea culturală naţională a meseriaşilor români din Sibiu, (pag.217)
JOSAN Nicolae, Noi informaţii cu privire la societăţile culturale româneşti cu sediul la Budapesta la finele secolului al XIX-lea, (pag.225)
ITTU Liane Gudrun, Spiritualitate şi avangardă artistică la începutul secolului XX, (pag.235)
BARON Mircea, Dilema pasivism-activism în mişcarea naţională din Transilvania la începutul secolului al XX-lea reflectată în presa românească, (pag.243)
LAZĂR Ioachim, ŞERBĂNESCU Olga, O aniversare cu adânci semnificaţii: centenarul naşterii Mitropolitului Andrei Şaguna (1809-1909), (pag.267)
PALAMARIU Olimpia, Primele reprezentaţii ale „Teatrului cu fotografii mişcătoare” la Deva, (pag.293)
CRIŞAN Vasile, Tratativele româno-maghiare din anii 1913-1914 văzute de Aurel C. Popovici într-un document inedit, (pag.299)
BURLACU Ioana, Iuliu Maniu şi tratativele de la Arad (13-14 noiembrie 1918) în lumina unor documente memorialistice, (pag.319)
CRISTUREANU Alexandru, Sistemul prenumelor din Valea Jiului în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, (pag.325)
GANGOLEA Cornelia, Ritualuri de înmormântare şi reîntoarcerea la viaţă, (pag.339)
GIURAN Valeriu, Momente din activităţile Regimentului 5 vânători în perioada 1914-1918, (pag.345)
BABOŞ Alexandru, Armată ardeleană, parte componentă a armatei române în apărarea Marii Uniri, (pag.377)
CRIŞAN Eugenia, Un corespondent de presă român la Conferinţa de pace de la Paris – Horia Petra Petrescu, (pag.387)
STAN I. Constantin, Recunoaşterea internaţională a Unirii Basarabiei cu România (1920-1927), (pag.411)
HERBAN Adela, Recunoaşterea Marii Uniri de către Vatican, (pag.431)
PALAMARIU Olimpia, Contribuţia profesorului Ioan Radu la răspândirea cunoştinţelor ştiinţifice in lumea satului, (pag.437)
CIUBĂNCAN T. Vasile, GANEA I. Maria, Evoluţii demografice hunedorene în perioada 1930-1941, (pag.443)
BARON Mircea, Manifestări antirevizioniste în Valea Jiului în deceniul patru al secolului XX, (pag.467)
OPRIŞU Valeria, Ion Ignaton – promotor al vieţii muzicale hunedorene, (pag.475)
DOBRINESCU Florin Valeriu, Relaţiile româno-ungare de la notele ultimative sovietice la Dictatul de la Viena (iunie-august 1940), (pag.507)
HERBAN Adela, Receptarea politicii externe româneşti în cercurile Vaticanului (1933-1940), (pag.515)
BARNA Dumitru, Învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional în judeţul Hunedoara 1918-1940 (I), (pag.521)
HACMAN Serghei, Pregătirea şi efectuarea operaţiunii militare pentru includerea Basarabiei şi nordului Bucovinei în URSS (iunie-iulie 1940), (pag.569)
GIURAN Valeriu, Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în cel de-al doilea război mondial, în perioada 11-20 septembrie 1944, (pag.585)
DĂRĂBAN Dorin, Acţiunea şi cauzele deportării etnicilor germani din România, (pag.629)
LĂCĂTUŞU Ioan, Biserica strămoşească în viaţa comunităţilor româneşti din sud-vestul Transilvaniei, (pag.641)
MESEA Iulia, Spiritul şi religia formei – Constantin Brâncuşi, (pag.653)

ISTORIOGRAFIE ŞI INFORMATICĂ
LAZĂR Ioachim, Istoriografia şcolilor din sud-vestul Transilvaniei, (pag.663)
ANDRUŞ Rodica, DEJU Georgeta, MOLODEŢU Dorina, Prelucrarea informaţiilor din cărţile şi periodicele aflate în biblioteca muzeului devean pentru introducerea în baza de date şi regăsirea acestora, (pag.673)

BIBLIOGRAFII
ANDRUŞ Rodica, DEJU Georgeta, Bibliografia Revistei „Sargetia” (series historiae), vol.I-XXVI, (pag.683)
BURNAZ Silvia, RASA Cristina, Bibliografia revistei „Sargetia” (series scientia naturae), vol.I-XVII, (pag.747)

RECENZII
Vasile Pop, Disertaţie despre tipografiile româneşti în Transilvania şi învecinatele ţări de la începutul lor până la vremurile noastre, Sibiu, 1838, Studiu introductiv, ediţie, note, rezumat şi indice de Eva Mârza şi Iacob Mârza, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995, 225 p. + 16 planşe (BASARAB Maria), (pag.761)
Adriana Mitu, Din vechile cărţi de înţelepciune la români, cugetările lui Oxenstiern, secolul XVIII, Editura Atos, Bucureşti, 1996, 223 p. (BASARAB Maria), (pag.762)
Carol al II-lea, Revoluţia românească din Transilvania, 1848-1849, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1996, 200 p. (RIŞCUŢA Cristina), (pag.764)
• Ziridava, Vol.XIX-XX, Arad, 1996 (MARGHITAN Liviu), (pag.767)
Gheorghe Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, Radiografia dreptei româneşti, Bucureşti, 1996, 423 p. (HERBAN Adela), (pag.768)
Valeriu Florin Dobrinescu, România şi Ungaria de la Trianon la Paris, 1920-1947. Bătălia diplomatică pentru Transilvania, Editura Viitorul românesc, 1996, 304 p. (Ioachim Lazăr), (pag.769)
Ioan N. Ciolan, Transilvania prigonită de unguri, Casa de editură „Petru Maior”, Târgu Mureş, Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”, Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş, 1996, 168 p. + 39 p. ilustraţii (MORAR Marcel), (pag.771)

CRONICĂ
LAZĂR Ioachim, Cronica activităţii ştiinţifice a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva pe anii 1995-1996, (pag.775)

IN MEMORIAM
LAZĂR Ioachim, IONAŞ Vasile, Victor I. Şuiaga (1899-1996), (pag.793)


SARGETIA XXVII/1, 1997-1998 [numărul nu există online]

Coperta
Pagina de gardă

STUDII ŞI ARTICOLE
CIUTĂ Marius, Aspecte ale complexului Starčevo-Criş pe teritoriul României, (pag.9)
FÂNTÂNEANU Cristinel, Câteva consideraţii privind raporturile cronologice între culturile Gumelniţa şi Sălcuţa, (pag.45)
POPA I. Cristian, Contribuţii la cunoaşterea perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în bazinul Cugirului (II), (pag.51)
RIŞCUŢA Cătălin Nicolae, Materiale arheologice aparţinând bronzului timpuriu în colecţia Muzeului din Deva, (pag.103)
ZSOLT Molna, Propuneri ipotetice pentru modelul dinamicii aşezărilor din epoca bronzului pe valea superioară a Mureşului, (pag.129)
INEL Constantin, GLIGOR Adrian, Scurte consideraţii asupra unui vârf de lance Hallstatian descoperit la Ocna Mureş (Jud.Alba), (pag.149)
DRĂGHIA Daniela, 100 de ani de la moartea ilustrului arheolog dr. Torma Zsofia, (pag.159)
GHEORGHIU Gabriela, Cisterne descoperite în zona capitalei regatului dac, (pag.177)
SONOC Alexandru, Consideraţii privind simbolistica pisicii în antichitatea Europei şi în estul bazinului Mării Mediterane, (pag.191)
XXX, Propuneri pentru un dicţionar de termeni utilizaţi în arheologia celei de-a doua epoci a fierului, (pag.205)
DARDAINE Silvie, Les Flaviens et Trajan d’après les inscriptions dècouvertes dans la Péninsule Ibérique, (pag.227)
ARDEVAN Radu, Observaţii asupra unei familii de fabri de la Drobeta, (pag.247)
BĂEŞTEAN Gică, Conducte din tuburi ceramice în Colonia Dacica Sarmizegetusa, (pag.253)
PISO Ioan, Epigraphica (XVI). Inscriptions de Sarmizegetusa, (pag.261)
BENEA Doina, LALESCU Iulian, Contribuţii la istoria aşezării de la Ad Mediam – (Băile Herculane), (pag.267)
MARGHITAN Liviu, Reflecţii asupra romanizării Daciei. Săpăturile arheologice de la Deva, (pag.303)
POPA Dumitru, Contribuţii la viaţa cultural-religioasă a populaţiei rurale din Dacia romană intracarpatică, (pag.353)
PETRICĂ Mihai, ZRINYI Andrei, Obiecte de os în colecţiile Muzeului judeţean Mureş, (pag.363)
SONOC Gh. Alexandru, GEORGESCU Adrian, Inelul sigilar cu reprezentare zoomorfă descoperit în necropola tumulară norico-pannonică de la Caşolţ (Jud.Sibiu), (pag.377)
ALICU Dorin, Bibiliografia aşezărilor antice de la Veţel-Micia, (pag.401)
MUNTEANU-BEŞLIU Petre, Despre tipologia cetăţilor din sud-estul Ungariei medievale, (pag.427)
ŢUŢUIANU Daniel-Costin, Spade medievale din colecţia Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, (pag.441)
ITTU Constantin, Gestică simbolică în ritualul investirii unui cavaler, (pag.449)
ŢIPLIC Marian Ioan, Breslele armurierilor din Sibiu, Cluj şi Braşov – Funcţiile lor militare. Breslele armurierilor din Cluj (sec.XIV-XVI), (pag.455)
PAPP Francisc, PETROV Gheorghe, PINTER K. Zeno, Descoperiri monetare în cetatea Orăştiei, (pag.467)
LUCA Cristian, Documente italiene inedite privind relaţiile politice ale lui Ioan Zapolya cu Ferdinand I de Habsburg, (pag.473)
TĂTAR Octavian, Disputa pentru coroana Ungariei dintre Ferdinand şi Zapolya (1526-1540), (pag.485)


SARGETIA XXVII/2, 1997-1998 [numărul nu există online]

Coperta
Pagina de gardă

STUDII ŞI ARTICOLE
DREGHICIU Doina, Momente din viaţa şi activitatea mitropolitului Andrei Şaguna (1808-1873), (pag.7)
PUICIN Laurenţiu, Ioan Maiorescu. Profesorul şi omul politic, (pag.23)
LAZĂR Ioachim, Învăţământul pedagogic, gimnazial şi liceal din sud-vestul Transilvaniei în perioada 1853-1883, (pag.37)
JOSAN Nicolae, Despre ultima parte a activităţii politice a lui Andrei Şaguna (1865-1873), (pag.105)
ANDRUŞ Rodica, „Revista Orăştie” şi lupta naţională a românilor ardeleni, (pag.125)
ŞORA Gheorghe, Prima teză de doctorat despre Mihai Eminescu, (pag.143)
MARC Dorel, Miron Cristea şi rolul bisericii în promovarea conştiinţei naţionale a românilor ardeleni în vremea dualismului austro-ungar, (pag.157)
LAZĂR Ioachim, O piesă cu valoare deosebită – matricea sigilară a docurilor din Brăila şi Galaţi, (pag.167)
ORGA Valentin, O piesă cu valoare deosebită – matricea sigilară a docurilor din Brăila şi Galaţi, (pag.167)
ORGA Valentin, Aurel Vlad – student la Budapesta, (pag.173)
CORDOŞ Nicolae, Aurel C. Popovici şi „dezvăluirile” lui din 1896, (pag.203)
PURCAR Ioana, Icoane pe sticlă din centrul Laz (Jud.Alba), aflate în colecţia Muzeului orăşenesc Sebeş (Catalog), (pag.231)
RADU Măriuca, Adunarea generală a Astrei de la Deva (1899) în mărturii braşovene, (pag.251)
MUSCĂ Elena, Conştiinţa naţională şi acţiunea românilor reflectată în presa sălăjeană la începutul secolului al XX-lea, (pag.261)
MORAR Marcel, Aspecte privind locul şi rolul dr. Ioan Mihu în desfăşurarea tratativelor din 1910 cu guvernul maghiar, (pag.273)
BURLACU Ioana, Consiliul de Coroană din 21 iulie / 3 august 1914 de la Sinaia în memorialistica vremii, (pag.285)
ORGA Valentin, Ioan Moţa. Tabloul interzis al unui naţionalist ardelean (II), (pag.291)
GIURAN Valeriu, Documente privind participarea Diviziei I infanterie română în primul război mondial. I. Campania anului 1916, (pag.317)
RACOVIŢAN Mihai, STRĂUŢIU Eugen, Alexandru Vaida Voievod – diplomatul Marii Uniri, (pag.395)
STAN I. Constantin, Unirea Basarabiei cu România în contextul relaţiilor româno-ucrainiene (1917-1918), (pag.405)
ŞORA Gheorghe, Cuvântarea solemnă şi festivă a lui Vasile Goldiş la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, (pag.423)
BURLACU Emil, Poetul tribun al Unirii, Octavian Goga, (pag.437)
BABOŞ Alexandru, Regimentul 92 infanterie Orăştie în apărarea Marii Uniri din 1918, (pag.453)
FIRCZAK Gheorghe, Marea Unire reflectată în presa maghiară hunedoreană, (pag.463)
ITTU Liane Gudrun, Hans Mattis-Teutsch de la abstracţionismul geometric la realismul constructiv, (pag.475)
PANĂ Virgil, Câteva consideraţii privind reprezentarea parlamentară a minorităţii maghiare din România (1919-1939), (pag.483)
ANDRUŞ Rodica, Tipografii şi librării hunedorene, (pag.499)
MIHEŢ Darius, Aspecte urbanistice ale Devei în perioada interbelică, (pag.515)
LAZĂR Liviu, aniversarea zilei de 1 Decembrie – mijloc de luptă antirevizionistă în Transilvania în perioada interbelică, (pag.521)
BARON Mircea, Reflectarea în presa românească din Valea Jiului a problematicii culturale în perioada interbelică, (pag.531)
IVĂNUŞ Din, Presa românească sibiană în perioada interbelică, (pag.539)
BARON Mircea, „Raţionalizarea” în mineritul carbonifer din Valea Jiului în deceniul patru al secolului al XX-lea, (pag.551)
BARON Mircea, O instituţie bancară la Petroşani în perioada interbelică „Casa de păstrare”, (pag.563)
HERBAN Adela, Consideraţii istoriografice asupra relaţiilor diplomatice ale României cu Vaticanul (1920-1940), (pag.575)
LAZĂR Liviu, Date noi privind relaţia revizionism-antirevizionism în istoriografia românească şi cea universală, (pag.595)
ŞTIRBAN Marcel, 1938-1940. De la un regim parlamentar democratic la unul de autoritate personală, (pag.615)
GIURAN Valeriu, Momente privind participarea regimentului 5 Vânători din armata română în cel de-al doilea război mondial. Campania de est în anul 1942, (pag.627)
MIHĂILESCU Marin, Basarabia între regim de dictatură sovietică (1940-1941) şi unul de autoritate militară (1941-1944), (pag.683)
BOCA Anca, Aspecte ale instalării dominaţiei sovietice în economia românească, (pag.695)

RECENZII, CRONICĂ
LAZĂR Ioachim, Cronica activităţii ştiinţifice a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva pe anii 1997-1998, (pag.719)

IN MEMORIAM
• Dimitrie-Laurenţiu-Viorel Brana (1907-1998), (pag.745)
• Ştefan Pascu (1914-1998), (pag.749)
• Mircea Valea (1931-1999), (pag.753)
• Vlaicu Bârna (1913-1999), (pag.757)


SARGETIA XXVIII-XXIX/1, 1999-2000 [numărul nu există online]


SARGETIA XXVIII-XXIX/2, 1999-2000 [numărul nu există online]


SARGETIA XXX, 2001-2002

MORAR Marcel, , Dr. Ioachim Lazăr la a 60-a aniversare, (pag.11)
LAZĂR Ioachim, , Dr. Volker Wollmann la a 60-a aniversare, (pag.23)

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
ANGHELINU Mircea, De ce nu există teorie în arheologia preistorică din România?, (pag.39)
DAISA Beatrice, CIUTĂ Mihai Marius, Contribuţii la reconstituirea paleomediului comunităţilor Vinča din bazinul mijlociu al Mureşului. Consideraţii asupra unor noi amprente vegetale descoperite în situl de la Limba–Vărăria, (pag.51)
URSULESCU Nicolae, BOGHIAN Dumitru, COTIUGĂ Vasile, MERLAN Vicu, Noi date privind complexele de cult din cultura Precucuteni, (pag.61)
POPA Ioan Cristian, Materiale aparţinând bronzului timpuriu şi debutului bronzului mijlociu din colecţiile Muzeului “Ioan Raica” Sebeş, (pag.79)
URSULESCU Nicolae, TOFAN Stefan, O posibilă atestare epigrafică a regelui Syrmos, (pag.99)
MOGA Viorica, MOGA Vasile, Piese din fier de la Grădiştea Muncelului, (pag.107)
RUSTOIU Aurel, SÎRBU Valeriu, FERENCZ Vasile Iosif, Mormântul tumular dacic de la Călan (jud.Hunedoara), (pag.111)
ROMAN Cristian-Aurel, Opaiţele din Dacia lucrate la roată, (pag.129)
MUNTEANU Dănuţ, Lumea de dincolo în Funeraria din Dacia Romană (I), (pag.169)
BENEA Doina, CRÎNGUŞ Mariana, Evoluţia Vicus-ului de la Tibiscum în sec. II-III. Cu privire la principalele căi de acces în aşezare, (pag.181)
RUSU-PESCARU Adriana, POP Constantin, Monumente figurate descoperite la Micia, (pag.195)
PRIBAC Sorin, Lares et Penates în Dacia Romană, (pag.201)
DULEA Olivian, Consideraţii privind locuirea în Banat şi Transilvania în secolele VII-VIII d. Hr. (II. Necropole şi morminte izolate), (pag.209)
PETROV Gheorghe, Biserica Mănăstirii Sfânta Treime din Măgina, jud. Alba. Studiu preliminar de cercetarea arheologică, (pag.245)
ŢIPLIC Marian Ioan, Ipoteze cu privire la încălţămintea migratorilor medievali timpurii, din perspectiva evoluţiei scăriţelor de cavalerie, (pag.259)
BEŞLIU–MUNTEANU Petre, BEŞLIU Olga, Turnul Sfatului din Sibiu, (pag.269)

ISTORIE
TRIPA Dorin Titus, Utilizarea stemei Corvineştilor pe unele piese numismatice, (pag.287)
PALAMARIU Olimpia, Tezaurul monetar din secolele XVI–XVII descoperit la Pui, judeţul Hunedoara şi unele consideraţii privind circulaţia monedei străine în Comitatul Hunedoara, (pag.293)
MIRCEA Gabriela, MIRCEA Ioan, Atmosfera locală din timpul răscoalei lui Horea, reflectată de o scrisoare redactată la Alba Iulia în 15 februarie 1785, (pag.311)
TRIPA Dorin Titus, Câteva reprezentări inedite ale blazonului lui Iancu de Hunedoara, (pag.319)
MUSCĂ Elena, Principiul confesional în modelul socio-economic medieval. Scurtă privire asupra situaţiei din Sălaj, (pag.325)
LAZĂR Mircea, Atestarea documentară a glăjăriilor din Transilvania, (pag.331)
MIRCEA Ionela, Preoţia şi impactul preoţilor în lumea satelor (sec. al XVIII–lea şi al XIX–lea), (pag.351)
MIRCEA Gabriela, MIRCEA Ioan, Preliminarii ale răscoalei lui Horea, relevate de un raport, din 25 septembrie 1784, ale lui Tiron Dragoş, arhidiaconul greco–catolic al Alba Iulia, (pag.355)
VÂNĂTORU Viorel, VÂNĂTORU Marioara Elenuţa, Grind–un sat hunedorean. Schiţă monografică, (pag.361)
ZAMFIR Maria Anca, Societatea românească din prima jumătate a secolului al XIX-lea văzută de călătorii străini, (pag.399)
ŞTIRBAN Marcel, Episcopul Ioan Lemeni (1832-1850) şi problemele epocii sale, (pag.411)
DEMŞEA Dan, Programul naţional al lui Ioan Tomici pentru eparhiile Arad, Timişoara şi Vârşeţ (martie 1848), (pag.433)
BURLACU Ioana, BURLACU Emil, Ziua de 3-15 mai 1848 în conştiinţa contemporanilor şi a posterităţii, (pag.439)
LAZĂR Ioachim, Învăţământul românesc din oraşul Haţeg în perioada 1848-1918, (pag.451)
BOTEZAN Ioana, Din corespondenţa lui George Bariţiu cu Timotei Cipariu şi Ioan Micu Moldovan, (pag.479)
VULEA Elena Camelia, Reţeaua şcolară în vicariatul greco-catolic Haţeg între anii 1849-1867, (pag.501)
MĂRGHITAN Liviu, Membrii ai Academiei Române originari din judeţul Hunedoara, (pag.531)
RUS Valer, Corespondenţa lui Francisc Hossu Longin păstrată în arhiva mureşenilor din Braşov (I), (pag.537)
MORAR Marcel, Procesul politic de presă intentat lui Francisc Hossu–Longin pentru publicarea articolului „Mea culpa”, (pag.545)
NEAMŢU Gelu, Din corespondenţa lui Francisc Hossu–Longin cu George Bariţiu (1877-1892) – 12 scrisori, (pag.551)
LAZĂR Ioachim, Conferinţa privind rolul şcolii româneşti susţinută de Ioan Pop Reteganul la Ulpia Traiană (1880), (pag.563)
MUREŞAN Angela, Tezaurul monetar descoperit la Cunţa (jud.Alba) datând din sec. XIX–XX, (pag.575)
DAN Ovidiu Dorin, Noi contribuţii la istoria breslelor din Sebeş, (pag.579)
ANDRUŞ Rodica, Sufletul românesc nu cunoaşte frontiere. Boierul Vasile Stroiescu, (pag.587)
BOSOANCĂ Traian, Aportul preoţilor şi protopopilor greco-catolici din judeţul Mureş la realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, (pag.593)
COZMA Aurelia, Despărţământul Sălişte al Astrei între 1918-1949, (pag.599)
JOSAN Nicolae, Presa românească din judeţul în perioada interbelică şi poziţia sa, (pag.603)
HERBAN Adela, Un istoric în slujba diplomaţiei confesionale: Zenovie Pâclişanu (1886-1957), (pag.609)
DAVID Mihai, Oraşul Brad în perioada interbelică, (pag.613)
ALBERT Carmen, Comportament demografic şi calitatea vieţii în Valea Almăjului la 1938, (pag.621)
HERBAN Adela, Valenţe didactice în publicistica lui Gavril Todica (1877–1946), (pag.635)
RIŞCUŢA Cristina, Societatea “Mica”. Evoluţie şi activitate economică (1920-1930), (pag.639)
BARNA Dumitru, Învăţământul secundar gimnazial şi liceal în judeţul Hunedoara între 1918–1940 (II), (pag.651)

ISTORIA CULTURII ŞI ARTĂ
IONESCU Doina, Valoarea artistică a bisericii monument istoric „Sfântul Nicolae” din Căraci, judeţul Hunedoara, (pag.673)
MESEA Iulia, Un atentat la integritatea colecţiei Brukenthal, (pag.683)
TAMAŞ Alice, Posibilităţi de cercetare a evoluţiei stilistice la producerea sticlei manufacturiere din Beliu (jud.Arad), (pag.691)
DAN Ramona Iulia, Noi contribuţii la cunoaşterea vieţii şi activităţii pictorului Sava Henţia (1848-1904), (pag.699)
DAN Ovidiu Dorin, DAN Ramona Iulia, Contribuţii la cunoaşterea fotografului albaiulian Arthur Bach (1874-1979) şi a creaţiei sale, (pag.705)
MAIOR Carmina, Icoane pictate pe tablă în Mărginimea Sibiului, (pag.709)
FLEŞERU Anca, Ebenişti sibieni în secolul al XVIII-lea, (pag.713)
OROS Ioan, Cărţi din Biblioteca iluministului Ioan Corneli în colecţii sălăjene, (pag.723)
COZA Mihaela, TAKACS Matilda, Reprezentanţi ai culturii maghiare în colecţia medalistică aiudeană, (pag.729)
BASARAB Maria, La Transylvanie sous les auspices livresques Européwns. Vieux livres français (XVIIeme– XVIIIemesiécles conservés au musée de Déva, (pag.733)
ŞERBĂNESCU Olga, Tipografi din secolul al XVI-lea în Biblioteca Muzeului Brukenthal din Sibiu–Gaspar Heltai (? – 1574), (pag.739)
DELEANU Natalia, Accente ale spiritului enciclopedic francez în colecţia Brukenthal, (pag.757)
ZAMFIR Maria Anca, Imaginea liderului în artele plastice, (pag.767)
SPÂNU Anda–Lucia, Despre artiştii englezi şi francezi din secolul al XIX-lea, autori ai reprezentărilor grafice privind oraşele româneşti, (pag.779)
ITTU Gudrun–Liane, Muzeul Brukenthal în prima jumătate a secolului XX, de la modelul central-european la “Muzeul Naţional Săsesc”, (pag.789)
MIRCEA Ioan, Patrimoniul spiritual al parohiilor greco-catolice din Transilvania la sfârşitul păstoririi mitropolitului Alexandru Sterca Şuluţiu, (pag.795)
PLOSCĂ Cristina, Peisajul hunedorean în colecţia de grafică a muzeului devean, (pag.849)

ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ POPULARĂ
ŢUŢUIANU Adriana, CĂSTĂIAN Mihai, Teascuri, pive şi prese de ulei din Romoşel, jud. Hunedoara, (pag.859)
PĂDUREANU I. Dominuţ, Consideraţii privind jocurile populare şi strigăturile prilejuite de târgul (nedeia) de pe Muntele Găina, (pag.867)
MAIOR Carmina, Inventarul bisericii din sat, reflectarea ataşamentului ţăranului din Mărginimea Sibiului pentru religie şi cultură. Studiu monografic în satul Galeş, (pag.891)
BAN Minodora, Medicamente de origine minerală în colecţia Muzeului de Istorie a Farmaciei din Sibiu, (pag.899)
BURNAZ Silvia, BALAZS Marcela, Date privind flora, vegetaţia şi fauna de macrolepidoptere din pădurile de foioase (quercete) – rezervaţii naturale ale judeţului Hunedoara (România), (pag.903)
POPESCU Cornel, Un secol şi jumătate de preparare, conservare şi restaurare la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, (pag.923)

CRONICA ACTIVITĂŢII MUZEALE, RECENZII
LAZĂR Ioachim, Cronica activităţii ştiinţifice a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva pe anii 2001- 2002, (pag.933)
BOZGA Vasile, Adela Herban, România–Vatican. Relaţii diplomatice (1920-1940), Editura “Călăuza”, Deva, 2002, 369 pagini (recenzie), (pag.947)


SARGETIA XXXI, 2003

STUDII ŞI ARTICOLE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
NIŢĂ Loredana, Aspecte metodologice privind analiza tehno-tipologică a ansamblurilor litice aparţinând paleoliticului superior, (pag.9)
COSAC Marian, NIŢĂ Loredana, Observaţii asupra concepţiilor privind prezenţa vârfurilor bifaciale şi foliacee în paleoliticul mijlociu şi paleoliticul superior din România, (pag.17)
MĂRGĂRIT Monica, O „istorie” a teoriilor privind semnificaţia artei paleolitice, (pag.25)
MARIAN Ana, CIUTĂ Marius, ANGHEL Dan, Consideraţii istorice pe marginea unor analize fizico-chimice efectuate asupra ceramicii culturii Precriş, (pag.37)
GLIGOR Mihai, O figurină antropomorfă aparţinând culturii Petreşti de la Alba Iulia – Lumea Nouă, (pag.51)
RIŞCUŢA Cătălin Nicolae, ŢUŢUIANU Costin Daniel, Câteva consideraţii privind habitatul, arhitectura şi designul interior la comunităţile Coţofeni, (pag.61)
STĂNCESCU Roxana, Scurt istoric al cercetărilor privind prima epocă a fierului în sud-vestul Transilvaniei, (pag.71)
BĂLOS Angelica, „Marcaje” pe mormintele getice, (pag.85)
VASILE Iosif Ferencz, Două fibule deteriorate descoperite la Ardeu (com.Balşa, jud.Hunedoara), (pag.99)
BODÒ Cristina, O piesă de import descoperită în zona capitalei Regatului Dac, (pag.113)
PLANTOS Cristinel, Câteva importuri romane de perioadă republicană târzie din Dacia preromană, (pag.119)
MĂNDESCU Dragoş, Importurile romane în aşezarea geto-dacă de la Cetăţeni şi implicaţiile lor asupra cronologiei finale a locuirii, (pag.129)
MĂNDESCU Dragoş, Atelierul de producere a podoabelor de bronz din dava getică de la Cetăţeni, (pag.139)
TROHANI George, Un eventual „depozit de obiecte din fier” descoperit în zona Sarmizegetusa, (pag.143)
POP Horea, Vase romane din sticlă la Şimleu Silvaniei–Cetate, (pag.159)
EGRI Mariana, Cnidian relief vessel from Micăsasa, (pag.167)
ANDRIŢOIU Ioan, Istoricul cercetărilor privitoare la aşezarea şi fortificaţia romană de la Micia, (pag.181)
ANDRIŢOIU Ioan, Carierele de piatră ale Miciei, lapicizi, (pag.203)
POPA I. Cristian, TOTOIANU V. Radu, Lei funerari romani păstraţi în muzeul din Sebeş, (pag.215)
JUCAN Codruţa, Villa rustica din Dacia intracarpatică şi Banat. Aspecte economice, (pag.231)
DRÎMBĂREAN Matei, RUSTOIU Tiberiu Gabriel, O Villa Suburbana de la Apulum, (pag.241)
ALICU Dorin, 80 de ani de cercetări arheologice la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.253)
MUNTEANU Claudiu, SONOC Gh. Alexandru, Un fragment de monument funerar roman descoperit la Valea Viilor (jud.Sibiu), (pag.259)
MUNTEANU Claudiu, Consideraţii referitoare la un tezaur monetar probabil descoperit în judeţul Mureş, (pag.265)
POPA Casian, Presupuse basilici paleocreştine din Dacia romană, (pag.269)
TIMOFAN Anca, O paralelă între coloanele dedicate lui Iupiter în Dacia şi cele descoperite în provinciile vestice, (pag.289)
MATEŞ Cosmin, Creştinismul în Dacia în secolele IV–VI p.Chr, (pag.303)
DIACONESCU Alexandru, BĂEŞTEAN Gica, Statui imperiale de marmură în forul traianic al Coloniei Dacica Sarmizegetusa, (pag.313)

ISTORIA ŞI ARHEOLOGIA EVULUI MEDIU
CODREA Ionuţ, Şantierul de construcţii medieval din Transilvania–secolele XIII-XVI, (pag.341)

MUZEOLOGIE, RESTAURARE – CONSERVARE
TOMA M. Ramona, Biserica medievală din Streisângeorgiu. Cauze ale degradării picturilor murale, (pag.371)
LIPOT Ştefan, ANGHEL Dan, Restaurarea unui vas aparţinând culturii Glina, (pag.381)
BECEANU Mihaela, Restaurarea unei piese de car dacică, (pag.387)
PÎRV Viorica, Câteva probleme legate de conservarea pieselor muzeale. Măsuri luate pentru îmbunătăţirea microclimatului la Muzeul Unirii Alba Iulia, (pag.393)
CIUTĂ Daisa Beatrice, Condiţii de prezervare a macroresturilor vegetale în contextele arheologice, (pag.401)
BREAZU Marius, BORŞAN Tudor, MAICAN Ionuţ, Noţiuni de bază geodezo-topografico-cartografice utilizate în topografia arheologică, (pag.407)
MAZĂRE Paula, Aspecte privind managementul informaţiei arheologice: organizarea arhivelor arheologice (I), (pag.423)

RECENZII, PREZENTĂRI DE CARTE
MOGA Vasile, Adriana Pescaru, Iosif Vasile Ferencz (coordonatori), Daco-geţii. 80 de ani de cercetări arheologice sistematice la cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, (pag.447)
VASILE Iosif Ferencz, Aurel Rustoiu, Războinici şi artizani de prestigiu în Dacia preromană, (pag.449)
EGRI Mariana, Piotr Dyczek, Roman amphorae of the 1st–3rdcenturies ad found on the Lower Danube.Typology, (pag.453)

VARIA
Norme de publicare,(pag.457)
Abrevieri, (pag.461)


SARGETIA XXXII, 2004

Ioachim Lazăr, Dr. Mircea Dan Lazăr la a 60-a aniversare, (pag.11)

ISTORIE
RUS Ioan Dorin, Handwerkszeichen von Agnetheln (I), (pag.19)
DANEŞ Mariana, Un cordovan în breasla pielarilor din Sibiu, (pag.31)
GLUCK Eugen, Evenimentele din 1821 văzute la Nürnberg şi Stockholm, (pag.39)
LAZĂR Ioachim, Tragedia clerului şi distrugerile lăcaşurilor de cult românesc în timpul revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, (pag.43)
NICHITEAN Constantin, JIANU Coralia-Maria, Din istoria extragerii aurului aluvionar, (pag.85)
RUS Valer, Imaginea preoţilor români în timpul revoluţiei de la 1848-1849 aşa cum se reflectă ea în unele scrieri maghiare din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.121)
POENAR Anca, Aspecte privind relaţiile interconfesionale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea: greco-catolicii şi ortodocşii din Ţara Haţegului, (pag.129)
BOTEZAN Liviu, Problema reanexării Zarandului la Ungaria reflectată în corespondenţa lui Spiridon Fetti şi Ioan Pipoş cu Dimitrie Moldovan din anii 1861-1862, (pag.143)
DOBOZI Beatrice, Contribuţii la biografia protopopului de Reghin Galaction Şagău (1843-1914), (pag.167)
LAZĂR Ioachim, Judeţul Hunedoara în descrierile de călătorie ale lui Aron Densuşianu (1864), (pag.173)
DRĂGAN Ciprian, Mişcarea naţională a românilor din Hunedoara între anii 1849-1867, (pag.217)
MORAR Marcel, Despre Memorandul românilor de la 1871–românii şi constituţiunile Transilvaniei, (pag.227)
BARNA Carmen-Maria, Mărturii documentare privind învăţământul confesional ortodox românesc în Protopopiatul Ortodox Român Dobra în perioada 1850-1918, (pag.235)
VULEA Elena Camelia, Coordonate ale politicii şcolare a Episcopiei Lugojului. Şcoala haţegană între 1850-1918, (pag.245)
MORAR Marcel, Problema modernizării în istoriografie, (pag.257)
DAN Ovidiu Dorin, O contribuţie de arheologie industrială transilvană. Fabrica de hârtie Petreşti (Judeţul Alba), (pag.279)
PETRESC Dorin, Aspecte privind participarea românilor hunedoreni la războiul austro-prusac din 1866, (pag.291)
MORAR Marcel, Aspecte ale modernizării societăţii transilvănene la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, (pag.325)
RUS Valer, MORAR Marcel, Corespondenţa lui Francisc Hossu Longin păstrată în arhiva mureşenilor din Braşov (II), (pag.339)
PLOSCĂ Cristina, Criza bosniacă reflectată în paginile ziarului „Drapelul”, (pag.349)
BLĂJAN Mihai, Vizita “Corului Moţilor” în România (1906), descrisă de preotul Nicolae Cado din Pâclişa (Jud.Alba), (pag.353)
PETRAŞ Lucian, Alegerile parlamentare din anul 1910 în comitatul Arad între legalitate şi realitate, (pag.357)
DAN Ramona Iulia, DAN Ovidiu Dorin, O însemnare despre “Peştera” Dealului din Răchita, (pag.367)
PALAMARIU Olimpia, Deva în preajma Marii Uniri–pagini din consemnările unui contemporan: avocatul hunedorean Dr. Victor I. Şuiaga, (pag.371)
LAZĂR Ioachim, RUDEANU Octavian Ioan, Ultimele zile de neutralitate, primele săptămâni ale primului război mondial, descrise în memoriile sublocotenentului Ghinea din regimentul 24 artilerie al armatei de nord, (pag.377)
JOSAN Nicolae, Un membru, mai puţin cunoscut, al Consiliului Naţional Român Central din Arad, originar din judeţul Hunedoara, (pag.399)
HOCHHAUSER Ronald, Din istoria tractorului cu blazonul “Lanz Bulldog”, (pag.403)
STAN Constantin, Trăsături ale dezvoltării societăţii româneşti în primul deceniu interbelic (1918-1928), (pag.413)
GIURA Lucian, ARDELEAN Radu, Din corespondenţa lui Ioan Lupaş cu medieşeanul Carol Göllner, (pag.429)
HERBAN Adela, Biserica Ortodoxă şi Concordatul, (pag.447)
STOIAN Nicolae, Silviu Dragomir–apărător al integrităţii teritoriale a României, (pag.469)
PĂCURARIU Mircea, Protosinghelul Irineu Ioan Felea, (pag.473)
RADU Sorin, Modificarea Legii electorale, din martie 1926, în dezbaterea Partidelor politice din România, (pag.477)
BÂRLIANU Marius, Scurt istoric al relaţiilor României cu Vaticanul. Problema Concordatului, (pag.493)
FARCAŞIU Lucian, Cultul divin, în general, reflectat în opera părintelui profesor Ilarion V. Felea, (pag.519)
HERBAN Adela, Dictatul de la Viena şi consecinţele lui prin prisma relaţiilor diplomatice România-Vatican, (pag.525)
RIŞCUŢA Cristina, Activitatea economică a societăţii “Mica” în perioada 1940 -1948, (pag.537)
BARON Mircea, Presa românească din Valea Jiului în perioada interbelică, (pag.551)
MIHEŢ Darius, Mijloacele şi metodele utilizate în procesul colectivizării agriculturii în regiunea Hunedoara
BARON Mircea, DOBRE-BARON Oana, Evoluţia preţului la cărbunele vândut Căilor Ferate Române în perioada interbelică, (pag.609)
MILOIU Silviu, Tovarăşi sau fraţi ai pădurii? Societatea estoniană în epoca stalinistă (1940-1953), (pag.623)

ISTORIA CULTURII
BASARAB Maria, “Însemnele cărţii”, semne ale timpului şi spaţiului, (pag.637)
ZAMFIR Maria Anca, Imagini ale pioşeniei în portretul românesc din prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.643)
MUND Ana, Repere ale relaţiilor dintre România şi Polonia oglindite în periodice de limba polonă din colecţia Muzeului din Deva, (pag.651)

ISTORIA ARTEI
PĂDUREŢU Oana, Două fresce de la Cinciş, (pag.657)
TOMA M. Ramona, Sfinţi întâlniţi pe frescele medievale. Ţara Haţegului – sec. XII-XVI, (pag.661)
IONESCU Doina, Două portrete semnate Franz Anton Bergman existente în colecţia de artă a muzeului devean, (pag.671)
HOCCHAUSER Ronald, În memoria Alfred Macalik (1888-1979), (pag.677)
CÂZU Camelia, Aspecte legate de arhitectura unor biserici de lemn de pe Valea Mureşului (Dumbrăviţa, Târnava, Târnăviţa, Bărăştii Iliei, Şoimuş, Boz, Căbeşti şi Gialacuta), (pag.687)
IONESCU Doina, Portretul unui comite hunedorean atribuit pictorului boemian Venceslav Melka, (pag.695)
IONESCU Doina, Valoarea artistică a bisericii monument istoric “Pogorârea Duhului Sfânt” din Furcşoara, judeţul Hunedoara, (pag.699)
RUSTOIU Ioana, Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” din Pianu de Sus (Jud. Alba), în câteva documente din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.707)

ETNOGRAFIE
MARDARE Veronica, Comuna Vinderei (Jud.Vaslui) – date istorice şi etnografice, (pag.717)
DAVID Mihai, Mitologie istorică în Ţara Zarandului, (pag.727)

DEMOGRAFIE
PĂDUREAN Dominuţ, Evoluţia demografică a Ţării Moţilor între secolele XVII-XIX, (pag.741)

MUZEOLOGIE
DRĂGHIŢĂ Zevedei-Ioan, Consideraţii asupra activităţii muzeistice a lui Ioan Micu Moldovan (1833-1915), (pag.795)
BODA-GHENA Gherghina, Muzeul în secolul al XIX-lea, instituţie a memoriei colective şi fenomen de conştiinţă socială, (pag.813)
ZAMFIR Maria Anca, Muzeografia braşoveană la începutul secolului XX, (pag.835)
BODA-GHENA Gherghina, Proiecte de înfiinţare a unui muzeu naţional românesc în periodicele din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.845)

CRONICA ACTIVITĂŢII
LAZĂR Ioachim, Cronica activităţii Secţiei de Istorie a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva pe anii 2003-2004, La chronique de l’activité de la Section d’Histoire du Musée de la Civilisation Dacique et Romaine dans les années 2003-2004, (pag.869)


SARGETIA XXXIII, 2005

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
MĂRGĂRIT Dan, NIŢĂ Loredana, Situl paleolitic de la Cremenea-Poieniţă, judeţul Covasna. O încercare de reinterpretare din perspectivă tehno-tipologică, (pag.9)
COSAC Marian, O reevaluare a contextului descoperirii osemintelor umane din galeria m a Peşterii Muierilor de la Baia de Fier, (pag.19)
PAVEL Romică, Afinităţile culturale ale paleoliticului din sud-vestul Transilvaniei cu regiunile învecinate, (pag.29)
FAZECAŞ Gruia, O tăbliţă de lut de la Suplacu de Barcău, (pag.41)
BEJINARIU Ioan, Cercetările arheologice de la Giurtelecu Şimleului–„Coasta lui Damian” (iii). Descoperirile culturii Coţofeni, (pag.51)
RIŞCUŢA Cătălin Nicolae, Descoperiri arheologice din zona Roşia Montană (judeţul Alba), (pag.95)
BERECKI Sándor, DARÓCZI-SZABÓ László, DARÓCZI-SZABÓ Márta, Archaeozoological Finds from Ernei – “Quarry”, (pag.121)
CRĂCIUNESCU Gabriel, Despre semnificaţia unor piese de lut, (pag.131)
CRANDELL Otis, Macroscopic Analysis and Characterisation of Chert for Provenance Purposes, (pag.137)
FERENCZ Iosif Vasile, Repere celtice în „Ţara Haţegului”, (pag.165)
DIMA Cristian, Pinteni dacici din epoca regatului, (pag.179)
OTA Radu, Date noi privind cultul lui Aesculapius la Apulum, (pag.197)
TIMOFAN Anca, Un fascinum descoperit în Colonia Aurelia Apulensis. Oculus malignusşi rolul apotropaic al amuletelor falice, (pag.205)
OTA Radu, O statuetă a Venerei aflată la Apulum, (pag.217)
BĂEŞTEAN Gica, Aprovizionarea cu apă a castrelor din Dacia, (pag.223)
SONOC Gh. Alexandru, Morţi fără morminte, morminte fără morţi. Câteva consideraţii asupra problemei cenotafelor din necropolele romane provinciale din Dacia, (pag.231)
ŢUŢUIANU Daniel-Costin, Necropola medieval-timpurie de la Deva–Micro 15. Date vechi–consideraţii noi, (pag.255)
CODREA Ionuţ, Pietrari şi zidari în arhitectura religioasă din Transilvania (surse privitoare la meşterii constructori, secolele XIII–XVI), (pag.271)
CODREA Ionuţ, Meşterii constructori din Transilvania–secolele XIII–XVI, (pag.281)

MISCELANEA
CHIRIAC Mihai, Câteva reprezentări ale echipamentului militar roman din Dacia pe monumente şi alte artefacte, (pag.301)

MUZEOLOGIE, RESTAURARE–CONSERVARE
TURCU Iolanda, Muzeografia – domeniu al ştiinţelor conexe, (pag.311)
GALEA Silvia, Reorganizarea depozitului de arheologie de la Muzeul de Istorie din Sibiu, (pag.335)
STAICU Ramona, Colecţia de grafică documentară a Muzeului de Istorie. Aspecte generale de conservare, (pag.343)
PAPP Viorel Ştefan, Consideraţii privind eficientizarea activităţii de evidenţă a patrimoniului, (pag.349)
ŢIPLIC Dorina, O lucrare de excepţie din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, expusă la Budapesta şi Luxemburg. Probleme de conservare, (pag.355)
BECEANU Mihaela, POPIŢIU Ioana, Restaurarea unor piese dacice din fier, (pag.359)

RECENZII
FERENCZ Vasile Iosif, Valeriu Sîrbu, Nicolae Cerişer, Vasile Romulus Ioan, Un depozit de piese dacice din fier de la Piatra Roşie (sat Luncani, judeţul Hunedoara), Bibliotheca Septemcastrensis XV, Sibiu 2005–serie editată de Prof. univ dr. Sabin Adrian Luca, 105 p, (pag.367)
BĂEŞTEAN Gica, Gh. Papuc, Tomis I. Aprovizionarea cu apă a cetăţii Tomis în epoca romană şi romană târzie, Constanţa, 2005, 145 p., 17 il, (pag.369)

VARIA
• Norme de publicare , (pag.375)
• Abrevieri , (pag.379)


SARGETIA XXXIV, 2006

LAZĂR Ioachim, Dr. Vasile Ionaş la a 60-a aniversare, (pag.13)

ISTORIE
MĂRCULEŢ Vasile, Basarab Iera-t-il gouverné aux Bouches du Danube? Considérations concernant le début de la domination de la Valachie sur le sud-ouest de Boudgeak, (pag.19)
MĂRCULEŢ Vasile, Interese, conflicte şi competitori în comerţul de la gurile Dunării şi limanul Nistrului la sfârşitul seco-lului al XIII-lea şi în secolul al XIV-lea, (pag.31)
TĂTAR Octavian, Formule de protocol în tratatele habsburgo-transilvănene din anii 1540-1570–între tradiţie şi modernitate, (pag.55)
IVĂNUŞ Dan, Sigilii şi ştampile de vecinătăţi sibiene, (pag.63)
DÂRJA Ileana, Tentaţia lui Homo Europaeus: Episcopul romano-catolic Batthyány ignác (1741-1798), (pag.69)
DIN Petre, Violenţă şi răscoală în spaţiul transilvănean la 1784, (pag.101)
BOTEZAN Liviu, Tabele statistice privind categoriile de ţărani aserviţi proprietarilor feudali din comitatele Hunedoara şi Zarand la 1820, (pag.109)
RUS Dorin-Ioan, Distrugerea Reghinului în noiembrie 1848, (pag.123)
MARC Dorel, Implicarea studenţilor topliţeni în sprijinul Mişcării Memorandiste din timpul dualismului austro-ungar. Atitudinea lui Elie (Miron) Cristea faţă de mişcarea memorandistă, (pag.137)
VULEA Elena Camelia, Modalităţi de instituire a preoţilor în vicariatul greco-catolic al Haţegului (1850-1918), (pag.143)
BASARAB Maria, Vicariatul greco-catolic Haţeg. File de cronică, (pag.161)
LĂCĂTUŞ Petru Lucian, Rolul ortodoxiei în dezvoltarea sentimentului naţional în Transilvania, (pag.165)
DIN Petre, Intrarea împăratului Francisc Iosif I în 1852 în Transilvania. Discurs şi reprezentare, (pag.173)
SUCIU Viorica, DRĂGHIŢĂ Zevedei-Ioan, Din corespondenţa lui Ioan Pop Reţeganul cu Ioan Micu Moldovan, (pag.179)
PORÁCZKY Rozália, Evenimente cultural-ştiinţifice pe paginile periodicelor maghiare din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.189)
GHEORGHE Lavinia-Dacia, Învăţători şi preoţi transilvăneni în Dobrogea secolului XIX, până la revenirea Dobrogei la ţară, (pag.197)
BÂRLIANU Marius, Organizarea administrativă a Scaunului Orăştiei între 1867-1914, (pag.209)
MAGDĂU Petru, Aspecte privind activitatea tipografică a lui Ioan Micu Moldovan (1877-1879), (pag.223)
BIŢU Voichita, Memoria colecţiilor bibliotecii Astra: Ioan Pop Reteganul, (pag.249)
BODA Gherghina, Hunedorenii şi Anul Milenar Maghiar (1896). Relatări în Gazeta Transilvaniei, (pag.259)
BODA Gherghina, Anul Milenar şi „Afacerea Pulszky” reflectate în paginile Gazetei Transilvaniei, (pag.263)
STANCU Daniela, Ion Pop Reţeganul–redactor şi editor, (pag.269)
GIURAN Valeriu, Aspecte privind activităţile Diviziei 1 Infanterie Română în perioada 1883-1900, (pag.277)
VELE Maria Ana, Aspecte referitoare la revizuirea articolului vii al Constituţiei din 1866 consemnate în rapoartele diplomatice franceze, (pag.285)
BARNA Carmen-Maria, Consideraţii privind învăţământul primar confesional greco-catolic din Valea Jiului în perioada 1867-1918 (i), (pag.295)
LAZĂR Ioachim, Contribuţia locuitorilor Ţării Haţegului la realizarea Marii Uniri din 1918, (pag.307)
IVĂNUŞ Dan, Drapelul uniunii foştilor legionari români Sibiu 1918-1919, (pag.369)
MIRCEA Simona Ionela, Catedrala Încoronării, 15 octombrie 1922. Încoronarea suveranilor României Mari. Regele Ferdinand i şi Regina Maria (din colecţiile muzeului din Alba Iulia), (pag.373)
PLOSCĂ Maria-Cristina, Repere din activitatea asociaţiei generale a românilor uniţi din Vicariatul Haţeg, (pag.383)
MANDAE Cristina, Contribuţii bănăţene la istoriografia interbelică, (pag.387)
DEMŞEA Dan, Reactivarea fiefului electoral al lui Vasile Goldiş în Protopopiatul Ortodox Român al Radnei (1930-1932), (pag.395)
PLOSCĂ Maria-Cristina, Cultură şi viaţă socială interbelică în paginile revistei „Cele trei Crişuri”, (pag.403)
POP Marin, Alegerile parlamentare parţiale din februarie 1936 în judeţul Hunedoara, (pag.409)
HERBAN Adela, Prizonierii de pe teritoriul României–o permanenţă în relaţiile diplomatice România–Vatican (1939- 1944), (pag.425)
HERBAN Adela, Relaţiile diplomatice România–Vatican (1940–1944). Problema evreiască, (pag.439)
MIHEŢ Darius, Construcţii ecleziastice devene, (pag.469)
MUND Ana, Minorităţile naţionale ale judeţului Hunedoara în prima jumătate a sec. XX, (pag.473)
BARON Mircea, Consideraţii privind activitatea casei de pensiuni a funcţionarilor societăţii „Mica” din complexul minier de la Brad, (pag.481)
MIHEŢ Darius, Întovărăşirile agricole din judeţul Hunedoara, (pag.499)
BODEANU Florentina Denisa, Diplomaţi americani sub lupa securităţii–Cazul delegaţiei Mark Siljander, (pag.521)
CRĂCIUN Cornel, Ipostaze ale adolescenţei în filmul românesc, (pag.541)

ISTORIA CULTURII
DREGHICIU Doina, MIRCEA Gabriela, Efemeride tipografice din deceniul al treilea al secolului al xix-lea, păstrate în Biblioteca veche a muzeului din Alba Iulia, (pag.561)
BASARAB Maria, Un colligat post-incunabul pentru uz didactic, (pag.577)
OROS Ioan, Ipostaze ale insecurităţii cărţii după însemnările de pe cartea românească veche din Ţara Silvaniei (sec. XVII-XIX), (pag.583)
DOLTU Dana, De la clasicism spre iluminism sau cartea franceză de secol XVIII în colecţia Brukenthal, (pag.591)
ANCATEU Camelia Teodora, Atitudini succesionare în însemnări de carte de pe teritoriul comitatului Alba de Jos din perioada secolului al XVIII-lea (preliminarii), (pag.603)
MIRCEA Gabriela, MIRCEA Ioan, Restituiri istorice legate de o scrisoare a protopopului Veneţiei de Jos, Ioan Clain, adresată vlădicii Ioan Bobb, în 30 mai 1788, (pag.609)
BASARAB Maria, DEJU Georgeta, Însemne mănăstireşti aflate pe cărţi vechi din Biblioteca muzeului devean, (pag.623)
DEJU Georgeta, BODÓ Cristina, Bibliotecarii „Societăţii de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara”(„Hunyadvármegyei történelmi és régészeti társulat”), (pag.633)
MUSCĂ Elena, Ioan Pop Reteganul – redactor şi colaborator activ al Gazetei de duminică, (pag.645)
BASARAB Maria, Un catalog al cărţilor Reuniunii învăţătorilor greco-catolici din ţinutul Haţegului, (pag.651)
DRĂGAN Ciprian, Regulamente şi statute ale bibliotecilor din comitatul Hunedoara la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, (pag.655)
OROS Ioan, Istoriografia asupra cărţii româneşti din Transilvania, în perioada interbelică, (pag.661)
BEJINARIU Corina, Muzeul în contextul preocupărilor legate de prezervarea patrimoniului cultural imaterial, (pag.673)
BEŞLIU Olga, MUNTEANU Beşliu Petre, Catalogul pieselor provenite de la biserica azilului din Sibiu, (pag.681)

ISTORIA ARTEI
COZMA Aurelia, Din istoria teatrului sibian, (pag.695)
MARINOIU Vasile, Meşteri iconari din Gorj, în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, (pag.703)
SLĂVUICĂ Oana, Epitafe din secolele XVIII-XIX aparţinând colecţiei Muzeului Naţional de Artă al României, (pag.707)
POPESCU Elena, Pictura religioasă a pictorului Mişu Popp, (pag.719)
TAMAŞ Alice, Ferestre spre cer. Consideraţii privind prelucrarea sticlei pentru iluminat în secolul XIX şi XX, (pag.765)
POPESCU Elena, Scena alegorică, mitologică şi istorică în creaţia lui Mişu Popp, (pag.779)
IONESCU Doina, Alois Riegl şi contribuţia sa la consacrarea metodei de cercetare în istoria artei, (pag.793)

DEMOGRAFIE
PĂDUREANU Dominut, Consideraţii privind toponimul „plai” (cu referiri speciale la arealul Ţării Moţilor), (pag.801)
STANCIU Camelia, Epidemia de holeră din 1873 pe teritoriul Transilvaniei. Cauze şi efecte, (pag.807)
BÂRLIANU Marius Vasile, Evoluţia demografică a scaunului Orăştie între 1867 –1914, (pag.813)
MĂRCULEŢ Ioan, Populaţia ortodoxă în cadrul structurii confesionale a Transilvaniei între anii 1930 şi 2002, (pag.821)

ETNOGRAFIE
MIRCEA Simona Ionela, Teorii asupra originii, caracterului şi fundamentului proprietăţii, (pag.827)
ŞUTA Ioana Alina, Problematica alimentaţiei populaţiei rurale româneşti transilvănene reflectată în presa vremii la mijlocul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, (pag.837)
SOREA Daniela, O abordare din perspectivă individuatoare a ceremoniei agrare a cununii în Ţara Oltului, (pag.843)
MAIOR Carmina, DELEANU Valerie, Troiţele–necesitatea repertorizării; propuneri de tipologie, (pag.851)
ŞERDAN Jeanina Maria, Investigarea cimitirelor creştine urbane din România modernă şi contemporană (1880-1950), (pag.859)

MUZEOLOGIE
BODA Gherghina, Conjunctura culturală a apariţiei muzeelor în Transilvania, (pag.875)
DEMŞEA Dan, Iniţiative muzeale arădene până la 1881. Colecţii, colecţionari, donatori, cercetători, expoziţii, (pag.903)
MUSCĂ Elena, Tehnologii moderne pentru realizări expoziţionale şi practici financiare adecvate, (pag.909)
SARCA Vasile, Din istoricul secţiei de artă a muzeului Ţării Crişurilor din Oradea din perioada funcţionării sale în palatul baroc (1971-2005), (pag.915)

RECENZII
HOCHHAUSER Ronald, Liviu Borcea, Mihai Apan, Istoria tramvaiului din Oradea, municipiul Oradea, regia autonomă Oradea transport local, Oradea, 1996, 160 pagini, (pag.923)
MIRCEA Gabriela, Anca Elisabeta Tatai, Xilogravura de la Sibiu (sfârşitul secolului al xviii-lea – începutul secolului al xix-lea), Alba Iulia, editura Altip,2007, 132 pagini, (pag.927)

CRONICA ACTIVITĂŢII MUZEALE
LAZĂR Ioachim, Cronica activităţii cultural – ştiinţifice a Secţiilor de Istorie şi Artă şi Relaţii cu Publicul a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva pe anii 2005-2007, La chronique de l’activité de la Section d’Histoire et d’Art et de la Section des Relations Publiques du Musée de la Civilisation Dacique et Romaine Deva dans les années 2005-2007, (pag.931)

• Abrevieri, (pag.943)


SARGETIA XXXV-XXXVI, 2007-2008

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
COSAC Marian, MUSCA Tiberiu, MURĂTOREANU George, NIŢĂ Loredana, DUMITRU Florin, IUREA Ionut, O nouă aşezare preistorică în Subcarpaţii de Curbură (sat Adânca–comuna Gura Ocniţei, jud.Dâmboviţa), (pag.11)
NICHITA Iohana, Cronologia relativă a culturilor neolitice din zona Olteniei, (pag.25)
BARBU Marius, Arheologie experimentală. Confecţionarea uneltelor preistorice din piatră cioplită, (pag.47)
NICHITEAN Constantin, JIANU Maria Coralia, Minerit aurifer pe Crişul Alb, în zona Baia de Criş–Căraci–Ţebea, (pag.98)
GLIGOR Mircea, Premisele geografice privind dezvoltarea comunităţilor dacice timpurii pe Mureşul mijlociu şi în sud-estul Munţilor Apuseni, (pag.115)
BĂEŞTEAN Gica, Despre apeductele de la Porolissum, (pag.138)
CHIRIAC Mihai, Scurte consideraţii asupra monumentelor funerare din Bazinul Târnavelor în Epoca Romană, (pag.151)
MUNTEAN Daniela, Consideraţii asupra elementului autohton în limba română, (pag.169)

ISTORIE MEDIEVALĂ
MĂRCULEŢ Vasile, Un posibil guvernator al Themei Paristrion–Paraduna von din deceniul 4 al secolului al xi-lea: Leon Chalkotoubes, strateg istrian, (pag.187)
MĂRCULEŢ Vasile, Consideraţii cu privire la limbile utilizate în realizarea tranzacţiilor comerciale din cadrul coloniilor genoveze de la gurile Dunării la mijlocul secolului al XIV-lea, (pag.194)
ANDRÁS Kovács W., Administraţia Comitatului Hunedoara în Evul Mediu, (pag.203)
IONAŞ Vasile, Urbariul Băii de Criş din anul 1754 (I), (pag.241)
BORCOMAN Mariana, Meşteşugari şi comercianţi din Plasa Rupea, (pag.253)
TĂTAR Octavian, Transilvania identitară a secolelor XV-XVI, (pag.260)
DELAROŞCANI Muntean Ovidiu Ioan, Nicolae Sindea alias Ciocăneşti de Roşcani, (pag.282)
COZMA Aurelia, Sibiu, oraş european, (pag.294)
NICHITEAN Constantin, JIANU Maria Coralia, Minele de aur Băiţa–Crăciuneşti. Repere de istorie, (pag.310)
DAVID Nicoleta, Funcţiile strategică şi culturală ale Ţării Zarandului, (pag.326)
IVĂNUŞ Dan, Câteva consideraţii asupra colecţiei de sigilii a Muzeului Brukenthal – Muzeul de Istorie din Sibiu, (pag.336)
PETRE Din, Călătoriile împăratului Iosif al II-lea în Transilvania. Discurs şi reprezentare, (pag.350)
ANGHEL Gheorghe, Asediul fortificaţiei din Alba Iulia în timpul Revoluţiei de la 1848-1849, (pag.357)
VÂNĂTORU Viorel, Starea de spirit a populaţiei din Câmpeni oglindită într-un document din 1854, (pag.397)
DEMŞEA Dan, Avocatul Lazăr Petco în mişcarea naţională românească din părţile Băii de Criş, ale Devei şi ale Aradului (1835-1895) – contribuţii, (pag.400)
STANCIU Camelia, STROIA Adrian, Evoluţia demografică a comunităţii româneşti în localitatea Romos (1850-1920), (pag.422)
NICOLA Gabriela Roxana, Consideraţii privind implicarea unor personalităţi şi societăţi culturale hunedorene pentru menţinerea limbii române în administraţie şi şcoli 1860-1918, (pag.433)
VÂNĂTORU Marioara Elenuţa, Corporaţiunea foştilor grăniceri nobili din Dobra (1860-1950), (pag.440)
BÂRLIANU Marius, Biserica greco-catolică din Scaunul Orăştiei între 1867-1914, (pag.451)
BÂRLIANU Marius, Evoluţia şcolii româneşti din Scaunul Orăştiei între 1867-1914, (pag.475)
STANCIU Camelia, STROIA Adrian, Din activitatea parohiei greco-catolice Romos (1879-1900), (pag.492)
STANCIU Camelia, Scurt istoric al corpului pompierilor voluntari din Orăştie, (pag.501)
VULEA Elena Camelia, Învăţământul elementar confesional greco-catolic. Fonduri şcolare haţegane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea–începutul secolului XX, (pag.509)
BARNA Carmen, Consideraţii privind învăţământul primar confesional greco-catolic din Valea Jiului în perioada 1867-1918 (II), (pag.516)
BEJINARIU Ioan, János Ferencz Fetzer colecţionar şi arheolog amator din Sălajul sfârşitului sec. XIX – începutul sec. XX, (pag.534)
GLODARENCO Manuel Olimpiu, Aspecte navale ale ieşirii Turciei din Primul Război Mondial, (pag.540)
BĂRBAT Alexandru Ioan, Un jeton inedit descoperit la Orăştie, (pag.546)
LAZĂR Ioachim, Contribuţia românilor din Zarand la înfăptuirea Marii Uniri din 1918, (pag.552)
LAZĂR Ioachim, Participarea românilor din ţinutul Orăştiei la realizarea Marii Uniri din 1918, (pag.567)
BASARAB Maria, Însemnări ale protopopului greco-catolic Ioan Ienea despre cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, (pag.586)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
HERBAN Adela, Gavril Todica (1877-1946)–un astronom cu veleităţi europene, (pag.591)
VÂNĂTORU Viorel, Unificarea legislativă şi administraţia locală în judeţul Hunedoara după Marea Unire, (pag.607)
BODA Gherghina, Încoronarea de la Alba Iulia din 15 octombrie 1922 oglindită în documente hunedorene, (pag.614)
HOCHHAUSER Ronald, Două „bătrâne doamne ale căilor ferate”, adevărate comori, aflate în custodia depoului C.F.R. Oradea, (pag.621)
GHEORGHE Lavinia, „Astra dobrogeană” punte de legătură între români, (pag.626)
LAZĂR Ioachim, Din corespondenţa lui Victor Ioan Oprişiu cu Ion Muşlea (1935-1966), (pag.645)
PLOSCĂ Cristina Maria, Activitatea agru în protopopiatul greco-catolic al Jiului, (pag.659)
VÂNĂTORU Marioara Elenuta, Aspecte privind dictatura regală din România (1938-1940) manifestate în judeţul Hunedoara, (pag.663)
GIURAN Valeriu, Consideraţii privind acţiunile militare ale armatei iii române în cel de-al doilea război mondial, campania din est, în perioada 17 septembrie – 18 noiembrie 1942, premergătoare, (pag.668)
GIURAN Valeriu, Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în cel de Al Doilea Război Mondial, în perioada 21- 30 septembrie 1944, (pag.678)
STAN Florin, Consideraţii privind activitatea organizaţiilor sioniste din România în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, (pag.715)
BODA Gherghina, Aspecte politice din Ţinutul Pădurenilor în perioada anilor 1944-1945 reflectate de ziarul „Zori Noi”, (pag.724)
PETRE Din, Patriarhul Justinian Marina între „salvator” şi „conformist” în Biserica Ortodoxă Română, (pag.731)
SCURTU Costin, NATO şi armata română, (pag.740)

CULTURĂ, ARTĂ, ETNOGRAFIE, MUZEOLOGIE
DÂRJA Ileana, Tipărituri aldine inedite în colecţia Bibliotecii Naţionale a României – filiala Batthyaneum din Alba Iulia, (pag.751)
OROS Ioan, Cărţi şi proprietari–un binom simbolic sau despre statutul donatorului, (pag.761)
DEJU Georgeta, Cărţi didactice în spaţiul hunedorean: două manuale de învăţare a limbii maghiare din perioada dualismului austro-ungar, (pag.787)
PAPP Viorel Stefan, Situaţia învăţământului din Ţara Zarandului în perioada 1918-1923. Activitatea Consiliului Dirigent al Transilvaniei, (pag.802)
MIRCEA Simona Ionela, Despre bibliotecile săteşti în lumina unui document din perioada interbelică, (pag.825)
CRĂCIUN Cornel, Consideraţii privind realizatorii seriei cinematografice „Liceenii”, (pag.838)
IVĂNUŞ Dan, Matriţe pentru medalii din colecţia Muzeului de Istorie Sibiu – Casa Altemberger, (pag.853)
IONESCU Doina, Valori artistice păstrate la biserica „Sf. Nicolae” din satul Peştera (jud.Hunedoara), (pag.858)
GABOR Camelia, Redescoperirea unei personalităţi – Marcel Olinescu, (pag.867)
IANCU I. Daniel, Măgureni–un sat părăsit. Prezentare generală şi consideraţii demografice, (pag.873)
LĂCĂTUŞ Petru Lucian, Ortodoxie şi mentalităţi rurale, (pag.881)
IANCU I. Daniel, Anul expoziţional 2008 la Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Orăştie, (pag.900)
BEJINARIU Corina, Muzeul în contextul preocupărilor legate de prezervarea patrimoniului cultural imaterial, (pag.905)

RECENZII
BOZGA Vasile, Adela Herban, România–Vatican. 1939-1950. Relaţii diplomatice, Deva, Tipografia „Astra”, 2008, 646 pagini, (pag.913)
TUTILĂ Cornelia Oana, Doina Benea, Edificiul de cult roman de la Praetorium (Mehadia), Editura Excelsior Art, Timişoara, 2008, 207 p. (inclusiv 1 hartă, 54 fig. şi 12 planşe), (pag.918)
IANCU I. Daniel, Gudor Kund Botond, Istoricul Bod Péter (1712-1769), cu o prefaţă de Iacob Mârza, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2008, 584 p., (pag.921)


SERIE NOUĂSARGETIA I SN (XXXVII), 2010

De ce o serie nouă?, (pag.9)

STUDII, ARTICOLE, COMUNICĂRI, NOTE
ION Mihaela-Maria, BARBU Marius, Un nou punct cu dovezi arheologice paleolitice în judeţul Hunedoara, (pag.13)
SAVA Victor, Descoperiri arheologice pe Valea Sighiştelului (judeţul Bihor), (pag.23)
MARC Tudor Antoniu, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara. Descoperiri recente pe raza comunei Turdaş, (pag.39)
BONDOC Dorel, Două seceri de epocă La Tène descoperite la Radovan, judeţul Dolj, (pag.65)
COSTEA Florea, Din nou despre centrul de putere al dacilor din Defileul Oltului din Munţii Perşani, judeţul Braşov, (pag.71)
BEU-DACHIN Eugenia, PUPEZĂ Paul, Cercetări în zona sud-estică a incintei oraşului roman Napoca, (pag.87)
ANTAL Adriana, O nouă statuetă de teracotă de tipul Venerei Capitolina descoperită la Napoca, (pag.111)
BOGDAN Rebeca, TIMOC Calin, Un relief votiv dedicat Eponei de pe teritoriul Daciei Romane, (pag.121)
CIONGRADI Carmen, Despre un altar votiv dedicat lui Bonus Puer la Napoca, (pag.125)
DIACONESCU Alexandru, Urme ale Centuriaţiei la Sarmizegetusa şi în teritoriul său (I), (pag.133)
BĂEŞTEAN Gica, BARBU Marius, O nouă reprezentare a lui Mercurius la Sarmizegetusa, (pag.163)
BĂEŞTEAN Gica, TUTILĂ Oana, Construcţia de tip villa de la Ostrovu Mic, (pag.173)
CHRZANOVSKI Laurent, Pentru o etnoarheologie a iluminatului: realităţile Indiei de azi şi ale Romei de ieri, (pag.185)
TOMA Corina, Un tezaur monetar din secolele XV-XVI descoperit la Oradea (cartierul Ioşia), (pag.207)
ITTU Constantin, Cedrul în scrierile biblice şi pe tăbliţele cuneiforme, (pag.243)
JULA Diana Raluca, A existat un neobizantinism european?, (pag.251)
MĂRCULEŢ Vasile, Consideraţii privind jurisdicţia Mitropoliţilor Ungrovlahiei până la începutul secolului al XV-lea, (pag.257)
HUŢ Anca-Daniela, Căsătoria în familiile boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVII-lea. Între constrângeri cutumiare şi interes, (pag.267)
OROS Maria Ioan, Prelucrarea informatizată a însemnărilor – un mijloc de cercetare modernă în istoria cărţii. Cazul Ţării Silvaniei (1624-1876), (pag.277)
MUREŞAN Valentin, Copii după Dürer în colecţia pinacotecii Brukenthal, (pag.287)
IVĂNUŞ Dan, Matrice sigilare militare din colecţia Muzeului Brukenthal–Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu, (pag.297)
HOCCHAUSER Ronald, Poduri orădene de odinioară, (pag.303)
LAZĂR Ioachim, Învăţământ şi şcoală în comuna Blăjeni (1848-1918), (pag.313)
BÂRLIANU Marius, Evoluţia culturală a scaunului Orăştie între 1867-1914: societăţi, reuniuni, asociaţii, presă, (pag.329)
BARNA Carmen, Mărturii documentare privind reţeaua şcolară confesională din zona Orăştiei în perioada 1868-1918, (pag.335)
BOLDOR Tavita, Despărţământul Haţeg al Astrei (1869-1919), (pag.351)
DRĂGAN Ciprian, Consemnări documentare cu referire la învăţământul transilvănean: a doua jumătate a secolului al XIX-lea–prima jumătate a secolului al XX-lea, (pag.367)
ORBAN Ramona, Colecţia de artă românească modernă din patrimoniul Muzeului de Artă Timişoara, (pag.383)
GIURAN Valeriu, Aspecte din activităţile Diviziei 2 Infanterie Română în perioada 1883-1938, (pag.393)
BODÓ Cristina, CODREA Ionuţ, O descoperire inedită. Placa comemorativă a lui Salamon Ferencz, (pag.401)
BODA Gherghina, Şcoala românească hunedoreană oglindită în paginile ziarului ,,Libertatea” (Orăştie, 1909), (pag.409)
BÂRLIANU Marius, Biserica Greco-Catolică din scaunul Orăştiei în timpul Primului Război Mondial, (pag.417)
BÂRLIANU Marius, Biserica Ortodoxă din scaunul Orăştiei în timpul Primului Război Mondial, (pag.427)
MAIOR Carmina, 1 Decembrie 1918 într-un sat din Mărginimea Sibiului, (pag.439)
POP Marin, Partidul Naţional-Ţărănesc şi problema moţilor din Munţii Apuseni în timpul marii crize economice, (pag.449)
BASARAB Maria, Pagini manuscrise despre vechi mănăstiri hunedorene, (pag.461)
PLOSCĂ Cristina Maria, Femeia satelor–o publicaţie apărută la Deva între 1935-1939, (pag.471)
STANCIU Camelia, Aspecte ale activităţii Sectorului Jandarmi Orăştie în perioada alegerilor electorale din 1946, (pag.475)
IANCU I. Daniel, Catalogul Depozitului de concentrare a bunurilor patrimoniale de la Protopopiatul Ortodox Român Orăştie. Cercetări preliminarii, (pag.485)
ZAMFIR Maria Anca, Expoziţia „Braşovul în imagini–artă şi document”, (pag.497)
MAIOR Carmina, Sate şi obiceiuri în Mărginime (partea I), (pag.519)
BOGDAN Iustina, Aspecte privind obiceiurile de iarnă din comuna Ceru-Băcăinţi, judeţul Alba. Colindatul, (pag.531)
ŞENDROIU Daniela, Ţesături de interior din colecţia Muzeului de Etnografie şi Artă Populară Orăştie, (pag.539)
MIHAELA Beceanu, O sabie de paradă din secolul XX. Restaurare şi conservare, (pag.549)
GHEARĂ Adriana, GHEARĂ Daniela, Vase inedite aparţinând epocii bronzului târziu. Consideraţii tehnice privind restaurarea şi conservarea, (pag.557)
PRIPON Emanoil, Cópii ştiinţifice. Modalităţi de realizare, tehnici şi materiale utilizate (Studiu de caz I), (pag.565)
GALEA Silvia, Probleme de conservare în lapidariul de la Muzeul de Istorie Casa Altemberger, (pag.577)

NOTE DE LECTURĂ
BĂRBAT Alexandru Ioan, Marius-Mihai Ciută, Cercetări arheologice la Şeuşa-La Cărarea Morii, I, Locuirile preistorice, Bibliotheca Brukenthal, XLIII, Editura Altip, Alba Iulia, 2009, 209 p. (din care 4 hărţi, 24 figuri, 54 planşe), (pag.589)
STAN Ana-Maria, Ionuţ-Cristian Gheorghe, Ioan I. Scafeş, Arme de foc din Colecţia Muzeului Judeţean Teohari Antonescu Giurgiu, Editura Pelican, Giurgiu, 2010, 82 p., (pag.593)
STAN Ana-Maria, România la Conferinţa de Pace de la Paris 1919-1920, Documente diplomatice, vol.1, ediţie de Dumitru Preda, Ioan Chiper şi Alexandru Ghişa, Editura Semne, Bucureşti, 2010, 623 p., (pag.595)
HUŢ Anca-Daniela, Mircea Popa, Cărţi, Manuscrise, Biblioteci, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2010, 329 p., (pag.597)

• Norme pentru publicare, (pag.601)


SARGETIA II SN (XXXVIII), 2011

STUDII, ARTICOLE, COMUNICĂRI
CRĂCIUNESCU Gabriel, VĂCUŢĂ Eugen Gavril, O locuinţă Coţofeni de la Gârla Mare, jud.Mehedinti, (pag.9)
SAVA Victor, Topoare de cupru din colecţia Complexului Muzeal Arad, (pag.17)
RIŞCUŢA Cătălin Nicolae, MARC Tudor Antoniu, BARBU Lucia Ioana, BĂRBAT Alexandru Ioan, Cercetări arheologice în judeţul Hunedoara pe traseul autostrăzii (tronsoanele Lugoj–Deva şi Orăştie–Sibiu), (pag.53)
BONDOC Dorel, COJOC Mirela, Câteva bronzuri figurate romane de la Sucidava-Celei, (pag.135)
HÖPKEN Constanze, FIEDLER Manuel, O aşa-numită căsuţă–felinar din sanctuarul lui Liber Pater de la Sarmizegetusa, (pag.143)
BECEANU Mihaela, Tratamente de stabilizare a obiectelor arheologice din bronz. Studiu de caz, (pag.155)
MĂRCULEŢ Vasile, Aspecte ale organizării bisericeşti în thema Paristrion-Paradunavon în secolele XI-XII, (pag.159)
IAMANDI Daniela, Restaurarea unui bol smălţuit din secolul al XIV-lea, (pag.169)
ITTU Constantin, O „catedrala de buzunar”: Cartea Orelor Caterinei de Cleves, manuscris miniat din secolul al XV-lea, (pag.175)
PIROTICI Sime, De la Sotii Arnolfini la soţii Van Rijn–cuplul legitim în drum spre modernitate, (pag.183)
ŞERBĂNESCU Olga, Editii de Boethius (sec.XV-XVI) în biblioteca Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu, (pag.195)
MARTA Sanda, Et in Italia ego: peisagişti flamanzi si olandezi din colectia Muzeului National Brukenthal – secolele XVI-XVIII, (pag.207)
ŞINCA Rodica, Interesele pentru lectură ale baronului Samuel von Brukenthal şi cărţile interzise: Index Librorum Prohibitorum, (pag.221)
CHIFOR Agata, Alegorii sacre în arta barocă orădeană, (pag.231)
MIRCEA Gabriela, DREGHICIU Doina, Două Psaltiri vechi, din colecţia de la Mănăstirea Râmeţ, (pag.247)
BASARAB Maria, De Imitatio Christi – o carte, reper al bibliofiliei, (pag.275)
DRĂGAN Ciprian, Dascăli hunedoreni – autori de manuale şcolare, (pag.287)
TEŞCULĂ Nicolae, Siebenbügisch-Deutches Wochenblatt (1868-1874), săptămânal politic al saşilor ardeleni în primii ani ai dualismului, (pag.293)
TEŞCULĂ Nicolae, De la naţiune la minoritate. Saşii ardeleni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.303)
VOINA Delia, Fotografia – o istorie interculturală, (pag.313)
LAZĂR Ioachim, Un document inedit: Cronica bisericii greco–catholice a Săcărâmbului, (pag.319)
DIN Petre, Gândirea social-politică în publicistica lui Mihai Eminescu, (pag.333)
ITTU Gudrun-Liane, Femeia la cumpăna veacurilor al XIX-lea şi al XX-lea în cotidianul Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, (pag.341)
PLOSCA Maria-Cristina, Prezenţe culturale româneşti în revista Familia (1880-1900), (pag.351)
IANCU I. Daniel, Colaborarea lui Nicolae Densuşianu la Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, Revista Societăţii Istoricilor din Berlin, (pag.355)
MIRCEA Simona Ionela, Cartea poştală ilustrată–un promotor al culturii şi istoriei, (pag.367)
STOICA Monica, OSTROVSCHI Felix, Revista „Răvaşul” susţinătoarea culturii româneşti din Transilvania, (pag.379)
MIRCEA Gabriela, CUTEAN Smaranda, Momente din biografia şi activitatea artistică a pictorului Silviu Traian Costin (1904-1986), (pag.389)
BOC Ovidiu-Valentin, Elemente ale discursului istoric la Ştefan Meteş. Consideraţii preliminare, (pag.423)
MOLNAR Simion, Personalităţi ale istoriei şi culturii naţionale evocate în lucrările profesorului Ştefan Manciulea, (pag.437)
GIURGIU Dorin, Şcoala româneasca din Transilvania în anii 1917-1918. „Zona culturală”, (pag.451)
BODA Gherghina, Informaţii de arhivă despre câteva localităţi pădureneşti (sec.XX), (pag.459)
POP Marin, Activitatea organizaţiei Partidului Naţional Român din judeţul Hunedoara în perioada 1919-1922, (pag.469)
SZEKELY Man Adriana, Instituţiile lecturii în perioada interbelică, (pag.487)
OMETA Oana, MOTREANU Andra, Mistificarea academică în comunism: cazul „Ştefan Gheorghiu”. Formarea intelectuală a jurnaliştilor, (pag.501)
CODREA Viorel-Gheorghe, Cartea Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea Isus din Nazaret, privită din perspectiva cercetării istorice cu privire la Isus Cristos, (pag.515)
ŞENDROIU Daniela, Obiceiuri legate de naştere în zona Orăştiei, (pag.525)
MAIOR Carmina, Universul spiritual din Mărginimea Sibiului, (pag.531)
CRISTEA Cristina, Interpretare sociologică a chestionarului de expoziţie: „De la primele scrieri la multimedia. O scurtă istorie a comunicării şi mai mult …”, (pag.543)

NOTE DE LECTURĂ
MIRCEA Gabriela, Adela Herban, Maria Basarab, Gavril Todică între ştiinţă, istorie şi cultură, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, 240 pagini + 6 foi ilustraţii, (pag.551)
IANCU I. Daniel, Cosmin Budeanca, Represiunea politica în România comunistă. „Garda Alba”–organizaţie subversivă inventată de securitatea hunedoreană, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010, 388 p., (pag.555)

• Norme pentru publicare, (pag.559)


SARGETIA III SN (XXXIX), 2012

STUDII, ARTICOLE, COMUNICĂRI
POPA Ioan Cristian, FAZECAŞ Traian Gruia, Contribuţii la cunoaşterea plasticii antropomorfe din aşezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (jud.Bihor), (pag.7)
BARBU Marius, BARBU Mihaela-Maria, Un sit arheologic complex pe Valea Mureşului–Luncă – În Vie (Veţel, Hunedoara), (pag.27)
RIŞCUŢA Cătălin Nicolae, COSAC Marian, PAVEL Romică, Cercetările arheologice din Peştera Prihodişte (com. Vaţa de Jos, jud.Hunedoara) şi câteva consideraţii privind etapa finală a culturii Coţofeni, (pag.59)
MARC Antoniu, Consideraţii cu privire la „capetele de băţ” din cultura Wietenberg, (pag.91)
CRISTESCU Cătălin, Premise teoretice pentru o nouă clasificare a ceramicii dacice, (pag.101)
FERENCZ Vasile Iosif, Ardeu–Cetăţuie. După zece ani, (pag.119)
BĂEŞTEAN Gică, Castrul de la Sarmizegetusa, (pag.131)
CIULAVU Florin, Monede romane imperiale descoperite în necropola de la Alba Iulia – „Dealul Furcilor”, (pag.151)
DEAC Augustin Dan, Divinităţi egiptene romanizate la Porolissum, (pag.159)
ŢUŢUIANU Daniel, BARBU Ioana, CODREA Ionuţ, Cuptoare medieval timpurii descoperite la Rapoltu Mare – punct „Pescărie”, (pag.175)
MĂRCULEŢ Vasile, Revenirea bizantină la Dunărea de Jos, 1000-1018/1020, (pag.183)
NEAGU Mihai Răzvan, Consideraţii privind relaţiile papilor de la Avignon cu românii din Transilvania, (pag.191)
OŢA Silviu, Cercei decoraţi cu sfere simple, descoperiţi pe teritoriul României, (pag.215)
ROMAN C. Cristian, TINCU Sorin, Observaţii privind complexul de cult din Castelul Corvinilor de la Hunedoara, (pag.243)
ITTU Constantin, Din limba Canaanului pre limbă românească: Palia de la Orăştie (1582–2012), (pag.259)
IVĂNUŞ Dănuţ Nicuşor, Bani de hârtie din Franţa (sec.XVIII şi XX) în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal–Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu, (pag.269)
BECEANU Mihaela, Restaurarea unui iatagan de secol XIX, (pag.283)
VLASSA Ileana, Condiţia intelectuală a femeii oglindită în discursul pedagogic românesc al secolului al XIX-lea, (pag.287)
COMŞA Mihaela-Maria, Implicarea satului Mihalţ în Revoluţia din 1848, (pag.297)
TEŞCULĂ Nicolae, Asociaţionismul săsesc în perioada neoabsolutistă, (pag.305)
BALAZS Marcela, LAZĂR Ioachim, Rolul pădurii în istoria Ţării Zarandului. Un regulament de lemnărit din anul 1863, (pag.315)
CHINDRIŞ Ioan, TATAY Elisabeta Anca, Un om de cultură şi artist armean din Transilvania, Zacharias Gábrus (Zacharija Gabrušjan) şi manuscrisul său heraldic, (pag.329)
BUCUR Alexandru, Contribuţii la istoria învăţământului hunedorean. Şcolile grănicereşti (1871-1921), (pag.337)
PLOSCĂ Cristina Maria, Transilvănencele şi Războiul de Independenţă, (pag.359)
BODÓ Cristina, Începuturile Societăţii de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara, (pag.371)
BASARAB Maria, Răspunsurile preoţilor greco-catolici Petru Ciachi şi Ioan Dreghiciu (1885), la chestionarul Academiei Române, (pag.387)
MIRCEA Gabriela, ŞTIRBAN Alexandru, CUTEAN Smaranda, Despre activitatea artistică a lui Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) şi colecţia dr. Gustav Müller de la Alba Iulia, (pag.395)
MIRCEA Simona Ionela, La Belle Époque – ostentaţie, splendoare, opulenţă în vestimentaţia feminină (1890-1914), (pag.413)
DRĂGAN Ciprian, Un catalog al cărţilor din cadrul Institutului teologico-pedagogic „Andreian” din Sibiu, (pag.437)
ITTU Gudrun-Liane, Incursiune în publicitatea începutului de secol XX: cotidianul Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, (pag.441)
TATAI-BALTĂ Cornel, Caracterul militant al artei plastice blăjene, (pag.451)
STANCIU Maria Camelia, VIOREL Ştefan Papp, Mica publicitate din paginile ziarului Libertatea (1909-1920), (pag.461)
GHEORGHE Valentin, Alegerile parlamentare din anul 1919 în judeţul Ialomiţa, (pag.469)
DOBREI Florin, File de istorie: „Chronica parochială din parochia greco-ortodoxă Gurasada”, (pag.483)
DIN Petre, Reprezentări ale românilor în opera lui Emil Cioran, (pag.495)
SCURTU Costin, NATO şi România, drumul de la inamici la aliaţi. 1949-2004, (pag.505)
GABOR Camelia, Colaj portretistic în colecţia de sculptură a muzeului din Deva, (pag.515)
GALEA Silvia, Condiţionarea pasivă a microclimatului în depozit, (pag.521)
CUŢUI Alexandrina, Metodologia restaurării icoanei ,,Sf. Haralambie şi Sf. Nicolae”, (pag.527)
ŞENDROIU Daniela, Câteva piese reprezentative ale portului popular românesc din zona Orăştiei, de la Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Orăştie, (pag.533)
BOGDAN Iustina, Credinţe şi obiceiuri din ciclul anului calendaristic practicate în satele comunei Ceru Băcăinţi, judeţul Alba, (pag.543)
DAVID Mihai, Cauzalitate şi determinism. Rostirea în filosofia populară, (pag.553)

NOTE DE LECTURĂ
ITTU Gudrun-Liane, Gabriela Mircea, Alexandru Ştirban, Smaranda Cutean, Lucrări de Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) în colecţia de artă a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia (Consiliul Judeţean Alba, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Arhiepiscopia romano-catolică de Alba Iulia), editura Altip, Alba Iulia, 2012 (catalog de expoziţie, Alba Iulia mai-iunie 2012), 175 pagini, 57 de reproduceri, (pag.561)
HERBAN Adela, Documenta masonica transylvanica et balcanica. Loja ,,Lichtund Wahrheit” din Reşiţa, seria I, vol. I, Varga Attila (coord.), Rudolf Cristian, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, 350 pagini, (pag.563)
TRIFESCU Valentin, Ionuţ Codrea, Vechea biserică parohială a Devei, cuvânt înainte de Ioachim Lazăr, Editura Cetatea Devei, Deva, 2010, 66 p. + 33 il, (pag.565)

Norme pentru publicare, (pag.569)


SARGETIA IV SN (XL), 2013

LAZĂR Ioachim, Aurel Vlaicu–100 de ani de la trecerea sa în eternitate, (pag.9)

ARHEOLOGIE. STUDII ŞI ARTICOLE
BĂRBAT Alexandru Ioan, Observaţii macroscopice şi microscopice asupra unui mojar descoperit în situl arheologic Şoimuş –Teleghi (judeţul Hunedoara), (pag.17)
BARBU Maria Mihaela, MARC Tudor Antoniu, Consideraţii asupra locuirii Coţofeni de la Şoimuş–Lângă sat cu privire specială la industria litică cioplită, (pag.41)
RIŞCUŢA Cătălin Nicolae, Manifestări ale bronzului timpuriu în Depresiunea Bradului, (pag.57)
BERETEU Ioan Dinu, Aşezarea din a doua epocă a fierului de la Cluj-Napoca–Sinitău, (pag.73)
CRISTESCU Cătălin, Contribuţii la cronologia davae-lor dacice de pe Valea Siretului (II), (pag.101)
TOMA Corina, Observaţii asupra tehnicii de producere a brăţărilor dacice din bară torsionată din tezaurele de la Oradea–Sere şi Drăgeşti (judeţul Bihor), (pag.155)
FERENCZ Vasile Iosif, The Dacian Painted Pottery Discovered at Ardeu, Hunedoara County, Romania, (pag.165)
HAMAT Cristina Ana, Acele de păr cu capul în formă de mână descoperite în Dacia romană, (pag.177)
BENEA Doina, Depuneri de lămpi romane ca ofrande votive în Dacia. Cu privire specială la Tibiscum, (pag.195)
DUDĂU Alexandru, Cultul geniilor la Micia: o privire asupra inscripţiilor, (pag.211)
BARBU Gheorghe Marius, ZĂGREANU Radu, Piese sculpturale romane recuperate din albia râului Mureş, (pag.231)

RAPOARTE ŞI NOTE ARHEOLOGICE
BĂEŞTEAN Gica, Aşezări umane pe lunca Mureşului. Punctul Uroi–Pod Mureş. Raport preliminar, (pag.241)
MUNTEANU Beşliu Petre, Ceramică nesmălţuită descoperită în Sibiu, strada Nicolae Bălcescu (săpătură arheologică de salvare), (pag.259)

ISTORIE. STUDII ŞI ARTICOLE
MĂRCULEŢ Vasile, O campanie militară arabă la Dunăre în toamna anului 718. Noi consideraţii pe marginea unui pasaj din Paulus Diaconus, Historia Langobardorum,VI, XLII, (pag.273)
POPA Ioan Cristian, Câmpul Pâinii şi monumentele sale. Naşterea şi apusul unui simbol, (pag.281)
MIRCEA Simona Ionela, Moda vestimentară feminină victoriană în imagini de epocă (1840-1890), (pag.303)
BUCUR Alexandru, Deva la revoluţia din 1848-1849, oglindită în opera lui Sava Popovici Săvoiu, (pag.323)
MĂNESCU Constantin, Memoria revoluţionarului Nicolae Bălcescu pe meleaguri vâlcene, (pag.333)
PLOSCĂ Maria-Cristina, Apariţia mişcării de emancipare a femeii în Vechiul Regat, (pag.339)
LAZĂR Ioachim, Statutele Societăţii române de lectură din Deva. Din primii ani de activitate, (pag.345)
BODÓ Cristina, Aspecte din activitatea Societăţii de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara (1883-1887), (pag.357)
BODA Imola, Téglás Gábor (1848-1916) şi cercetarea arheologică în Dacia, (pag.377)
DRĂGAN Ciprian, Biblioteca Nouă–un periodic orăştian de la sfârşitul secolului al XIX-lea, (pag.393)
ITTU Gudrun-Liane, Aspecte ale profesionalizării femeilor la început de secol XX: Cererile şi ofertele de serviciu din cotidianul Siebenbürgisch Deutsches Tageblatt (1905 şi 1910), (pag.397)
GABOR Camelia, STANCIU Maria Camelia, Flori de-o zi în revista Cosînzeana (1911), (pag.407)
IVĂNUŞ Dănuţ Nicuşor, Bancnote germane interbelice din colecţia Muzeului Brukenthal–Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu, (pag.413)
POP Marin, Activitatea organizaţiei Partidului Naţional şi Naţional-Ţărănesc din judeţul Hunedoara în perioada 1922-1928, (pag.433)
TATAI-BALTĂ Cornel, Din viaţa şi opera pictorului Aurel Nedel, (pag.451)
BASARAB Maria, Preotul greco-catolic şi profesorul Victor Ioan Oprişiu–cinstitor de carte veche, (pag.459)
DOBREI Florin, Un jurnal meteorologic de altădată, (pag.467)
MIRCEA Gabriela, CUTEAN Smaranda, Din biografia pictorului Sava Albescu (1885-1957), cu specială referire la două documente din 1949, (pag.495)

CONSERVARE ŞI RESTAURARE. STUDII ŞI ARTICOLE
GALEA Silvia, Restaurarea unor vase care aparţin Culturii Starčevo-Criş, descoperite la Cristian, judeţul Sibiu, (pag.527)
IAMANDI Daniela, SCĂRLATESCU Andrei, Restaurarea unor vase ceramice orientale din secolul XV, (pag.533)
POPESCU Georgeta Polixenia, Detecţia şi caracterizarea uleiului de in sicativat din lucrări vechi de pictură de şevalet, (pag.543)
BOGDAN Luminiţa, PETCU Velinca, Restaurarea unui Molitvenic tipărit la Blaj, în anul 1784, (pag.555)
BUJANCĂ Veronica Luminiţa, Restaurarea tipăriturii Ceasoslov din 1811, (pag.563)
GLIGOR Alexandru Mircea, Veşmântul lui San Bernardino di Siena. De la miracolul divin la tehnologia restaurării, (pag.571)
POPIŢIU Ioana, LEFTER Lidia, Conservarea şi restaurarea patrimoniului imobil. Gospodăria de la Jupâneşti–Muzeul Satului Bănăţean. Studiu de caz, (pag.579)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
RIŞCUŢA Cătălin Nicolae, Cristian Ioan Popa, Contribuţii la preistoria Văii Sebeşului (I). Locuirile Coţofeni din zona deluroasă [Contributions for a prehistory of Sebeş Valley (I). Coţofeni habitations in the hill area], BMS, III, Alba Iulia, Ed. Mega-Ed. Altip, 2012, 472 p. (ISBN 978-606-543-305-2), (pag.591)
FERENCZ Vasile Iosif, Radu Oltean, Dacia. Războaiele cu Romanii, vol.I Sarmizegetusa [Dacia. The Roman Wars, vol I Sarmizegetusa], Bucureşti, Ed. Art Historia, 2013, 151 p. (ISBN 978-973-0-14786-5), (pag.595)
BASARAB Maria, Anca Elisabeta Tatay, Din istoria şi arta cărţii româneşti vechi: Gravura de la Buda (1780-1830) [On the History and Art of the Old Romanian Books: The Engravings of Buda (1780–1830)], Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2011, 500 p. (ISBN 978-606-543-188-1), (pag.599)

IN MEMORIAM
BĂEŞTEAN Gică, Dr. Dorin Alicu (1948-2013), (pag.603)

Lista abrevierilor, (pag.609)
Norme pentru publicare, (pag.615)


SARGETIA V SN (XLI), 2014

Coperta
Pagina de titlu

SUMAR
Profesorul Ioan Piso la 70 de ani, (pag.9)

ARHEOLOGIE. STUDII ŞI ARTICOLE
FERENCZ Vasile Iosif, HEGYI Alexandru, A Few Aspects of the Ancient Habitat at Ardeu from the Perspective of Modern Research Methods, (pag.13)
BERETEU Dinu Ioan, Un tip de habitat dacic inedit din nordul Transilvaniei, (pag.27)
BODA Imola, Divinităţile din spatele numelor. Epitete şi competenţe, (pag.43)
HAMAT Cristina Ana, Despre Dextrarum Iunctioşi inelele asociate cu logodna descoperite pe teritoriul Daciei romane, (pag.61)
BARBU Gheorghe Marius, Cariera romană de exploatare a calcarului de la Rapoltu Mare, jud.Hunedoara, (pag.77)

RAPOARTE ŞI NOTE ARHEOLOGICE
BERETEU Ioan Dinu, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Cluj, (pag.89)
ROMAN Cristian-Constantin, TINCU Sorin, Contribuţii la repertoriul arheologic al comunei Ghelari (jud.Hunedoara) (I), (pag.97)
HENŢ Alin, Istoria unei arme. Falx Dacica păstrată în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, (pag.109)

ISTORIE. STUDII ŞI ARTICOLE
ITTU Constantin, Heraldry and Art in the World of the Crusades States, (pag.125)
MĂRCULEŢ Vasile, Organizare ecleziastică şi implicaţii bizantine în Transilvania în secolul al XIV-lea şi la începutul secolului al XV-lea, (pag.135)
MĂNESCU Constantin, Istoria localităţii Stoeneşti din judeţul Vâlcea reflectată în toponime, (pag.143)
ŞTEFAN Florin, Jean Bodin şi conceptul de suveranitate statală, (pag.153)
BASARAB Maria, „Liste de cărţi” din biblioteca Vicariatului greco-catolic al Haţegului, (pag.165)
LAZĂR Ioachim, Un document inedit despre revoluţia din 1848-1849 din Zarand, (pag.175)
BUCUR Alexandru, MĂRCULEŢ Vasile, Ofiţerii români din Regimentul nr.46 la Deva (1851-1853), (pag.195)
CÂMPEANU Marius, Structura Vicariatului greco-catolic al Maramureşului între anii 1856 şi 1930, (pag.207)
BĂJENARU Constantin, Legislaţie şcolară în perioada dualismului austro-ungar (1867-1918), (pag.239)
TEŞCULĂ Nicolae, Asociaţionismul săsesc şi sistemul de educaţie tehnic din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.247)
CEREAN Angela, Societatea română de lectură din Deva şi Casina Naţională Deva. Repere istorice, (pag.257)
GIURA Lucian, GIURA Geraldina Maura, Adunările generale ale Astrei de la Deva (1874, 1899 şi 1932), (pag.265)
TEŞCULĂ Dan T. Dan, The Armored Trains. General Study, (pag.277)
DOBREI Florin, Parohia ortodoxă română Crişcior–file de cronică bisericească, (pag.289)
ITTU Gudrun-Liane, „Diskretion ist ehrensache“. Heiratsanzeigen in der tageszeitung Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt (1907-1927), (pag.297)
LAZĂR Ioachim, Câteva date privind înfiinţarea primului ziar românesc din oraşul Hunedoara după Marea Unire din 1918, (pag.311)
PANĂ Virgil, Câteva consideraţii privind activitatea României la Societatea Naţiunilor în problema protecţiei minorităţilor etnice, (pag.319)
IVĂNUŞ Danut Nicusor , Bani de necesitate din Germania anului 1921 din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal–Muzeul de Istorie Casa Altenberger din Sibiu, (pag.341)
MIRCEA Gabriela, RUSTOIU Ioana, Umor sau ultraj la adresa regelui Carol al II-lea? Comentarii pe marginea acuzaţiei de lèse-majestéadusă comerciantului Carol Breitenstein (Sibiu, 1937), (pag.355)
LAZĂR Liviu, Transporturile din judeţul Hunedoara în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, (pag.389)
PANĂ Doina, Din trecutul învăţământului teatral din România. Institutul de teatru „Szentgyörgyi István” din Târgu-Mureş, (pag.407)
MIHAIU Diana Mihaela, Aspecte ale vieţii studenţeşti din Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca în perioada 1959-1972–Asociaţiile studenţeşti, (pag.421)

CONSERVARE ŞI RESTAURARE. STUDII ŞI ARTICOLE
POPESCU Georgeta Polixenia, Aplicaţii ale metodelor spectrale de analiză în caracterizarea ceramicii arheologice pictate cu negr, (pag.433)
HUŞLEAG Arina, Restaurarea ceramicii–ştiinţă, artă, perseverenţă şi un dram de noroc, (pag.447)
IAMANDI Daniela, PETRICĂ Gabriel Florin, Ceramică şi metal în context arheologic. Etapele de restaurare aplicate unor piese medievale, (pag.455)
TEODOR Otilia Ligia, Metodologia de re-restaurare a unei piese arheologice din sticlă, (pag.467)
IAMANDI Daniela, Restaurarea unui vârf din fildeş descoperit în anul 2004 la Piatra Neamţ–Poiana Cireşului, judeţul Neamţ, (pag.475)
PETCU Velinca, Restaurarea legăturii tipăriturii de secol XVII, a Sf. Ioan Gură de Aur (Zlatoust), Mărgăritare, (pag.481)
BUJANCĂ Veronica Luminiţa, Restaurarea tipăriturii de secol XIX, Octoih cu Catavasieru, (pag.493)
POPIŢIU Ioana, Conservarea şi restaurarea patrimoniului mobil pe suport anorganic expus în aer liber. Metode şi tehnici moderne aplicate, (pag.507)
PAPP Viorel Ştefan, Supravegherea spaţiilor expoziţionale, (pag.511)

VARIA
OROS Maria Ioan, „Traduttore, traditore”– Editore-traditore sau despre destinul primei traduceri integrale în româneşte a celor O mie şi una de nopţi, (pag.521)
BODA Gherghina, Focul în mitologia popoarelor, (pag.537)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
BĂRBAT Alexandru Ioan, Anamaria Tudorie, Aspecte tehnologice ale ceramicii Starčevo-Criş din Transilvania [Technological Aspects Concerning Starčevo-Criş Pottery from Transylvania], Bibliotheca Brukenthal, LXVI, Sibiu, Ed. Altip, 2013, 310 p. (ISBN 978-606-93508-0-5), (pag.545)
SOCOL Mihai Dealmar Ionuţ, Mircea Mare, Daniela Tănase, Florin Draşovean, Georgeta El Susi, Szilárd Sándor Gál, Timişoara-Freidorf, Cercetările arheologice preventive din anul 2006 [Timişoara-Freidorf, The preventive archaeological researches from 2006], Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, LII, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2011, 197 p. (ISBN 978-606-543-214-7), (pag.549)

IN MEMORIAM
LAZĂR Ioachim, In memoriam dr. Vasile Ionaş, (pag.553)

Lista abrevierilor, (pag.557)


SARGETIA VI SN (XLII), 2015

Coperta
Pagina de titlu

ARHEOLOGIE. STUDII ŞI ARTICOLE
BĂRBAT Alexandru Ioan, Interacţiunea comunităţilor neoliticului timpuriu cu mediul înconjurător. Aşezările Starčevo-Criş de la Şoimuş (jud. Hunedoara) (I), (pag.9)
RIŞCUŢA Cătălin Nicolae, MARC Tudor Antoniu, Descoperiri cu caracter cultic aparţinând bronzului târziu din aşezarea de la Şoimuş–Teleghi (jud. Hunedoara), (pag.41)
BĂEŞTEAN Gică, O reconsiderare a planului Coloniei Dacica Sarmizegetusa, (pag.81)
HAMAT Cristina Ana, Brăţările de sticlă descoperite în cadrul cercetării arheologice din centrul oraşului Timişoara, Str. Lucian Blaga, (pag.101)

RAPOARTE ŞI NOTE ARHEOLOGICE
ROGOZEA Octavian-Cristian, Noi aşezări neolitice şi eneolitice descoperite în judeţul Timiş, (pag.123)
CIUTĂ Marius-Mihai, Noi precizări cultural-cronologice privind locuirea Decea Mureşului de la Şeuşa–Gorgan (com.Ciugud, jud. Alba), (pag.145)
FERENCZ Vasile Iosif, ROMAN Constantin Cristian, Un complex La Tène descoperit la Tărtăria, (pag.155)
BERETEU Ioan Dinu, Aşezarea dacică de la Dumbrava (com. Căpuşu Mare, jud. Cluj), (pag.169)
BĂEŞTEAN Gică, BARBU Marius, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. About the Wooden Phase Structures on the Insula 3, (pag.181)
BĂEŞTEAN Gică, Începuturile provinciei Dacia şi prima diplomă militară de la Porolissum, (pag.193)
CRISTEA Ştefana, BERETEU Ioan Dinu, Aşezarea din epoca romană de la Borzeşti–Cârligate (com. Iara, jud. Cluj), (pag.199)
BULZAN Sorin, MARTA Doru, O marcă de olar inedită descoperită la Oradea–Sere, (pag.207)
CODREA Cosmin Ionuţ, IZDRĂILĂ Gabriel, Cercetări arheologice în Cetatea Deva. Descoperiri inedite de pe latura de nord a incintei II–Clădirea cuptoarelor, (pag.213)

ISTORIE. STUDII ŞI ARTICOLE
ITTU Constantin, Text şi mesaj vizual într-un manuscris miniat din secolul al XVI-lea: Breviarul Brukenthal, (pag.229)
PANŢURU Cosmin, Icoanele patrimoniului mobil din Parohia Ortodoxă Română Mintia, (pag.241)
DOBREI Florin, Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Bobâlna (jud. Hunedoara), (pag.249)
TATAI-BALTĂ Cornel, TATAY Elisabeta Anca, Xilogravuri semnate de Ghervasie Monah în cărţi tipărite la Bucureşti (1819-1830), (pag.263)
CEREAN Angela, Scurt istoric al instituţiei pompierilor hunedoreni, (pag.273)
IVĂNUŞ Dănuţ Nicuşor, Bani de necesitate din lagărele de prizonieri din Imperiul Austro-Ungar (1915-1916)–Colecţia de bancnote a Muzeului Naţional Brukenthal–Muzeul de Istorie Casa Altemberger Sibiu, (pag.283)
PLOSCĂ Maria-Cristina, O cană de propagandă din Primul Război Mondial aflată în Colecţia de Istorie Modernă a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, (pag.301)
LAZĂR Ioachim, Date inedite despre începuturile presei româneşti din judeţul Hunedoara (1919-1921), (pag.307)
POP Marin, Activitatea organizaţiei Partidului Naţional Ţărănesc din judeţul Hunedoara în perioada 1928-1938, (pag.319)

CONSERVARE ŞI RESTAURARE. STUDII ŞI ARTICOLE
IAMANDI Daniela, Vase ceramice care atestă locuiri medievale timpurii. Salvarea şi valorificarea lor expoziţională, (pag.337)
PETCU Velinca, Restaurarea legăturii şi coperţii la Psaltirea Sf. Proroc şi Ţar David, (pag.347)
BUJANCĂ Veronica Luminiţa, Procesul de restaurare a tipăriturii Molitveanic, carte religioasă de secol XVIII, (pag.357)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
HOCHHAUSER Ronald, Helmuth Kulhanek, Construcţii hidrotehnice de avangardă în Banatul Montan–Baraje, canale, tuneluri, apeducte şi centrale electrice, capodopere tehnice în sud-estul Europei la începutul secolului al XX-lea [Das Wasserkraftwerke im Banater Bergland. Talsperren, Kanale, Tunnels, Aquädukte und Kraftwerke, eine technische Meisterleistung in Südosteuropa am Anfang des 20. Jahrhunderts], Timişoara, Ed. Cosmopolitan Art, 2011, 128 p. (ISBN 978-973-8903-92-0), (pag.371)
BASARAB Maria, Cornel Tatai-Baltă, Caleidoscop artistic [Artistic Kaleidoscope], Alba Iulia, Ed. Altip, 2013, 199 p. (ISBN 978-973-117-422-8), (pag.373)
CODREA Ionuţ-Cosmin, Vasile Faur, Ţara Zărandului. Conscripţii. Cronică. Documente. Imagini [Zărand Land. Census. Chronic. Documents. Images], Arad, Ed. Concordia, 2014, 604 p., (ISBN 978-606-627-044-1), (pag.375)

IN MEMORIAM
IANCU I. Daniel, DEJU Georgeta, In memoriam prof. univ. dr. Iacob Mârza (1946-2015), (pag.381)

Lista abrevierilor


SARGETIA VII SN (XLIII), 2016

Coperta
Pagina de titlu

FERENCZ Vasile Iosif, Téglás Gábor (23 martie 1848-4 februarie 1916), (pag.7)

ARHEOLOGIE. STUDII ŞI ARTICOLE
CRISTESCU Cătălin, BĂRBAT Alexandru Ioan, Noi descoperiri privind sfârşitul primei epoci a fierului în Transilvania. Contextele funerare de la Bacea (jud.Hunedoara), (pag.11)
CETEAN Valentina, FERENCZ Vasile Iosif, Studiu mineralogic preliminar privind tipurile de roci de pe şantierul arheologic Ardeu–Cetăţuie, jud.Hunedoara, (pag.45)
BARBU Gheorghe Marius, Opus incertum sau opus mixtum la Ulpia Traiana Sarmizegetusa?, (pag.67)
HAMAT Cristina Ana, Inele sigilare descoperite pe teritoriul Daciei romane, (pag.85)
CIUTĂ Beatrice, Consideraţii privind grădinile romane în anticul Apulum, (pag.109)

RAPOARTE ŞI NOTE ARHEOLOGICE
BERETEU Ioan Dinu, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Cluj (II), (pag.129)
ROGOZEA Octavian-Cristian, ROGOZEA Petru, Contribuţii la repertoriul aşezărilor atribuite epocii bronzului din vestul României (I), (pag.139)
BERETEU Ioan Dinu, Fortificaţia din a doua epocă a fierului de la Sebiş (jud.Bistriţa-Năsăud), (pag.201)
MUNTEANU Claudiu, A Roman Age Votive Offering in the archaeological Feature C 018 from Cristian I, Sibiu County, (pag.231)
TUTILĂ Oana, BĂRBAT Alexandru Ioan, Fibule romane de pe valea Târnavei Mici, (pag.239)
VARGA Timea, BERETEU Ioan Dinu, A Roman Settlement at Cojocna (Cluj County), (pag.247)

ISTORIE. STUDII ŞI ARTICOLE
TIRON Tudor-Radu, Din nou despre corbul cu inel în cioc. Reprezentări ale stemelor Hunedoreştilor într-un manuscris din colecţia Bibliotecii de Stat Bavareze, (pag.255)
TATAI-BALTĂ Cornel, Receptarea xilogravurii lui Albrecht Dürer, Regele David, 1499, în tipografii de la Iaşi şi Bucureşti din secolele XVII-XVIII, (pag.275)
ABRUDAN Mircea-Gheorghe, Georg Paul Binder (1784-1867): viaţa, activitatea şi opera unui superintendent uitat al Bisericii Evanghelice C.A. din Transilvania, (pag.281)
MORARIU (Iulius-Marius) Maxim, Despărţământul Astra Bistriţa de la înfiinţare şi până la Marea Unire, (pag.303)
POP Marin, Evoluţia organizaţiilor Partidului Naţional Român din Ardeal şi Banat în perioada 1923-1925. Alegeri parlamentare parţiale, (pag.313)
DAMIAN Minodora, Noi informaţii asupra învăţământului din Valea Dunării în perioada interbelică (cazul aşezărilor Berzasca şi Belobreşca), (pag.333)
MIOC Eugen, Germanii din Banat în primele două decenii de regim comunist (1945-1965), (pag.347)
GABOR Camelia, Lucrări semnate Irimie Nicolae în Colecţia de Artă a muzeului devean, (pag.359)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
HENŢ Alin, Valeriu Sîrbu, Cătălin Borangic, Pumnalul sica în nordul Dunării (~200 a.Chr.–106 p.Chr.): Semiotica marţială a puterii, Brăila, Ed. Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2016, 247 p., (ISBN 978-606-654-188-6), (pag.371)
CRISTESCU Cătălin, Mariana-Cristina Popescu, Hellenistic and Roman Pottery in pre-Roman Dacia, Bibliotheca Musei Napocensis, XL, Bucureşti, Ed. A.R.A.–„Arhitectură. Restaurare. Arheologie”, 2013, 280 p., (ISBN 978-973-88645-7-9), (pag.377)
IANCU I. Daniel, Petre Ugliş Delapecica, Jurnal de război din anii 1914-1919 [War Diary from the Years 1914-1919], editori Ioana Rustoiu, Marius Cristea, Tudor Roşu, Smaranda Cutean, Seria Memoriale, I, Alba Iulia, Ed. Altip, 2015, 245 p., (ISBN 978-973-117-561-4), (pag.383)

IN MEMORIAM
PESCARU Adriana, In memoriam Olimpia-Florica Palamariu (1950-2016), (pag.387)

Lista abrevierilor, (pag.391)


SARGETIA VIII SN (XLIV), 2017

Coperta
Pagina de titlu

ARHEOLOGIE. STUDII ŞI ARTICOLE
CIUTĂ Beatrice, MOLNÁR Zsolt, Contribuţii la dieta comunităţilor Otomani. Analiza macroresturilor vegetale recuperate din situl de la Carei–Bobald, (pag.11)
BĂESTEAN Gică, BOICEA A. Valentin, About the Second Dacian-Roman War (105-…), (pag.29)
HAMAT Ana-cristina, VTERE FELIX Inscribed Rings Discovered in Roman Dacia, (pag.57)
BARBU Gheorghe Marius, BĂRBAT Alexandru Ioan, New Archaeological Information Regarding the Exploitation of Andesite in Măgura Uroiului (Hunedoara County), (pag.71)

RAPOARTE ŞI NOTE ARHEOLOGICE
BOBÎNĂ Ancuta-Ioana, Reprezentări antropomorfe si zoomorfe neolitice si eneolitice descoperite în judeţul Hunedoara, (pag.125)
CIUTĂ Marius-Mihai, O statuetă antropomorfă recent descoperită la Şeuşa – În Grui (com.Ciugud, jud.Alba), (pag.139)
ROGOZEA Octavian-Cristian, MĂRCUTI Florentina, GUGUŢ Răzvan, CÂMPEAN Simion, Aşezări Coţofeni şi Wietenberg din judeţul Hunedoara, (pag.149)
RIŞCUŢA Cătălin Nicolae, Un topor aparţinând bronzului timpuriu descoperit la Hărău (jud.Hunedoara), (pag.177)
BERETEU Ioan Dinu, Aşezarea dacică de la Cojocna, (pag.197)
BLEOANCĂ Mihaela , O furcă de tors pentru deget din epoca romană descoperită la Apulum – Colonia Aurelia Apulensis, (pag.205)
CRAIOVAN Alin Bogdan, ROGOZEA Octavian-Cristian, MICLE Dorel, DINCĂ Dumitru Constantin Remus, O locuire medieval-timpurie pe Valea Mureşului mijlociu. Tărtăria – Situl 9, (pag.213)

ISTORIE. STUDII ŞI ARTICOLE
CÂMPEAN Viorel, Moise Sora Noac, un cărturar născut la Haţeg, cu activitate în nordul Transilvaniei, (pag.231)
CORDEA Marta, Constantin Papfalvi, deputat în Dieta de la Pesta, (pag.245)
DUMBRĂVESCU Nicolae, Din „memorialistica măruntă” a Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania. Însemnări despre prefectul Legiunii Câmpiei, Nicolae Vlăduţiu, (pag.261)
BODÓ Cristina, Dealul Cetăţii Deva în administrarea Societăţii de Istorie şi Arheologie a comitatului Hunedoara, (pag.287)
DAMIAN Minodora, Publicitatea vestimentară în Timişoara interbelică, (pag.301)
LAZĂR Ioachim, Accidentul aviatic din zona Muntelui Găina, 23 august 1940, (pag.317)
ALBERT Carmen, Contribuţia Banatului la „Pacea de Mâine” în corespondenţa lui Silviu Dragomir, (pag.335)
MIOC Eugen, Lumea rurală şi agricultura din Banat în primele două decenii de regim comunist (1945-1965), (pag.313)
MORARIU Iuliu-Marius, Omul din spatele Orei 25. Constantin Virgil Gheorghiu în dosarele Securităţii, (pag.373)

ISTORIA CULTURII. STUDII ŞI ARTICOLE
MANEA Lăcrămioara, Biblioteca Colegiului Sfântul Sava din Bucureşti. Încercare de reconstituire, istorie şi ex-libris, (pag.385)
CURELEA Dragoş, Evoluţii funcţionale cu privire la cunoaşterea istoriei Bibliotecilor pentru popor din Despărţământul Alba Iulia al Astrei între anii 1887-1946, (pag.403)
TATAI-BALTĂ Cornel, Daniel Luca Voina, un remarcabil ilustrator de carte contemporană, (pag.427)

CONSERVARE ŞI RESTAURARE. STUDII ŞI ARTICOLE
POPESCU Sergiu-Sorin, FERENCZ Vasile Iosif, Metamorfozele Cenuşăresei. Etapele restaurării unui vas dacic din fier, (pag.453)
PĂTRUŢESCU Manuela Elena, Analiza condiţiilor de păstrare a colecţiei de textile etnografice din depozitul temporar al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, (pag.473)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
BASARAB Maria, Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatai-Baltă, Xilogravura din cartea românească veche tipărită la Bucureşti (1582-1830) [The Woodcut in the Early Romanian Books Printed in Bucharest (1582- 1830)], Cluj-Napoca, Ed.Mega, 2015, 516 p., (ISBN 978-606-543-647-3), (pag.485)
DEJU Georgeta, Ioan Chindris, Niculina Iacob, Eva Mârza, Anca, Elisabeta Tatay, Otilia Urs, Bogdan Crăciun, Roxana Moldovan, Ana Maria Roman-Negoi, Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identităţi culturale [Old Romanian Book in the Habsburg Empire (1691-1830). Recovery of a cultural identity], Cluj- Napoca, Ed.Mega, 2016, 1010 p., 1 hartă, (ISBN 978-606-543-733-3), (pag.487)
HOCHHAUSER Ronald, Viorel Rusu, Lucia Pop, Călătorie în universul ceasului. Colecţia de orologerie [A Journey in the Universe of the Clock. The Horological Collection], Colectii Muzeale, V, Baia Mare, Ed.Eurotip, 2016, 100 p., (ISBN 978-606 617-244-8), (pag.491)
DUMBRĂVESCU Nicolae, Emil Arbonie, Poliţişti urbani arădeni (1929-1949) [Urban Policemen from Arad (1929-1949)], Arad, Ed. „Vasile Goldis” University Press, 2017, 291 p., (ISBN 978-973-664-831-1), (pag.493)
IANCU I. Daniel, Iosif Vasile Ferencz, Muzeul din Deva. Arc peste timp [The Museum in Deva. Arch Over Time], Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2017, 166 p., (ISBN 978-606-543-887-3), (pag.497)

Lista abrevierilor, (pag.501)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://www.anuarulsargetia.ro, 2018