Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

SATU MARE - STUDII ŞI COMUNICĂRI

- Seria Arheologie -


Periodicul Satu Mare. Studii şi Comunicări. Seria Areologie este publicat de Muzeul Judeţean Satu Mare , ajungând în anul 2014 la numărul XXX. Studiile ce se regăsesc în cuprinsul publicaţiei acoperă cu precădere perioada preistorică, dacică şi romană dar nu lipsesc nici articolele dedicate cercetărilor întreprinse în siturile arheologice medievale.
O calitate remarcabilă a publicaţie constă în publicarea articolelor şi în alte limbii decât limba română, precum engleză, rusă, maghiară sau germană.
O parte din volumele editate sunt dedicate unor teme predilecte sau reprezintă actele unor simpozioane organizate de Muzeul Judeţean Satu Mare, iar altele omagiază personalităţi ale arheologiei sătmărene precum Nemeti Janos şi Tiberiu Bader.

Website: http://www.muzeusm.ro/studii-si-comunicariI, 1969

BODEA I. Gh., Din lupta de rezistenţă antifascistă a populaţiei judeţului Satu Mare (1940 – 25 octombrie 1944), (pag.5)
BENEDEK Z., Schimbările cursului Someşului şi al Crasnei în perioada pleistocenului superior şi al holocenului, (pag.25)
BITIRI M., SOCOLAN A., Aşezarea paleolitică de la Turulung şi locul ei în paleoliticul din NV României, (pag.35)
DUMITRAŞCU S., Săpăturile arheologice de la Unimăt, (pag.41)
KACSO C., Morminte din perioada de tranziţie spre epoca bronzului de la Ciumeşti, (pag.49)
NÉMETI I., Descoperiri funerare din epoca bronzului în jurul Careiului, (pag.57)
BADER T., Depozitul de bronzuri de la Domăneşti, (pag.73)
NÁNÁSI Z., Morminte hallstattiene tîrzii de la Curtuişeni, (pag.85)
Dr. FERENCZI Şt., Cu privire la apărarea hotarului de nord al provinciei Dacia, (pag.91)
LAZIN Gh., Circulaţia monetară în nord-vestul României (sec.II-IV), (pag.111)
NÉMETI I., Un mormînt din secolul V descoperit în satul Ghenci, comuna Căuaş, (pag.121)
BURAI B., Despre cetatea de tip italian din Satu Mare (1543-1705), (pag.125)
URSU B. V., Lupta populaţiei din judeţul Satu Mare pentru unire, (pag.149)
Dr. BUNTA P., Date privind istoria mişcării muncitoreşti din Satu Mare (1923-1928), (pag.159)
IURAŞCIUC I., Contribuţii la studiul alimentaţiei populare din judeţul Satu Mare, (pag.179)
ANDRON G. I., O colecţie de artă populară, (pag.187)
TÓTH B., Metode în cercetarea tipologică şi stilistică a arhitecturii populare, (pag.203)
LĂPTOIU N., O viguroasă personalitate a vieţii artistice româneşti; sătmăreanul Aurel Popp, (pag.221)
URSU I., IURAŞCIUC I., Din corespondenţa A.Popp-E.Isac-N.Tonitza, (pag.232)


II, 1972

IACOŞ I., Mişcarea muncitorească din judeţul Satu Mare în anii avîntului revoluţionar (1918-1921), (pag.5)

ARHEOLOGIE-ISTORIE
BITRI M., Evoluţia culturii materiale în paleoliticul din Depresiunea Oaş, (pag.35)
DUMITRAŞCU S., Morminte Coţofeni de incineraţie descoperite la Medieşul Aurit, (pag.53)
ORDENTLICH I., Contribuţia săpăturilor arheologice de pe „Dealul Vida” (com.Sălacea, jud.Bihor) la cunoaşterea culturii Otomani, (pag.63)
BADER T., Apărătorul de braţ în bazinul carpato-danubian, (pag.85)
MACREA M., KACSÓ C., Depozitul de bronzuri de la Bătarci, (pag.101)
NEMETI I., Coiful de bronz de la Pişcolţ, (pag.113)
NEMETI I., Necropola hallstattiană de la Sanislău, (pag.121)
ZIRRA Vl., Noi necropole celtice în nord-vestul României. (Cimitirele birituale de la Sanislău şi Dindeşti), (pag.151)
WINKLER I., Despre tezaurul descoperit la „Juncad” Sighetul Marmaţiei, în secolul XIX (?), (pag.207)
DUMITRAŞCU S., NANASI Z., Ceramica descoperită la Ghenelea (jud.Bihor), (pag.227)
EGYED A., Despre problema ţărănească în comitatul Satul Mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, (pag.237)
URSU B. V., Din activitatea despărţământului Sătmar al „Astrei”, (pag.255)
BUNTA P., Mişcarea muncitorească din Satu Mare în anul 1929, (pag.271)
DOGARU M., PINTEAN T., Militanţi ai mişcării muncitoreşti din România – Francisc Wolf-Boczor – (1906-1944), (pag.289)

ETNOGRAFIE
IURAŞCIUC I., Arhitectura populară din zona etnografică Codru şi obiectele decorative de interior, (pag.311)

ARTĂ
LĂPTOIU N., IURAŞCIUC I., Trei icoane de lemn de la Apateu, (pag.343)
LĂPTOIU N., Monumentul elocinţei: Vasile Lucaciu de Cornel Medrea, (pag.351)

ŞTIINŢELE NATURII
CRISTEA V., Un corn de Alces Palmatus Ham. Schmith în balastiera de la Apa – judeţul Satu Mare, (pag.365)
KARACSONYI C., Parcul dendrologic din Carei, (pag.373)
CRISTEA V., Teiul secular de la Cămîrzana, (pag.387)

MUZEOGRAFIE
ERDÖS I., Colecţia de artă „Aurel Popp” a muzeului din Satu Mare, (pag.395)

• Prescurtări bibliografice, (pag.401)


III, 1975

ISTORIE
IACOŞ Ion, Privire istorică asupra activităţii P.C.R. în Satu Mare în perioada interbelică, (pag.7)
BADER Tiberiu, Contribuţii la cunoaşterea istoriei oraşului Satu Mare, Descoperiri arheologice – (I), (pag.19)
NÁNÁSI Zoltan, Un mormînt celtic cu inventar deosebit descoperit la Curtuişeni, (pag.50)
DUMITRAŞCU S., Noi consideraţii asupra dacilor liberi de epocă romană din nord-vestul României, (pag.51)
LAZIN Gheorghe, Cercetări arheologice în sudul judeţului Satu Mare (zona Tăşnad) - I, (pag.61)
BACARU Livia, Stampe medievale – reprezentînd cetatea Satu Mare aflate în colecţiile bibliotecii Academiei, (pag.77)
URSU Viorica, LAZIN Gheorghe, Un tezaur monetar din sec. al XVII-lea descoperit la Tîrşolţ, (pag.87)
PLOEŞTEANU Grigore, Vasile Lucaciu şi George Bariţiu sau continuitatea luptei pentru drepturi naţionale a românilor transilvăneni, (pag.97)
ANTONESCU Nae, Revista Familia şi părţile sătmărene. (I). 1865-1884), (pag.111)
BUNTA Petru, Luptele revoluţionare ale maselor muncitoare sătmărene din anii 1930-1933), (pag.139)
BABICI Ion, Manifestări internaţionale ale sătmărenilor în perioada dintre cele două războaie mondiale, (pag.141)
GERGELY Ladislau, Din lupta comună a oamenilor muncii români şi maghiari din Satu Mare, sub conducerea P.C.R., în perioada interbelică, (pag.149)
INOAN Mihai, Acţiunile militare pentru eliberarea oraşului Satu Mare şi a împrejurimilor sale. Octombrie 1944, (pag.157)

ETNOGRAFIE
IURASCIUC I., SAINELIC S., Monumente de arhitectură populară din zona Codru – Bisericile din lemn, (pag.165)
TOSA Ioan, Contribuţii la cunoaşterea şurilor din Transilvania, (pag.205)
IURASCIUC I., Obiecte ceramice de capacitate din centrul de olărit Vama, (pag.221)

ŞTIINŢELE NATURII
KARÁCSONYI Carol, Contribuţii la studiul florei şi vegetaţiei terenurilor de interdune din Cîmpia Nirului, (pag.231)
BOB Dorin, Cîteva specii de lepidoptere colectate din fauna judeţului Satu Mare, (pag.247)

MUZEOGRAFIE
URSU Viorica, Aspecte locale ale istoriei agriculturii în expoziţiile Muzeului din Satu Mare, (pag.265)
ERDÖS Iudita, Expoziţia de grafică militară Aurel Popp, (pag.271)
VANCEA Ernest, Curăţirea şi conservarea unor tezaure monetare din argint, descoperite în judeţul Satu Mare, (pag.277)

• Prescurtări bibliografice, (pag.296)


IV, 1980

FORIŞ Ioan membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului judeţean Satu Mare al P.C.R., Dezvoltarea economico-socială a judeţului Satu Mare pe coordonatele socialismului, (pag.9)

ARHEOLOGIE
BITIRI Maria, Cîteva date privind etapa de sfârşit a paleoliticului superior în nord-vestul României, (pag.25)
ZIRRA Vl., Locuiri din a doua epocă a fierului în nord-vestul României (Aşezarea contemporană cimitirului Latene de la Ciumeşti şi habitatul indigen de la Berea, jud. Satu Mare), (pag.39)
BADER T., WINKLER I., Al doilea tezaur de denari romani imperiali descoperit la Ghirişa (com.Beltiug, jud. Satu Mare), (pag.85)
LAZIN Gh., Monede antice din colecţia Muzeului judeţean Satu Mare, (pag.127)
LAZIN Gh., Cuptoare dacice de ars ceramică din sec. III—IV e.n. descoperite la Satu Mare, (pag.133)

ISTORIE
BURAI Abalbert, Dezvoltarea oraşului medieval Satu Mare (I), (pag.143)
PAP Francisc, Comerţului Clujului cu Satu Mare în sec.XVI—XVII (pe baza registrelor clujene de tricesimă), (pag.181)
RADOSAV Doru, Aspecte ale învăţămîntului românesc din sec.XVIII-XIX în Satu Mare, (pag.167)
GYÉMÁNT LADISLAU, BOCSAN N.,FAUR V., Contribuţia preparandiei din Arad la mişcarea naţională din părţile vestice, în anii 1815-1817, (pag.181)
CAPÎLNEANU V., OSZÓCZKI K., O scrisoare inedită din Bucureştii anului 1859, aflată în arhivele băimărene, (pag.197)
CIUBOTĂ Viorel, Aspecte ale mişcării memorandiste din judeţul Satu Mare (1892-1894), (pag.203)
SABĂU Ioan, Noi date privind lupta populaţiei din judeţul Satu Mare pentru Unire, (pag.213)
DRAGOŞ Mircea, Ioan Galu - un luptător pentru libertatea naţională a românilor din judeţul Satu Mare, (pag.225)
BUNTA Petru, Trăsăturile principale ale mişcării socialiste şi muncitoreşti din Satu Mare, la începutul secolului XX, (pag.233)
ŞANDRU D., Cu privire la aplicarea reformei agrare din 1921 în satele din munţii Codrului, (pag.257)
KAKUCS Lajos, Participarea tineretului din judeţul Satu Mare la reconstrucţia ţării (1944-1949), (pag.269)
ANTONESCU Nae, Vasile Lucaciu în conştiinţa literaturii, (pag.281)
ANTONESCU Nae, Poezia lui Ady Endre în româneşte, (pag.285)

ETNOGRAFIE
FLOREA Virgiliu, O colecţie inedită de folclor din Hurezu Mare, (pag.301)
CUCUIET Lucian, O poezie populară din 1844, (pag.317)
BOT Nicolae, Obiceiuri agrare şi pastorale din zona Codrilor Sătmarului (com. Hurezu Mare), (pag.327)
CIOCAN Janeta, Băiţa de sub Codru, centru de ceramică nesmălţuită, (pag.339)
IURAŞCIUC Ivan, Arhitectura populară codrenească şi din lunca Someşului din a doua jumătate a sec.XIX, (pag.345)

ARTĂ
ERDÖS Iudita, Castelul de la Medieşul Aurit — monument al renaşterii transilvănene, (pag.359)
LAPTOIU Negoiţă, Semnificaţia perioadei sătmărene (1903-1937) în creaţia lui Alexandru Mohi, (pag.375)

ŞTIINŢELE NATURII
BENEBEK Zoltán, Clima oraşului Cărei, (pag.385)
HAMVAS Francisc, KARÁCSONYI Carol, Date privind avifauna din zona oraşului Cărei, (pag.395)
KARÁCSONYI Carol, Cercetări asupra florei şi vegetaţiei terenurilor mlăştinoase din Cîmpia Nirului şi Cîmpia Careiului, (pag.415)
NEGREAN Gavril, Lipidium densiflorum şi lipidium neglectum în România, (pag.435)
ARDELEAN Gavril, Observaţii geobotanice asupra zonei Blaja-Tăşnad în vederea stabilirii unor măsuri ameliorative, (pag.441)

RECENZII
LAZIN Gh., Tiberiu Bader - Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei (Cultura pretracică şi tracică), Bucureşti, 1978, p.24, (pag.451)
CUCUIET L., Valer Butura - Etnografia poporului român, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978, (pag.455)
VÎRNAV R., Angela Paveliuc - Arta populară din zona Botoşanilor. Scoarţe şi Lăicere, Comitetul pentru Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Botoşani, Muzeul judeţean, 1976, (pag.459)
CUCUIET L., Zamfira Mihai - Terminologia portului popular românesc, Editura Academiei, 1978, (pag.461)

• Prescurtări bibliografice, (pag.463)


V-VI, 1981-1982

ARHEOLOGIE
IGNAT Doina, Tipologia uneltelor din piatră şlefuită din aşezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (jud.Bihor), (pag.11)
IERCOŞAN N., Un vas-biberon eneolitic descoperit la Ciunteşti, (pag.35)
BADER T., Consideraţii privind apariţia şi dezvoltarea fibulelor in Transilvania, (pag.39)
NEMETI Ioan, Descoperiri de la începutul hallstattului in zona Carei, (pag.45)
DUMITRAŞCU S., Stadiul cercetărilor privind civilizaţia dacică din NV României, (pag.59)
LAZIN Gh., Descoperiri dacice din sec. III î.e.n. - I e.n. în judeţul Satu Mare — Catalog, (pag.69)
CHIDIOŞAN N., Despre unde practici rituale la dacii din epoca preromană, (pag.83)
WINKLER Iudita, Consideraţii asupra pătrunderii emisiunilor illyriene în nord-vestul Daciei, (pag.93)
ZSOLT K. Székely, Noi descoperiri din epoca romană la Baraolt, (pag.119)
LAZIN Gh., Ceramica ştampilată din secolele III-IV e.n. descoperită în nord-vestul României, (pag.123)
LAZIN Gh., Două piese de metal din sec. VIII-IX descoperite în localitatea Lazuri - jud. Satu Mare, (pag.137)
BADER T., Săpăturile arheologice din judeţul Satu Mare (Partea I-a), (pag.143)
NEMETI Ioan, Descoperiri arheologice din hotarul oraşului Care (jud. Satu Mare), (pag.167)

ISTORIE
OSZÓCZKI K., Sigilii folosite de autorităţile administrative comitatense şi oraşele fostului comitat Satu Mare (sec.XIV-XVIII), (pag.183)
TEODOR Pompiliu, O scriere polemică controversată din vremea Supplex-ului, (pag.203)
ANDEA Avram, ANDEA Susana, Date despre cartea veche românească din judeţul Satu Mare, (pag.211)
RADOSAV Doru, Manuscrise româneşti din sec. al XVlII-lea în părţile sătmărene, (pag.223)
BĂRNUŢIU Elena, Răspîndirea cărţilor din Ţara Românească şi Moldova în judeţul Satu Mare, (pag.229)
CHINDRIŞ Ioan, Un Supplex Libellus românesc inedit - 1783, (pag.235)
VETIŞANU Vasile, George Filip din Căuaş: în luptele naţionale ale Românilor, (pag.265)
FAUR Viorel, Presa românească din Crişana (1848-1919). Contribuţia acesteia la formarea conştiinţei naţionale şi la consolidarea unităţii noastre culturale, (pag.273)
MILIN Miodrag, Mişcarea naţională din părţile vestice în contextul luptei naţionale româneşti pentru autonomie (1860-1872), (pag.311)
BACIRU Livia, Ioane Marcu, o personalitate multilaterală a vieţii culturale sătmărene din secolul trecut, (pag.325)
BULGAR Gh., Amintirea lui Vasile Lucaciu - continuator al Şcolii Ardelene, (pag.333)
RADU Măriuca, Asociaţiunea pentru sprijinul învăţăceilor şi sodalilor români meseriaşi din Braşov - sodali români pe drumuri europene, (pag.345)
VETIŞANU Vasile, Viaţa istorică şi cultura neamului românesc în opera lui Aloisie L. Tătutu, (pag.357)
CIUBOTA Viorel, Documente privind mişcarea cultural-naţională din Transilvania la sfîrşitul secolului al XlX-lea şi începutul secolului al XX-lea, (pag.369)
ANTONESCU Nae, Revista Transilvania (1918-1946) (lui Bucur Ţincu), (pag.381)
IACOŞ Ion, Partidul Comunist Român - continuator direct al mişcării muncitoreşti şi socialiste din România, a partidului creat în 1893, (pag.393)
DULGĂU Bujor, Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921 în judeţul Satu Mare, (pag.419)
DULGĂU Bujor, MARINESCU Vasile Sergiu, Reforma agrară din 1945 în judeţul Satu Mare, (pag.429)
CORNEANU Ioan, Organizaţia judeţeană Satu Mare a P.C.R. (1944-1946), (pag.437)

ETNOGRAFIE
IURASCIUC Ivan, Meşteşugul sticlăritul la Poiana Codrului (jud. Satu-Mare), (pag.453)
CUCUIET Lucian, Practici tradiţionale ale prelucrării cînepii: fiertul şi lăutul torturilor în Ţara Oaşului, (pag.459)
CHELCEA Ion, Dregătoriile în organizarea tradiţională a cetelor de feciori din ţara noastră, (pag.471)
DANCUŞ Mihai, Prezenţa instalaţiilor tehnice în satul contemporan şi modurile de dezintegrare sau de integrare în viaţa modernă (Investigaţie întreprinsă în localitatea Negreşti-Oaş în anul 1972), (pag.491)
LÁSZLO Bura, Szatmár vidéki népi gyermekjátékok, (pag.519)

ARTA
ERDÖS Iudita, Elemente de arhitectură interioară din secolul al XVIII-lea în judeţul Satu Mare, (pag.531)
SZILAGYI Adalbert, O lucrare a lui N.Grigorescu în colecţiile Muzeului judeţean Satu Mare, (pag.543)
TIBOR Almási, Alexandru Ujhazy, viaţa şi opera (1890-1941), (pag.545)

ŞTIINŢELE NATURII
BENEDEK Zoltán, Hidrologia apelor termale din zona judeţului Satu Mare, (pag.557)
IERCOŞAN N., IERCOŞAN A., Cutremure de pămînt în judeţul Satu Mare pînă la 1900, (pag.565)
NEGREANU G., Contribuţii micologice. I. Judeţul Satu Mare, (pag.577)
KARACSONY Carol, Cercetări asupra asociaţiei Peucedano-Festucetum Pseudovinae în staţiunile din nord-vestul României, (pag.597)
GERGELY I., RAŢIU O., Flora Ţării Oaşului (jud. Satu Mare), (pag.609)

MUZEOGRAFIE
IERCOŞAN N., Două topoare de luptă din piatră şlefuită descoperite în judeţul Satu Mare, (pag.657)
RADU Maximilian, Restaurarea unei arme turceşti din sec. al XVII-lea, (pag.611)
POP Nicolae, POP Maria, Casa memorială dr. Vasile Lucaciu. (Contribuţii la istoricul comunei Apa - jud. Satu Mare), (pag.665)

RECENZII
LAZIN Gh., LAZIN Marilena, Alexandru Săşianu, Moneda antică în vestul şi nord-vestul României, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1980, (pag.677)
NICOARĂ Toader, Constituirea statelor feudale româneşti, Editura Academiei, Bucureşti 1980, (pag.681)
NICOARĂ Simona, Gheorghe Platon, Geneza revoluţiei de la 1848, Editura Junimea, Iaşi, 1980, (pag.685)
TIBOR Almási, Mircea Ţoca, Şase decenii de artă plastică militantă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981, (pag.689)
CRĂCIUN Cornel, Viorica Guy Marica, Pictura germană între gotic şi renaştere, col. „Curente şi Sinteze”, Editura Meridiane, Bucureşti, 1981, (pag.691)

• Prescurtări bibliografice, (pag.695)


VII-VIII, 1986-1987

ARHEOLOGIE
BITIRI Maria, Probleme noi în interpretarea gravetianului pe teritoriul României, (pag.9)
NEMETI Ioan, Descoperiri din neoliticul tîrziu în valea Crasnei, (pag.15)
IERCOŞAN Neţa, Noi descoperiri din perioada de tranziţie la epoca bronzului în nord-vestul României, (pag.63)
LAZIN Gh., CIONCA Aneta, Noi descoperiri dacice pe teritoriul actual al judeţului Satu Mare, (pag.85)
LAZIN Gh., POPESCU Ioan, Monede antice mai recent descoperite în judeţul Satu Mare, (pag.95)
NÉMETI Ioan, Descoperiri arheologice de pe teritoriul localităţii Moftinu Mic (jud. Satu Mare), (pag.101)
IERCOŞAN Neta, Noi descoperiri arheologice în zona Carei, (pag.139)
RADOSAV Doru, LAZIN Gh., Spada feudal-timpurie de la Vetiş (jud. Satu Mare), (pag.159)

ISTORIE
BĂRNUŢIU Elena, Cartea veche românească din Oaş, judeţul Satu Mare, (pag.163)
BELEAN Zora, BELEAN Ion, Conscripţia urbarială a localităţii Sanislău din 1774, (pag.185)
TÖRÖK Ioan, Relaţiile urbariale în oraşul Carei şi în împrejurimi în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, (pag.191)
GORUN Gheorghe, Documente sătmărene din timpul răscoalei lui Horea, (pag.237)
DULGĂU Bujor, Din răsunetul răscoalei lui Horea în părţile sătmărene, (pag.217)
NICA Florian, Părţile sătmărene şi preparandia românească din Oradea, (pag.225)
DRAGOŞ Victor, Voievozi locali în ţinuturile sătmărene în secolul al XVIII-lea (contribuţii noi), (pag.239)
NICOARĂ Toader, Variaţii climatice şi mentalităţi colective în sec. al XVIII-lea şi începutul secolului al XlX-lea, (pag.247)
CIUBOTĂ Viorel, RUSU Ioana, Două scrisori inedite ale lui Iosif Vulcan, (pag.265)
CHINDRIŞ Ioan, Îmbogăţirea bibliografici româneşti vechi (sugestii exemplificative), (pag.269)
ANTONESCU Nae, Literatura română în părţile sătmărene (1918-1940) partea I-a, (pag.291)

ETNOGRAFIE
CUCUIET Lucian, Aspecte istorico-etnografice ale satului Prilog (sfîrşitul sec. al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, oglindite în două documente ale vremii, (pag.311)
HAIDUC Gheorghe, Cîteva dale noi despre ceramica de la Vama, (pag.317)
IURAŞCIUC Ivan, Măritiş - un centru necunoscut de mobilier din zona etnografică Codru, (pag.323)
VÂRNAV Remus, Pescuitul tradiţional în Ţara Oaşului, (pag.327)
BALTĂ Ioan, Hrana de bază a populaţiei din Ţara Oaşului, (pag.335)
LATEŞ Eugen, Tehnica viticolă în zona Tăşnad - judeţul Satu Mare, (pag.343)
FOCŞA Gh., Procurarea şi prelucrarea materialelor pentru îmbrăcămintea şi ţesăturile tradiţionale din Ţara Oaşului, (pag.351)
MARCU Natalia, Forme specifice de valorificare a creaţiei populare din Ţara Oaşului în cadrul Muzeului Satului şi de Artă Populară, (pag.361)
ANDRON G. Ioniţă, La o sîmbră a oilor în salul Rocşa din Ţara Oaşului în urmă cu 50 de ani, (pag.367)

ŞTIINŢELE NATURII
KARÁCSONYI Carol, NEGREAN G., Contribuţii la Flora munţilor Oaş-Gutîi (judeţul Satu Mare), (pag.373)
KARÁCSONYI Carol, Flora Cîmpiei Eriului (jud. Satu Mare şi Bihor), (pag.379)
SZABO Andrei, Studiul faunei microlepidopterelor din împrejurimile localităţii Turulung (jud. Satu Mare), (pag.427)
NEGREANU G., Adăugiri la flora României, (pag.447)

MUZEOGRAFIE
LĂPTOIU Negoiţă, Aurel Popp - sculptor, (pag.461)
NISTOR Simona, Costa Carei şi opera sa plastică, (pag.469)
IERCOŞAN N., NEMETI I., KARÁCSONYI C., Contribuţii la istoricul muzeului Careian, (pag.477)
NEGOIŢĂ Jana, Policalificarea personalului muncitor din muzee - cerinţă a etapei actuale, (pag.489)
LAZEA Vasile, LAZEA Maria, Expoziţia etnografică din localitatea Scărişoara Nouă (judeţul Satu Mare), (pag.495)

• Abrevieri, (pag.499)
• Planşe I-XXI, (pag.501)


IX-X, 1992-1993

ARHEOLOGIE
IERCOŞAN Neta, Săpături arheologice în aşezarea neolitică de la Căpleni (jud. Satu Mare), (pag.9)
NÉMETI Ioan, Un mormânt celtic descoperit la Curtuişeni - Dâmbul Ars (jud. Bihor), (pag.23)
FERENCZI Géza, FERENCZI István, Aşezarea dacică întărită de la Cuşmed (com.Atid, jud.Harghita), (pag.29)
DUMITRAŞCU Sever, Un cuptor dacic de meşteşugar descoperit la Biharea în anul 1984, (pag.41)
LAZIN Gh., CIARNĂU Ioan, Monede antice din judeţul Satu Mare, (pag.49)
NÉMETI Ioan, Repertoriul arheologic al localităţii Ghenci (com.Căuaş, jud. Satu Mare), (pag.57)
IERCOŞAN Neta, Săpăturile arheologice din judeţul Satu Mare (1971-1990), (pag.77)

ISTORIE
DULGĂU Bujor, Raporturi feudale în satele din Ţara Oaşului în sec.XVI-XIX, (pag.91)
OSZÓCZKI K., Sigiliile târgurilor şi satelor din comitatul Satu Mare în secolele XVI-XIX, (pag.107)
LÁSZLÓ Bura, Adatok XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (pag.123)
BĂRNUŢIU Elena, Popa Chirilă din Aciua - copist din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, (pag.127)
BALOCH Adalbert, Contribuţii la istoricul dezvoltării mineritului în Oaş între anii 1760-1918 (partea I-a), (pag.135)
CIUBOTĂ Viorel, Trei scrisori inedite ale „Asociaţiei naţionale în Arad pentru cultura şi conservarea poporului român”, (pag.141)
TUNĂREANU Nevian, Mişcarea memorandistă. Implicaţiile ei în cadrul Triplei Alianţe, (pag.149)
TEODORESCU Z. Virgiliu, Simboluri de for public dedicate cinstirii memorandiştilor, (pag.155)
BRÂNCEANU Lidia, Informaţii documentare aflate în fondul personal „Ioan Raţiu”, (pag.165)
CIUBOTĂ Viorel, Un document necunoscut privind organizarea Partidului Naţional Român pe teritoriul comitatului Satu Mare, (pag.169)
ANTONESCU Nae, Din istoria presei sătmărene - ziarul „Graniţa”, (pag.177)
BELEAN Zora, BELEAN Ioan, Aspecte ale activităţii societăţii culturale „Sentinela de Nord” din Sanislău, (pag.181)
FLORUŢ Sorin, Câteva aspecte ale reformei agrare din 1921 în zona Cărei, (pag.187)
LÁSZLÓ Bura, Eminescu în literatura de limbă maghiară, (pag.195)
LÁSZLÓ Bura, Tereh Geza (1889-1969), (pag.199)

ETNOGRAFIE
CUCUIET Lucian, Obiceiuri de primăvară şi de vară din Ţara Oaşului, (pag.203)
HAIDUC Gheorghe, Cadrul etnografic al cultului funerar în Oaş, (pag.209)
IRIMIEŞ Dumitru, Cărăuşitul cu fructe în Târşolţ - Oaş. Implicaţii interetnice şi interzonale, (pag.219)
OLTEAN Daniela, TÓTH Zoltán, Valorificarea patrimoniului etnografic al Muzeului judeţean Satu. Mare în expoziţia de bază, (pag.249)

ARTA
BÈLA Tóth, Despre progresul sau criza tehnicii şi teoriei artelor - schimbările stilurilor arhitecturii şi picturii, (pag.253)
KISS Imola, „Nu mai doresc să pictez bujori...” Ars poetica lui Aurel Popp, (pag.287)
PAUL Liviu, Valenţe expresioniste ale picturii lui Aurel Popp, (pag.293)
CRĂCIUN Cornel, Profilul plastic al presei româneşti interbelice din Satu Mare, (pag.297)
ERDÖS Iudith, Donaţia graficianului Paul Erdös (1916-1987), în colecţia de artă a Muzeului judeţean Satu Mare, (pag.315)

ŞTIINŢELE NATURII
BENEDEK Zoltán, Schiţa paleohidrografică a sistemului hidrografic Tisa-Someş-Crasna-Ier, (pag.325)
LÓRÁND Fazekas, Bazinul hidrografic Tur - Caracterizarea hidrologică generală, (pag.331)
SZABO Andrei, Lithophane lamda Fabricius, 1787, specie nouă pentru fauna României (Lepidoptera, Noctuidae), (pag.339)
SZABO Andrei, Vacanţe turistice şi entomologice la Cheia Zugreni (judeţul Suceava), (pag.343)

CONSERVARE-RESTAURARE
POPESCU Lidia, Restaurarea unui manuscris din secolul al XVII-lea, (pag.353)
PUSKÁS Eva, Probleme de restaurare ridicate de o piesă modernă de argint, (pag.337)
ROŞU Eleonora, Restaurarea şi conservarea unui „steag de breaslă” din sec. al XlX-lea aflat în colecţiile Muzeului judeţean Satu Mare, (pag.363)

• Abrevieri bibliografice, (pag.367)
• Prescurtări tehnice, (pag.308)
• Planşe: I-LII, (pag.368)


XI-XII, 1994-1995

ARHEOLOGIE
IERCOŞAN Neţa, Săpături arheologice în aşezarea neolitică aparţinând Culturii Starčevo-Criş de la Tăşnad (jud. Satu Mare), (pag.9)
NÉMETI Ioan, ROMAN Petre, Epoca bronzului timpuriu din nord-vestul României (Grupul cultural Sanislău), (pag.25)
NÉMETI Ioan, Vas-chiup descoperit la Berea (com.Sanislău, jud. Satu Mare), (pag.33)
STANCIU Ioan, Prezenţă romană în Depresiunea Baia Mare?, (pag.41)
GOVOR Daniela, Aspecte demografice la Potaissa, (pag.45)
DUMITRAŞCU Sever, „Latomus - istoria Daciei”, (pag.49)
CERCUN Iolan, Cuptoare de o construcţie deosebită din aşezările timpurii din Zakarpatia, (pag.81)

ISTORIE
FLORUŢ Maria, FLORUŢ Sorin, Aspecte ale relaţiilor agrare în zona Cărei, reflectate în documentele existente la Arhivele Statului Satu Mare (1701-1900), (pag.83)
BALOGH Adalbert, Contribuţii la istoricul dezvoltării mineritului în Oaş între anii 1760-1918 (partea a II-a), (pag.101)
CIUBOTĂ Viorel, Un decret imperial în limba română din anul 1763, (pag.133)
DULGĂU Bujor, Domeniul oraşului Satu Mare în secolul XVII – mijlocul secolului XIX, (pag.139)
CIUBOTĂ Viorel, DULGĂU Bujor, Un document inedit despre răscoala lui Horea, (pag.153)
ERDEI Gheorghe Liviu, Dezvoltarea industrială a municipiului Satu Mare între anii 1867-1900, (pag.159)
BELEAN Ioan, Gavril Lazăr de Purcăreţi în luptele naţionale ale românilor sătmăreni, (pag.177)
HAULER Ernst, Abuzul puterii statale şi bisericeşti. Apusul şvabilor sătmăreni, (pag.183)
KARÁCSONYI Carol, Date istorice despre apele şi lucrările de hidroamelioraţii efectuate în nord-vestul României, (pag.195)
GRAD Cornel, Integrarea armatei române în sistemul de apărare prin mijloace politico-diplomatice şi militare a frontierei de Vest, (pag.235)
CUCUIET Lucian, Judeţul Satu Mare şi Convenţia de armistiţiu între Guvernul României şi guvernele U.R.S.S., Regatul Unit al Marii Britanii şi S.U.A. semnată la 12 septembrie 1944 la Moscova, (pag.201)
PORUMBĂCEAN Claudiu, Situaţia politico-administrativă şi reinstaurarea administraţiei româneşti în judeţul Satu Mare (25 octombrie 1944 - 9 martie 1945), (pag.209)

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
KISS Imola, Un monument de arhitectură în stil romanic - Biserica reformată din Aciş, (pag.283)
BĂRNUŢIU Elena, CORDEA Marta, Un manuscris din 1584, realizat la Mănăstirea Putna, (pag.289)
BĂRNUŢIU Elena, Manuscrise româneşti din judeţul Satu Mare, (pag.301)
KISS Imola, Imaginea Maicii Domnului în icoanele pe lemn din colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare, (pag.313)
BURA Lászlo, Az értelmiségképzés mühelye (a XIX. századi Szatmáron), (pag.317)
GLÜCK Eugen, Contribuţii de istorie culturală, (pag.333)
HAULER Ernst, Dr. Ştefan Kerner einen Priesterpersonlichkeit au Maitingen, (pag.349)
HAULER Ernst, Naturalist oder Moturalist, (pag.353)
ERDÖS Iudith, Ţara Oaşului în grafica lui Paul Erdös (1916-1987), (pag.355)
ANTONESCU Nae, Bibliografia presei româneşti sătmărene, (pag.371)

ETNOGRAFIE
BOCŞE Maria, Coordonate în cercetarea etnobotanicii româneşti: vechime, continuitate, aplicabilitate, (pag.381)
CHIVU D., CHIVU M., Agricultura din spaţiul carpato-danubiano-pontic în izvoarele literare antice, (pag.423)
HAIDUC Gheorghe, Oieritul, păstoritul şi creşterea animalelor – ocupaţie tradiţională a locuitorilor din comuna Vama din Ţara Oaşului, (pag.433)
BĂRBULESCU Constantin, Sărbătorile de iarnă în obiceiurile tradiţionale româneşti: Sfântul Trifon, (pag.447)
GOZARU Mircea, Tradiţii folclorice în zona medie a Văii Crasnei, (pag.466)
HAIDUC Gheorghe, Folclor din Ţara Oaşului, (pag.467)
OLTEAN Daniela, Reprezentări antropomorfe şi avimorfe în ştergările decorative din colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare, (pag.479)
ŞIPOŞ Vasile, Népi épitkezés a Tövisháton, (pag.495)
TOTH Zoltan, Ceramica de Vama în colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare, (pag.503)
BURA Laszlo, A megkülönböztetés módjai Bogdándon, (pag.509)

MUZEOLOGIE
OLTEAN Daniela, Patrimoniul etnografic al Muzeului Judeţean Satu Mare. Colecţia de textile, (pag.511)
ERDÖS Judith, Expoziţia de artă - mijloc de comunicare in Muzeul Judeţean Satu Mare, (pag.515)
MICLĂUŞ Doina, Arta portretului în colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare, (pag.519)

RESTAURARE-CONSERVARE
BUNILĂ Gabriel, Colaborarea cu întreprinderile industriale în procesul de restaurare a exponatelor tehnice, (pag.523)
DRĂGHICI Ligia, Restaurarea in sprijinul completării tabloului unor epoci trecute, (pag.527)
ENĂCHESCU Doru, Podişor - (Amareu) - casa memorială „Vasile Lucaciu” - Apa, (pag.531)
MAJOR Ecaterina, Colecţia botanică a secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului din Carei (preparare, conservare, depozitare), (pag.533)
MĂCĂRESCU Mihai, Metode moderne de restaurare şi conservare, (pag.537)
MIHAIU Ligia, I.e rôle des plantes dans la conservation traditionnelle des textiles en Roumanie et la posibilité de leur application dans les musées, (pag.541)
POPESCU Lidia, Contribuţii cu privire la metodele folosite în restaurarea unui act de judecată din anul 1576 pentru validarea căruia s-a folosit sigiliul fragmentat, (pag. )553
PUSKÁS Éva, Restaurarea şi reconstituirea unei podoabe de bronz datând din secolele VIII-IX, (pag.557)
ROŞU Eleonora, Restaurarea unei „cununi de mireasă”, din Turţ, Ţara Oaşului, (pag.561)
• Abrevieri, (pag.566)
• Planşe I-XX, (pag.568)


XIII, 1996

ARHEOLOGIE
POP Speranţa, Consideraţii privind un posibil atelier neo-eneolitic de prelucrat piese mici de obsidian de la Tăşad jud.Bihor), (pag.9)
IERCOŞAN Neţa, LAZIN Gh., Topoare eneolitice descoperite în judeţul Satu Mare, (pag.15)
NÉMETI Ioan, Câteva consideraţii privind descoperirile funerare din epoca bronzului din nord-vestul României, (pag.27)
LAZIN Gheorghe, Un topor de luptă cu disc şi spin descoperit la Noroieni (comuna Lazuri, judeţul Satu Mare), (pag.57)
NÉMETI I., Descoperiri arheologice din epoca Latene de la Ciumeşti (com.Sanislău, judeţul Satu Mare), (pag.61)
STANCIU Ioan, Vestigii medievale timpurii din judeţul Satu Mare, (pag.71)

ISTORIE
DIACONESCU Marius, Colonizarea rutenilor în Maramureş în sec.XV-XVI, (pag.93)
BÉLA Balog, Dabolci falutörvények, (pag.99)
GLÜCK Eugen, Noi contribuţii privind răscoala populară din 1784 în presa din Germania, (pag.111)
GLÜCK Eugen, Contribuţii cu privire la biografia lui Samuil Micu Clain şi Petru Maior, (pag.119)
DULGĂU Bujor, Fragmente dintr-o cronică sătmăreană. Criza Orientală (1875-1878), (pag.141)
CIUBOTĂ Viorel, Cooperaţia şi sistemul bancar românesc în judeţul Satu Mare la sfârşitul secolului al XlX-lea şi începutul secolului al XX-lea, (pag.145)
PORUMBĂCEAN Claudiu, Figuri ilustre sătmărene (I). Mihai Popovici (1879-1953), (pag.163)
LIVIU-GHEORGHE Erdei, Industria morăritului în municipiul Satu Mare, 1867-1918, (pag.169)
PORUMBĂCEAN Claudiu, Figuri ilustre sătmărene (II). Dr. Titu Damian (1896-1958), (pag.215)
GLÜCK Eugen, Contribuţii cu privire la integrarea evreilor din Transilvania în viaţa politică şi religioasă a României (1918-1922), (pag.219)
CUCUIET Lucian, Evacuarea autorităţilor româneşti din judeţul Satu Mare în urma Dictatului de la Viena (30 august 1940), (pag.229)
DĂRĂBAN Dorin, Contextul istoric şi începutul prigoanei împotriva şvabilor, (pag.233)
BODEA Crina, Eliberarea preoţilor greco-catolici din închisorile comuniste, (pag.245)
DĂRĂBAN Dorin, Repere metodologice. Istoria imediată - istoria orală între teoria şi metoda istorică, (pag.249)

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
CZIRA Vasile, KISS Imola, O valoroasă armă de vânătoare confecţionată la Satu Mare în prima jumătate a secolului al XlX-lea, (pag.257)
CZIRA Vasile, KISS Imola, Apusul unei meserii. Ultimul armurier al Sătmarului, (pag.265)
LÁSZLÓ Bura, A jezsuiták Szatmáron (Szatmárban), (pag.269)
LÁSZLÓ Bura. A szatmárnémeti római-katolikus pÜspöki liceum (1804-1852), (pag.283)
DUMITRAŞCU Sever, Grigore Tocilescu şi Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filologie (1882-1909), (pag.305)
LÁSZLÓ Kónya, A szatmári Evangélikus-református Felsöbb Leányiskola és Tanitönö-Képzöintézet jegyzökönyvei, 1903-1909, (pag.325)
ANTONESCU Nae, Bibliografia periodicelor româneşti sătmărene (V), (pag.337)

ETNOGRAFIE
OLTEAN Daniela, Sărbătorile anului şi vârstele omului, (pag.341)
DRĂGOESCU I. Ion, Etnosocionumismatica zonei Codru, (pag.347)
HAIDUC Gheorghe, Bolile umane şi medicina populară din zona Oaş, (pag.357)

ARTĂ
KISS Imola, DULGĂU Bujor, Comori de artă religioasă. Potirul gotic din Apa, (pag.375)
IMOLA Kiss, O piesă de excepţie din colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare, (pag.385)
MICLĂUŞ Doina, Henri Catargi în sălile Muzeului de Artă, Satu Mare, (pag.397)

MUZEOGRAFIE
ERDÖS Iudith, Comemorarea a 80 de ani de la naşterea graficianului Paul Erdös (1916-1987), (pag.403)
MICLĂUŞ Doina, Organizarea depozitului de artă, (pag.407)

ŞTIINŢELE NATURII
FAZEKÁS Loránd, Situaţia actuală a Galliformelor în judeţul Satu Mare, (pag.409)
SZABÓ Andrei, Biotipuri reliclare din judeţul Satu Mare. Rariştea cu ariniş băltit de la Mujdeni, (pag.417)
SZABÓ Iuliu, Specii rare de fluturi Lepidoptera din judeţul Satu Mare, (pag.423)
SZABÓ Iuliu, Fluturi de zi (Rhopalocera) din judeţul Satu Mare, după cercetările autorului din 1972 până în prezent, (pag.427)

RESTAURARE ŞI CONSERVARE
ROGOJINĂ Marina, Despre completarea obiectelor arheologice, (pag.433)
PUSKÁS Eva, Restaurarea unui cărucior miniatură aparţinând culturii Otomani, (pag.447)
POPESCU Lidia, Metode de restaurare a unui document de breaslă din secolul al XVII-lea, (pag.451)

RECENZII
Vjačeslav Kotogoroško, Ţinuturile Tisei Superioare în veacurile III î.e.n. - IV e.n. (Perioada La Tene şi romană), Bucureşti, 1995 (NÉMETI János), (pag.457)
• Abrevieri bibliografice, (pag.463)


XIV, 1997

ARHEOLOGIE
LUCA Sabin Adrian, IERCOŞAN Neţa, Contribuţii la cunoaşterea neoliticului din nord-vestul României (III). Materialele descoperite la Săcuieni-Horo (jud. Bihor) în anul 1966, (pag.11)
IERCOŞAN Neţa, Descoperiri arheologice în aşezarea neolitică târzie de la Cărei, „Cozard”. Groapa nr.2, (pag.23)
EL SUSI Georgeta, Resturile de faună din groapa neolitică târzie de la Carei-Cozard (G.2), judeţul Satu Mare, (pag.59)
NÉMETI Ioan, Câteva consideraţii asupra colecţiilor „Kovács”, (pag.63)
LAZIN Gheorghe, POP Speranţa, O nouă descoperire aparţinând culturii Suciu de Sus. (Aşezarea de la Tătăreşti, jud. Satu Mare), (pag.75)
KACSÓ Carol, Faza finală a culturii Otomani şi evoluţia culturală ulterioară acesteia în nord-vestul României, (pag.85)
NÉMETI Ioan, Spada descoperită incidental la Ciumeşti (com.Sanislău), (pag.111)
TIMOC Călin, Observaţii cu privire la cultul zeiţei Epona în Dacia romană, (pag.115)
LAZIN Gheorghe, Rectificări privind două monede romane imperiale descoperite în judeţul Satu Mare, (pag.119)

ISTORIE
DIACONESCU Marius, Catolicismul în Maramureş (I) - Mănăstirea eremiţilor, (pag.123)
DULGĂU Bujor, Sigilii ale locurilor de adeverire aplicate pe documente sătmărene, (pag.133)
SZÖCS Peter Levente, Importul de veselă în Transilvania secolului al XVIl-lea, (pag.141)
CZIRA Vasile, Panoplii sătmărene. Cornuri pentru praf de puşcă, (pag.147)
GÉZA Balogh, Kivándorlás Szatmár vármegyéböl az 1880-as évektöl az elsö világháborúig, (pag.175)
ERDEI Liviu Gheorghe, Industria materialelor de construcţii în municipiul Satu Mare la sfârşitul secolului al XlX-lea şi începutul secolului XX. Fabrici de cărămizi, (pag.189)
PORUMBĂCEAN Claudiu, Figuri ilustre sătmărene (III). Dr.Teofil Dragoş (1874-1934), (pag.217)
CIUBOTĂ Viorel, Directoriatul comunist la Satu Mare în martie-aprilie 1919, (pag.221)
CUCUIET Lucian, Eliberarea judeţului Satu Mare (aprilie 1919). Aspecte inedite din biografia colonelului Paulian Constantin (1874-1915), (pag.229)
PORUMBĂCEAN Claudiu, Aspecte privind istoria Partidului Naţional Ţărănesc organizaţia judeţului Satu Mare, (pag.233)
HAIDUC Gheorghe, Monografia comunităţii evreieşti din comuna Vama-Oaş de la venirea lor pe aceste meleaguri şi până la emigrarea lor în Israel, (pag.247)
DĂRĂBAN Dorin, Acţiunea de deportare a şvabilor sătmăreni 1945, (pag.275)

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
ANTONESCU Nae, Istoria presei sătmărene:
1. Biruinţa română
2. Ogorul sătmărean, (pag.283)
GLÜCK Eugen, Contribuţii cu privire la istoria presei române la Budapesta (1821-1945), (pag.289)
LÁSZLÓ Bura, A szatmári Római Katolikus polgári iskolai tanitóképzö intézet, (pag.299)
KERESKÉNYI Sándor, Fenomenológia és történelem. Martin Heidegger a történelmi provincializmus ellen, (pag.331)

ARTĂ ŞI ETNOGRAFIE
IMOLA Kiss, Maeştri sătmăreni de odinioară
I. Ligeti Antal (1823-1890)
II. Bartók Lajos (1851-1902), (pag.333)
MICLĂUŞ Doina, Ţara Oaşului în creaţia lui Ion Ţânţaş, (pag.353)
PAUL Liviu, Portretul în pictura contemporană, (pag.359)
THEODORESCU Aphrodita, Portretul şi autoportretul în pictura ieşeană contemporană, (pag.373)
ZOLTAN Tóth, Cahle din colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare, (pag.383)

MUZEOGRAFIE
OLTEAN Daniela, Muzeul Civilizaţiei Ţărăneşti din nord-vestul României, (pag.395)
MICLĂUŞ Doina, Achiziţia, modalitate de îmbogăţire a patrimoniului, (pag.401)

RESTAURARE ŞI CONSERVARE
PASCU Dora Paula, Degradări ireversibile la piesele de port provocate de factorul uman, (pag.403)
DRAGOŞ Doina, Asigurarea condiţiilor de conservare a obiectelor din lemn, (pag.411)
ZISU Mărioara, ILIESCU Cornelia, Conservarea unui fond de grafică şi fotografii cu tematica Mihai Viteazul în vederea valorificării expoziţionale, (pag.413)
DOBRESCU Adela, Consideraţii generale privind manevrarea textilelor arheologici din momentul descoperirii lor până în faza restaurării, (pag.419)
MAJOR Ecaterina, Tehnica de preparare şi conservare a ouălor de păsări, (pag.421)
OLARIU Gheorghina, Poluarea atmosferică - factor distructiv al bunurilor de patrimoniu, (pag.423)
ROŞU Eleonora, Restaurarea unui corset de secol XVIII, (pag.425)
VĂTUIU Anişoara, Conservarea şi restaurarea unui evantai din secolul al XIX-lea aparţinând Muzeului de Istorie şi Arheologie. Ploieşti, (pag.431)
POPESCU Lidia, Restaurarea unei file dintr-un Codex liturgic din secolul al XV-lea folosită ca învelitoare a unei tipărituri din anul 1617, (pag.435)
CAPOTESCU Dinu, Restaurarea unui sfeşnic de argint, (pag.439)
PUSKÁS Eva, Restaurarea şi punerea în valoare a unor obiecte descoperite pe şantierul arheologic Lazuri (judeţul Satu Mare), (pag.443)
COBUSCEANU Roxana, Restaurarea unor podoabe celtice provenite din necropola celtică de la Pişcolt, (pag.451)
GHEORGHE Violeta Simona, Repunerea în circulaţie a valorilor muzeale a unui vas de flori din porţelan de Cehia (secolul XIX) prin restaurare, (pag.461)
SULYOK Vasile, Metode de conservare a obiectelor de arheologie descoperite în urma săpăturilor de la Lazuri, judeţul Satu Mare, (pag.465)
• Abrevieri bibliografice, (pag.469)


XV-XVI, 1998-1999

ARHEOLOGIE
LUCA Adrian Sabin, Necropola aparţinând culturii Turdaş descoperită la Orăştie Dealul Pomilor Punct X2, (pag.11)
IERCOŞAN Neţa, Aşezarea eneolitică timpurie de la Vezendiu (jud. Satu Mare), (pag.19)
POP Speranţa, POP Alin, Descoperiri arheologice în perimetrul localităţii Valea Vinului, (pag.35)
KACSÓ Carol, Precizări cu privire la descoperirile de bronz din Maramureş, (pag.46)
LAZIN Gh., ARDEVAN Radu, Monede antice în judeţul Satu Mare, (pag.71)
NÉMETI János, GINDELE Robert, Aşezarea din epoca romană de la Pişcolţ-Lutărie, (pag.75)
TIMOE Călin, O stelă funerară din colecţia Muzeului Băilor Herculane, (pag.103)
LAZIN Gheorghe, Judeţul Satu Mare – Bibliografia perioadei secolelor II-IV, (pag.107)
STANCIU Ioan, Aşezarea slavă timpurie de la Lazuri „Lubi Tag” jud. Satu Mare (Cercetările arheologice din anii 1977, 1993-1995). Contribuţii la cunoaşterea secolelor VI-VII în zona Tisei Superioare, (pag.115)
MARTA Liviu, GINDELE Robert, Săpăturile de salvare de la Apa – (jud. Satu Mare), (pag.269)

ISTORIE
DIACONESCU Marius, Biserica catolică din Maramureş în sec.XIII-XVI, (pag.277)
DIACONESCU Marius, Din istoria Maramureşului în timpul principelui Gabriel Báthory, (pag.295)
GÉZA Balogh, Gencs településének népsségi és gazdasági viszonyai a XVIII-század végén és a XIX-század elején, (pag.307)
APAN Mihai, 1848-1858. Contribuţii documentare la cunoaşterea activităţii Preparandei dicezane Greco-Catolice din Oradea, (pag.317)
DULGĂU Bujor, Consideraţii privind manifestările paşoptiste din zona Sătmarului, (pag.323)
HENDEA Sorin, Învăţământul confesional românesc din protopopiatul ortodox Vasile Beiuş (jud.Bihor) în perioada 1912-1919, (pag.329)
ORMOS Maria, A nemzeti tanácsok jogi és polinka helyzetérol 1918 november – 1919 február, (pag.359)
CIUBOTĂ Viorel, Documente inedite privind schimbul de ostatici de la Tiszafüred din 23 mai 1919, (pag.371)
CUCUIET Lucian, Mărturii ale trecerii lui Iuliu Maniu prin părţile sătmărene, (pag.403)
PORUMBĂCEAN Claudiu, Figuri sătmărene (IV). Dr. Octavian Ardelean (1899-1974), (pag.407)
SZÖCS Péter, O personalitate sătmăreană interbleică: Jakabffy Elemér, (pag.411)
ABRAHAM Florin, Integrare şi organizare ecleziastică în România interbelică, (pag.431)
PORUMBĂCEAN Claudiu, Momente din istoria Partidului Naţional Liberal – Organizaţia judeţului Satu Mare în perioada interbelică (1919-1938), (pag.441)
DĂRĂBAN Dorin, Activitatea politică şi propaganda electorală liberală în „Gazeta Sătmarului” (1928-1931, 1934-1938), (pag.447)
CIRCA Andrada, 50 de ani de teatru românesc de stat la Satu Mare, (pag.453)

ISTORIA CULTURII ŞI CIVILIZAŢIEI
DICONESCU Marius, Din culisele istoriografiei Maramureşului – începuturile corespondenţei dintre Ioan Mihalyi de Apşa şi György Petrovay, (pag.461)
BURA László, Zsidó oktatás Szatmárban, (pag.471)
HENDEA Sorin Vasile, Aspecte ale istoriografiei maghiare din secolul al XIX-lea vis-à-vis de revoluţia românească de la 1848 din Transilvania, (pag.483)
TÖRÖK István, Az 1873-as kolerajárvány Szatmárnémetiben, (pag.489)
GLÜCK Eugen, Un însemnat fond de carte veche românească, (pag.495)
ANTONESCU Nae, Istoria presei careiene, (pag.507)
HAIDUC Gheorghe, Scurtă monografie a Băilor Puturoasa de pe teritoriul comunei Vama de la începuturile acestora şi până în zilele noastre, (pag.515)
ENYEDI Ştefan, Orgile oraşului Satu Mare, (pag.531)

ARTĂ ŞI ETNOGRAFIE
KISS Imola, ERDÖS Judith, Maeştri sătmăreni de odinioară III. Góth Mór (1873-1939), (pag.557)
CZIRA László, KISS Imola, Maeştri sătmăreni de odinioară IV. Stima Erzsébet (1901-1991). Sensibilitatea feminină oglindită în artă, (pag.567)
ERDÖS Judith, Din scrierile pictorului Aurel Popp (1879-1960), (pag.585)
APHRODITA Theodorescu, Peisajul în plastica ieşeană contemporană, (pag.595)
APHRODITA Theodorescu, Grafica ieşeană postbelică: izvoare şi tendinţe, (pag.607)
TÓTH Zoltán, Varga Imre – a dogmákat lazitó szobrász, (pag.617)
OLTEAN Daniela, Simboluri tradiţionale în nunta românească, (pag.627)

MUZEOLOGIE
MICLĂUŞ Doina, Pictori clujeni în colecţia de artă a Muzeului Judeţean Satu Mare, (pag.637)
MICLĂUŞ Doina, Acuarela în colecţia de artă a Muzeului Judeţean Satu Mare, (pag.649)
DĂNILĂ Claudia, Valorificarea patrimoniului etnografic al Muzeului în cadrul expoziţiei de bază, (pag.657)

ŞTIINŢELE NATURII
LÓRÁND Fazekas, Adatok a gólya-alkatuak biológiájához és elterjedéséhez Szatmár megyében, (pag.663)
SZABÓ Andrei, Állatföldrajzi jelentóségü nappali lekék a Keleti és Déli Kárpátokban, (pag.673)
BABOS Krisztina, ATTILA Sándor, Költésbiológiai megfigyelések a Mezö-Mihes-i gémptelepen, (pag.681)

RESTAURAREA CONSERVAREA ŞI INVESTIGAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
CIORAN Dorin, DEAC Natalia, Din tainele materiei picturale ale icoanelor pe sticlă, (pag.699)
OLARIU Gheorghina, Analiza fragmentelor textile cu fir metalic din cimitirul feudal Carei-Bobald, (pag.703)
DOBRESCU Adela, Restaurarea unui evantai de la începutul secolului XX, (pag.709)
ROŞU Eleonora, Restaurarea accesoriilor descoperite în complexul arheologic Hodod, (pag.713)
CAPOTESCU Dinu, Restaurarea unei spade de secol XIX, (pag.719)
PAUL Gabriela, ŞTIRBAN Sofia, Restaurarea unui manuscris aparţinând Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, (pag.721)
COBUSCEANU Roxana, PUSKÁS Éva, Restaurarea unui vas arheologic tip urnă, (pag.729)


XVIII-XXI (2000-2004) [descarcă numărul integral (58MB)]

NECROLOG
• Gheorghe Lazin 1946–2004 (STANCIU Ioan), (pag.5)
• Neta Iercosan 1950–1999 (LUCA Sabin Adrian), (pag.9)

STUDII
VIRAG Cristian, Aşezările grupului neolitic Pişcolţ din nord-vestul României, (pag.13)
SĂLCEANU Ilie, Contribuţii la cunoaşterea cadrului ecologic din eneoliticul final în vestul României, (pag.27)
NÉMETI János, Mormântul de incineraţie în urna descoperit la Carei–Bobald din epoca bronzului timpuriu şi problematica acestei perioade din nord-vestul Transilvaniei, (pag.31)
MARTA Liviu, Un complex arheologic din epoca mijlocie a bronzului descoperit la Halmeu, (pag.39)
ASTALOS Ciprian, Repere privind funcţionarea „instituţiei darului” la societăţile barbare ale epocii fierului, (pag.47)
KOTIGOROSKO V., PROHNENKO I., CIUBOTĂ V., GINDELE R., MARTA L., Necropola aşezării fortificate de la Malaia Kopania, (pag.63)
ROBERT Gindele, Probleme privind ceramica dacică şi germanică din aşezările din nord-vestul României, (pag.71)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, Elemente de habitat medieval timpuriu în nord-vestul României. Locuinţe şi anexe din secolele VII–IX descoperite pe teritoriul judeţului Sălaj, (pag.89)
MARCU-ISTRATE Daniela, SZÖCS Péter Levente, Sondaje arheologice la biserica reformată din Hodod (jud. Satu Mare), (pag.113)
MARCU-ISTRATE Daniela, Cahle medievale din Transilvania. Colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, (pag.121)

RECENZII
Eugen Comşa, Gheorghe Cantacuzino, Necropola neolitica de la Cernica (VIRAG Cristian), (pag.187)
Németi János, Molnár Zsolt, A tell telepek elterjedése a Nagykárolyi-síkságon és az Ér völgyében (MARTA Liviu), (pag.192)
Alexandru V. Matei, Ioan Stanciu, Vestigii din epoca romana (sec. II–IV p.Chr.) în spaţiul nord-vestic al României. Funde der römischen Kaiserzeit (2.–4. Jh. n.Chr.) im Nordwestgebiet Rumäniens (GINDELE Robert), (pag.195)
• Abrevieri bibliografice utilizate, (pag.197)


XXII (2005) [descarcă numărul integral (22MB)]

KACSÓ Carol, János Németi la 65 de ani, (pag.5)
VIRAG Cristian, Problematici ale neoliticului din nord-vestul României si zonele învecinate, (pag.13)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Sanda, Stadiul cercetărilor privind perioada neo-eneolitică pe teritoriul judeţului Sălaj. Bazinul Barcăului şi Crasnei, (pag.27)
MOLNÁR Zsolt, Habitatul culturii Otomani din Câmpia Careiului şi valea Eriului, (pag.33)
POP Dan, Câteva consideraţii privind stadiul cercetării culturii Suciu de Sus şi a grupului Lăpuş, (pag.61)
BEJINARIU Ioan, Stadiul cercetării epocii bronzului şi primei epoci a fierului pe teritoriul Sălajului, (pag.93)
KATALIN Almássy, Szabolcs–Szatmár–Bereg megye szkíta és kelta korának kutatástörténete, (pag.99)
POP Horea, Stadiul cercetării epocii dacice în vestul şi nord-vestul României, cu specială privire la judeţul Sălaj, (pag.107)
GINDELE Robert, Stadiul cercetărilor din epoca romană şi prima epocă a migraţiilor din Bazinul Tisei Superioare, (pag.117)
ISTVÁNOVITS Eszter, A császárkori kutatás története Szabolcs–Szatmár–Bereg megyében, (pag.149)
BĂCUEŢ–CRIŞAN Dan, Scurt istoric al cercetărilor arheologice privind secolele VII–XI pe teritoriul judeţului Sălaj, (pag.159)


XXV (2008) [descarcă numărul integral (82MB)]

HÁGÓ Attila Nándor, Descoperiri aparţinând culturii Criş din zona Careiului, (pag.5)
VIRAG Cristian, Materiale ceramice neolitice de la Călineşti - Dâmbul Sfintei Marii, (pag.35)
NÉMETI János, Descoperiri arheologice din epoca bronzului târziu şi epoca fierului mijlociu din hotarele localităţilor Foieni-Berea-Ciumeşti (judeţul Satu Mare), (pag.71)
MARTA Liviu, KÁDAS Zoltán, Materiale preistorice descoperite la Sărăuad, (pag.113)
GINDELE Robert, Descoperiri arheologice din epoca romană şi prima epocă a migraţiilor din zona Sanislău-Ciumeşti-Berea, (pag.125)
SZÖCS Péter Levente, Satu Mare – Piaţa de vechituri. Raport de supraveghere arheologică, (pag.145)
PATAKI Bernadeth, GINDELE Robert, IONESCU Corina, DĂRĂBAN Liviu, VERESS Elisabeta, Studiu arheometric realizat pe probe de ceramică arheologică, (pag.167)


XXVI (2010) [descarcă numărul integral (109MB)]

PRZYBYŁA Marcin S., An der Grenze der zwei „Welten“– das Kulturbild der polnischen Karpatenzone an der Wende des 2. und 1. Jahrtausends vor Chr., (pag.7)
POLGÁR Péter, Neue Angaben zur spätbronzezeitlichen Besiedlung in Südtransdanubien, (pag.29)
JANKOVITS Katalin, Die reichen Gehänge in Ungarn, (pag.49)
SZILVIA Guba, Mehrfache Urnenbestattungen im Gräberfeld von Zagyvapálfalva (Vorläufige Ergebnisse aus der Grabungskampagne 2007), (pag.63)
KÖHLER Kitti, Anthropologische Untersuchung der Knochenreste dreier Grabgruppen aus Zagyvapálfalva, (pag.77)
POPA Cristian Ioan, TOTOIANU Radu, The Late Bronze Age settlement at Sebeş - Podul Pripocului (County of Alba), (pag.85)
LÁSZLÓ Attila, Zur Chronologie der späten Bronzezeit und der älteren Hallstattperiode im nordöstlichen Karpatenraum. Die Radiokarbon-Datierung der Gáva-Holihrady Siedlung von Siret (Bukowina), (pag.121)
JÓZSEF-GÁBOR Nagy, ZSOLT Körösföi, Early Iron Age Storage Pit at Porumbenii Mari - Várfele (Harghita County), (pag.133)
KELEMEN Imola, Animal Bones from the Early Iron Age Pit at Porumbenii Mari - Várfele (Harghita County), (pag.153)
CIUGUDEAN Horia, The Late Bronze Age in Transylvania (With primary focus on the central and Southern areas), (pag.157)
TERŽAN Biba, Observations on graves in Lapuş, (pag.203)
METZNER-NEBELSICK Carola, KACSÓ Carol, NEBELSICK Louis D., A Bronze Age ritual structure on the edge of the Carpathian Basin, (pag.219)
IOAN Bejinariu, Aspects of the Late Bronze Age Cultural Evolution in Northwestern Romania (the Upper Barcău and Crasna Rivers), (pag.235)
NÉMETI János, Acâs - Râtul lui Veres (Veres-rét). The Late Bronze Age settlement, (pag.265)
MARTA Liviu, Lapuş II – Gáva I Discoveries in the Plain of Satu Mare, (pag.319)


XXVII (2011) [descarcă numărul integral (38MB)]

HÁGÓ Attila Nándor, Aşezarea neolitică târzie de la Carei-Kozárd (jud. Satu Mare), (pag.5)
VIRAG Cristian, Aşezarea neolitică de la Nyíregyháza-Oros, 24. Lh., (pag.23)
NÉMETI János, Descoperiri eneolitice de la Carei - Staţia de epurare, (pag.61)
KACSÓ Carol, Aşezări din epoca bronzului în Depresiunea Maramureşului, (pag.71)
MARTA Liviu, NÉMETI János, Descoperiri de bronzuri din Satmar, (pag.89)
NÉMETI János, Contribuţii la necropola celtică de la Curtuişeni (Érkörtvélyes) - Égetöhegy, jud.Bihor, (pag.103)
КОТИГОРОШКО В.Г., Исследование Малокопаныкого комплекса в 2008 г, (pag.129)
KOTYGOROSHKO Vyacheslav, Cercetarea complexă de la Mala Kopania din anul 2008 (Rezumat), (pag.138)
LAZIN Gheorghe, Grupul de cuptoare pentru ceramică aparţinând dacilor liberi descoperit în localitatea Lazuri (jud. Satu Mare), (pag.177)
DUMITRAŞCU Sever, Medieşul Aurit şi Biharea - centre de olărie în Crişana, (pag.181)
BULZAN Sorin, Cuie de cort romane descoperite în vestul României, (pag.183)
ПРОХНЕНКО И.А., ГОМОЛЯК Е.М., МОЙЖЕС В.В., Результаты исследования замков Закарпатья, (pag.187)
PROKHNENKO Igor, HOMELIAK Omelian, MOZHES V.M., Rezultatele cercetărilor privind cetăţile din Transcarpatia (Rezumat), (pag.199)
SZÖCS Levente Péter, Cercetări arheologice preventive la Satu Mare „Teatrul de Vară”, (pag.235)


XXVIII (2012) [descarcă numărul integral (86MB)]

BADER Tiberius, Bemerkungen über die Gáva Kultur. Geschichte und Stand der Forschung. Ein Überblick, (pag.7)
BÓKA Gergely, Changes in the Settlement History of the Late Bronze and Iron Age Körös Region Hydrology, Reliefs and Settlements, (pag.23)
NAGY József Gábor, GOGÂLTAN Florin, Die früheisenzeitliche Siedlung aus Vlaha–Pad, Kreis Cluj. I. Das Siedlungwesen, (pag.35)
METZNER-NEBELSICK Carola, Channelled pottery in Transylvania and beyond – ritual and chronological aspects, (pag.65)
KIENLIN Tobias L., MARTA Liviu, SCHRAMM Patric, RUNG Eugen, Results of the geophysical survey in the swamp fortification of the Gáva culture at Căuaş-Sighetiu in the Ier Valley, North-Western Romania, (pag.83)
DIETRICH Laura, Die Gáva-Siedlung von Rotbav, Südostsiebenbürgen. Ein kurzer Vorbericht, (pag.101)
KIRÁLY Ágnes, A biritual cemetery of the Gáva culture in the Middle Tisza Region and some further notes on the burial customs of the LBA-EIA in Eastern Hungary, (pag.109)
ZOFFMANN Zsuzsanna K., Anthropological material dated to the Gáva culture from the archaeological site Tiszabura-Nagy-ganajos-hát, (pag.133)
LASCU Ilie, A pit with depositions of cups from the first period of the Iron Age from Alba Iulia, (pag.135)
PAVELKOVÁ Jaroslava, FURMÁNEK Václav, Demographic Analysis of the South-Eastern Urnfields Cultural Complex, (pag.149)
KACSÓ Carol, Contributions to knowledge of the Late Bronze Age in north-western Transylvania. Researches from Culciu Mare, (pag.159)
ILON Gábor, Das Rad, die Sonne, das Wasservogel und der Vogelbarken auf spätbronzezeitlichen Schwertern ... mögliche Ausdrucksformen des Handels oder anderer Beziehungen?, (pag.169)
DIETRICH Oliver, Travelling or not? Tracing Individual Mobility Patterns of Late Bronze Age Metalworkers in the Carpathian Basin, (pag.211)
SANA Vasile Daniel, BEJINARIU Ioan, A double loop fibula with twisted-bow and triangular foot from Şimleu Silvaniei Observator, (pag.231)
NICULICĂ Bogdan Petru, The bronze sword of Costâna (Todireşti commune, Suceava county), (pag.237)
NAGY Márta L., Neue Beiträge zu spätbronzezeitlichen Gefäßdeponierungssitten im Oberen Theißgebiet, (pag.255)
• Bibliography, (pag.281)
• Abbreviations, (pag.316)


XXIX (2013) [descarcă numărul integral (60MB)]

SOROCEANU Tudor, Un sătmărean de talie internaţională: Tiberiu Bader la împlinirea vârstei de 75 de ani, (pag.11)
LUCA Sabin Adrian, SUCIU Cosmin Ioan, TUDORIE Anamaria Şeulean, O schemă evolutivă a celui mai vechi val de neolitizare din sud-vestul Transilvaniei. Studiu de caz, (pag.25)
ZSUZSANNA K. Zoffmann, A Starčevo–Criş kultúra embertani leletei Tasnad [Tasnád]–Sere lelohelyrol, (pag.45)
LAZAROVICI Gheorghe, Despre sistemele de fortificaţii neolitice din Transilvania şi Banat (Partea I-a. Fortificaţiile neolitice), (pag.55)
VIRAG Cristian, Materiale ceramice eneolitice din Colecţia Kovács, (pag.111)
SĂLCEANU Ilie, Tehnici şi motive ornamentale în orizontul cultural Sălcuţa IV, (pag.129)
KACSÓ Carol, Descoperiri de metale din Bronzul timpuriu şi mijlociu în Maramureş, (pag.145)
DIETRICH Oliver, A small bronze hoard from “Kronstadt-Galgenberg“. A contribution to the understanding of cultural landscapes in Middle Bronze Age southeastern Transylvania, (pag.167)
DIETRICH Laura, Projectile weapons of the Late Bronze Age in the Eastern Europe. The case of the Noua-Sabatinovka-Coslogeni cultural complex, (pag.181)
MARTA Liviu, The deposition of cups from Medieşu Aurit. Expressions of identity in the Carpathian area in the Late Bronze Age / Depunerea de cupe de la Medieşu Aurit. Exprimări identitare în bronzul târziu carpatic, (pag.199)
BOGHIAN Dumitru, NICULICĂ Bogdan Petru, OPREA-GANCEVICI Dinu, BUDUI Vasile, Habitatul uman şi impactul antropic asupra mediului natural în protoistoria microzonei municipiului Suceava şi proximităţi, (pag.221)
LÁSZLÓ Attila, LEBEN MIT DEN TOTEN? Über die kulturelle und chronologische Lage der früheisenzeitlichen Siedlung und Körperbestattung von Vlaha, (pag.255)
BÓKA Gergely, Településtörténeti változások a Körös vidéken a késo bronzkorban és a vaskorban II. Paleoökológiai elemzés. Talajtípusok és településrendszer, (pag.269)
BERECKI Sándor, An Early Iron Age Anthropomorphic Clay Figurine from Târgu Mureş, (pag.313)
KOBAL Josyp, A gállis–lovácskai (Kárpátalja,Ukrajna) kelta központ orlokoveirol, (pag.321)
NÉMETI János, Cuptoarele de ars ceramica de tip La Tène de la Carei (Spitz)-Ferma avicola, (pag.329)
GINDELE Robert, Probleme legate de evoluţia culturii materiale din sec.II-V în spaţiul nord-vestic al României, (pag.343)
HÁGÓ Attila Nándor, O imitaţie de solidus placată cu aur de la Iustinianus II (687-692) de la Andrid, (pag.379)


XXX (2014) [descarcă numărul integral (140MB)]

KATALIN Almássy, Mesaj aniversar, (pag.11)
HÁGÓ Attila Nándor, Descoperiri funerare din culturile Pişcolt şi Szatmár, (pag.19)
DANI János, TÓTH Katalin, Reflections on the Early Bronze Age contact systems on the Great Hungarian Plain in connection with the Panyola burial, (pag.39)
ANITTA-KINGA Mizsur, A középső bronzkori kerámiaanyag vizsgálata és vizsgálati lehetőségei, (pag.67)
REZI Botond, A Lost Dagger from Ernei, Mureş County, (pag.85)
MARTA Liviu, Depuneri de amfore singulare în aşezări de epocă târzie a bronzului din Câmpia Someşană, (pag.91)
KACSÓ Carol, Date noi cu privire la tezaurul de aur din epoca bronzului de la Căuaş, (pag.105)
BERECKI Sándor, NÉMETH Rita E., The Bronze Age Settlement from Ernei, Mureş County, (pag.125)
RUSTOIU Aurel, Celţi şi autohtoni în aria răsăriteană a bazinului carpatic. Repere arheologice, (pag.147)
KATALIN Almássy, A Felső-Tisza-vidék (a piskolti temető) LTC1-horizontja, (pag.165)
FERENCZ Iosif Vasile, În legătură cu un obiect din fier descoperit la Ardeu, (pag.181)
BADER Tiberius, GINDELE Robert, Aşezarea din epoca romană (barbară) de la Culciu Mic – Völgyhát / La siloz, (pag.189)
ISVÁNOVITS Eszter, KULCSÁR Valéria, Sarmaţii şi organizarea provinciei Dacia (în oglinda descoperirilor arheologice), (pag.217)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, BEJINARIU Ioan, Vestigii arheologice din epoca migraţiilor descoperite la Bocşa „Dealul bancului” (jud.Sălaj), (pag.227)
SÁNDOR Romát, ATTILA Lakatos, Késő avar településnyom Nagykároly Szennyvíztisztító-telepen, (pag.245)
ІГОР Прохненко, ВОЛОДИМИР Мойжес, МАРІЯ Жиленко, ЗОБРАЖЕННЯ ГЕРБА МАТЯША КОРВІНА НА КАХЛЯХ КОРОЛІВСЬКОГО ЗАМКУ, (pag.259)
• Abrevieri, (pag.273)


XXXI (2015) [descarcă numărul integral (51MB)]

ISTORIE
IEGAR Gianina-Diana, Petru Perényi, „primum inter ceteros nostros regnicolas.”. Un baron în timpul lui Sigismund de Luxemburg, (pag.11)
SZŐCS Péter Levente, Ultimii ani de existenţă ai cetăţii Satu Mare, (pag.37)
CIUBOTĂ Viorel, Sate şi preoţi din Maramureş în anul 1751, (pag.45)
AVRAM Laurentiu Bogdan, BOGDAN Loredana Simona, Cartea românească veche de pe Valea Gurghiului în Colecţia Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, (pag.57)
VIRAG Paula, Populaţia Comitatului Satu Mare oglindită în datele recensământului iosefin, (pag.63)
CORDEA Marta, Repere în conturarea biografiei deputaţilor români, participanţi la Dieta de la Pesta (1848-1849), (pag.77)
KINCES Diana, ORHA Roxana, Viaţa şi activitatea artistului şi publicistului sătmărean Ştefan Mărcuş, (pag.83)
POP Marin, Aspecte privind activitatea Tineretului Naţional-Ţărănesc din Ardeal şi Banat. Organizaţiile de „Chemărişti” şi „Voinici” (1929), (pag.99)
BALOŞ Marius, Efectele dictaturii regale în oraşul Satu Mare (1938-1940), (pag.115)
HORVAT Liuba Irina, Ucrainenii din nord-vestul României: integrare sau asimilare?, (pag.121)

ETNOGRAFIE
BURGHELE Camelia, Şapte zile în Ţara Silvaniei. Un exerciţiu de antropologie culturală, (pag.131)
ZOLTÁN Tóth, Valori etnografice ale zonei de câmpie. Arhitectura caselor ţărăneşti tradiţionale din sud-estul judeţului Satu Mare, (pag.139)
LEVENTE Szilágyi, Preferinţe în alegerea perechii conjugale în două localităţi şvăbeşti despărţite de graniţa româno-maghiară: Urziceni şi Vállaj, în perioada 1825-1944, (pag.159)
MUREŞAN Olimpia, Credinţe legate de zilele săptămânii în comunităţile din Sălaj: alternanţa fastului cu nefastul, (pag.175)

RESTAURARE - CONSERVARE
DOBRESCU Adela, Textile de interior din zona de Codru în colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare, (pag.185)
GAVRILAŞ Vasilichi Alexandru George, ARDELEAN Ovidiu Radu, Restaurarea şi conservarea componentei artistice din piatră la monumentul istoric “Monumentul Ostaşului Român” de la Carei (I), (pag.195)

ARTĂ
BUSUIOC Oana Cristina, Discurs semiotic al lucrării ”Memoria apei”, (pag.203)
VAŞVARI Marinela, Pictori români în colecţia Secţiei de Artă Satu Mare, (pag.217)

ISTORIA CULTURII
POP Felician, Alteritatea – Contexte imagologice, (pag.225)
SÁNDOR Kereskényi, Az én és a szerep(ek). Identitásdiskurzusok Ady Endre költészetében, (pag.243)
GRIGORESCU Felicia, Consideraţii asupra unor factori care au influenţat dezvoltarea arhitecturii sinagogilor în perioada 1850-1935 în nord-vestul României, (pag.253)


XXXII (2016) [descarcă numărul integral (40MB)]

ISTORIE
CIUBOTĂ Viorel, Precizări cu privire la viaţa şi activitatea episcopului Grigore Maior, (pag.9)
CIURICĂ Matei, Reforma militară habsburgică din 1798 reflectată în colecţia armelor de for a Muzeului Judeţean Satu Mare, (pag.17)
CORDEA Marta, Informaţii referitoare la părţile de nord-vest în foile româneşti de la mijlocul secolului al XIX-lea, (pag.25)
LOSTUN Diana, Tipologia documentelor curente în administraţia parohială în Biserica greco-catolică din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.35)
RIGMAN Ciprian, Şcoala centrală greco-catolică din Târgu Lăpuş (Lăpuşul Unguresc) în intervalul temporal 1856-1868, (pag.57)
JÁNOS Erdei, Szatmár városának adminisztrációja 1886-ban, (pag.89)
VIRAG Paula, Populaţia oraşului Satu Mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea, (pag.99)
DAVID Radu, Date cu privire la Şcoala Primară Romano-Catolică de Fete din Satu Mare: 1842-1948, (pag.111)
CÂMPEAN Viorel, POP T. Ovidiu, Ioan Gh. Oprea şi Aurel Ghitta, doi profesori de la Liceul „Mihail Eminescu” din Satu Mare, (pag.141)
PETER Greta, Presa sătmăreană despre intrarea României în Primul Război Mondial, (pag.153)
POP Marin, Activitatea organizaţiei Partidului Naţional Român din judeţul Satu Mare în perioada 1920-1926, (pag.169)
SZILÁRD Toth, Politikai pártok és választási csalások a két világháború közötti Romániában, (pag.183)
KINCES Diana, Monografii sanitare în perioada interbelică - surse ale istoriei locale, (pag.197)
PORUMBĂCEAN Claudiu, SĂLCEANU Mihaela, Ioniţă G. Andron. Amintiri din timpul ocupaţiei horthysto-fasciste: septembrie 1940 - octombrie 1944, (pag.205)
BĂLU Daniela, Aspecte ale „unificării” Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica Greco - Catolică din judeţul Satu Mare, (pag.227)
NORBERT Lőrincz, Ecourile revoluţiei maghiare din 1956 în România şi la Satu Mare, (pag.237)

ETNOGRAFIE
BURGHELE Camelia, Radiografia terenului etnografic şi poveştile identităţii: noi despre noi, codrenii, (pag.255)
DOBRESCU Adela, Industria casnică textilă în zona de graniţă româno-ucraineană, (pag.271)
HORVAT Liuba Irina, TOTH Zoltan, Patrimoniul arhitecturii ţărăneşti din fostul comitat Ugocea, (pag.283)
LOBONŢ-PUŞCAŞ Maria, Despre „casă” şi „acasă” în zona de graniţă româno-ucraineană, (pag.299)
OLOSUTEANU Rareş, Porecla - studiu antropologic, (pag.309)
OLOSUTEANU Rareş, Uneltele în instrumentarul ritualic tradiţional, (pag.317)
LEVENTE Szílágyi, Nyelvi tájkép a magyar-román-ukrán hármas határ térségben. A lokális nyelvhasználat gazdasági és társadalmi dimenziói, (pag.331)

RESTAURARE - CONSERVARE
GAVRILAŞ Vasilichi Alexandru George, ARDELEAN Ovidiu Radu, Restaurarea şi conservarea soclului la „Monumentul Ostaşului Român” de la Carei (II), (pag.343)
BUSUIOC Oana Cristina, Icoana „Arhanghelul Mihail” - conservare activă, (pag.349)
OLARIU Gheorghina, Analiza prin fluorescenţă de raze X a unei căldări paleocreştine, (pag.355)

ISTORIA ARTEI - ISTORIA CULTURII
GRIGORESCU Felicia, Despre imaginarul lui Makó András, (pag.369)
POP Felician, Wass Albert sau perspectiva mitică asupra românilor - o abordare epopeică, (pag.377)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://www.cimec.ro/biblioteca-digitala , 2016