Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (83)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE - 2017CUPRINS
ASOCIAŢIA CULTURALĂ ENCICLOPEDIA DACICA
MESAJUL PREŞEDINTELUI ASOCIAŢIEI
MISIUNEA
OBIECTIVELE
MEMBRII
PROGRAME ŞI ACTIVITĂŢI
SITE-UL ASOCIAŢIEI
RAPORT FINANCIAR
CUM NE PUTEŢI SUSŢINE ACTIVITATEA


ASOCIAŢIA CULTURALĂ ENCICLOPEDIA DACICA
Sediul: str.Eroilor, bl.17, ap.15, Blaj, cod 515400, jud.Alba
Tel: 004.0767.379.100
Email: contact@enciclopedia-dacica.ro
Adresa de corespondenţă: str.Gladiolelor, bl.V7AB, ap.24, cod 510218, jud.Alba
MESAJUL PREŞEDINTELUI ASOCIAŢIEIOrice lucru, fiinţă, eveniment sau fenomen are o poveste. Dintre toate poveştile lumii, istoria este cea mai frumoasă poveste, nu atât prin imensitatea ei, ci prin infinitul detaliilor pe care le conţine.
Toţi oamenii au o poveste a lor, toate grupurile, cetele, satele, neamurile lumii au, de asemenea, povestea lor. Undeva între neamurile astea suntem şi noi, noi ăştia de pe aici. Povestea noastră începe tare demult şi e atât de lungă încât e o mare şi frumoasă istorie. La fel şi povestea proiectului Enciclopedia Dacica în spatele acestor poveşti stă istoria Asociaţiei Culturale Enciclopedia Dacica. Începuturile ei sunt legate de pasiunea pentru istoria antică a României a unor tineri amatori, pe atunci erau doar studenţi sau nici măcar. Căutarea surselor de informare a fost, în primul rând, un fel de dezamăgire. Ceea ce căutau ei, acum mai bine de două decenii, pe atunci era rară, literatura de specialitate puţină, greu de găsit şi greu de citit. Internetul era la începuturile lui pe aici şi în mare abunda doar de senzaţionalisme când venea vorba despre daci. Istoricii aveau oricum alte treburi, înscriindu-se natural în conservatorismul specific profesioniştilor.
În plus, priveau noul val de amatori nu de puţine ori cu superioritate şi chiar cu un fel de invidie, generată desigur de vizibilitatea mult mai bună pe care platformele diletanţilor o aveau.
Asociaţiei Culturale Enciclopedia Dacică au adunat la un loc elevi, studenţi, doctori în istorie, amatori, meşteri populari, reenactori reuşind să pună la punct o bază de date on-line – credem că cea mai mare şi mai bună din ţară – care conţine sute de articole de specialitate despre istoria Daciei şi nu numai. Ca o materializare a acestui prin proiect, aceiaşi membri au demarat un al doilea, derivat din primul, participând frecvent la lecţii deschise de istorie, la ateliere deschise, la festivaluri de reconstituire istorică, la simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice.
Aceasta este povestea noastră, o poveste care conţine nenumărate alte poveşti ce trebuie neapărat spuse. Noi ştim ce trebuie spus, putem spune ce este de spus şi ne place să o o spunem.
Vreţi să ascultaţi o poveste? Intraţi pe www.enciclopedia-dacica.ro şi acolo avem sute de poveşti despre daci, poveşti pe care nu a trebuit să le inventăm. Istoria dacilor este cea mai frumoasă poveste despre ei.MISIUNEA
Scopul asociaţiei îl constituie:
- promovarea şi valorificarea patrimoniului istoric al României;
- atragerea de fonduri şi voluntari pentru susţinerea proiectelor asociaţiei;
- organizarea de evenimente cultural-artistice în vederea valorificării patrimoniului cultural şi al patrimoniului naţional al României, în ţară şi străinătate;
- iniţierea în parteneriat cu instituţii publice şi private din ţară sau străinătate a unor programe educaţionale adresate şcolarilor, elevilor de liceu (particularizate adecvat şi pentru copiii cu dizabilităţi sau proveniţi din medii sociale defavorizate) şi studenţilor, menite să sporească interesul tinerelor generaţii pentru cercetarea istoriei româneşti.

OBIECTIVE
• Realizarea de manifestări cultural artistice care au ca scop nobil punerea în valoare şi protejarea uriaşului patrimoniu istoric românesc;
• stabilirea de contacte şi parteneriate cu persoane şi alte instituţii din domeniul cultural sau din alte domenii de activitate;
• accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea şi/sau participarea la derularea programelor transfrontaliere şi europene, în domeniile de interes ale asociaţiei;
• promovarea voluntariatului privind toate activităţile Asociaţiei;
• susţinerea proiectelor de conservare şi restaurare a bunurilor patrimoniale, atât din colecţiile muzeelor cât şi din cele ale altor deţinători;
• promovarea valorilor istorice locale prin crearea unor programe speciale pentru public;
• susţinerea, participarea şi elaborarea proiectelor de pedagogie muzeală;
• susţinerea unor proiecte organizate de către diverse instituţii publice şi private, dedicate unor evenimente aniversare;
• promovarea produselor de artă şi artizanat, cu specific tradiţional sau istoric pe pieţele interne şi externe, precum şi câştigarea de pieţe noi;
• elaborarea, sprijinirea, promovarea şi/sau realizarea de programe privind susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului;
• asocierea/colaborarea/afilierea cu alte persoane juridice non-profit, din ţară şi/sau din străinătate, în scopul realizării scopului şi obiectivelor asociaţiei;
• realizarea de cursuri de formare profesională în domeniile de interes ale asociaţiei şi promovarea uceniciei în aceste domenii;
• editarea, susţinerea şi promovarea unor lucrări şi publicaţii, inclusiv de publicaţii editate sub egida Asociaţiei;
• elaborarea, promovarea şi realizarea de programe privind:
– specializarea şi perfecţionarea membrilor asociaţiei în domeniile de interes ale Asociaţiei;
– promovarea şi susţinerea financiară participării membrilor asociaţiei, precum şi a altor persoane care activează în domeniile de interes ale Asociaţiei la diverse manifestări târguri, expoziţii sau alte reuniuni din ţară şi din străinătate, în domeniile de interes;
– organizarea unor manifestări în interesul membrilor asociaţiei;
– facilitarea accesului la informare a membrilor Asociaţiei şi a persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de muncă, cursuri de pregătire sau informaţii curente în domeniile de interes;
– iniţierea şi/sau participarea la organizarea de târguri şi expoziţii;
– soluţionarea unor probleme sociale ale membrilor asociaţiei, precum şi a altor persoane care activează în domeniile de interes ale Asociaţiei;
– participarea membrilor la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate;
– participarea membrilor la târguri şi expoziţii, organizate în ţară;
– elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a membrilor, redactate în limbi de circulaţie internaţională;
• realizarea de site-uri pe Internet pentru prezentarea activităţii membrilor şi a produselor sau serviciilor promovate;
• editarea, susţinerea şi promovarea unor lucrări şi publicaţii, inclusiv de publicaţii editate sub egida Asociaţiei;
• achiziţionarea de fond de carte, publicaţii şi dotări, pentru realizarea scopului Asociaţiei, în interesul membrilor acesteia, precum şi în interesul altor persoane care activează în domeniile de interes ale Asociaţiei;
• înfiinţarea unui club pentru întrunirile membrilor Asociaţiei, precum şi pentru invitaţii acestora.


MEMBRII
Preşedinte: Borangic Vasile Cătălin
Vicepreşedinte: Marcu Marius
Vicepreşedinte: Borangic Tudor Adrian
Manager: Gînţa Cosmina Maria

NR.NUME, PRENUMESTATUTNUME DACICFUNCŢII, STUDII, OCUPAŢII
1.BORANGIC CĂTĂLINmembru fondatorDADA MAMUSADr. istorie antică, arheolog
2.MARCU MARIUSmembru fondatorDRACOInginer
3.BORANGIC ADRIANmembru fondatorSCORILLOFierar
4.GÎNŢA COSMINAmanagerASTAProf. Dr. istorie modernă
5.BORANGIC TEODORAvoluntarTEODADAStudent
6.INCZE ARPADvoluntarSUSAGAProf. Dr. la UAB, fizică
7.MARCU FLORINvoluntarTHIAPORDJ
8.PINTEA CRISTIANvoluntarDIEGISStudent
9.DRĂGAN ANDAvoluntarADAStudent
10.VÎTCA DIANAvoluntarMEDAStudent
11.APALAGHIEI CRISTINAvoluntarZIAEducator
12.VASILE DUMITRUvoluntarBAZAURCadru militar pensionat
13.GRIGORESCU EUGENvoluntarstudent
14.ITT ANDREIvoluntarstudent
15.OLTEAN ANDREIvoluntarelev
16.BĂLŞAN ANDREIvoluntarelev
17.SZANTO ERICvoluntarelev
18.NAE AUGUSTINvoluntarDr. biologie
19.NAE IOANAvoluntarDr. biologie
20.DUMITRACHE ALINvoluntarIT
21.DUMITRACHE ELENAvoluntarIT
22.MANEA MARIANvoluntarIT
23.ISPAS PAULvoluntarAgent turistic
24.IAMANDI CRISTIANvoluntarfierar
25.MARCU CAROLINAvoluntarredactor
26.CÎRLĂNARU IRINELvoluntar--
27.CÎRLĂNARU IULIAvoluntar--
28.GELU IONIŢĂvoluntar--
29.BELCHIŢĂ MIRCEAvoluntar--
30.GROSU VASILEvoluntar--
31.GROSU CRISTINAvoluntar--
32.BĂIAŞU LAURENŢIUvoluntar--PROGRAME ŞI ACTIVITĂŢI
Deoarece asociaţia noastră a fost fondată la începutul lunii noiembrie a anului 2017, nu am putut derula numeroase activităţi şi proiecte în acest an. Însă pentru 2018 ne-am propus să ne extinde acţiunile şi eforturile de a aplica şi realiza obiectivele şi scopul acestei asociaţii.

PERIOADALOCAŢIAEVENIMENTUL
30.10.2017PĂLTINIŞ - JUD.SIBIUTabără copiiSITE-UL ASOCIAŢIEI
• Primele variante de site (enciclopedia-dacica.ro şi dracones.ro) au apărut în 2003. Cele două s-au unificat în 2016.
• Începând din 2003, s-au înregistrat, în total, 2.403.003 vizitatori unici pe zi, numărul mediu de vizitatori unici pe zi în toată această perioadă este de aproximativ 418.
• Din 2016 încoace, defalcat pe ani numărul de vizitatori unici pe zi este:

ANVIZITATORI
2016211.282
2017235.057


• Numărul maxim de vizitatori unici pe zi a fost atins în data de 24 septembrie 2016 când au fost înregistraţi 1712 de vizitatori.
• În total, în momentul de faţă pe enciclopedia-dacica.ro sunt 1336 materiale.


RAPORT FINANCIAR
În anul 2017 am beneficiat de încasări provenite din activitatea de reconstituire istorică desfăşurată la Botoşani, precum şi din sponsorizarea de la firma MEWI din Timişoara.


CUM NE PUTEŢI SUSŢINE ACTIVITATEA
http://www.enciclopedia-dacica.ro/?operatie=subiect&locatie=enda&fisier=sustineti_ENDA