Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (7)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ALEXANDRU BERZOVAN - BAZINUL MUREŞULUI INFERIOR ŞI SUD-VESTUL MUNŢILOR APUSENI ÎN PERIOADA CLASICĂ A DACIEI PREROMANE (SEC. II Î.HR. – SEC. I D.HR.)

„Cercetarea arheologică şi istorică a Daciei pre-romane, deşi s-a materializat în numeroase studii – unele de o remarcabilă valoare – nu a reuşit, totuşi, să acopere în mod uniform întreg teritoriul intrat în stăpânirea lui Burebista şi Decebal, ca urmare a stadiului diferenţiat al cunoştinţelor actuale despre vasta problematică a acestei perioade. Desigur, în centrul atenţiei s-a aflat, cum era şi firesc, nucleul fortificat din zona Munţilor Orăştiei, unde s-au desfăşurat şi cele mai de seamă evenimente legate de istoria statului dac.
Printre regiunile cărora cercetarea le-a acordat o atenţie mai redusă se numără şi cea a Mureşului Inferior, cu zona adiacentă a sud-vestului Munţilor Apuseni, poate datorită şi poziţiei sale periferice, ceea ce a favorizat unele amestecuri etno-culturale – nu întotdeauna lesne de descifrat. Cartea elaborată de tânărul cercetător dr. Alexandru Berzovan, arădean prin origine, actualmente ieşean, vine să umple această lacună istoriografică. Autorul, absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, al unui master la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi al unui doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, s-a remarcat deja prin contribuţiile importante pe care le-a adus la cunoaşterea istoriei şi civilizaţiei dacice, îndeosebi din partea de vest a ţării, fiind autorul a circa 20 de studii, primite cu interes de către specialişti. Contribuţiile aduse atât în studiile anterioare, cât şi în prezenta monografie se bazează deopotrivă pe valorificarea unor materiale inedite din săpături mai vechi, aflate în diferite colecţii muzeale (îndeosebi din Arad şi Timişoara), ca şi pe rezultatele cercetărilor personale, întreprinse pe teren, în zona care face obiectul acestei cărţi. Monografia dedicată bazinului Mureşului Inferior şi sud-vestului Munţilor Apuseni în perioada clasică a Daciei preromane are la bază teza sa de doctorat, susţinută în 2015 la Universitatea din Iaşi (sub coordonarea noastră), căreia autorul i-a adus câteva modificări, vizând o structurare mai coerentă şi condensată a numeroaselor materiale prezentate.
Cu toate că nucleul monografiei îl constituie prezentarea şi discutarea realităţilor arheologice şi istorice din regiunea vizată, totuşi autorul s-a străduit să le integreze, mai ales pe baza descoperirilor arheologice, ca şi pe baza puţinelor informaţii oferite de izvoarele scrise, în contextul mai larg al istoriei şi arheologiei Daciei din perioada maximei sale dezvoltări (secolele I î. Hr. – I d. Hr.). Compararea datelor din zona studiată s-a făcut îndeosebi cu realităţile din nucleul statului dac, situat în Munţii Orăştiei, dar şi cu informaţiile existente din alte regiuni ale Daciei, mai ales cu cele din părţile vestice ale regatului. Meritul acestor paralele constă în evitarea expunerii unor locuri comune, arhicunoscute, autorul punând accentul pe compararea datelor concrete de care a dispus din teritoriul studiat.” - fragment din Prefaţă


ISBN 978-606-543-846-0
Descrierea CIP este disponibilă la Biblioteca Naţională a României.
© Alexandru Berzovan, 2017
Editura Mega | www.edituramega.ro
e-mail: mega@edituramega.ro
DTP si copertă: Francisc BAJA
Redactor: Iulia POP


CUPRINS

PREFAŢĂ (Nicolae Ursulescu) 11
CUVÂNT ÎNAINTE (Valeriu Sîrbu) 13
INTRODUCERE 17
CAPITOLUL I.
ASPECTE INTRODUCTIVE 19
I.1. Mijloace si metode 19
I.1.1. Mijloace si metode utilizate în identificarea staţiunilor arheologice. 19
I.1.2. Fisa pentru descrierea staţiunilor arheologice. 21
I.1.3. Fisa pentru descrierea tezaurelor si descoperirilor monetare 21
1.1.4. Descrierea si interpretarea vaselor ceramice 22
I.1.5. Terminologia utilizată si interpretările de ordin istoric 24
I.2. Cadrul geografic 25
I.2.1. Limite 25
I.2.2. Relieful 26
I.2.3. Hidrografia 34
I.2.4. Solurile 35
I.2.5. Vegetaţia si fauna 35
I.2.6. Consideraţii privind paleomediul 36
I.2.7. Posibile căi de comunicaţie 36
I.2.8. Consideraţii privind etimologia hidronimelor Marisos şi Crisia 38
CAPITOLUL II.
ISTORICUL CERCETĂRILOR 39
II.1. Istoricul cercetărilor până în anul 1918 39
II.2. Cercetări efectuate în perioada 1918–1945 41
II.3. Cercetări efectuate în perioada 1945–1989 42
II.4. Cercetări efectuate din 1990 până în prezent 45
CAPITOLUL III.
REPERTORIUL ARHEOLOGIC 47
III. 1. Repertoriul staţiunilor 47
III.2. Troianul Zarandului 130
III.3. Repertoriul tezaurelor şi descoperirilor monetare 145
CAPITOLUL IV.
ASPECTE PRIVIND HABITATUL 209
IV.1. Aşezările si mediul ambiant 209
IV.2. Amenajări cu rol defensiv 211
IV.3. Locuinţe şi gropi 212
IV.4. Un sistem defensiv la pătrunderea Mureşului în Câmpia Aradului? 214
CAPITOLUL V.
OCUPAŢII ŞI MEŞTEŞUGURI 219
V.1. Ocupaţii producătoare de hrană 219
V.1.1. Agricultura 219
V.1.2. Creşterea animalelor 220
V.1.3. Vânătoarea si pescuitul 221
V.2. Meşteşugul olăritului 222
V.2.1. Produse casnice si (sau) produse de atelier 222
V.2.2. Posibile unelte pentru modelat si ornamentat ceramica? 223
V.2.3. Tipuri de vase 223
V.2.3.1. Borcanul 223
V.2.3.2. Cana 234
V.2.3.3. Kantharoi 238
V.2.3.4. Castroanele 242
V.2.3.5. Străchinile si tipsiile 245
V.2.3.6. Ceştile – opaiţe (căţuile) 247
V.2.3.7. Cupe cu picior 252
V.2.3.8. Fructiere 252
V.2.3.9. Oale 260
V.2.3.11. Imitaţiuni după formele celtice: vasele de tip situla 263
V.2.3.12. Imitaţiuni după formele greceşti. Kraterul 264
V.2.3.13. Imitaţiuni după formele greceşti. Amfore locale 264
V.2.3.14. Imitaţiuni după formele greceşti: lekanai 264
V.2.3.15. Ulcioare 264
V.2.3.16. Vasul globular cu tub 265
V.2.3.17. Strecurători 265
V.2.3.18. Boluri cu decor în relief 265
V.2.3.19. Capace 265
V.2.3.20. Miniaturi 265
V.2.4. Ornamentica ceramicii 266
V.2.4.1. Tratamentul suprafeţelor. Lustruirea. 266
V.2.4.2. Ornamente plastice 266
V.2.4.3. Ornamente incizate . 267
V.2.4.3. Ornamente lustruite . 268
V.2.4.4. Ornamente stampilate 268
V.2.5. Urme de reparaţii? 268
V.3. Torsul si ţesutul 269
V.4. Prelucrarea lemnului 270
V.5. Metalurgia fierului 270
V.6. Orfevrăria 271
V.6.1. Ateliere 271
V.6.2. Instrumentar 272
V.7. Prelucrarea pietrei 273
CAPITOLUL VI.
PORTUL 275
VI.1. Accesorii vestimentare 275
VI.1.1. Catarame si paftale 275
VI.1.2. Verigi cu nodozităţi 275
VI.1.3. Fibule 275
VI.2. Podoabe si obiecte de toaletă 276
VI.2.1. Brăţări 276
VI.2.2. Pandantive 276
VI.2.3. Verigi şi inele 276
VI.2.4. Colane 277
VI.2.5. Oglinzi 277
VI.3. Studiu de caz. Tezaurul cu piese de argint de la Gura Văii 277
CAPITOLUL VII.
SCHIMBURILE 281
VII.1. Circulaţia monetară 281
VII.1.1. Prima serie de emisiuni monetare 281
VII.1.2. Monedele din a doua serie de emisiuni 282
VII.1.3. Monedele greceşti 283
VII.1.4. Monedele romane 283
VII.1.5. Consideraţii generale 283
VII.2. Relaţiile comerciale 284
VII.2.1. Relaţiile cu triburile celtice 284
VII.2.2. Relaţiile cu triburile germanice 284
VII.2.3. Relaţiile cu lumea elenistică 284
VII.2.4. Relaţiile cu Roma 285
VII.2.5. Relaţiile cu triburile sarmatice 285
CAPITOLUL VIII.
SOCIETATEA 287
VIII.1. Societatea 287
VIII.2. Războinicii 289
VIII.3. Un posibil mormânt de războinic la Dombegyháza (Ungaria) 290
CAPITOLUL IX.
SPIRITUALITATEA 293
IX.1. Edificii de cult 293
IX.1.1 Templul circular de la Pecica 1 293
IX.1.2 Templul cu absidă de la Pecica 1 294
IX.2. Posibile gropi rituale 295
IX.2.1. Posibilele gropi rituale de la Cladova 1 295
IX.2.2. Posibila groapă rituală de la Zăbrani 1 296
IX.3. Posibile obiecte de cult 296
CAPITOLUL X.
ISTORIA POLITICO-MILITARĂ 297
X.1. Situaţia politico-militară în perioada pre-Burebista 297
X.2. Dacia de vest sub Burebista 298
X.3. Cucerirea Illyricum-ului de către romani. 300
X.4. A existat o expediţie punitivă romană pe Mureşul Inferior în vremea lui Augustus? 302
X.5. Problema teritoriului disputat între daci si iazigi 304
X.6. Operaţiuni militare romane pe Mureşul Inferior în timpul războaielor dacice? 305
CONSIDERAŢII FINALE 309
THE LOWER MUREŞ BASIN AND THE SOUTHWESTERN APUSENI MOUNTAINS DURING THE CLASSICAL
PERIOD OF ANCIENT DACIA (2ND CENTURY BC - 1ST CENTURY AD) 314
BIBLIOGRAFIE 321
ABREVIERI 337
PLANŞE 339