Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ARTICOLE ONLINE (ARHIVA 2015)

* Menţiune: articolele afişate mai jos, NU se află pe serverul ENDA ci sunt doar legături către sursele originale.

21 octombrie 2015

1. Niculiţă Ion, Zanoci Aurel, Băţ Mihail, Thraco-Getic fortifications in Middle Dniester region. Sites from Saharna micro-zone, în Fortified sites from the 1st millenium BC in Central and South-Eastern Europe. Materials of the Moldovan-Romania-German Colloquium. Saharna, July 24th-26th, 2014, Chişinău, p.21, 2015
2. Munteanu Octavian, Landscape and Getic populations in the upper course of the Botna river, în Fortified sites from the 1st millenium BC in Central and South-Eastern Europe. Materials of the Moldovan-Romania-German Colloquium. Saharna, July 24th-26th, 2014, Chişinău, p.63, 2015
3. Niculiţă Ion, Zanoci Aurel, Băţ Mihail, Fortifications and open settlements of the 1st millennium BC in the micro-zone of Horodiste-Tipova, în Fortified sites from the 1st millenium BC in Central and South-Eastern Europe. Materials of the Moldovan-Romania-German Colloquium. Saharna, July 24th-26th, 2014, Chişinău, p.81, 2015
4. Sîrbu Valeriu, Matei Sebastian, Quelques observations sur des centres fortifies geto-daces dans la Valachie central-nordique, în Fortified sites from the 1st millenium BC in Central and South-Eastern Europe. Materials of the Moldovan-Romania-German Colloquium. Saharna, July 24th-26th, 2014, Chişinău, p.101, 2015
5. Brun Patrice, From cheifdom to state organization in Celtic Europe, în Celtic chiefdom, Celtic state. The evolution of complex social systems in prehistoric Europe, Cambridge, ---
6. Ferencz Iosif Vasile, The Dacian fortress before the Roman conquest. Case study - the frotress at Ardeu, în Acta Archaeologica Carpathica, Vol.XLIX, Cracovia, p.113-130, 2014
7. Savo Maria Barbara, I Geti nella Suda. Un prima analisi, în p.453-475, ---
8. Barbu Marius, Reconstructing the Dacian infantryman out of the Column, în Ancient Warfare, VI-2, p.14-15, ---
9. Zugravu Nelu, Posteritatea istoriografică a lui Traianus în Antichitatea târzie (I), în Classica et Christiana, 2, p.217-248, 2007
10. Visy Zsolt, Mapping the SW limes of Dacia, în The army and frontiers of Rome, Portsmourth, 2009
11. Vaday Andrea H., The Dacian question in the Sarmatian Barbaricum, în Antaeus 19-20, 1990-1991, Budapest, p.75-83, 1991
12. Plantos Cristinel, Popa Cristian I., Noi precizări asupra locuirilor dacice de la Inuri - „Piatra cu Stânjenu” şi împrejurimi, în Patromonivm Apvlense, IV, Alba Iulia, p.76-86, 2004
13. Dima Cristian, Pinteni dacici din epoca regatului, în p.179-195, ---

13 iulie 2015

1. Spânu Daniel, Un mormânt de epocă târzie La Tène de la Dubova, în SCIVA, 52-53, Bucureşti, p.83-132, 2001-2002
2. Dana Dan, Un lexique des noms thraces: prolégemènes critiques, în Revenue de philologie, LXXXVI, 1, p.17-42, 2012
3. Egri Mariana, Berecki Sándor, Italy, Macedonia and Dacia - networks of interaction in the 2nd-1st century BC, în M.Guštin, W.David (eds.), the Clash of Cultures? The Celts and the Macedonien World. Schriften des Kelten-Römer-Museums Manching 9, Manching, 2014, p.129-136, 2015
4. Oliver Kekster, Son of two fathers? Trajan and the adoption of emperorship in the Roman Empire, în ---, ---
5. Cupcea George, Officium consularis. The evidence of Dacia, în Transylvanian Review, Vol.XXI, Suppliment No.3, p.244-254, 2012
6. Hijmans Steven E., Bocancea Emanuela, Dacian Religion, în The Encyclopedia of Ancient History, First Edition, p.5773, 2013
7. Măndescu Dragoş, The „dark” second century BC in Transylvania. In search for the missing link between the fall of the Celts and the rise of the Dacian culture, în Acta Archaeologica Carpathica, Vol.XLVIII, p.111-134, 2013
8. Paliga Sorin, Ethnic and Linguistic Distinctions in the Ancient Balkan Area. How Many Languages Were There in the Antiquity?, în Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция, Международна конференция, посветена на 20-годишнината от създаването на специалност, Балканистика София, 30-31 май 2014 г., p.37-43, 2015
9. Nemeti Sorin, Banatul în context Ptolemaic. 1.Ziridava, în Classica et Christiana, 9/2, p.537-540, 2014
10. Peţan Aurora, Distrugerea „turnului circular” de la Sarmizegetusa Regia, în Rapoartele Centrului de Studii al Fundaţiei Dacica, 7, p.172-178, 2015
11. Ferencz Iosif Vasile, Dima Cristian, About an iron vessel from Sarmizegetusa Regia, în Marisia XXXI, p.157-160, 2011
12. Dima Cristian, Unele aspecte cu privire la terminologia celei de a doua vârste a fierului, în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Arheologie-Istorie-Muzeologie, 13, p.121-127, 2007

1 iunie 2015

1. Egri Mariana, Berecki Sándor, Italy, Macedonia and Dacia - networks of interaction in the 2nd-1st centuries BC, în The Clash of Cultures? The Celts and the Macedonien World. Schriften des Kelten-Römer-Museums Manching 9, Manching 2014, p.129-136, 2015
2. Opreanu Coriolan Horaţiu, ”Barbarian” artefacts in the cemeteries of Roman Dacia (2nd-3rd centuries AD), în XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric sciences - Forlì-Italia-8/14 September 1996. Proceedings of the XIII congress. Volume 5, p.3-10, 1996

29 mai 2015

1. Berzovan Alexandru, Micle Dorel, Stavilă Andrei, Floca Cristian, Rogozea Octavian, The Dacian ritual pits from Unip - „Dealu Cetăţuica”, în Mousaios XIX, Buzău, p.11-32, 2014
2. Cadario Matteo, L`Immagine dell`Imperio in guerra da Traiano a Marco Aurelio, în I Giorni di Roma. L`Età dell`equilibrio, p.105-113, ---
3. Claridge Amanda, Chapter 1. Hadrian`s Succession and the Monuments of Trajan, în Hadrian. Art, Politics and Economy, 2013
4. Cupcea George, Veteran Settlement and Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Scripta Classica. Radu Ardevan sexagenario dedicata, Cluj-Napoca, p.247-255, 2011
5. Dan Anca, L`Istros chez Herodote, în Dacia N.S., LV, p.25-26, 2011
6. De Sena Eric C., Dobrzanska Halina, The Roman Empire and Beyond: Archaeological and Historical Research on the Romans and Natives in Central Europe, în BAR International Series 2236, 2011
7. Ferencz Iosif Vasile, În legătură cu un obiect din fier descoperit la Ardeu, în Muzeul Judeţean Satu Mare. Studii şi comunicări. Seria Arheologie, XXX/I, p.181-188, 2014
8. Ferencz Iosif Vasile, Hegyi Alexandru, A few aspects of the ancient habitat at Ardeu from the perspective of modern research methods, în Sargetia V (XLI), p.13-26, 2014
9. Lockyear Kris, Aspects of Roman republican coins found in late Iron Age Dacia, în Miscellanea Numismatica Antiquitatis. In honorem septagenarii magistri Virgilii Mihailescu-Birliba oblata, Iaşi, p.147-176, 2008
10. Marcu Felix, Ţentea Ovidiu, Observaţii asupra ceştii dacice din perioada romană şi post-romană, în Viaţă Publică, Viaţă Privată, p.66-85, ---
11. Marinescu George G., Un cuptor dacic de ars ceramică de la Ciceu-Corabia (jud.Bistriţa-Năsăud), în Ateliere şi tehnici meşteşugăreşti. Contribuţii arheologice, p.95-120, 2002
12. Matei-Popescu Florian, Imaginea Daciei Romane în istoriografia românească între 1945 şi 1960, în SCIVA, tomul 58, nr.3-4, Bucureşti, p.265-288, 2007
13. Matei-Popescu Florian, Tropaeum Traiani, în Trajan und Seine Städte, Colloquium Cluj-Napoca, 29 September - 2 Oktober 2013, Cluj-Napoca, p.205-223, 2014
14. Matei-Popescu Florian, Ţentea Ovidiu, Participation of the auxiliary troops from Moesia Superior in Trajan`s Dacian Wars, în Dacia N.S., L, p.127-140, 2006
15. Miletić Željko, Bijađija Bruno, Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus, în VAHD 107, p.309-330, 2014
16. Niculiţă Ion, Zanoci Aurel, Matveev Sergiu, Băţ Mihail, Piese de port, podoabă şi de toaletă din aşezarea traco-getică Saharna Mare, în Archaeology: making of and practice, Piteşti, p.193-204, 2011
17. Odochiciuc Ana, Mihăilescu-Bîrliba Lucreţiu, Occupations of private slaves in Roman Dacia, în Studia Antiqua et Archaeologica XX, p.231-247, 2014
18. Olteanu Sorin, Dromichaites. Aspecte filologice şi lingvistice, în ---, ---
19. Peţan Aurora, Cetatea dacică de pe vârful lui Hulpe (Grădiştea de Munte, jud.Hunedoara), în Rapoartele Centrului de Studii al Fundaţiei Dacica, 6/2015, p.123-171, 2015
20. Peţan Aurora, În căutarea nordului pierdut. Două secole de cartografie la Sarmizegetusa Regia, în Rapoartele Centrului de Studii al Fundaţiei Dacica, 5/2015, p.84-122, 2015
21. Peţan Aurora, Şapte temple şi un sanctuar. Opinii pe marginea unei cărţi recente despre zona sacră a Sarmizegetusei Regia, în Rapoartele Centrului de Studii al Fundaţiei Dacica, 4/2015, p.60-83, 2015
22. Pogăciaş Andrei, Szamosközy vs. Michael the Brave and the Wrath of Şincai, în Revista Arhivelor, LXXXVIII, p.84-89, 2011
23. Popa Cristian Ioan, Totoianu Radu, Câteva probleme ale epocii La Tène în lumina descoperirilor recente de la Lancrăm (or.Sebeş) - „Glod” (jud.Alba), în Les Celtes et les Thraco-Daces de l`est du basin des Carpates, p.51-134, 2000
24. Purece Silviu I., Tezaurul de monede Dyrrhachiene de la Apoş, judeţul Sibiu, în Monedă şi comerţ în SE Europei, IV, p.53-62, 2012
25. Robb John, A social prehistory of European languages, în Antiquity 67, p.747-760, 1993
26. Rudnicki Marcin, Miłek Sławomir, New evidence on contacts between pre-Roman Dacia and territory of Central Poland, în Acta Archaeologica Carpathica, Vol.XLVI, p.117-143, 2011
27. Rustoiu Aurel, Egri Mariana, A silver brooch from Divici, Caraş-Severin county, în Studii de Arheologie şi Istorie, Vol.XX, Cluj-Napoca, p.257-264, 2011
28. Rustoiu Aurel, Gheorghiu Gabriela, „General” and „Particular” in the dressing fashion and metal work or pre-Roman Dacia (An Iron varian of the Jezerine-type brooches from Piatra Craivii - Alba County), în Tracii şi vecinii lor în Antichitate, Brăila, p.447-457, 2010
29. Sîrbu Valeriu, Considérations sur les sanctuaires, les enceintes sacrées et les dépôts votifs dans le monde des géto-daces (IIe s.av.J.C. - Ier s.apr.J.C.), în Miscellanea Romano-Barbarica in honorem septagenarii magistri Ion Ioniţă oblata, p.33-69, ---
30. Sîrbu Valeriu, Cernău Ioan, Cernea Cătălina, Neagu Marian, Vlad Florin, Ştefan Dan, Ştefan Maria-Magdalena, Stanc Simina, Cercetările arheologice de la Crăsanii de Jos - Piscul Crăsani (com.Balciu, jud.Ialomiţa). Campania 2013. Epoca geto-dacică, în Istros, XX, Brăila, p.207-258, 2014
31. Spânu Daniel, Pre-Roman divinities in Dacia - appearances and identities, în Jupiter on your side. Gods and humans in Antiquity in the Lower Danube Area, p.13-22, 2013
32. Suski Robert, The titles ”Dacicus Maximus” and ”Carpicus Maximus” in the Imperial propaganda of the third and the first half of the fourth century, în Eos C, p.139-159, 2013
33. Szabó Á., I sacerdoti nella Dacia, în ---, 2007
34. Szabó András, Interprex Dacorum - Commentarioli ad riu 590, în Ephemeris Napocensis, XXIV, p.153-156, 2014
35. Ţentea Ovidiu, Semnificaţia prezenţei ceramicii de tradiţie La Tène în Dacia Romană, în ---, ---
36. Teodor Eugen S., Ştefan Dan, Ştefan Magdalena, Bridging the lines. A theoretical quest for some Roman Roads, în Bucureşti, 2014
37. Torbatov Sergei, The Getae in Southern Dobroudja in the period of Roman domination: Archaeological aspects, în Actes 2e Symposium international des etudes thraciennes „Thrace ancienne”, Vol.II, Komotini, p.507-514, 1997
38. Wheeler Everett L., Rome`s Dacian Wars: Domitian, Trajan, and Strategy on the Danuve, Part I, în The Journal of Military History, 74, p.1185-1227, 2010

12 februarie 2015

1. Matei-Popescu Florian, Note epigrafice (IV), în SCIVA, tomul 63, nr.3-4, Bucureşti, p.305-312, 2012

11 februarie 2015

1. Dana Dan, Les noms de facture thrace dans LGPN IV : les noms fantômes et d’autres corrections, în Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 157, pp.127-142, 2006
2. Dana Dan, Sur quelques noms fantômes thraces et daces, în Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 154, pp.293-298, 2005
3. Dana Dan, Les Daces dans les ostraca du désert Oriental de l’Égypte. Morphologie des noms daces, în Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 143, pp.166-186, 2003
4. Dana Dan, Nemeti Sorin, Ptolémée et la toponymie de la Dacie (I), în Classica et Christiana, 7, pp.431-437, 2012
5. Dana Dan, Nemeti Sorin, Ptolémée et la toponymie de la Dacie (II-V), în Classica et Christiana, 9, pp.97-114, 2014
6. Dana Dan, Zăgreanu Radu, Les indigènes en Dacie romaine ou la fin annoncée d’une exception : relecture de l’épitaphe CIL III 7635, în Dacia, NS, 57, pp.145-159, 2013
7. Dana Dan, Pythagore, „nous autres Gètes” et la Dacie de Trajan: lettres de Vasile Pârvan à Jérôme Carcopino (1923-1927), în Revue Roumaine d’Histoire, 49, pp.189-210, 2010
8. Dana Dan, Occultations de Zalmoxis et Occultation de l’Histoire. Un aspect du dossier Mircea Eliade, în Anabases, 5, p.11-25, 2007
9. Dana Dan, Le nom du roi Décébale : aperçu historiographique et nouvelles données, în S. Nemeti et alii, Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj, pp.42-47, 2007
10. Dana Dan, Oroles ou Rholès? (Justin 32.3.16), în Dacia, NS, 51, pp.233-239, 2007
11. Dana Dan, Onomastique est-balkanique en Dacie romaine (noms thraces et daces), în L. Ruscu et alii, Orbis antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, Cluj, pp.430-448, 2004
12. Dana Dan, Dékinais et Avézina. Précisions onomastiques sur deux noms historiques des Daces, în Ephemeris Napocensis, 13, pp.143-147, 2003
13. Dana Dan, Notes onomastiques daco-mésiennes, în Il Mar Nero, 5, pp.77-89, 2001-2003

4 februarie 2015

1. Oţa Liana, Sîrbu Valeriu, La ceramique dacique dans les tombes Sarmatiques de Valachie, în Istros, XVIII, Brăila, p.125-163, 2012

2 februarie 2015

1. Găzdac Cristian, Monetary circulation in the main settlements of Roman Dacia 244-332 AD, în Carnvntvm Jahrbvch 1998 Sonderdruck, Wien, p.25-49, 1999
2. Găzdac Cristian, Die römische Grenze in Rumänien - Dakien, în Carnuntum und Limes, p.64-65, ---
3. Găzdac Cristian, Monetary circulation and the abandonment of the auxiliary forts in Roman Dacia, în Limes XVIII, Proceedings of the XVIIIth International Congress of Roman Frontier Studies held in Amman, Jordan (September 2000), Vol.II, p.737-756, 2002
4. Găzdac Cristian, Fighting style of the Roman cavalry in Dacia, în Acta Mvsei Napocensis, 34/I, p.151-166, 1997
5. Găzdac Cristian, The monetary circulation and the abandonment of Dacia - a comparative study, în Acta Mvsei Napocensis, 35/I, Cluj-Napoca, p.229-234, 1998
6. Găzdac Cristian, The coinage ”Provincia Dacia” - a coinage for one province only? (AD 246-257), în Acta Mvsei Napocensis, 39-40/I, Cluj-Napoca, p.247-258, 2004
7. Găzdac Cristian, The coinage and the Roman Conquest of Dacia. A comparative study by sites: Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Porolissum, Ovilava, Carnuntum, Poetovio, în Miscellanea numismatica Antiquitatis. In honorem magistri Virgilii Mihailescu-Bîrliba oblata, Editerunt Victor Spinei, Lucian Munteanu, Iaşi, p.69-80, 2008
8. Găzdac Cristian, The Roman law against counterfeiting between theory and practice: the case of Roman Dacia, în Acta Mvsei Napocensis, 38/I, Cluj-Napoca, p.137-154, 2001
9. Găzdac Cristian, Aspects of coin circulation in Roman Dacia, în Colelction Moneta, 82, p.269-424, 2005
10. Deac Dan-Augustin, Negotiating with the Dacians. The Case of M.Ulpius Celerinus, interpres Dacorum, în Ephemeris Napocensis, XXIII, p.313-322, 2013
11. Matei-Popescu Florian, Zwei Militärdiplome hadrianischer Zeit, în Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 190, p.297-304, 2014
12. Matei-Popescu Florian, Trupele auxiliare pe limesul estic al Daciei. Stadiul problemei, în Angvstia, 17-18, Studii şi cercetări arheologice, p.205-216, 2014
13. Matei-Popescu Florian, The roman auxiliary units of Moesia, în Il Mar Nero, VIII, p.207-312, 2010/2011
14. Dana Dan, Matei-Popescu Florian, Soldats d’origine dace dans les diplômes militaires, în Chiron, 39, p. 209-256, 2009
15. Matei-Popescu Florian, Note epigrafice (IV), în SCIVA, tomul 63, nr.3-4, Bucure;ti, p.305-312, 2012
16. Matei-Popescu Florian, Imaginea Daciei Romane în istoriografia românească între 1945 şi 1960, în SCIVA, tomul 58, nr.3-4, bucureşti, p.265-288, 2007
17. Matei-Popescu Florian, The presence of the Roman Army from Moesia Inferior at the North of the Danube and the making of the Dacia Inferior Province, în Die Römischen Provinzen. Begriff und Gründung (Colloquium Cluj-Napoca, 28.September-1.Oktober 2006), Editura Mega, Cluj-Napoca, p.357-367, 2008


28 ianuarie 2015

1. Găzdac Cristian, The coinage and the Roman conquest of Dacia. A comparative study by sites: Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Porolissum, Ovilava, Carnuntum, Poetovio, în Miscellanea numismatica Antiquitatis. In honorem septagenarii magistri Virgili Mihăilescu-Bîrliba oblata. Ediderunt Victor Spinei, Lucian Munteanu, Iaşi, p.69-80, 2008
2. Berecki Sándor, The Coexistence and Interference of the Late Iron Age Transylvanian Communities, în Fingerprinting the Iron Age. Approaches to Identity in the European Iron Age. Integrating South-Eastern Europe into the Debate, Oxford, p.11-17, 2014

25 ianuarie 2015

1. Mihăilescu-Bîrliba Lucreţiu, Dumitrache Iulia, Les Thraces dans l`armée romaine d`après les diplômes militaires. I. Les diplômes de Claude à Domitien, în Dialogues d`histoire ancienne, 38/2, p.9-16, 2022
2. Dana Dan, Matei-Popescu Florian, Le recrutement des daces dans l`armée romaine sous l`empereur Trajan: une esquisse préliminaire, în Dacia, Revue d`archéologie et d`historie ancienne, Nouvelle série, L, p.195-206, 2006
3. Ciucălău Daniel, About prismatic antler pendants from Sântana de Mureş - Cernjachov culture, în Journal of Ancient History and Archeology, No.1, p.36-39, 2014
4. Măndescu Dragoş, The ”dark” second century BC in Transylvania. In search for the missing link between the fall of the Celts abd the rise of the Dacian culture, în Acta Archaeologica Carpathica, Vol.XLVIII, p.111-134, 2013
5. Ganciu Anca, Măndescu Dragoş, O „trusă de magie” descoperită în necropola getică de la Zimnicea - „Câmpul Morţilor”, în Influenţe, contacte şi schimburi culturale între civilizaţiile spaţiului carpato-dunărean, din preistorie până în antichitate. Lucrările colocviului naţional desfăşurat la Cumpăna, 2-4 octombrie 2013, Piteşti, p.93-103, 2014
6. Barbu Marius Gheorghe, Urme ale exploatării în carierele antice de andezit din judeţul Hunedoara, în p.29-38, ---

23 ianuarie 2015

1. Ţentea Ovidiu, Luduşan Valeriu, About the spearheads of triangular cross-section from Dacia, în Acta Mvsei Napocensis, 37/1, Cluj-Napoca, 2000

20 ianuarie 2015

1. Berzovan Alexandru, Preliminary Considerations on the Dacian Habitation in Vărădia de Mureş „Dealul Cetate”, Arad county (2nd century BC - Ist century AD), în Ziridava. Studia Archaeologica. 28, Editura Mega, Cluj-Napoca, p.87-114, 2014
2. Sîrbu Valeriu, Matei Sebastian, Ştefan Maria-Magdalena, Ştefan Dan, The Geto-Dacian Cult Place from Pietroasa Mică-Gruiu Dării (Romania), în Mousaios XIX, Buzău, p.343-371, 2014
3. Drăgan Andreea, Painted pottery from the late Iron Age settlement at Divici–Grad, Romania. An insight into its distribution and the interaction in the Iron Gates of the Danube, în Acta Mvsei Porolissensis XXXV, Zalău, p.111-122, 2013
4. Isvoranu Theodor, Monede din perioda geto-dacică clasică descoperite în dava de la Cârlomăneşti, în Archeology: Making of and practice, Piteşti, p.381-387, 2011
5. Peţan Aurora, Omonimele Istrului. 1.Istrul taurilor, în Arheologie şi Studii Clasice, Vol.1, Editura Dacica, p.235-267, 2011
6. Peţan Aurora, Omonimele Istrului. 1.Istrul argonauţilor, în p.2-65, ---
7. Peţan Aurora, Drumul pavat de la Sarmizegetusa Regia, în Rapoartele Centrului de Studii al Fundaţiei Dacica 3, Editura Dacica, p.34-59, 2015
8. Ferencz Iosif Vasile, O unealtă din fier descoperită la Ardeu, jud.Hunedoara, în Acta Mvsei Porolissensis XXXV, Zalău, p.137-143, 2013
9. Ferencz Iosif Vasile, Vaida Lucian Dan, Middle La Tène arrowheads from Transylvania, în Iron Age communities in the Carpathian basin. Proceedings or the International Colloquium from Târgu Mureş, 9-11 October 2009, Editura Mega, Cluj-Napoca, p.309-319, 2010
10. Rustoiu Aurel, Indigenous and Colonist Communities in the Eastern Carpathian Basin at the Beginning of the Late Iron Age. The Genesis of an Eastern Celtic World, în Fingerprinting in the Iron Age, Oxford, p.154-168, 2014
11. Teodor Eugen S., Detecţia de metal, între drepturile omului şi agresiune culturală, în Arheologia şi politicile de protejare a patrimoniului cultural în România. Culegere de studii, Chişinău-Iaşi, p.43-59, 2014
12. Berzovan Alexandru, Pădurean Eugen D., Fortificaţia dacică de la Boftei - Cetăţeaua Înaltă, com.Hăşmaş, jud.Arad (sec. I î.Hr. - I d.Hr.), în Arheovest II 1. In honorem Gheorghe Lazarovici. Interdisciplinaritate în Arheologie. Timişoara, 6 decembrie 2014, JATEPress Kiadó, Szeged, p.387-408, 2014
13. Berzovan Alexandru, Borangic Cătălin, Contribuţia colecţiilor particulare la îmbogăţirea patrimoniului arheologic. Un nou pumnal sica, în Arheovest II 1. In honorem Gheorghe Lazarovici. Interdisciplinaritate în Arheologie. Timişoara, 6 decembrie 2014, JATEPress Kiadó, Szeged, p.409-414, 2014
14. Borangic Cătălin, Ciută Marius, La limita arheologiei. Reflecţii pe marginea unei descoperiri atipice, în Arheovest II 1. In honorem Gheorghe Lazarovici. Interdisciplinaritate în Arheologie. Timişoara, 6 decembrie 2014, JATEPress Kiadó, Szeged, p.415-426, 2014


BIBLIOGRAFIE:


Surse:
1. http://www.academia.edu, 2015
2. http://www.sarmizegetusa.org, 2014
3. http://www.esteo.ro, 2014
4. http://www.arheologie-ibida.eu, 2014
5. http://institucional.us.es, 2014
6. http://romulusioan.blogspot.ro, 2014
7. http://istoriesinumismatica.com, 2014
8. http://www.mihaigramatopol.ro, 2014
9. http://soltdm.ro, 2015