Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR – HISTORIA

Studia Universitatis Petru Maior Seria Historia este editată de către Departamentul de Istorie şi Relaţii Internaţionale a Facultăţii de Ştiinţe şi Litere a Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş. Este un jurnal ştiinţific recunoscut de către Consiliul Naţional de Cercetare şi indexat în mai multe baze de date internaţionale. Jurnalul publică studii, articole şi recenzii cu valoare ştiinţifică în domeniul istoriei. Şi-a început activitate editorială în 2001 şi de atunci este publicată anual. Până acum au fost publicate 18 numere sub coordonarea echipei editoriale formată din membri ai Departamentului de Istorie şi Relaţii Internaţionale. În prezent, jurnalul este coordonat de profesorul universitar Cornel Sigmirean care editor şef. Echipa editorială are personalităţi şi membri proeminenţi cu vastă experienţă în domeniul istoriei dar şi cercetători tineri, de vreme ce intenţia jurnalului este de a contribui la formarea unei noi generaţii de tineri istorici. De asemenea, comitetul ştiinţific constă din membri proeminenţi ai comunităţii naţionale şi internaţionale.
Studia Universitatis Petru Maior Seria Historia este un jurnal care publică din anul 2011 în limbi internaţionale, engleză, franceză, germană şi italiană, astfel lărgind accesul comunităţii academice internaţionale la cercetările istoricilor români şi oferind de asemenea oportunitatea istoricilor străini de a-şi împărtăşi ultimele lor cercetări cu membrii comunităţii academice române. Această perspectivă motivează echipa editorială de a îmbunătăţi permanent calitatea jurnalului.
Jurnalul ilustrează, de asemenea, colaborarea fructuoasă a departamentului cu instituţiile de cercetare şi universităţile din străinătate.

Website: http://old.upm.ro/cercetare/studia_historia/magazines.phpStudia Universitatis Petru Maior - Historia 1 (2001) [nu există online]


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 2 (2002) [nu există online]


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 3 (2003) [nu există online]


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 4 (2003) [descarcă numărul integral (11MB)]

STUDII ŞI ARTICOLE
FODOREAN Florin, Propunere pentru o clasificare a drumurilor din Dacia romană, (pag.5)
GREC Marius, Legio V Macedonica (pagini de istorie militară), (pag.16)
ISTVÁN Fábián, Aspecte privind circulaţia monetară în teritoriile norddunărene din Bazinul intracarpatic între secolele IV-VII, (pag.31)
GIURA Geraldina Maura, Circulaţia tipăriturilor germane în Transilvania (sec.XVI–XVIII), (pag.56)
PLOEŞTEANU Grigore, Receptarea Istoriei Imperiului Otoman de Dimitrie Cantemir în Italia (sfârşitul secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea), (pag.76)
SIGMIREAN Cornel, Clerul românesc din Transilvania din secolele XVIII-XIX format la universităţile din Europa Centrală şi de Vest, (pag.93)
RĂDULESCU Sorin Mihai, La începuturile diplomaţiei moderne româneşti: ceva nou despre Ludovic Steege, (pag.102)
CHIOREAN Ioan, Intelectualitatea ecleziastică din Transilvania în perioada dualismului Austro-Ungar (1867-1918), (pag.109)
SZILÁRD Toth, Legislaţia privind reforma agrară din 1921 – „unităţi de măsură” identice sau diferite pentru provinciile României?, (pag.131)
COSTEA Simion, Reacţia Uniunii Sovietice faţă de Proiectul Briand de Uniune Europeană, (pag.142)
RACOVIŢAN Radu, R. W. Seton-Watson şi conferinţele contelui Bethlen la Londra (1933), (pag.148)
DOBRESCU Vasile, Victor Jinga şi revista „Ţara de Mâine” (1931-1938), (pag.159)
NEGRU Nina, Relaţii jurisdicţionale şi culturale ale eparhiilor basarabene cu Biserica naţională după 1812, (pag.172)
PLOEŞTEANU Nicolae-Dragoş, Aspecte relevante ale relaţiilor românoucrainiene desfăşurate ulterior Revoluţiei Române din 1989, (pag.191)

ISTORIOGRAFIE
HUSAR Adrian, Istoriografia Antichităţii Târzii. Retorică şi istorie: Tradiţia literară latină, (pag.209)
TEODOR Corina, Keith Hitchins şi pasiunea unei vieţi: istoria României, (pag.232)
ZĂLOAGĂ Marian, Între istorie şi studii sociale. Un examen al ţiganologiei româneşti al ultimului deceniu, (pag.244)

RECENZII. NOTE DE LECTURĂ
Richard W. Bagshawe, Roman Roads, Shire Publications Ltd., 2000, 64 p. (FODOREAN Florin), (pag.258)
Dan Horia Mazilu, Noi printre ceilalţi sau Despre literatura peregrinilor, Bucureşti, Ed. Ager, 2003, 238 p. (ZĂLOAGĂ Marian), (pag.261)
Gisela Bock, Femeia în istoria Europei. Din Evul Mediu până în zilele noastre, Iaşi, Ed. Polirom, 2002, 356 p. (FODOR Georgeta), (pag.262)
Lucian Giura, Maura Geraldina Giura, Otto von Bismark. Artizanul Germaniei moderne, Sibiu, Ed. Techno Media, 2003 (ZĂLOAGĂ Marian), (pag.266)
Ghizela Cosma, Femeile şi politica în România. Evoluţia dreptului de vot în perioada interbelică, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2002, 174 p. (FODOR Georgeta), (pag.269)
Gabriel Moisa, Istoria Transilvaniei în istoriografia românească 1965-1989, Cluj, Presa Universitară Clujeană , 2003, 373 p. (ZĂLOAGĂ Marian), (pag.272)
Cristian Vasile, Între Vatican şi Kremlin Biserica Greco-Catolică în timpul regimului comunist, Bucureşti, Curtea Veche 2003, 381 p. (ŞINCAN Anca), (pag.274)
Andrea Riccardi, Secolul martiriului Creştinii în veacul XX, (Il secolo del martirio. I cristiani nel Novecento) Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004, 615 p. (ŞINCAN Anca), (pag.276)
• Lista autori, (pag.278)


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 5 (2005) [descarcă numărul integral (7MB)]

STUDII ŞI ARTICOLE
HUSAR Adrian, Istoriografia Antichităţii Târzii. Retorică şi istorie: Tradiţia literară creştină, (pag.7)
ISTVÁN Fábián, Elitele germanice şi ideea de Restauraţie Imperială (sec.V-VII), (pag.31)
KELLNER Aniko, Lupta pentru un ideal – Cazul lui Sir Thomas Roe cu Gabor Bethlen, Prinţul Transilvaniei, (pag.41)
FODOR Georgeta, Rolul politic al femeilor din societatea medievală românească. Profile istorice: Ruxandra Lăpuşneanu şi Elisabeta Movilă, (pag.57)
CHIOREAN Ioan, Tehnologia cultivării pământului şi evoluţia şeptelului de animale în localităţile din Câmpia Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, (pag.69)
ZĂLOAGĂ Marian, Discurs aboliţionist în principate şi ideea modernizării (1837-1856), (pag.95)
GIURA Maura–Geraldina, 75 de ani de la Congresul Cultural al „Astrei” „Primul Parlament al culturii româneşti”, (pag.109)
DOBRESCU Vasile, Victor Jinga şi problema cooperativismului din România în prima jumătate a secolului al XX-lea, (pag.125)
SĂNDULESCU Valentin, Cu privire la caracteristicile ideologice ale mişcării legionare: o relatare sintetică, (pag.141)
OCHEA Lionede, Necesităţile de informaţii ale Serviciului Special de Informaţii al României privind Ungaria (1940-1944), (pag.155)
MOISA Gabriel, Strategii electorale folosite de comunişti în vederea câştigării alegerilor din 19 noiembrie 1946 în N-V României, (pag.165)
STANCU Eugen, „Nu este limită în fantezie” Dezgheţul cultural şi literatura ştiinţifico-fantastică din România, (pag.179)
PLOEŞTEANU Nicolae-Dragoş, O evaluare legală a unor evenimente cu conotaţii internaţionale care prezintă interes pentru România, (pag.193)
CUSCO Andrei, Istoria în era postmodernă: probleme şi provocări, (pag.215)
KALKANDJIEVA Daniela, Învăţământul superior Teologic al înaltului cler ortodox bulgar (sec.XIX-XX), (pag.231)
ŞINCAN Anca, Ecumenismul ca şi politică. Caracteristici ale soluţionării crizei dintre Bisericile Ortodoxă şi Romano-Catolică de la începutul anilor anilor 1990, (pag.245)

RECENZII. NOTE DE LECTURĂ
Ovidiu Cristea, Acest Domn de la Miazănoapte. Ştefan cel Mare în documente inedite veneţiene, Ed.Corint, Buc., 2004 (FODOR Georgeta), (pag.257)
Constantin Ungureanu, Bucovina in perioada stăpânirii austriece 1774-1918. Aspecte etnodemografice şi confesionale, Civitas, 2003. (FODOR Georgeta), (pag.261)
Mircea Bălan, Istoria beţiei la români, Editura Eurostampa, Timişoara, 2004, 343 p. (ZĂLOAGĂ Marian), (pag.265)
Andrei Şaguna. Corespondenţa, vol.I/1, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005. Ediţie, Studiu Introductiv şi Note De: Nicolae Bocşan, Ioan-Vasile Leb, Gabriel Gârdan, Pavel Vesa, Bogdan Ivanov, (FODOR Georgeta), (pag.267)
Nicholas Saul and Susan Tebbutt, The Role of the Romanies. Images and Counter Images of “Gypsies”/ Romanies in European Cultures, Liverpool University Press, 2004, p.246. (ZĂLOAGĂ Marian), (pag.270)
• Note de lectură. O altfel de istorie a intelectualilor (ŞINCAN Anca), (pag.273)
• Lista autorilor, (pag.275)


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 5 (2005) [descarcă numărul integral (9MB)]

STUDII ŞI ARTICOLE
ISTVÁN Fábián, Teritoriile din partea de nord a Dunării de jos în circuitul persoanelor dintre Imperiu şi lumea barbară, (pag.7)
HUSAR Adrian, Ideea Europei în perioada Imperiului Roman Târziu şi Evul Mediu Timpuriu, (pag.11)
KÁRMÁN Gábor, Argumentarea bellum iustum în campania din Moldova a lui György Rákóczi al II-lea în anul 1653, (pag.23)
FODOR Georgeta, Imaginea femeilor române în scrierile călătorilor străini, (pag.43)
ZĂLOAGĂ Marian, Mobilitatea ţiganilor: despre implicaţiile politico-ideologice şi practice ale unor concepte, (pag.55)
CHIOREAN Ioan, Politica şcolară a guberniului şi dietei Transilvaniei în epoca luminilor, (pag.71)
PLOEŞTEANU Grigore, Dr. Pavel Vasici şi „Astra”, (pag.83)
DOBRESCU Vasile, Despre formarea elitelor bancare româneşti din epoca modernă, (pag.101)
UNGUREANU Constantin, Învăţământul primar din Bucovina în perioada 1848-1918, (pag.119)
BĂNICĂ Mirel, Religia fascistă: cazul Legiunii Arhanghelului Mihai, (pag.147)
COSTEA Maria, Consecinţele pactului Ribbentrop-Molotov asupra relaţiilor româno-bulgare, (pag.165)
IACOB Bogdan, Consideraţii asupra caracteristicilor istoriei producţiei în România în perioada comunistă (1963-1974), (pag.175)
LACZÓ Ferenc, Europa, utopia anului 1989, (pag.193)
GHICA Luciana, Ridicarea (şi căderea) a unei Europe Centrale pragmatice: cooperarea regională iniţiată după 1989, (pag.209)
POP Flore, Realizarea spaţiului economic european. Scurtă prezentare generală, (pag.223)
ŞINCAN Maria Anca, Dezbaterea asupra adevărului, istoria bisericii în mâna istoricului laic, (pag.233)
CONOVICI Iuliana, Ortodoxie şi internet sau ortodoxie versus internet? Contribuţiile studiului asupra „ortodoxiei virtuale”, (pag.243)

RECENZII. NOTE DE LECTURĂ
Alexandru Florin Platon-Laurenţiu Rădvan(ed), De la „Cetatea lui Dumnezeu” la edictul din Nantes. Izvoare de istorie medievală. Ed. Polirom, 2005, p. 492 (ISTVÁN Fábián), (pag.255)
• Istoria Transilvaniei, vol. II (De La 1541 până la 1711), Institutul cultural român. Centru de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2005. Ediţie coordonată de: Ioan Aurel Pop, Thomas Nagler, Magyari Andras, 448 p. (FODOR Georgeta), (pag.256)
Constanţa Ghiţulescu, În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea, Bucureşti, Editura Humanitas, 2004. (FODOR Georgeta) , (pag.259)
Vasile Puşcaş, Relaţii internaţionale/transnaţionale, Cluj-Napoca, Ed.Eikon, 2005 (COSTEA Simion), (pag.260)
Ruxandra Cesereanu – Decembrie ’89 Deconstrucţia unei revoluţii, Polirom, Iaşi 2004, pp. 225. (STANCU Eugen), (pag.261)
Francis Fukuyama, Construcţia statelor. Ordinea mondială în secolul XXI, Ed.Antet XX Press, 2004 (FODOR Georgeta), (pag.263)
• Anuarul Şcolii Doctorale „Istorie. Civilizaţie. Cultură”, I/2005, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005, 528 p. (ZĂLOAGĂ Marian), (pag.265)
• Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ”. Series Historica, Cluj-Napoca, 2005, 646 p. (FODOR Georgeta), (pag.267)
• Erată, (pag.269)
• Lista autorilor, (pag.271)


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 6 (2006) [descarcă numărul integral (9MB)]

STUDII ŞI ARTICOLE
ISTVÁN Fábián, Teritoriile din partea de nord a Dunării de jos în circuitul persoanelor dintre Imperiu şi lumea barbară, (pag.7)
HUSAR Adrian, Ideea Europei în perioada Imperiului Roman Târziu şi Evul Mediu Timpuriu, (pag.11)
KÁRMÁN Gábor, Argumentarea bellum iustum în campania din Moldova a lui György Rákóczi al II-lea în anul 1653, (pag.23)
FODOR Georgeta, Imaginea femeilor române în scrierile călătorilor străini, (pag.43)
ZĂLOAGĂ Marian, Mobilitatea ţiganilor: despre implicaţiile politico-ideologice şi practice ale unor concepte, (pag.55)
CHIOREAN Ioan, Politica şcolară a guberniului şi dietei Transilvaniei în epoca luminilor, (pag.71)
PLOEŞTEANU Grigore, Dr. Pavel Vasici şi „Astra”, (pag.83)
DOBRESCU Vasile, Despre formarea elitelor bancare româneşti din epoca modernă, (pag.101)
UNGUREANU Constantin, Învăţământul primar din Bucovina în perioada 1848-1918, (pag.119)
BĂNICĂ Mirel, Religia fascistă: cazul Legiunii Arhanghelului Mihai, (pag.147)
COSTEA Maria, Consecinţele pactului Ribbentrop-Molotov asupra relaţiilor româno-bulgare, (pag.165)
IACOB Bogdan, Consideraţii asupra caracteristicilor istoriei producţiei în România în perioada comunistă (1963-1974), (pag.175)
LACZÓ Ferenc, Europa, utopia anului 1989, (pag.193)
GHICA Luciana, Ridicarea (şi căderea) a unei Europe Centrale pragmatice: cooperarea regională iniţiată după 1989, (pag.209)
POP Flore, Realizarea spaţiului economic european. Scurtă prezentare generală, (pag.223)
ŞINCAN Maria Anca, Dezbaterea asupra adevărului, istoria bisericii în mâna istoricului laic, (pag.233)
CONOVICI Iuliana, Ortodoxie şi internet sau ortodoxie versus internet? Contribuţiile studiului asupra „ortodoxiei virtuale”, (pag.243)

RECENZII. NOTE DE LECTURĂ
Alexandru Florin Platon-Laurenţiu Rădvan(ed), De la „Cetatea lui Dumnezeu” la edictul din Nantes. Izvoare de istorie medievală. Ed. Polirom, 2005, p. 492 (ISTVÁN Fábián), (pag.255)
• Istoria Transilvaniei, vol. II (De La 1541 până la 1711), Institutul cultural român. Centru de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2005. Ediţie coordonată de: Ioan Aurel Pop, Thomas Nagler, Magyari Andras, 448 p. (FODOR Georgeta), (pag.256)
GHIŢULESCU Constanta, În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea, Bucureşti, Editura Humanitas, 2004. (FODOR Georgeta), (pag.259)
Vasile Puşcaş, Relaţii internaţionale/transnaţionale, Cluj-Napoca, Ed.Eikon, 2005 (COSTEA Simion), (pag.260)
Ruxandra Cesereanu, Decembrie ’89 Deconstrucţia unei revoluţii, Polirom, Iaşi 2004, pp. 225 (STANCU Eugen), (pag.261)
Francis Fukuyama, Construcţia statelor. Ordinea mondială în secolul XXI, Ed. Antet XX Press, 2004 (FODOR Georgeta), (pag.263)
• Anuarul Şcolii Doctorale „Istorie. Civilizaţie. Cultură”, I/2005, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005, 528 p. (ZĂLOAGĂ Marian), (pag.265)
• Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ”. Series Historica, Cluj-Napoca, 2005, 646 p. (FODOR Georgeta), (pag.267)
• Erată, (pag.269)
• Lista autorilor, (pag.271)


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 7 (2007) [descarcă numărul integral (9MB)]

STUDII ŞI ARTICOLE
HUSAR Adrian, Politici imperiale, religie şi magie sub Valentinian I şi Valens, (pag.7)
ISTVÁN Fábián, Erezii în spaţiul nord- dunărean (sec.IV-VII), (pag.21)
FODOR Georgeta, Istoria femeilor din Ţara Românească, Moldova şi Transilvania în lumina izvoarelor narative, (pag.29)
ROŞU Tudor, Concepte europene moderne în opera istorică a lui A.T.Laurian, (pag.49)
ZĂLOAGĂ Marian, On Tolerance and Radical Otherness in Transylvanian. Saxons and Habsburgs on the Transylvanian Gypsies (I) Religiosity and Religious Practices (from 17th to the 19th century), (pag.73)
ROMAN Maria Ana, Hronica românilor - recuperarea unui destin: Manuscrise şi editori în secolele XIX-XX, (pag.91)
FOLA Victor, Contribuţii ale şcolilor Blajului la dezvoltarea elitelor intelectuale ale românilor (1850-1918), (pag.101)
SIGMIREAN Cornel, Dilemele modernităţii. Din viaţa studenţilor români la Budapesta (sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), (pag.117)
TEODOR Corina, Augustin Bunea şi Academia Română, (pag.131)
CHIOREAN Ioan, Dinamica şi structura intelectualităţii didactice din Transilvania între anii 1900-1918, (pag.137)
DAN Maria, Un destin intelectual: Protopopul Ariton M. Popa, (pag.145)
SĂNDULESCU Valentin, „Sămânţa aruncată de diavol”: Presa legionară şi construirea imaginii inamicilor politici (1927-1937), (pag.153)
BILIUŢĂ Florin Ionut, The Philosopher And Orthodoxism. A Inquiry Into The „Ethnic Ontology” Of Nae Ionescu, (pag.175)
PAVLENKO Sonia, The Relevance of The Newmanian-Humboldtian Philosophy For The University as an Institution of Higher Education a Historical Perspective, (pag.201)
ŞINCAN Maria Anca, Writing Their History Trends In The Romanian Orthodox Church Historiography On The History Of The Greek Catholic Church After 1948, (pag.217)
FALINA Maria, The (Un) Problematic History Of The Serbian Orthodox Church, (pag.229)
LEUCEA Ioana, Cucerire prin limbaj cinematografic, (pag.243)
TULBURE Narcis, Nostalgie şi imaginaţie socială în România contemporană. O cercetare etnografică a băutului în Oltenia, (pag.259)

ISTORIA STATULUI ŞI INSTITUŢIILOR
BICHICEAN Gheorghe, Le Liberum Veto Et Les Partages De La Pologne (Jusqu'au Grand Duche De Varsovie), (pag.271)
BOANTĂ Adrian, DOGARU Lucretia, The “Books Of Law” In The 18th-19th Century in Moldova And The Southern Part Of The Romanian Land, (pag.289)
VALEA Daniela, Controlul constituţionalităţii legilor reglementat de Constituţia României din 1923, (pag.293)
DOGARU Lucretia, Perspective historique des codifications sylvicoles Roumaines, (pag.311)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Eugen Pavel, Între filologie şi bibliofilie, Cluj-Napoca, Biblioteca Apostrof, 2007, (AVRAM Monica), (pag.321)
David Mayall, Gypsy Identities.1500-2000. From Egipcyians and Mooonmen to the Ethnic Romany, Routledge, Francisc and Taylor Group, London and New York, 2004, (ZĂLOAGĂ Marian), (pag.322)
Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică a Transilvaniei. Preoţii Blajului (1806-1948), Tg-Mureş, Ed. Univ. ”Petru Maior”, 2007, (DAN Maria), (pag.328)
• România – Vatican. Relaţii Diplomatice, I, 1920-1950, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, (pag.329)
• Virgiliu Ţârău: Alegeri fără opţiune. Primele scrutinuri parlamentare din Centrul şi Estul Europei după cel de-al Doilea Război Mondial, Cluj Napoca, Ed.Eikon, 2005, (SIGMIREAN Cornel), (pag.332)
Ioan Zainea, Cenzura istoriei, istoria cenzurată: documente (1966-1972), Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2006, (CHIOREAN Andru), (pag.337)
• Europe and the World in European Historiography, editor Csaba Levai, Edizioni Plus, Pisa University Press, 2006, (FODOR Georgeta), (pag.339)
Bull, Hedley, The Anarchical Society, Columbia University Press, New York, 2002, (3rd edition), (LEUCEA Ioana), (pag.342)
• Lista autorilor, (pag.345)


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 8 (2008) [descarcă numărul integral (3MB)]

STUDII ŞI ARTICOLE

ISTORIE
ISTVÁN Fábián, Simbolurile puterii la nordul Dunării de jos în epoca migraţiilor: fibulele cu „capete de ceapă”, (pag.7)
FODOR Georgeta, Aspecte din istoria femeii şi a familiei în evul mediu românesc. Femeia în cadrul familial, (pag.15)
CISMAS Sabina, Two possible interpretations of Moldavian representations of donors: power of humans-power of God and genderized donors, (pag.31)
BICA Viorica, Le livre ancien roumain dans la bibliothèque “George Bariţiu” Brasov, (pag.45)
LAURENŢIU Vlad, Réactions «Pro-européennes» et «Anti-européennes» Dans la Culture Roumaine du Tournant des XVIII et XIX Siècles, (pag.65)
GUNDUZ Atalay, A brief history of nineteenth century British travel writing on the Ottoman Empire, (pag.75)
BERG Andreas, Enlightened mysticism: Ivan Vladimirovich Lopukhin and the critique of Russian orthodox institutions, (pag.85)
SILVESTRU Octavian, Opportunistic politicking versus liberalism in Romania. The governmental anti-semitic policies between 1866 and 1868, (pag.103)
BICHICEAN Gheorghe, L'unité allemande, (pag.127)
HEPPNER Harald, „Balkankompetenz“ als forschungsproblem: Österreich-Ungarn als besatzungsmacht in Rumänien 1916/18, (pag.137)
HITCHINS Keith, Mircea Eliade, orthodoxy, and the transfiguration of Romania in the 1930’s, (pag.143)
BILIUŢĂ Ionut, “Fascism as political religion” a critical survey, (pag.161)
FAUR Antonio, Răspunsul episcopilor români greco-catolici din Transilvania de nord la memoriul cardinalului Mindszenty (1946), (pag.175)
ZUBAK Marko, Praxis - critical thinking and social change under state socialism, (pag.193)
MOISA Gabriel, L’éducation „patriotique„ de la jeunesse roumaine a l’aide des musées d’histoire. Quelques considérations sur les années ’70 du siècle passe, (pag.203)
NICOARĂ Teodor Mihai, Corneliu Coposu în închisorile comuniste, (pag.211)

TEORIA ŞI ISTORIA CULTURII
WHITE Hayden, Răzvan Pârâianu - Traducere, Povara istoriei, (pag.223)
TEODOR Corina, Patrimoniul cultural şi tentaţia redefinirii. O perspectivă istoriografică, (pag.253)
CRĂCIUN Cornel, Sportul în viziunea cinematografiei româneşti, (pag.263)

STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
COSTEA Simion, Perspectiva europeană a Serbiei în dezbaterile comisiei de afaceri externe a parlamentului european (2008), (pag.287)
LEUCEA Ioana, Interferenţe între istorie şi relaţii internaţionale, (pag.303)
SCĂUNAŞ Stelian, SCĂUNAŞ Alexandra, Câteva reflecţii cu privire la abandonarea constituţiei pentru Europa, tratatul de la Lisabona şi reforma Uniunii Europene, (pag.315)
VLAD Monica, Transnationale zusammenarbeit von hochschulen in minderheitengebieten als instrument sicherheitspolitischer krisenprävention, (pag.327)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
• Church state relations in communist and post communist Romania, (Relaţia stat biserică in România comunistă şi post comunistă), (ŞINCAN Anca), (pag.337)
Daniel Daianu, Southeast Europe and the world we live in, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 2008, (COSTEA Simion), (pag.339)
Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, coord., International Relations Theory, Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond, Third Edition, Allyn and Bacon, Longman Publisher, (SĂCĂLEAN Lucian), (pag.340)
Coordonator: Sorin Antohi, Modernism si antimodernism: noi perspective interdisciplinare, Bucureşti 2008, (SĂCĂLEAN Lucian), (pag.343)
Marianne Mesnil, Assia Popova, Dincolo de Dunăre. Studii de etnologie balcanică, Bucureşti, Editura Paideia, 2007, (AVRAM Monica), (pag.345)


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 9 (2009) [descarcă numărul integral (8MB)]

STUDII ŞI ARTICOLE

ISTORIE
ISTVÁN Fábián, Aspecte privind prezenţa monetară în Dacia Sudică şi Sud-Vestică (sec.IV-VI p.Chr.), (pag.7)
FODOR Georgeta, Perspective asupra feminităţii medievale româneşti. Ipostaze ale femeii în familia medievală românească, (pag.15)
HEPPNER Harald, Observations sur les carrieres des savants en europe centrale et sud-est europeenne au temps des lumieres, (pag.37)
TEODOR Corina, Prin oglinzi paralele: lecturi feminine în mediul românesc urban şi în cel rural din secolul al XIX-lea, (pag.43)
HITCHINS Keith, The Romania of the Kings, (pag.59)
PÂRÂIANU Razvan, Young Man Goga, (pag.75)
DAN Maria, Din viaţa politică a preoţilor ardeleni la începutul secolului XX. Cazul protopopului de Reghin, (pag.99)
RANDAZZO Francesco, Un riformatore alla corte dello zar: Pëtr Arkad’evič Stolypin tra memorialistica e storiografia (1906-1911), (pag.107)
ŞANDOR Vasile, Criza economică din 1929-1933 în Tg.-Mureş, (pag.129)
ALTAROZZI Giordano, Volontari romeni e italiani nella guerra di Spagna, (pag.147)
VAGNINI Alessandro, German-Italian Commissions in Transylvania 1940-1943. A crucial key study for italian diplomacy, (pag.165)
GEORGESCU Nicolae, RADU Sorin, Refacerea politică şi extinderea organizatorică a frontului plugarilor în anii 1944-1945, (pag.187)
NASTASĂ Irina, Sextil Puşcariu şi Institutul Român din Germania, (pag.217)
BICHICEAN Gheorghe, DOBRESCU Vasile, Consideraţii asupra evoluţiei geopolitice şi economice în europa de est în perioada războiului rece, (pag.247)
NICOARĂ Mihai, Discursul stalinist al comunismului românesc din anii 50, (pag.261)
MOISA Gabriel, The Bessarabia Issue – Between Historiography and the Official Political Discourse in Romania, During the “Ceausescu Regime”, (pag.275)

STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
BLANC Didier, La marche vers l’intégration européenne (1984-2009): du projet de traité instituant l’Union Européenne (1984) au Traité de Lisbonne, (pag.287)
LENZI Romana Francesca, La transizione dell’europa dell’est. Dai mutamenti dell’economia all’allargamento europeo, (pag.299)
CRĂCIUN Catalina Iulia, The Conflict Between Power and Morality in International Relations, (pag.307)
LEUCEA Ioana, Un concept mobilizator: securitatea umană, (pag.317)
SĂCĂLEAN Lucian, Securitate globală în era globală, (pag.325)
GÖNDÖR Mihaela, EU Fiscal Harmonization Policy vs. National Fiscal Systems, (pag.331)

DEZBATERI METODOLOGICE ŞI ISTORIOGRAFICE
NICOARĂ Simona, Mitul în teritoriul antropologiei istorice, (pag.343)
DORLAN Maria Carmen, Consideraţii cu privire la inovaţiile metodologice şi interpretative microistorice, (pag.359)
TURDA Marius, Eugenic and Biopolitical Studies in Romania: State-of-the-art and Future Objectives, (pag.373
PÂRÂIANU Razvan, Cultură şi biopolitică în România, (pag.379)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Gh.Bichicean, Congregaţiile generale în Transilvania voievodală, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2008, (ISTVÁN Fábián), (pag.385)
Dan Horia Mazilu, Văduvele sau despre istorie la feminin, Ed. Polirom, Iaşi, 2008, (FODOR Georgeta), (pag.387)
Federico Chabod, Storia dell’idea d’Europa, Laterza, Bari, 2007, (ALTAROZZI Giordano), (pag.390)
Giovanna Motta, Il mercante di panni, Passigli, Bagno a Ripoli 2009, 157p. (RANDAZZO Francesco), (pag.391)
Keith Hitchins, The Identity of Romania, The Encyclopaedic Publishing House, Bucharest, 2009 (DAN Maria), (pag.392)
Silvia Marton, La constuction politique de la nation. La nation dans les debats du Parlament de la Roumanie (1866-1871), Editura Institutul European, Iaşi, 2009 (SIGMIREAN Cornel), (pag.394)
Francesco Randazzo, Alle origini dello Stato sovietico. Missioni militari e Corpi di spedizione italiani in Russia (1917-1921), Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio Storico, Roma, 2008, (ALTAROZZI Giordano), (pag.397)
• US Hegemony and International Organizations, ed. Rosemary Foot, S. Neil MacFarlane şi Michael Mastanduno, Oxford University Press, Oxford, 2003, (SĂCĂLEAN Lucian), (pag.398)


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 10 (2010) [descarcă numărul integral (6MB)]

STUDII ŞI ARTICOLE

ISTORIE
ISTVÁN Fábián, Câteva consideraţii privind conceptualizarea frontierelor şi manifestările geopolitice în antichitatea târzie, (pag.7)
FODOR Georgeta, Provocările vieţii cotidiene. Aspecte privind viaţa femeilor din Ţara Românească, Moldova şi Transilvania în secolele XV-XVII, (pag.13)
PLOSCARU Cristian, MALEON Petru Bogdan, Violenţa politică exprimată ca discurs al puterii între tradiţie şi modernitate în Principatele Române, (pag.29)
SABĂU-POP A. Olimpiu, BOANTĂ Vasile Adrian, Fenomenul corupţiei în Ţările Române. O perspectivă istorică. I, (pag.38)
BICHICEAN Gheorghe, Abordarea critică a istoriei francmasoneriei din România: cazul lui Tudor Vladimirescu, (pag.47)
TEODOR Corina, Recitind opera lui Petru Maior. Câteva voci ale generaţiei romantice, (pag.58)
LORÁND Mádly, Chestiunea subvenţionării şcolii româneşti din Braşov în rapoartele diplomatice austriece (1894-1900), (pag.70)
PÂRÂIANU Razvan, The Romanian lawyer - the Romanian demagogue. A debate over the political leadership about the end of 19th century in Transylvania, (pag.79)
RANDAZZO Francesco, “Terra e libertà”. Nascita e sviluppo della “questione agraria” in Russia, dal lavoro libero dei campi alla “rivoluzione” del 1905, (pag.93)
PORCARO Andrea, La Romania, Iorga e il problema ebraico, (pag.113)
NASTASĂ Irina, Emil Cioran – bursier al fundaţiei „Humboldt” 1933-1935, (pag.121)
VAGNINI Alessandro, La Sanità Militare e il Servizio Neuro-psichiatrico dell’Esercito italiano nella Grande Guerra, (pag.135)
BECHERELLI Alberto, Jugoslavia 1943: l’operazione Weiss nei documenti dell’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito italiano, (pag.148)
CRĂCIUN Cornel, Colectivizarea agriculturii în viziunea cinematografiei româneşti, (pag.161)

STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
SĂCĂLEAN Lucian, Reglementări în documente internaţionale privind problema naţională de la Congresul de la Viena şi până la tratatele minorităţilor, (pag.174)
BOLOŞ Daciana Mihaela, Actul de naştere a mărcii moderne: Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale, (pag.186)
BLANC Didier, 9 novembre 1989-1er décembre 2009: la démocratisation de l’Union Européenne, (pag.194)
COSTEA Simion, RATSIBORYNSKA Vira, The management of Russian-Ukrainian relations in the context of the European neighbourhood policy in 2010, (pag.199)
VAN ELSUWEGE Peter, The eastern partnership: characteristics and challenges, (pag.205)
• Academica DHC la Universitatea Petru Maior Dennis Deletant, Televiziunea BBC şi revoluţia română din 1989, (pag.210)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Lidia Gross, Confreriile medievale din Transilvania (secolele XIV-XVI), Ediţia a II-a (revăzută şi adăugită), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009. (FODOR Georgeta), (pag.221)
Jean-François Dubost, Marie de Médicis. La reine dévoilée, Paris, Editura Payot & Rivages, 2009. (TEODOR Corina), (pag.223)
Gundor Kund Botond, Istoricul Bod Péter (1712-1769), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2008. (FODOR Georgeta), (pag.225)
Ruxandra Moaşa Nazare, Sub semnul lui Hermes şi al lui Pallas. Educaţie şi societate la negustorii ortodocşi din Braşov şi Sibiu la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010. (FODOR Georgeta), (pag.227)
Fareed Zakaria, Viitorul libertăţii în America şi în restul lumii, Iaşi, Editura Polirom, 2009. (ALTAROZZI Giordano), (pag.229)
Filipe Carrera, Networking, Ghid de supravieţuire pentru profesionişti, Bucureşti, Editura Rentrop&Straton, 2010. (SĂCĂLEAN Lucian), (pag.231)


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 11 (2011) [descarcă numărul integral (4MB)]

STUDII ŞI ARTICOLE

ISTORIE
ISTVÁN Fábián, “Holy Warriors” of the Barbarian Society? Mythology and Reality Concerning the Germanic “Animal-Warriors”, (pag.5)
TEODOR Corina, From the History of Reading. Examples from the Romanian World (the XVIIth and the XVIIIth Centuries), (pag.11)
NOTO Giovanni Andrea, Intellettuali, viaggiatori e artisti italiani alla “riscoperta” della Grecia fra XVIII e XIX secolo, (pag.23)
FODOR Cora, Classiques de la Peinture Roumaine dans le Patrimoine du Musee d’Art de Tîrgu Mureş, (pag.41)
BOANTĂ Vasile Adrian, SABĂU-POP A. Olimpiu, Corruption. Notion and the Historical Evolution of the Phenomenon. Evolution of the Crime of Corruption in the Appropriate Regulations of the 1821-Present Period, (pag.53)
BATTAGLIA Antonello, Prima crisi d’Oriente: il confronto navale nel Mar Nero, (pag.65)
FODOR Georgeta, Women as Topic of “Intellectual Debates” Case Study: “Amiculu Familiei”, (pag.89)
DAN Maria, Urban Modernization and Government Policies. The Example of the Town of Reghin (The Second Half of the 19th Century), (pag.99)
HABOR Oana, National Identity. Confessional Identity. Romanians in Transylvania in the Second Half of the Nineteenth Century, (pag.107)
POPOVICI Vlad, IUDEAN Ovidiu, The Elective Representation of the Romanians in the Hungarian Parliament, (pag.121)
MOISA Gabriel, The Communist Censorship and the War for Independence (1877-1878) A Century since its Achievement, (pag.147)
RANDAZZO Francesco, All’ombra delle riforme. Cospirazione, doppiogiochismo e rivoluzione nella Russia di Pëtr Stolypin, (pag.157)
BIAGINI Antonello, CARTENY Andrea, L’ultimo conflitto prima della Grande Guerra: l’Italia del Risorgimento contro l’Impero ottoman (1911-1912), (pag.181)
MOTTA Giuseppe, The Rebirth of Poland. Polish Application of Self-Determination at the End of the First World War, (pag.193)
SCIARRONE Roberto, Soluzioni alla Crisi Economica del 1929: I “Cento Giorni” di Franklin Delano Roosevelt, (pag.207)
BECHERELLI Alberto, La Neutralità Jugoslava nelle Relazioni del Servizio Informazioni Militare Italiano (1939-1941), (pag.213)
FAUR Antonio, Standpoints of some Jewish Memorists and Historians Regarding the Meaning of the Actions Organized by Romanian Inhabitants (in 1944) to Save the Jews from Hungary and Northern Transylvania, (pag.229)
SIGMIREAN Cornel, The Soviet Union and the Transylvanian Issue (1944-1947), (pag.237)
COSTEA Maria, Bucharest in the Perception of a British Diplomat (Eric Tappe, 1944-1946), (pag.251)

STUDII EURPOENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
GORUN Hadrian, Russian-French Contradictions Concerning the Possibility of Romanian Army’s Evacuation in Russia in the Year 1917, (pag.257)
SĂCĂLEAN Lucian, The National Issue in the Communist Inning, (pag.267)
BOLOŞ Daciana Mihaela, Appellation of Origin vs. Geographical Indications. Terminological Debates during the Lisbon Treaty 1958, (pag.275)
TRANDAFIR Mădălina Miruna, Dilemmas of Romanian Post-December Foreign Policy. Relations with Russia, (pag.283)
GEORGESCU Maria-Ana, Romanian East-West Migration. Historical Perspective, (pag.293)
COSTEA Simion, The EU Perspective for the Republic of Moldova and the EU Political Message in 2011, (pag.303)
BIAGINI Antonello, Il Risorgimento in Italia e in Europa, (pag.313)

RECENZII
Alexandru-Florin Platon, Laurenţiu Rădvan, Bogdan-Petru Maleon, O istorie a Europei de Apus în Evul Mediu. De la Imperiul Roman târziu la marile descoperiri geografice, Iaşi, Editura Polirom, 2010, 552 p.(FODOR Georgeta), (pag.317)
Ioan-Aurel Pop, Sorin Şipoş, Silviu Dragomir şi dosarul Diplomei cavalerilor ioaniţi, Academia Română - Centrul de studii transilvane, Cluj-Napoca, 2009, 209 p. (TEODOR Corina), (pag.319)
Philippe Poirrier, Introduction à l’historiographie, Paris, Éditions Belin, 2009, 192 p. (TEODOR Corina), (pag.321)
MARIA Berényi, Tales of Houses Romanians in Buda and Pest, Budapest, 2011, 95 p. (FODOR Georgeta), (pag.324)
Keith Hitchins, Ion I.C. Brătianu. Romania, London, Haus Publishing Ltd., 2011, 219 p. (FODOR Georgeta), (pag.325)
Cornel Sigmirean, Corneliu Cezar Sigmirean, Relaţiile româno-maghiare în perspectiva Conferinţei de pace de la Paris, Tîrgu Mureş, Editura Universităţii „Petru Maior”, 2010, 312 p. (NOVAK Zoltan Csaba), (pag.327)
Sharon Pardo and Joel Peters, Uneasy Neighbors. Israel and the European Union, Plymouth, Lexington Books, 2010, 155 p. (COSTEA Simion), (pag.329)
Michel Labori and Simion Costea, Le management des politiques de l’Union Européenne, Paris, Editions Prodifmultimedia, 2011, 304 p. (SWATRIDGE Colin), (pag.330)
• “Geostrategic Pulse” (Brasov), vol. 106, year 5, 20 September 2011 (COSTEA Simion), (pag.334)


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 12/1 (2012) [descarcă numărul integral (2MB)]

STDUII ŞI ARTICOLE
ISTVÁN Fábián, Germanic Ethnic Units on the Territory of Roman Dacia, (pag.5)
ALTAROZZI Giordano, Diplomazia vaticana e relazioni franco-spagnole all‟epoca della Notte di San Bartolomeo (1572), (pag.11)
FODOR Georgeta, Astra‟s Involvement in the Debate Concerning the Necessity of Educating the Romanian Women, (pag.23)
DAN Maria, Modernity‟s Challenge: Alternatives to Traditional Family. Divorce, Concubinage and Illegitimacy in the Saxon Reghin (the second half of the 19thcentury), (pag.31)
TEODOR Corina, Il Professor Iuliu Maior. Dalla Catedra all‟ Ambone, (pag.39)
BIAGINI Antonello, CARTENY Andrea, L‟Italia e le rivolte per l‟indipendenza albanese nel contesto balcanico (1911), (pag.47)
GORUN Hadrian, TUFAN Eleonora Mirabela, Des considérations sur les relations roumaino-russes et roumaino-bulgares au début de la Première Guerre mondiale. Quelques témoignages documentaires roumaines et françaises, (pag.57)
VINCELLI Pommier Daniel, La prima indipendenza dell‟Azerbaigian nei documenti militari italiani (1919-1920), (pag.67)
MOTTA Giuseppe, Il bolscevismo in Romania nel primo dopoguerra, (pag.87)
FORMICONI Paolo, Identità nazionale e tradizione militare nel sollevamento del luglio 1936, (pag.99)
CHIRIU Andrea, Il processo Maniu-Mihalache. Osservazioni e considerazioni della Legazione d‟Italia a Bucarest, (pag.131)
NICOARĂ Teodor Mihai, Party Vigilance Regarding University “Elements” in the „50s. Top Secret Instructions, (pag.141)

RECENZII
Nicoleta Man, Aşezarea romană de la Cristeşti, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, 277 p., 169 planşe (ISTVÁN Fábián), (pag.159)
• Disciplinarea socială şi modernitatea în societatea modernă şi contemporană (sec. XVI-XXI), Coordonator Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2011, 572 p. (DRANCĂ Diana Ilona), (pag.162)
Dana Pantea, Imaginea Angliei şi a englezului în cultura românească din secolul al XIX-lea, Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2010, 220 p. (SIGMIREAN Cornel), (pag.164)
• Principesa Margareta a României, Carte regală de bucate, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2010, 208 p. (TEODOR Corina), (pag.167)
Silviu Borş, Biblioteca Centrală a Asociaţiunii. 1861-1950, Sibiu, Editura Info Art Media, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, 392 p. (TEODOR Corina), (pag.168)


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 12/2 (2012) [descarcă numărul integral (2MB)]

STUDII ŞI ARTICOLE
ISTVÁN Fábián, The Presence of Germanic Elements in the Armies of the Late Roman Empire, (pag.5)
BATTAGLIA Antonello, I rapporti diplomatici italo-francesi dalla seconda guerra d’indipendenza allo Schiaffo di Tunisi, (pag.11)
SCIARRONE Roberto, Organizzazione e riordino dell’esercito italiano dall’Unità alla Triplice, (pag.25)
RANDAZZO Francesco, Dalla rivolta decabrista alle teorie rivoluzionarie: una riflessione storica sul ruolo dell’intelligencija russa nell’Ottocento, (pag.35)
ATTILA Kálmán, The Family of the Counts Haller in the Second Half of the 19th Century (1849-1900), (pag.47)
DINESCU Armean Maria Andra, Musical Phenomena of the 19th Century Reflected in Familia of Iosif Vulcan, (pag.53)
FODOR Cora, PETRAŞCU Gheorghe. La noblesse de la matière picturale, (pag.61)
DUMITRU Elena, L’eredità di Panait Istrati, (pag.77)
REIANU Diana, Primary School Issues in Parliamentary Discourse in Romania (1919-1929). Attitudes, Criticisms and Reflections, (pag.95)
BICHIŞ Adriana, Solomon Rosental: au sujet de la correspondance entre la Roumanie, l’Allemagne et la France, (pag.117)
BECHERELLI Alberto, La 2ª Armata italiana nello Stato Indipendente Croato (1941-1943). Occupazione e operazioni antipartigiane nelle relazioni degli ufficiali italiani, (pag.129)
COSTEA Simion, Reflections on the EU Enlargement Strategy as “Smart Power” Instrument. A Case Study on Serbia in Comparative Perspective in 2012, (pag.149)

RECENZII
Mihai Bărbulescu, Inscripţiile din castrul legionar de la Potaissa/The Inscriptions of the Legionary Fortress at Potaissa, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 288 p. (ISTVÁN Fábián), (pag.161)
Carmen Andraş, Cornel Sigmirean (coord.), An Imagological Dictionary of the Cities in Romania Represented in British Travel Literature (1800-1940), Tîrgu Mureş, Editura Mentor, 2012, 385 p. (MICHAELS E. Jennifer), (pag.163)
Carmen Andraş, Cornel Sigmirean, Corina Teodor, (coord.), Itineraries Beyond Borders of Cultures, Identities and Disciplines, Sibiu, Editura “Astra Museum”, 2012, 263 p. (MICHAELS E. Jennifer), (pag.166)


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 13/1 (2013) [descarcă numărul integral (1MB)]

STUDII
ISTVÁN Fábián, A Few Considerations about the Tactical Intelligence in the Roman Empire: Precursores, Exploratores, Speculatores, (pag.5)
ALTAROZZI Giordano, Accentramento del potere e resistenze al cambiamento nei domini italiani di Filippo II, (pag.11)
DOGARU Cosmin-Ştefan, Charles 1er de Hohenzollern, l’élite politique et le transfert de pouvoir (1866 - 1914), (pag.23)
DAN Maria, Le prêtre et la communauté face aux défis de la modernité. L’archidiocèse de Reghin dans la seconde moitié du XIXe siècle, (pag.33)
SABĂU-POP Ioan, Issues on the Ownership Rights of the Former Hungarian Optants in Historical and Legislative Contemporaneousness, (pag.43)
KOŁODZIEJ Tadeusz, Les raisons d’une intégration réussie du continent européen et leur actualité, (pag.55)
• Academica DHC at “Petru Maior” University Corina Teodor, Laudatio per il conferimento del titolo di Doctor Honoris Causa dell’Università “Petru Maior” alla professoressa Giovanna Motta, (pag.73)

RECENZII
George L. Mosse, The Nationalization of the Masses. Political Symbolism and Mass Movements in Germany from the Napoleonic Wars through the Third Reich, New York, Howard Ferting, 1975, 252 pp. (ALTAROZZI Giordano), (pag.81)
Alina Ioana Şuta Bogăţean, Habitat şi alimentaţie în societatea rurală românefască din Transilvania de la Revoluţia Paşoptistă la Marea Unire din 1918, (Habitat and Diet of Romanian Society of Transylvania From Forty-Eighters Revolution to Great Union of 1918), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2012, 411 pp.(SIGMIREAN Cornel), (pag.82)
• Self-determination and Sovereignty in Europe. From Historical Legacies to the EU External Role, edited by Stefano Bianchini, Ravenna, Longo Editore, 2013, 286 pp. (BECHERELLI Alberto), (pag.85)


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 13/2 (2013) [descarcă numărul integral (2MB)]

STUDII
ISTVÁN Fábián, Considerations about the Evolution of the Roman Mailed Cavalry, (pag.5)
ALTAROZZI Giordano, I finanziamenti vaticani per la lotta contro il turco: l‟epoca di Gregorio XIII, (pag.11)
SALANSCHI Rudolf Raimondo, Un prete ortodosso diventato vescovo greco-cattolico di Oradea: Meletie Covaci (1748-1775), (pag.19)
FODOR Cora, Le Groupe des Quatre dans le Musee d‟art de Tîrgu Mureş, (pag.27)
DOBRESCU Vasile, DAN Maria, L‟activité de la banque «Mureşiana» de Reghin de 1887 a 1948. Bleu historique et financier, (pag.43)
TRANDAFIR Madalina Miruna, The Gradual Dissolution of the Soviet Union and the Implications on Romania, (pag.63)
GAJDO Ana-Maria, Islam in Europe - The “Third Wave” of Islamisation, (pag.71)
OPREA Alexandra Iulia, Islam and the West: between Clash and Dialogue, (pag.81)

RECENZII
Zoltan Gyorke, Prefectura judetului Cluj (1923-1938), Ed. Mega, Cluj Napoca, 2013, 257 pp. (FELSEGHI Bianca), (pag.91)
Ana Victoria Sima, Affirming Identity, The Romanian Greek-Catholic Church at the Time of the First Vatican Council, Milan, Vita e Pensiero, 2013, 442 pp. (ONICA Florin), (pag.93)


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 14/1 (2014) [descarcă numărul integral (4MB)]

STUDII
ISTVÁN Fábián, Habitus atque habitudo - Clothing and Identity in the Roman Army, (pag.5)
TĂNASE Raul-Constantin, La reception du roi Amaury Ier de Jerusalem a la cour imperiale de Constantinople (1171), (pag.11)
SAIDI Hedi, Marianne et la regence de Tunis. Quand un etat de droit (la France) occulte le droit tunisien 1881-1956, (pag.23)
SCIARRONE Roberto, Le strategie militari tedesche all’alba della Grande Guerra, (pag.39)
TEODOR Corina, Still Verba Volant: Rumors during World War I. Reflections on Several Archival Documents, (pag.59)
ŞANDOR Vasile, ŞANDOR Sorina, ŞANDOR Vladina, The Ethno-Demographic Development of Tîrgu Mureş between World War I and World War II, (pag.65)
FODOR Cora, Le Groupe Des Quatre dans le Musée d’Art de Tîrgu Mureş (Nicolae Tonitza et Oscar Han), (pag.89)
SIGMIREAN Cornel, The Jews in Tîrgu Mureş. Ghettoization and Holocaust, (pag.109)
DIPŞE Claudiu Andrei, Comparative Approach of Collectivization Process in Romania and Hungary, (pag.121)
OPREA Alexandra Iulia, State-Led Islamization: The Turkish-Islamic Synthesis, (pag.131)

RECENZII
Ovidiu Ţentea, Ex Oriente ad Danubium. The Syrian Units on the Danube Frontier of the Roman Empire, Cluj-Napoca, Mega Publishing House, 2012, 234 pp. (ISTVÁN Fábián), (pag.141)
• Fascinaţia trecutului. Omagiu istoricului SIMION RETEGAN la împlinirea vârstei de 75 de ani, coord. Daniela Deteşan, Mirela Popa-Andrei, Mádly Loránd, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut, 2014, 612 pp. (NAGHI Gheorghe), (pag.143)
Mihai A Panu, Filiere şi mecanisme de propagandă nazistă în Banat. 1933-1945, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014, 302 pp. (SIGMIREAN Cornel), (pag.146)
Jacques Ellul, Propaganda. The Formation of Men’s Attitudes, New York, ed. Vintage Books, 1973 (first edition in 1965), 320 pp. (HAŢEGAN Corina), (pag.149)
Alaa Al Aswany, On the State of Egypt - What Caused the Revolution, Cannogate Books Ltd., 2011, 192 pp. (GAJDO Ana-Maria), (pag.150)
Radu Gabriel Safta, Călin Felezeu, Turcia contemporană între moştenirea kemalistă şi Uniunea Europeană, Cluj-Napoca, CA Publishing, 2011, 243 pp. (OPREA Iulia), (pag.152)


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 14/2 (2014) [descarcă numărul integral (1MB)]

STUDII
TĂNASE Raul-Constantin, L‟idée de croisade au cours des XIème - XIIème siècles: eléments déterminants, (pag.5)
TĂTAR-DAN Maria, Modern Society and Every Day Life in Transylvania at the end of the 19th Century, (pag.13)
BODA Gherghina, The Scientific and Technical Exhibition of Bucharest (September - October 1903) as Reflected in the Transylvania Review and the Economic Magazine, (pag.23)
BAGINI Licia, Bella Ciao: de chant national a chant international, (pag.31)
HAŢEGAN Corina, The “Peace Fight” Propaganda during Ceauşescu‟s Regime Reflected into the „80s Press, (pag.45)
SĂCĂLEAN Lucian, Vantaggi e svantaggi della‟adesione all‟Eurozona, (pag.53)
GAJDO Ana-maria, Old Pharaohs, New Pharaohs. From the Image of a Great Civilization, to the Image of an Unfaithful Dictator, (pag.61)

RECENZII
Corina Borş, Protejarea patrimoniului arheologic din România. Despre situri şi monumente arheologice din perspectiva evoluţiei cadrului legislativ în context european, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014, 346 pp. (ISTVÁN Fábián), (pag.69)
Francesca Romana Lenzi, Italia e Romania tra sviluppo e internazionalizzazione. L‟esperienza della Banca commerciale italiana e romena (1920-1947), Roma, Carocci editore, 2013, 169 pp. (STÂNGACIU Anca), (pag.71)
Anne Applebaum, Gulagul: o istorie, Traducere din engleză de Simona-Gabriela Vărzan şi Vlad Octavian Palcu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2011, 682 pp. (ROGOJANU Dumitru-Cătălin), (pag.74)


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 2015 [descarcă numărul integral (4MB)]

STUDII
ISTVÁN Fábián, “Bellator equus”. The Roman cavalry (I): from the beginning of Rome to the time of Caesar: between politics and military service, (pag.5)
MUNTEANU Cristina Alina, Travelling in Oriental Romania in the Second half of the Nineteenth Century, According to the Writings of Western Travelers, (pag.15)
TĂTAR-DAN Maria, Leisure Practices and Venues in Transylvania at the End of the 19th Century, (pag.25)
DOBRESCU Vasile, TĂTAR-DAN Maria, Activitatea Băncii „Mureşiana” din Reghin între anii 1887-1948. Schiţă istorico-financiară. II, (pag.33)
TEODOR Corina, Alexandru Papiu-Ilarian in Regard to the Positivist Historiography, (pag.47)
BODA Gherghina, „La Roumanie” Newspaper On The Romanian War Prisoners (1918-1919), (pag.55)
MOTTA Giuseppe, The Economy of Nations. Some Reflections about the Impact of Economic State Policies in South-Eastern Europe after the First World War, (pag.61)
IGNAT-COMAN Luminita, Imagining Transylvania: Positive and Negative Representations of the Province after 1918, (pag.79)
POPESCU Andrei, The Romanian Telephone Company under the Administration of Grigore Filipescu (1930-1938), (pag.89)
SIGMIREAN Cezar Corneliu, Căderea comunismului şi fenomenul publicitar (Anii 1990-1991), (pag.99)

RECENZII
Raimondo Rudolf Salanschi, Din istoria Eparhiei Greco-Catolice de Oradea. Geneza, integrare si devenire, Cluj Napoca, Ed. Academia Romana, Centrul de Studii Transilvane, 2015, 462 pp. (SIGMIREAN Cornel), (pag.121)
Pókecz Kovács Attila, A királyság és a köztársaság közjogi intézményei Rómában, Budapest, Ed. Dialog Campus, 2014, 162 pp. (ISTVÁN Fábián), (pag.124)
Angela Precup, Memoria tiparului. Presa mureseana in secolul XX, vol I (1900-1947), Cluj Napoca, Ed. Ecou Transilvan, 2015, 315 pp. (SIGMIREAN Cornel), (pag.126)
Daniel Valentin Citirigă, Europa Centrală şi tentaţia federalismului. Istorie şi diplomaţie în perioada interbelică, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2015, 440 pp. (SIGMIREAN Cornel), (pag.128)


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 2016 [descarcă numărul integral (2MB)]

STUDII
SIGMIREAN Cornel, Transylvanian Students at the “Ludovika” Military Academy in Budapest, (pag.5)
DOGARU Cosmin-Ştefan, The 19th-Century Romanian History: The War of Independence and its Context as a Case of Resistance and Rupture, (pag.17)
SIGMIREAN Corneliu-Cezar, Din interbelic la regimul comunist: publicitatea în presa românească, (pag.29)
BOSOMITU Ştefan, Retrospecţii subiective şi tehnici de (re)construcţie identitară. Trecutul ilegaliştilor PCdR reflectat în „autobiografii de instituţie”, (pag.41)
PETRENCU Anatol, Bolşevismul în acţiune: cazul familiei Holban, (pag.65)

MISCELANEA
LEUCEA Ioana, Jocul identităţilor unui artist: Herta Müller, (pag.79)
SĂCĂLEAN Lucian, BOGLARKA Gall, Migraţia cadrelor medicale, consecinţa disparităţilor economice din Europa - Studiu de caz -judeţul Mureş, (pag.87)
BOLOŞ Mihaela-Daciana, Governance of the European System of Human Rights in Balancing Individual Rights and Collective Rights, (pag.97)
SĂCĂLEAN Lucian, BOGLARKA Gall, Reguli şi minorităţi, (pag.105)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Livia Magina, Instituţia judelui sătesc în Principatul Transilvaniei, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014, 310 p., (BOLDEA Ligia), (pag.115)
Valeriu Alexandru Moraru, Istoria comunităţilor sefarde din România de la începuturi şi până azi, Cluj-Napoca, Presa Universitara Clujeana, 2014, 308 p., (SIGMIREAN Cornel), (pag.120)
MARTINIUC Narcis-Mihai, Veşmintele liturgice creştine în epoca bisericii vechi (secolele I-VI p. Chr.), Tîrgu-Lăpuş, Editura Galaxia Gutenberg, 2016, 417 p., (TEODOR Corina), (pag.124)


Studia Universitatis Petru Maior - Historia 2017 [descarcă numărul integral (3MB)]

STUDII
ISTVÁN Fábián, „Bellator equus”. The Combat Effectiveness of the Roman Republican Cavalry, (pag.5)
IANCU Diana, Considerations about Oradea’s Fortress in Paul Rycaut Writing, (pag.11)
TEODOR Corina, Istoriografia română ardeleană şi discursul naţional sub semnul romantismului, (pag.21)
BICHICEAN Gheorghe, De ce nu a fost „Frăţia” o lojă masonică – Critica izvoarelor şi abordarea comparată a societăţilor secrete, (pag.43)
FODOR Georgeta, „The Unwomanly Face of War”: The Great War through the Eyes of Romanian Women, (pag.57)
SIGMIREAN Cornel, 1918: Aspirations and National Endorsements, (pag.71)
SÎNGEORZAN Aurica, Fără soţ şi fără tată, jertfe de război. Văduve, orfani şi invalizi în Transilvania după „Marele Război” (Studiu de caz: Valea Someşului Mare), (pag.85)
TĂTAR-DAN Maria, Issues in Romanian Popular Culture: Fashion, Leisure and Morals in the Interwar Religious Press, (pag.99)
MIHĂILĂ Vlad, Frumuseţea în slujba naţiunii: Nadejda Oculici de Kosarini şi primele concursuri „Miss România”, (pag.109)
JURCA Lucian Septimiu, The Cleansing of the German Library Collections During Nazi Rule, (pag.129)
CHIOVEANU Mihai, Regimul de muncă forţată impus populaţiei evreieşti în România anilor 1941-1944, (pag.137)
DIPSE Andrei, The Romanian Repression System between Randomness and Prophylactic Action, (pag.151)
CIULA Ioan Cristian, Imaginea monarhiei în presa comunistă (1948-1974), (pag.167)
MAIER Valentin, Centrul universitar Târgu Mureş în perioada comunistă, (pag.179)
NATEA Daciana Mihaela, Protecting Traditional Knowledge through Historical Arguments, (pag.195)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
T. Szabó Csaba, Erdélyi régészet, Cluj, Editura Exit, 2017, 208 pp. (ISTVÁN Fábián), (pag.201)
• La place des femmes dans l’historie. Une historie mixte, coord. G. Dermenjian, I. Jami, A. Rouquier, F. Thebaud, Paris, Belin, 2010, 416 pp. Prefaţă de Michele Perrot (GEORGETA Fodor), (pag.204)