Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (83)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

VRANCEA - STUDII ŞI COMUNICĂRI

Muzeul Judeţean de Istorie şi Etnografie Vrancea
Website: muzeulvrancei.roNr.I, 1978 [descarcă numărul integral (40MB)]

ARHEOLOGIE-ISTORIE
BOBI VICTOR, Un atelier de prelucrarea silexului şi pietrei aparţinînd culturii Boian, descoperit la Cîndeşti-Vrancea, (pag.7)
CONSTANTINESCU GHEORGHE, Contribuţii arheologice la civilizaţia geto-dacică de pe teritoriul judeţului Vrancea , (pag.19)
CONSTANTINESCU GHEORGHE, Un tezaur de monede romane republicane descoperit la Bordeşti - Vrancea , (pag.35)
MITREA IOAN, Cercetări arheologice privind secolele IV-XI în judeţul Vrancea , (pag.35)
PARAGINA ANTON, Două piese de metal din feudalismul timpuriu descoperite la Jariştea-Vrancea , (pag.81)
MOLDOVEANU ANGELA şi MOLDOVEANU GHEORGHE, Note din toponimia Milcovului , (pag.85)
BUDESCU ION, Elemente de toponimie locală, comuna Cîrligele, judeţul Vrancea , (pag.95)
HUŢANU DUMITRU, Aspecte ale Revoluţiei de la 1848 în Focşani , (pag.101)
CARCADIA GEORGETA, Consecinţele aplicării reformei agrare din 1864 în fostul ţinut Putna , (pag.109)
HUŢANU DUMITRU, Focşanii în lupta pentru unitate naţională , (pag.125)
LENCO ALECU, Aspecte ale luptei împotriva ocupanţilor pe teritoriul fostului judeţ Putna în anii 1916-1918, (pag.133)
POPA GHEORGHE şi LENCO ALECU, Unicul supravieţuitor de la Cota 100, (pag.149)
TEMCIUC ALEXANDRU, Aspecte locale ale înfăptuirii actului revoluţionar al naţionalizării principalelor mijloace de producţie de la 11 iunie 1948, (pag.155)

ETNOGRAFIE
CHELCEA ION, Vrancea ca „ţară” între celelalte (individualitatea sa etnografică), (pag.167)
HUŢANU DUMITRU, Consideraţii privind arta lemnului în Vrancea , (pag.191)
PAVEL JEAN, Consideraţii istorico-etnografice asupra instalaţiilor hidraulice de pe teritoriul judeţului Vrancea , (pag.199)
PAVEL LELIA şi MANOLIU RODICA, Monumentele de artă în lemn din patrimoniul judeţului Vrancea, (pag.215)
ARBORE VIRGINIA, Un motiv străvechi în arta populară vrînceană „pomul vieţii” , (pag.233)

MUZEOLOGIE
BOBI VICTOR, Un mormînt in situ, din epoca bronzului - cultura Monteoru descoperit la Cîndeşti-Vrancea în expoziţia muzeului focşăneanI>, (pag.247)

CONSERVARE
IVANCIA LILIŞOR şi IVANCIA NICOLAE, Condiţiile şi formele biodegradării pieselor din lemn. Profilaxie şi combatere , (pag.251)


Nr.II, 1979 [descarcă numărul integral (44MB)]

ARHEOLOGIE-ISTORIE
HARŢUCHE Nicolae, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Vrancea, (pag.9)
BOBI Victor, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Vrancea - descoperiri eneolitice, (pag.17)
HARŢUCHE Nicolae, Cu privire la relaţiile culturii Monteoru cu cultura de stepă istro-pontică, (pag.31)
SÎRBU Valeriu, Semnele de relief de pe ceramica feudală timpurie, descoperită in judeţul Brăila, (pag.35)
PARAGINĂ Anton, Un nou depozit de arme şi unelte din feudalismul timpuriu descoperit pe teritoriul judeţului Vrancea, (pag.41)
SIBECHI Gheorghe, Contribuţii la unele aspecte economice din ocoalele domneşti ale Moldovei în secolele XV-XVIII, (pag.45)
VITCU Dumitru, Din istoria transporturilor în Moldova în prima jumătate a veacului trecut. Drumurile sării, (pag.61)
TUDOR Sebastian, Goleştii in istoria Ţării Româneşti în sec.XIV-XVI, (pag.71)
NOVAC Vasile, Goleştii şi unitatea naţională in timpul revoluţiei române de la 1848-1849, (pag.77)
CARCADIA Georgeta, Consideraţii privind unirea oraşului Focşani, (pag.85)
ŞERBAN Constantin, Aspecte privind luptele politice şi oraşul Panciu la sfîrşitul secolului al XIX-lea, (pag.95)
FLORESCU Gh.I., Preliminariile constituirii Unirii Parlamentare (1917), (pag.103)
HUŢANU Dumitru, Aspecte ale evoluţiei economico-sociale a oraşului Focşani între anii 1918-1944, (pag.115)
CABALORTĂ Venera, Aspecte şi contribuţii locale la intensificarea mişcării revoluţionare din România (1918-1919), (pag.123)
Gen. maior dr. BANTEA Eugen, Insurecţia română şi desfăşurările militare pe linia fortificată Focşani-Nămoloasa-Brăila, (pag.133)
HUŢANU Dumitru, Situaţia agriculturii şi ţărănimii din fostul judeţ Putna între 1938-1944, (pag.147)

ETNOGRAFIE
ARBORE Virginia, Elemente tradiţionale de organizare a interiorului locuinţei ţărăneşti de pe Valea Putnei. Valorificarea lor în cadrul locuinţelor transferate în Rezervaţia etnografică din Crîngul Petreşti (Vidra, Valea Sării, Bîrseşti, Tulnici Vrîncioaia), (pag.158)
CONSTANTINESCU Gheorghe, MAZILU Mihai, Prelucrarea lemnului de esenţă moale în două centre din judeţul Vrancea, (pag.163)
PAVEL Emilia, Contribuţii la studiul portului popular din judeţul Vrancea, (pag.171)
PAVEL Jean, Instalaţii hidraulice din Rezervaţia etnografică vrînceană, (pag.191)
CHERCIU Ion, O variantă a Caloianului: „Călianul” din ţinutul Vrancei, (pag.201)
ICHIM Dorinel, Emigrări muntene în satele din judeţul Vrancea şi Bacău în secolele XVII şi XVIII, (pag.205)
PÂRĂU Steluţa, Tradiţie şi actualitate în arta populară, (pag.213)
CONSTANTINESCU Gheorghe, Joagărul cu „dubă” de la Dumitreşti-Motnău, jud.Vrancea, (pag.217)

ISTORIA CULTURII
BUDESCU Ionel, Învăţămîntul public în com.Cîrligele, judeţul Vrancea, (pag.219)
LUCA Danil, Influenţa istoricilor antici şi renascentişti asupra operei lui Nicolaus Olahus, (pag.227)
LUCA Natalia, Aspecte ale genezei şi începuturilor statului feudal Ţara Românească reflectate în opera lui C.D.Aricescu, (pag.238)

PATRIMONIU
PAVEL Lelia, Cîteva documente din patrimoniul colecţiei muzeale comunale Coteşti, (pag.241)
CÂNDEA Ionel, Însemnări pe carte veche românească din patrimoniul judeţului Brăila, (pag.243)

MUZEOGRAFIE
DUMITRESCU Mircea, Consideraţii preliminare la o viitoare istorie a muzeografiei etnografice româneşti, (pag.257)
BELDESCU Andra, Un aspect al valorificării patrimoniului de artă orientală, (pag.263)
CARCADIA Georgeta, Expoziţia ,,Geto-dacii din bazinul Siretului”, (pag.269)
MAZILU Mihai, Rezervaţia etnografică vrînceană, (pag.274)
ARBORE Virgina, Cultivarea gustului artistic şi estetic al oamenilor muncii prin intermediul unităţilor muzeale de etnografie şi artă populară din judeţul Vrancea, (pag.277)
GORGOI Mihail, Metode de valorificare a patrimoniului muzeelor în aer liber, folosite de Complexul muzeal Goleşti, (pag.283)
CABALORTA Venera, Muzeul memorial „Al.Vlahuţă” din Dragosloveni în lumina unui material inedit, (pag.289)
IONESCU Adrian-Silvan, Importanţa colecţiilor particulare etnografice specializate, (pag.293)
ARBORE Virginia, IVANCLA Lilişor, Probleme legate de organizarea depozitelor şi secţiei de etnografie, (pag.297)
CERNAT Ioan, Restaurarea unui vas de provizii din epoca neolitică, (pag.301)

CRONICA 1977-1978
BOBI V., Cercetări arheologice, (pag.309)
ARBORE V., CONSTANTINESCU Gh., Cercetări etnografice, (pag.313)
HUŢANU D., Activităţi cultural-ştiinţifice, (pag.314)


Nr.V-VI, 1982-1984 [descarcă numărul integral (40MB)]

ARHEOLOGIE-ISTORIE
ZAHARIA EUGENIA, GEORGESCU V., ASANACHE GH., ŞERBU FISTOC D., Aşezarea din epoca bronzului de la Bordeşti-Vrancea, (pag.7)
BOBI VICTOR, Cercetări arheologice în necropola din epoca bronzului - cultura Monteoru IC4 de la Coroteni-Vrancea (pag.17)
COMŞA MARIA, Un drum care lega ţinutul Vrancei de Dunăre şi existenţa unui cnezat pe valea Putnei în secolele IX-X (pag.39)
PARAGINĂ ANTON, Dobromira - Ctitoria lui Matei Basarab de la Soveja, (pag.45)
PARAGINĂ ANTON, Descoperiri monetare din secolul al XVIII-lea efectuate pe valea Şuşiţei, (pag.51)
MURARIU IOAN, Organizarea administrativ-teritorială a ţinutului Putna în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, (pag.61)
CONSTANTIN IONEL MONI, Aspecte ale luptei pentru Unire la Focşani (1859) oglindite în presa internă şi internaţională, (pag.69)
SAIZU I., Prezenţe putnene la al doilea Congres economic din România (Iaşi, 6-8 ianuarie 1884), (pag.77)
ADAFINI MIHAI, Obştiile săteşti de arendare în judeţul Putna după primul război mondial, (pag.85)
BADEA MARIN, Însemnări pe marginea concepţiei istorice a lui Constantin Giurescu, (pag.99)
CABALORTA VENERA, Contribuţii asupra evoluţiei problemei silvice a Vrancei (1900-1944), (pag.105)

ETNOGRAFIE
GEANĂ GHEORGHIŢĂ, Străvechiul izolat zonal Vrancea în lumina antropologiei, (pag.115)
CHELCEA ION, Noi contribuţii la studiul cetelor de feciori din ţara noastră: Valarii- Ciurlezii- Iordănitori (partea a II-a), (pag.127)
CONSTANTINESCU GH., Valori ale arhitecturii populare din valea Şuşiţei-Zăbrăuţi, (pag.149)
CONSTANTINESCU GH., Meşteşugul dogăritului în zona viticolă a Vrancei, (pag.167)
CHERCIU ION, Ceramica tradiţională din Ţara Vrancei, (pag.183)
PAVEL JEAN, Construcţii viticole din podgoria Coteşti, (pag.189)
MIHĂILESCU MARIA, Unele aspecte etnografice privind judeţele Botoşani şi Vrancea în opera lui Ion Ionescu de la Brad, (pag.205)

ARTĂ
PAVEL LELIA, Pictura pe lemn din patrimoniul cultural naţional de pe teritoriul judeţului Vrancea (sec.XVI - 1/4 sec.XIX), (pag.213)
HUŢANU DUMITRU şi PAVEL LELIA, Opere ale unor sculptori consacraţi, aflate în patrimoniul cultural al oraşului Focşani, (pag.219)
CABALORTA VENERA, Aspecte ale contribuţiei pictorului Ion Bărbulescu la evoluţia graficii militante protestatare din România, (pag.231)
VARGA LENA, Contribuţie privind personalitatea artistică a arhitectului focşănean Ion Mincu, (pag.243)

ŞTIINŢELE NATURII
HOREANU CLIMENT, Contribuţii la cunoaşterea florei din rezervaţia Lepşa-Zboina, judeţul Vrancea, (pag.253)
CONDREA ANA, Studii de etnobotanică în comuna Vizantea judeţul Vrancea, (pag.261)
CATUNEANU ION I. şi MIHALCIUC MIHAI, Contribuţii la cunoaşterea ornitofaunei - Măgura-Odobeşti, (pag.267)
MIHALCIUC MIHAI, Cercetări ornitologice în zona Lepşa-Zboina, (pag.287)

CONSERVARE-RESTAURARE
IVANCIA LILIŞOR, Probleme legate de reorganizarea depozitului de port popular, (pag.297)
IVANCIA LILIŞOR, Organizarea depozitului central de păstrare a bunurilor culturale deţinute de unităţile de cult din judeţul Vrancea, (pag.305)
IVANCIA NICOLAE, Folosirea răşinilor sintetice în dermoplastie, (pag.315)

NOTE ŞI DISCUŢII
BOBI VICTOR, O nouă etapă de locuire a purtătorilor culturii Boian descoperită la Coroteni-Vrancea, (pag.321)
BOBI VICTOR, O monedă geto-dacică de argint descoperită la Coroteni-Vrancea, (pag.331)
BOBI VICTOR, Mormîntul 71 descoperit în necropola de la Cîndeşti-Vrancea, (pag.333)
PARAGINĂ ANTON, Noi precizări în legătură cu Tîrgul Putna, (pag.343)


Nr.XI, 1997 [descarcă numărul integral (25MB)]

• Editorial, (pag.7)

ARHEOLOGIE-ISTORIE
Acad. PETRESCU-DÎMBOVIŢA MIRCEA, Unele consideraţii cu privire la relaţiile dintre arheologie, istorie şi antropologie, (pag.9)
APOSTU AURORA EMILIA, Sondajul arheologic din localitatea Vităneştii de sub Măgură, comuna Boloteşti, (pag.17)
BOBI VICTOR, APOSTU AURORA EMILIA, Contribuţii la întocmirea catalogului topoarelor-ciocan cu gaură de înmănuşare, descoperite în zona de curbură a Carpaţilor, (pag.33)
BOBI VICTOR, Originea şi dezvoltarea habitatului geto-dacic de la curbura exterioară a Carpaţilor, (pag.51)
NICODEI AUREL, Raport preliminar privind cercetarea arheologică de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” a fostei mănăstiri Bordeşti, judeţul Vrancea (campania 1995), (pag.73)
MURARIU IOAN, Un contract inedit privind arendarea a şase moşii din Moldova în perioada (1818-1824), (pag.83)
prof.univ.dr. DOBRINESCU VALERIU FLORIN, DUMITRESCU HORIA, Ion Antonescu şi războiul reîntregirii neamului, (pag.89)
MIHĂILESCU MARIA, Erou Ecaterina Teodoroiu. Documente inedite, (pag.94)
prof.univ.dr. DOBRINESCU VALERIU FLORIN, HORIA DUMITRESCU, Jurnal de front - text îngrijit, (pag.97)
dr. PREDA DUMITRU, 27 martie 1918 - Unirea Basarabiei cu România, primul pas spre Marea Unire, (pag.107)
DUMITRESCU HORIA, Mărăşeştii şi misiunea naţională italiană, (pag.113)
dr. CRĂCIUNOIU ŞERBAN, Momente semnificative din activitatea opoziţiei parlamentare în timpul legislaturii 1922-1926, (pag.117)
prof.univ.dr. DOBRINESCU VALERIU FLORIN, FLORESCU VINTILĂ, „Campania” Rothermere pentru revizuirea tratatului de la Trianon, (pag.124)
SÎRBU IONEL, De la neutralitate la nonbeligeranţă, (pag.129)
DUMITRESCU HORIA, Staţiunea Vizantea II (1918-1990), (pag.145)
HUŢANU DUMITRU, Consideraţii privind cercetarea istorică azi, (pag.158)

ŞTIINŢELE NATURII
CONDREA ANA, RENEA AFRODITA, Aspecte privind protecţia arboretului de tisă (Taxus Baccata L.) din rezervaţia naturală Cenaru, judeţul Vrancea, (pag.161)
CONDREA ANA, RENEA AFRODITA, Studii de etnobotanică în comuna Coteşti, judeţul Vrancea, (pag.164)
MIHALCIUC MIHAI, Cercetări asupra ornitofaunei bazinului viticol Odobeşti, (pag.171)
CONDREA ANA, Contribuţii la cunoaşterea florei din Crîngul Petreşti, judeţul Vrancea, (pag.175)
CONDREA ANA, RENEA AFRODITA, Studii de etnobotanică în comuna Gura Caliţei, judeţul Vrancea, (pag.179)
CONDREA ANA, RENEA AFRODITA, Studii de etnobotanică în comuna Jitia, judeţul Vrancea, (pag.184)
CONDREA ANA, RENEA AFRODITA, Studii de etnobotanică în comuna Răcoasa, judeţul Vrancea, (pag.190)

PATRIMONIU
PAVEL LELIA, Însemnări de pe cartea veche românească (consideraţii privind circulaţia cărţii şi rolul ei în strângerea relaţiilor culturale), (pag.197)
PAVEL LELIA, Biserica de lemn „Sfinţii Voievozi” a schitului Dălhăuţi, (pag.202)
CHERCIU ION, Contribuţii la studiul monografic al bisericilor de lemn din ţara Vrancei-V alea Nărujei, (pag.209)
PAVEL LELIA, Biserica de lemn din satul Păuleşti, judeţul Vrancea, (pag.224)
HUŢANU DUMITRU, Eminescu şi contemporanii săi focşăneni, (pag.230)

CONSERVARE-RESTAURARE
PETRIŞOR DANIELA, Răşini sintetice folosite în conservare şi restaurare. Proprietăţile şi influenţa acestora asupra obiectelor pe care sunt aplicate, (pag.235)
PETRIŞOR DANIELA, NICA MARIA, Determinarea parametrilor de calitate a fibrelor de lână. Verificarea şi controlul acestora, (pag.244)
LILIŞOR IVANCIA, Tipuri de degradare ale textilelor muzeale, (pag.248)
IVANCIA LILIŞOR, Biserica-depozit Stamatineşti, (pag.261)

CRONICĂ
DUMITRESCU HORIA, Breviar cultural ştiinţific, (pag.269)

IN MEMORIAM
• MIHAI MIHALCIUC (1942-1994), (pag.277)
• LILIŞOR IVANCIA (1947- 1996), (pag.278)


Nr.XII, 2005 [descarcă numărul integral (21MB)]

I. ARHEOLOGIE - ISTORIE
APOSTU AURORA-EMILIA, BOBI VICTOR, Şantierul arheologic de la Vârteşcoiu - campania 1997, (pag.7)
NICODEI AUREL, Raport asupra supravegherii arheologice de la biserica Sfânta Cruce din Odobeşti - campania anului 1997, (pag.27)
NICODEI AUREL, Raport preliminar asupra supravegherii şi sondajului arheologic realizate la biserica „Sf. Împăraţi” din Focşani în anul 2003, (pag.40)
NICODEI AUREL, Materiale de construcţie folosite la ridicarea bisericilor medievale din judeţul Vrancea, (pag.50)
BOLDEANU MIHAELA, Documente din patrimoniul Muzeului Vrancei, (pag.85)
HUŢANU DUMITRU, Contribuţii la istoricul învăţământului rural din judeţul Putna (1864-1880), (pag.94)
MIHĂILESCU MARIA, Eroul mareşal Alexandru Averescu - documente inedite privind înmormântarea sa în mausoleul de la Mărăşti, (pag.100)
MIRON GHEORGHE, O pagină din rezistenţa anticomunistă de pe valea Râmnicului, (pag.104)
ILIESCU IONUŢ, Un artist plastic păncean: Traian Diaconescu, (pag.115)

II. ETNOGRAFIE
DAVID MĂDĂLIN, Morăritul în Vrancea. Aspecte social-economice cu caracter general, (pag.133)

III. PATRIMONIU
PAVEL LELIA, Biserica din Bonţeşti, (pag.137)
PAVEL LELIA, Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Năruja, (pag.146)

IV. ŞTIINŢELE NATURII
CONDREA ANA, Autoterapia la începuturile ei, (pag.160)
CONDREA ANA, Studii de etnobotanică în comuna Nereju, judeţul Vrancea, (pag.164)
MACOVEI ELVIRA, Coleoptere din colecţia entomologică a Muzeului Vrancei, (pag.179)
MAZILU IULIAN, Observaţii ornitologice în Munţii Vrancei, (pag.188)
MAZILU IULIAN, Contribuţii la cunoaşterea ornitofaunei Rezervaţiei Naturale Dalhăuţi, (pag.193)
MAZILU IULIAN, Observaţii ornitologice în Insula Mare a Brăilei, (pag.204)

V. CONSERVARE-RESTAURARE
BOROŞU IRINA, Redarea în circuitul muzeistic a unui manuscris de secol XIX, (pag.210)
PETRIŞOR DANIELA, Tratamentele şi operaţiile de conservare aplicate unei icoane din secolul al XIX-lea, (pag.219)
PETRIŞOR DANIELA, Studiul influenţei unor factori de mediu asupra unor pigmenţi utilizaţi în picturile pe lemn (icoane), (pag.224)

VI. MUZEOGRAFIE
MUNGIU SILVIU-DANIEL, Muzeul în conştiinţa comunităţii locale (proiect de cercetare relaţii publice), (pag.235)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://www.cimec.ro , 2014